[b]Het gevecht tussen een dove en blinde[/b]
De botsing der beschavingen kunnen we vermijden door de extremen van functies van twee of meer variabelen te bepalen en te elimineren. Wiskunde is niet mijn vak. Ik ben ook geen Koning Eenoog in het land der blinden of Eenoor in het land der doven, maar ik zie dat de fundamentalisten in de wereld bezig zijn elkaar te verradicaliseren. Wij zijn de stille getuigen, maar als u en ik niet oppassen worden we meegesleurd door de exponentiële provocaties over en weer. Terwijl het hier eerder gaat om een ‘clash’ tussen een dove en een blinde. De dove gebaart vol onbegrip naar de blinde, maar de blinde ziet het niet. De blinde schreeuwt boos naar de dove, maar de dove hoort het niet. Helaas wordt de strijdlust van de blinde breed uitgemeten in de pers, maar de provocaties van de dove wordt mediaslim buiten beeld gehouden. De media hebben veel aandacht voor signalen van radicalisering in moslimkringen, maar weinig aandacht voor radicalisering bij niet-moslims. Dat laatste vind ik juist zorgwekkend. Het proces van radicalisering bij moslims wordt immers versneld en versterkt door verrechtsing c.q. radicalisering van niet-moslims en vice versa.

Wanneer we bepaalde mechanismen c.q. ‘duistere’ krachten in onze samenleving uit het oog verliezen of de invloed van die mechanismen op de publieke opinie niet voldoende onderzoeken, dan creëren we zienderogen een veiligheidsprobleem. Wat ik zeg, klinkt misschien als een ingewikkelde vierdegraadsvergelijking, maar het is eigenlijk een simpele kwestie van analytisch nadenken, goed puzzelen, verbanden leggen en de verschillende politieke agenda’s synchroniseren. Dat is een lastige opgave maar geen onmogelijke.

Er is een belangrijke taak weggelegd voor de overheid en de media om alle signalen van radicalisering in de samenleving in het vizier te houden. Helaas staren die twee zich voortdurend blind op het moslimfundamentalisme. De dreiging die van andere groepen uitgaat, wordt ernstig onderschat naar mijn stellige mening, omdat er meerdere actoren en reactoren zijn. Wie zijn die actoren? Wat zijn hun agenda’s? Hun goede en minder goede bedoelingen? Wat zijn hun politiek en economische belangen? Wat hebben zij met elkaar gemeen? Hebben zij een gemeenschappelijk doel of vijand?

Is het antwoord een ‘ja’, dan rijst al gauw de volgende vraag: zijn die verschillende politieke mechanismen in staat om een compromis te sluiten, consensus te bereiken over bepaalde gevoelige politieke standpunten en bereid om gelegenheidscoalities te sluiten? Het zijn vooral de radicale moslims die het nieuws domineren, maar waar staan de fundamentalisten van de Verlichting ( Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders), de christenfundamentalisten (Bush en Cheney) en extreemrechts (Smit en Filip de Winter) in het grote plaatje?

Zij maken deel uit van het een en zelfde proces van radicalisering en zoeken elkaar steeds vaker op om de krachten samen te bundelen. Het zijn geen complottheorieën, maar feiten waar we niet langer omheen kunnen. Zionisten in België werken samen met extreemrechts. Extreemrechts in Nederland heeft inmiddels de bekende weg naar het ayaanhirsiali.web-log.nl gevonden. De polariserende en stigmatiserende uitspraken van Marco Pastors, Hirsi Ali en Geert Wilders zijn ‘gewoon’ geworden in onze samenleving. Daarmee hebben zij de uitspraken van Jan Maat en Filip de Winter in het verleden op extreemrechts ingehaald.

Dankzij onder andere Hirsi Ali’s bespottelijke recht op beledigen heeft extreemrechts zowaar een legitieme stok en een veel gebruikt podium gevonden om het multiculturele karakter van de Nederlandse samenleving een dood eind te geven. Op het Nova-forum zitten pathologische leugenaars, die de islam van alles en nog wat verwijten, vaak niet terecht, maar het ten goede komt aan de steun en sympathie voor de staat Israël. Anderen proberen het christendom een nieuw impuls te geven door de islam als schietschijf te gebruiken. De nieuwgeboren christenen zijn niet opnieuw uit hun moeder geboren.

Onderzoeken wijzen uit dat steeds meer Nederlanders bang zijn voor de islam. U hoeft niet bang te zijn voor mij. U moet bang zijn voor mensen die zogenaamd opkomen voor de westerse waarden en voor vrijheid van meningsuiting. Die mensen vertellen u niet de waarheid. Die mensen vertellen u niet erbij, dat er eerder concessies zijn gedaan en compromissen zijn gesloten over vrijheid van meningsuiting. Zij belazeren en misbruiken uw goed vertrouwen.

De angst voor de islam groeit. Hoe groter de angst voor de islam, hoe groter de kans op verrechtsing, hoe groter de macht van extreemrechts wordt in onze samenleving. De zionisten die de bezettingspolitiek van Israël onvoorwaardelijk verdedigen, liften duidelijk mee op de angst die islamofobie heet. De moed van oorlogszuchtige figuren als Bush om Iran aan te vallen, zal verder groeien. Boven onze hoofden wordt een gevaarlijk spelletje gespeeld door de mensen die wij vertrouwen. Diezelfde mensen houden informatie achter en hebben geheimen voor ons.

Het gaat hier om grote gemeenschappelijke politieke en economische belangen. De elkaar overlappende anti-islam agenda’s zorgen voor een angst- en haatcampagne tegen de islam en proberen de islam uit te maken voor een achterlijke godsdienst. De vraag is wie is achterlijk? Wij die in het Vrije Westen leven en kunnen beschikken over allerlei technologische middelen en onverschillig blijven? Of moslims in de Arabische wereld die worden onderdrukt door tirannieke regimes, die nog niet zo lang geleden de steun van het Westen genoten en in een enkele geval nog steeds steun genieten? U mag het zeggen.

Wat ik mis in het debat over de Deense spotprenten is het kritische geluid van gematigde geesten en wijsheden. Niet alleen van gematigde moslims, maar ook de stem van gematigde westerlingen die een smeulende brand kunnen meehelpen blussen door zich openlijk te distantiëren van extremisten van welke aard of religie dan ook. Die interactie moet van beide kanten komen. Helaas wordt die verantwoordelijkheid vaak ten onrechte alleen gezocht bij moslims. De moslims moeten het geweld veroordelen, maar vanuit moslimzijde verwacht men ook het een en ander.

Het gaat allang niet meer over de Deense spotprenten, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van pers. Wij worden opgezadeld met semantische discussies om de aandacht af te leiden van fundamentele problemen.. We moeten leren de zaken in een veel groter en breder perspectief te zien. En wél in die van de enorm scheefgegroeide verhoudingen tussen het Westen en het Midden-Oosten. De verklaring voor de felle en gewelddadige reacties uit de Arabische wereld op de Deense spotprenten. De slinkse wending van westerse politici om de aandacht af te leiden van de eigenlijke problemen die het Westen elders in de wereld heeft veroorzaakt, maar die verborgen weten te houden.

[i]Staat u mij toe een pijnlijke projectie plegen. Ik confronteer u met eenzelfde attitude alleen vanuit moslimperspectief. Ik Scepsis, nodig u uit om het laatste gedeelte van mijn tweeluik ‘Extrematica’ over enkele dagen hier te lezen. [/i]


5 reacties

Anne · 4 maart 2006 op 20:16

Het is bepaald geen eenvoudige materie, dat is duidelijk. Dus benader ik het vanuit mijn eigen ervaring. Die wordt op dit moment gekleurd door mijn langdurige verblijf in een overwegend moslim-land. Daardoor zie ik mij dagelijks geconfronteerd met het enorme verschil tussen oost en west. Dit beleven, dag na dag, bepaalt zoetjesaan waar mijn sympathie naar toe gaat. Steeds minder naar west namelijk.
Lastig, want ik blijf westers, in hart en nieren.

Je zult veronderstel ik wel weer veel reacties op je betoog krijgen. Mijn commentaar komt in ieder geval vanuit sympathie voor je zienswijze, een visie die volgens mij ontstaat uit oprechte ongerustheid.
Anne

DriekOplopers · 5 maart 2006 op 11:20

Nieuwsgierig wacht ik op deel 2 van je betoog. Pas dan weet ik wat je nu precies bedoelt te zeggen.

Eén opmerking alvast: Geert Wilders is natuurlijk niet “verlicht”, maar gewoon een cryptofascist. Niets meer en niets minder.

Driek

Raindog · 5 maart 2006 op 13:25

En in afwachting van het vast en zeker boeiende deel II, een klein intermezzo. Een interview met de Arabisch Amerikaanse psychologe Wafa Sultan, uitgezonden op Al Jazeera. Een compilatie van een discussie over islam. Is het echt wel een botsing tussen beschavingen of van extremen zoals Scepsis in dit deel I inleidde? Is het kader van doven en blinden wel het juiste?

Klik [url=http://switch5.castup.net/frames/20041020_MemriTV_Popup/video_480x360.asp?ai=214&ar=1050wmv&ak=null]hier[/url] voor dit opmerkelijke interview.

(PS; de link werkt niet altijd goed heb ik gemerkt. Indien het niet werkt graag even seintje per PB)

Scepsis · 5 maart 2006 op 15:52

Wie zelf even kritisch en zelfstandig nadenkt, weet dat de woorden van deze dame geen hout snijden. Haar woorden zijn van toepassing op een kleine minderheid. Een groep extremisten (niet alleen radicale moslims) Haar betoog is een verkeerde, simpele voorstelling van zaken. Zij maakt hetzelfde onderscheid als president Bush tussen het Goed en het Kwaad. Zij veronderstelt dat het Westen vooruit gaat en het Midden-Oosten is blijven hangen in het verleden of terug wil naar eerdere tijden. Kijk naar de meest recente historische feiten. Zij vergeet in haar analyse de volgende zaken mee te nemen. Ik noem ze niet allemaal, maar in mijn ogen zijn het hele belangrijke factoren, die het Westen als boodschapper van vrijheid en democratie, progressief en verlicht denkende, moderne, seculiere beschaving in de ogen van niet-westerse landen ongeloofwaardig en dus onbetrouwbaar maakt.

1. De inval/ bezetting van Irak onder valse voorwendselen. Niet echt het toonbeeld van een geloofwaardige westerse beschaving.

2. Het Palestijns-Israëlisch conflict

3. De druk op landen als Iran en Syrië

4.Dubbele standaarden en twee maten meten

5. Onverschilligheid, selectieve verontwaardiging ten aanzien van slachtoffers die de VS en Israël maken.

Zij vergeet gemakshalve de invloed van het Westen in het MO te benoemen. De aanwezigheid van olie en de uitspraak van Bush dat Amerika verslaafd is aan olie. Zij marginaliseert of denkt dat weg. Neem bijvoorbeeld de steun die Israel geniet in het westen om de Palestijnen te onderdrukken uit medelijden en verborgen schuldgevoelens voor WO II. De bezetting wordt al 38 jaar oogluikend toegestaan en geromantiseerd o.a. door Nederland. Die houding kan niet zonder gevolgen blijven in een global village. De politiek van de VS ten aanzien van Irak. De druk op landen als Iran en Syrie moet men meenemen in de analyses. De steun die regimes en het Saudisch koningshuis hebben gekregen van de VS in het verleden en heden om de eigen bevolking te onderdrukken, kan niet buiten beschouwing worden gelaten. De gevolgen van internationale politieke conflicten elders in de wereld weten ons eerder te bereiken. Mevrouw
maakt dezelfde fout als Ayaan Hirsi Ali door te suggereren dat het Westen modern en progressief is en dat het Midden-Oosten of de islam/ moslims achterlijk is. Geen vrijheid en democratie zou koesteren. Dat is een aanname. Geen FEIT!

Ik ben zelf opgegroeid in Nederland tussen twee culturen, maar het mag inmiddels duidelijk zijn. Westerse democratieën worden dictaturen of democraturen. Van dictaturen proberen we democratieën te maken. Neem de schendingen van mensenrechten door de VS in Guantanamo, Abu-Ghraib en andere geheime gevangenissen en martelpraktijken van de CIA, die men angstvallig geheim proberen te houden. De geheime CIA-vluchten. De druk op Iran vanwege atoomwapens die Israël ook heeft, maar laatste wordt niet gevraagd het kernwapenprogramma te stoppen. Waarom niet?

De Bush administratie is de meest gesloten regering in de VS. Bush liegt aanéén stuk door. Neem Katrina en zijn voorkennis. Journalisten zijn embedded in Irak. Al Jazeera wilde Bush bombarderen omdat Al Jazeera een kritisch tegengeluid laat horen. Wij leveren onze burgerrechten en privacy in voor veiligheid
om elders in de wereld te pleiten voor meer (mensen) rechten voor anderen. Wij pakken onschuldige mensen op in het Westen onder het mom van terreurbestrijding en stoppen ze in een cel zonder proces.

Het is naief van deze vrouw om het Westen als modern en progressief te bestempelen, daar waar conservatieven in het Witte Huis de dienst uitmaken in de wereld. Het is dus wel degelijk een strijd tussen extremisten. Niet tussen beschavingen