Stelt u zich eens de volgende haast ondenkbare situatie voor in dit land. De pro-islamitische Partij voor de Vrijheid, onder aanvoering van de radicale imam Grt Wldrs, laat zich door zijn rijke Arabische vrienden verleiden tot het doen van gewraakte uitspraken over (extremistische) joden en het antidemocratisch karakter van het (orthodoxe) jodendom in de hedendaagse Westerse maatschappij. Daar had net zo goed kunnen staan: De vele miljoenen radicaliserende christenfundamentalisten in de VS, die een enorme machtsbasis hebben verworven in de Amerikaanse politiek. Gods agenda bepaalt namelijk steeds vaker hoe de buitenlandpolitiek van de VS eruit komt te zien. Steeds meer republikeinen klagen daar ook openlijk over. De evangelics zetelen in het centrum van de wereldmacht en regeren met Gods rechterhand oorlogspredikant George W. Bush.

Enfin, de radicale imam Grt Wldrs beschouwt de aanwezigheid van radicale joden als een groot gevaar voor de Nederlandse samenleving. Hij verdedigt zijn moreel verwerpelijke uitspraken over ‘joden’ als hét ultieme recht op de vrijheid van meningsuiting. Hoewel het recht op beledigen alleen kan bestaan in het land der dwazen. Beledigen getuigt juist van onfatsoen en non-beschaving in de geest van beschaafde mensen.

In een maar liefst twee pagina’s beslaand interview met dagblad De Pers zegt imam Grt Wldrs: “De landsgrenzen moeten dicht, geen joden mogen het land in of uit. Verplichte denaturalisatie van joodse criminelen met een strafblad.” Op de vraag welke doelstelling acht u haalbaar zegt de radicale imam: “Niet meer synagogen en niet meer joodse scholen erbij.” De radicale imam preekt ondertussen nog steeds de woorden van vrijheid en democratie voor de altijd domgehouden massa voor de camera’s.

Tegelijkertijd distantieert de imam zich met zoveel woorden van extreem-rechts, maar ondertussen struinen zijn trouwe volgelingen dubieuze, anti-joodse website’s af om ondersteuningsverklaringen van kiezers te verzamelen om deelname aan de verkiezingen veilig te stellen. De geestelijke die inmiddels ook de aandacht van de AIVD op zich heeft gevestigd vervolgt zijn liefdevolle preek achter gesloten deuren uit het zicht van de alles onthullende televisiecamera’s.

Ik hoor het de man nog zeggen: “Ik heb nog steeds alleen iets tegen het jodendom, niet tegen de mensen.” Imam Wldrs ontdekte dat een constante in die regio is, dat het blinde Israëlisch militairapparaat, de ‘achterlijke’ religie, de orthodoxe, joodse fanatici van geen kant deugen. Ik zag wat er gebeurde, ik zág de dreiging.’ Maar nu even terug naar de realiteit van vandaag mensen. Los van het scenario dat ik u heb beschreven.

Denkt u echt werkelijk en laat ik het giftige lieveheersbeestje maar gelijk, met klinkers en al bij zijn naam noemen, dat Geert Wilders hetzelfde mag roepen over joodse mensen in dit land als over moslims en de islam. Dat is absoluut uit den boze in Nederland! Ik twijfel er dan ook geen moment aan dat Geert Wilders, die de Nederlandse moslims systematisch aanvalt op hun religie en hen vraagt om een deel van de koran in de prullenbak te gooien.

Neemt u van mij aan dat Geert Wilders géén vrijspel krijgt van de Nederlandse politiek noch de Nederlandse media als hij zijn blinde kritiek zou richten op de joodse gemeenschap in ons land. Dan is het vrije woord ineens zoveel minder waard. Het vrije woord is in de alledaagse praktijk veel minder waard dan mensen denken dat het waard is op papier. Vrijheid van meningsuiting is altijd gebonden geweest aan een aantal gedragsregels. Gelooft u mij niet dan zal ik het u bewijzen.

Als we de woorden moslims en de islam weggummen uit het dictum van Geert Wilders en vervangen door joden en jodendom dan is (ook liberaal denkend) Nederland te klein voor Geert Wilders. De man bij wiens loyaliteit ik al sowieso grote vraagtekens zet. Volgens VVD-kopstuk Jozias van Aartsen liet Wilders Kamervragen insteken door de Israëlische ambassade. Wiens belangen behartigt de heer Wilders zelf eigenlijk? Hoe is het gesteld met zijn loyaliteit en medemenselijkheid?

Zijn vrienden en financiers in Israël beschouwen de Palestijnen al decennia als tweederangsburgers. Als Geert Wilders zijn kans schoon ziet in de Tweede Kamer worden moslims door zijn PVV niet alleen in de politieke discussies beschouwd als ‘untermenschen’ in dit land, maar wordt het ook geregeld in de grondwet dat moslims minder rechten hebben en krijgen dan andere ingezetenen. Nederlandse politici, ook zij met een dubbele nationaliteit, zullen de uitlatingen van Geert Wilders altijd met een stem veroordelen als het gaat om antisemitisme.

De media zullen van schande spreken en het CIDI zal niet schromen om Wilders voor de rechter slepen. Uit de bevriende Israëlische ambassade en uit kringen van liberaal denkend politiek Den Haag zal de roep om het antisemitisme keihard te bestrijden veel vaker en harder klinken, maar als een lid van de Tweede Kamer, met negen zetels op het blauwe pluche, soortgelijke uitspraken bezigt of in woorden van gelijke strekking over moslims en de islam. Dan reiken de grenzen van het vrije woord ineens tot aan de vage grenzen van de horizon.

Geert Wilders, de bedreigde blonde pipo uit het Limburgse zonder carnavaleske feestneus, die zelf al jaren een geheime agenda op zak heeft, wil nog steeds de lieve rust en vrede verstoren in onze samenleving. Hij is uit op een confrontatie tussen allochtone en autochtone burgers in dit land, maar verwijt zijn Marokkaanse collega Ahmed Aboutaleb en zijn Turkse collega Nebahat Albayrak gebrek aan loyaliteit, omdat ze hun dubbele nationaliteit niet willen of kunnen afleggen. Wat een ongelofelijke clown!

Het wordt tijd dat de integriteit van deze boodschapper tegen het licht wordt gehouden. Slechts een krant, De Pers, heeft daar tot nu toe op gezinspeeld in een interview. De opvallend hechte relatie tussen een Nederlands Kamerlid als van Geert Wilders en de Israëlische Ambassade verdient veel meer aandacht van de vaderlandse pers dan nu het geval is. Zijn relatie kan veel eerder leiden tot de gevreesde belangenverstrengeling bij de kiezer. Als het bijvoorbeeld gaat om de naleving van internationale wetgeving door Israël in de bezette Palestijne gebieden.

Het argument van belangenverstrengeling heeft de Partij voor de Vrijheid zelf afgelopen donderdag op tafel gelegd in de Tweede Kamer om de benoeming van politici met een dubbele nationaliteit te blokkeren. De verhoudingen en de grenzen aan het vrije woord zijn en liggen in Nederland heel ergens anders als het gaat om discriminerende en racistische opmerkingen aan het adres van joodse burgers, dan bijvoorbeeld de in Nederland wonende moslims.

Die dubbele moraal heeft mij helaas genoodzaakt om mijn column te schrijven zoals het voor u ligt . Hoewel ik géén enkele haat of antipathie koester tegen joodse mensen. Mijn kritiek zal blijven klinken tegen de bezettingspolitiek van de staat Israël . Dat bepaalde mensen in Nederland nog steeds niet de moed hebben, waaronder de Minister-President van dit land, om het joods verleden een keer los te zien van de misdaden die Israël vandaag de dag, veertig jaar na dato, nog steeds begaat in de bezette Palestijnse gebieden bevestigt alleen maar mijn gelijk.

http://www.dejongejournalist.nl/news.php?nid=3108


5 reacties

DriekOplopers · 19 februari 2007 op 11:40

Een column die staat als een huis. Het is goed, door te blijven werken aan de ontmaskering van de crypto-fascist Wilders.

Een dingetje: [quote]Dat is absoluut uit den boze in Nederland! Ik twijfel er dan ook geen moment aan dat Geert Wilders, die de Nederlandse moslims systematisch aanvalt op hun religie en hen vraagt om een deel van de koran in de prullenbak te gooien.[/quote]
Volgens mij heb je vergeten, deze zin af te maken.

Maar nogmaals: uitstekende boodschap. Hulde daarvoor.

Driek

pally · 19 februari 2007 op 12:03

Vast een goede boodschap, maar te lang om te boeien.

Scepsis · 19 februari 2007 op 20:31

Die zin loopt idd niet goed af, maar daar kwam ik pas achter nadat ik het had geplaatst.

arta · 20 februari 2007 op 09:46

Een goed geschreven column vanuit een bijzondere invalshoek! Door de zware kost is hij wel wat aan de lange kant!
[quote]Als Geert Wilders zijn kans schoon ziet in de Tweede Kamer worden moslims door zijn PVV niet alleen in de politieke discussies beschouwd als ‘untermenschen’ in dit land, maar wordt het ook geregeld in de grondwet dat moslims minder rechten hebben en krijgen dan andere ingezetenen. [/quote]
Ik verwacht dat het merendeel van Nederland genoeg verstand heeft om dit nooit te laten gebeuren…

lex_aj · 20 februari 2007 op 14:34

Goed stuk.

WAAROM KEN IK DIT AL????????

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder