Ik herinner mij hoe fel ik in de jaren 70 tegen zijn beleid tekeer ging. In de herfst van zijn leven is van Agt veranderd. Hij heeft oog gekregen voor het Palestijnse volk dat sinds 1948 door de staat Israël wordt onderdrukt. De ellende begon al eind 19de eeuw. De eerste zionisten kwamen toen naar Palestina en begonnen zich meteen als heersers te gedragen. Ze verjoegen Palestijnse boeren of vermoordden ze. Als ze tot verzet overgingen vonden de zionisten dat nog gek ook…

Op 14 mei 1948 riep David Ben Goerion de staat Israël uit. Deze is met geweld en terreur en tégen de wens van de inheemse Palestijnse bevolking in, opgericht. Sindsdien werken de zionisten onafgebroken toe naar hun einddoel: Groot Israël. Sommigen dromen zelfs van een Groot Israël van Nijl (Egypte) tot Eufraat (Irak). Op verschillende Israëlische landkaarten is dit Groot Israël al getekend.

Waarom hebben de opeenvolgende Israëlische regeringen – van links tot rechts – nooit willen toegeven aan de rechtvaardige eisen van het Palestijnse volk? Waarom mogen Palestijnen niet terugkeren naar hun land? Waarom wordt Gaza uitgehongerd? Waarom lukt het zelfs Obama niet om de bouw van illegale kolonies op ná 1967 bezet gebied te stoppen? Omdat de zionistische lobby in de VS machtig is. Niet ‘joodse lobby’ want de zionisten vormen slechts een deel van het joodse volk. Maar wel het rijkste en machtigste deel.

In zijn boek ‘[i]Een schreeuw om recht – De tragedie van het Palestijnse volk’[/i] dat pas bij de uit het verzet tegen een andere bezetter voortgekomen uitgeverij ‘De Bezige Bij’ verscheen, schetst van Agt de geschiedenis van het lijden van de Palestijnen. Ik kan hele bladzijden vullen met citaten, maar volsta met twee.
Vlak vóór het uitroepen van de staat Israël, op 11 mei 1948, schreef Ben Goerion in zijn dagboek: ‘Het zuiveren van Palestina blijft het belangrijkste doel (…)’
De voormalige minister van Onderwijs onder Yitzhak Rabin, mw. Shulamit Aloni,schreef een artikel onder de veelzeggende titel “Yes, There is Apartheid in Israel”.

Apartheid zolang er nog Palestijnen in Israël zijn, etnische zuivering om ze te verdrijven – dát is het doel waarnaar ze streven. Gelukkig wijzen veel joden in Israël en daarbuiten deze politiek af, of verzetten zich ertegen. Hulde voor hun menselijkheid en moed. Hulde ook voor Dries van Agt, die de moed had om dit zeer doorwrochte boek te publiceren.

© Jan Bontje 2009

Categorieën: Maatschappij

9 reacties

maurick · 23 september 2009 op 17:32

Heb je aandelen in dat boek, Jan?
Nooit doen in crisistijd, hè

Chucky · 23 september 2009 op 17:54

Mag ik een beetje misseljk worden van dit soort stukjes? Het beschreven zielige volk der Palestijnen zie ik nooit ergens verschijnen. Ik zie alleen maar idioten die zelfmoordbommem maken en raketten afschieten en zelfs hun kinderen al in die sfeer opvoeden door ze op 5 jarige leeftijd al met stenen te laten gooien. Maar dit is natuurlijk allemaal gerechtvaardigd omdat het tegen de joden is. Misselijk wordt je ervan.

JanBontje · 24 september 2009 op 01:03

Je mag alles: we leven in een vrij land. Dat kunnen de Palestijnen nu net niet zeggen… Dat is niet alleen mijn mening, dat is ook de mening van de VN en van vele Israëli’s (!) …

Ik zou zeggen: je mag ook leren LEZEN: ik heb NIETS tegen Joden en/of joden. Hoe kom je daar bij? Leg eens uit? Citeer me bijv. eens? Ik heb wél iets tegen zionisten die land bezetten en een volk onderdrukken, tegen de internationale wetgeving en resoluties van de VN in. Kun je allemaal opzoeken…

Ik zou zeggen: ook mag je leren KIJKEN: als je alleen bommengooiers en stenengooiers ziet, zie je pakweg 0,05 % van de werkelijkheid in Palestina… Suggesties: evt. andere bril, misschien andere tv met meer zenders, en ook: meer zappen naar informatieve programma’s. En boeken lezen.

Enne… lees het boek van van Agt eerst, voor je een door vooroordelen ingegeven oordeel geeft. Aub.

JanBontje · 24 september 2009 op 01:04

Nee hoor, liefdewerk oud papier.

fijnedagnog · 24 september 2009 op 01:38

Als je zo’n heikel onderwerp aansnijdt in een vrij korte column krijg je natuurlijk felle reacties.
En ondanks het feit dat je, in mijn ogen, terecht een aantal zaken constateert, vind ik het als geheel toch een beetje kort door de bocht. Komt waarschijnlijk door je emotie bij dit onderwerp, want die proef ik, en natuurlijk mag dat in een column.
Want ik jammer vind is dat je je bezorgdheid kracht probeert bij te zetten door te refereren aan het nieuwe boek van Dries van Agt.
Van Agt is werkelijk de meest onbetrouwbare politicus die ik me kan herinneren. ZWARTE DRIES
Ik heb meer vertrouwen in de bevindingen van Gretta. En in genuanceerde stukjes die het probleem beschrijven dat de wereld al tientallen jaren bezighoudt.

Fijnedagnog

Chucky · 24 september 2009 op 06:23

Hoor je mij iets zeggen in de trant van dat je iets tegen joden hebt? Ik wordt alleen misselijk van het feit dat Palestijnen omschreven worden als vredelievend volk terwijl de meeste een stel terroristen zijn, dat was de strekking van mijn commentaar.

senahponex · 24 september 2009 op 15:00

Voordat je dit soort columns schrijft zou je eerst een gedegen onderzoek moeten doen, en niet zoals van Agt onzin schrijven die niet gebaseerd is op de waarheid.

De genoemde bezetting van gebieden door Israël waarover van Agt het heeft is misvatting. De Westbank en Gaza zijn geen bezette maar betwiste gebieden, waarover tijdens onderhandelingen een akkoord kan worden gesloten.
Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1948 veranderde de situatie, De Israëli’s aanvaardden de voorstellen van de V.N., de Arabieren gingen niet akkoord met resolutie 181.
Met deze voorschriften werd het gebied dat door de Engelsen werd beheerd als mandataris, verdeeld. Na het uitroepen van de onafhankelijkheid van Israël op 15 mei 1948, begonnen de Arabieren een oorlog, waarbij Egypte Gaza bezette en Jordanië de Westbank (Judea en Samaria).

Die gebieden werden toen verboden gebied voor Joden. Aangezien er tot 1967 geen soevereine staat was in het betreffende gebied, kan er dus ook niet gesproken worden van bezet gebied. Men kan hooguit spreken van “betwist” gebied..
Bezette gebieden zijn gebieden, die tijdens een oorlog veroverd zijn door een bestaande staat op een andere erkende entiteit.
Ondanks door de PLO geformuleerde claims op dit stuk land, is er geen sprake van onwettige handelingen uitgevoerd door Israël, waarbij het de internationale wet zou hebben geschonden. Het zijn duidelijk politieke en geen historische motieven, waardoor de PLO haar claims op deze gebieden meent te kunnen rechtvaardigen.

JanBontje · 24 september 2009 op 16:54

Jij schrijft: “Hoor je mij iets zeggen in de trant van dat je iets tegen joden hebt? Ik word{t} alleen misselijk van het feit dat Palestijnen omschreven worden als vredelievend volk terwijl de meeste{n} een stel terroristen zijn, dat was de strekking van mijn commentaar.”

1. Je suggereert dat mijn stukje over handelingen tegen joden gaat. Dat is niet het geval. Ik keer me tegen het zionisme, een politieke stroming binnen het joodse volk, en dat zionisme heeft sinds eind 19de eeuw grondgebied van de Palestijnen bezet, gejat. Veel Joden en joden, zowel binnen Israël als daarbuiten, zijn tégen die zionistische politiek van onderdrukking en bezetting. Het gaat dus om een politieke houding t.o.v. Israël en niet t.o.v. “de” Joden of joden.

2. Ik suggereer nergens dat de Palestijnen (uitsluitend) een vredelievend volk zijn. Het zijn gewoon gewone mensen zoals je die bij alle volken vindt: net zo verschillend per individu als Nederlanders of Israëli’s of Chinezen of Amerikanen…
Het gaat daar ook niet om: het gaat om het onvervreemdbare juridische recht van de Palestijnen op het gebied dat Palestina heet. Alle resoluties dienaangaande sinds 1948 die dat onomwonden bevestigen (!) zijn door Israël (daarbij consequent gesteund door de VS) genegeerd. Dát is de kwestie! Zodra Israël de grenzen van 1967 (waar de meeste Palestijnen zich inmiddels allang bij hebben neergelegd) erkent en alle bezette gebieden van na 1967 ontruimt en de illegale kolonies ontruimt (dus Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem) en de stichting van een onafhankelijke en levensvatbare Palestijnse staat accepteert, is het probleem opgelost. Geheel Jeruzalem zou dan onder internationaal toezicht o.i.d. moeten komen staan, want deze stad is zowel voor Joden, islamieten als christenen heilig.

3. Waar je de stelling dat ‘de meeste Palestijnen’ een ‘stel terroristen’ zijn vandaan haalt, is mij een raadsel: kun je aangeven waar je dat gelezen hebt en kun je aantallen terroristen noemen? Dat zouden er dan minstens zo’n anderhalf miljoen moeten zijn… Dat geloof je zelf niet eens! Alweer: een vooroordeel, verpakt in een losse flodder. Feiten graag!

Wat is trouwens ’terrorisme’? Volgens de nazi’s waren de Nederlandse verzetsstrijders ook ’terroristen’… Wie de macht heeft over andere volken noemt zijn politieke tegenstanders die zich proberen te bevrijden en daarbij geweld gebruiken, algauw terroristen. Dat werkt als een toverspreuk: ‘iedereen’ gelooft je en aapt na: ‘Het zijn terroristen!’

[b]Kleine groepen Palestijnen pleegden en plegen inderdaad wel degelijk terreur tegen Israëlische burgers. Dat is verboden volgens internationaal recht en moet dus net zo goed veroordeeld worden, wat ik ook doe.[/b] Maar gewapend verzet tegen het Israëlische leger is volgens het internationaal recht wettig. Dit betekent dus dat zowel de Nederlandse verzetsstrijders die het Duitse militaire bezettingsapparaat bestreden als de Palestijnse vrijheidsstrijders die het Israëlische bezettingsleger dat illegaal Palestina bezet houdt, nu bestrijden, het internationale recht aan hun kant hebben. Dat kun je leuk vinden of niet, het is wel een feitelijkheid waarmee je rekening dient te houden bij het beoordelen van de situatie in Palestina.

Ter info:
[b]De Joden[/b] zijn gelovige leden van het Joodse volk; joden dus die de Joodse godsdienst aanhangen. Daar heb je verschillende stromingen onder, van orthodox tot liberaal, van conservatief tot vooruitstrevend.
[b]De joden[/b] zijn seculiere leden van het Joodse volk, joden dus die niet geloven maar wél joods zijn, d.w.z. volgens de wetten van het Jodendom tot het joodse volk behoren.

FatTree · 29 september 2009 op 11:17

Ik heb niet genoeg kennis over de situatie om mijn persoonlijke mening te schetsen, dus onthoud ik mij daar van.

Ik proef wel de euforie in de column die ik herken wanneer ik een ‘eye-opener’ lees. Helaas blijk ik vaak een tweede eye-opener te moeten lezen om de eerste te nuanceren 🙂

In de oorlog in zijn algemeenheid is de waarheid moeilijk te vinden, het is vaak niet zo gemakkelijk om aan te wijzen wie ‘goed’ en wie ‘slecht’ zijn. Als basisregel kun je stellen dat degene die wint gelijk heeft.

Hoezeer ik een hekel heb om de 2de wereldoorlog als referentie te gebruiken in een argument, zou je je kunnen voorstellen dat wij anders over het nazisme zouden denken, wanneer wij grootgebracht waren in een wereld waar dit de standaard was. Geschiedenis wordt op meerdere manieren gevormd door de mensheid.

Degene die wint, had gelijk. Voordat een oorlog uitgestreden is, zijn er voor beide partijen argumenten te bedenken, omdat iedereen vanuit zijn eigen overtuiging vecht.

Een prikkelende column JB. De Jaartallen schrikken mij als geschiedenis-nitwit af, maar ik ben dan ook waarschijnlijk niet echt de doelgroep.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder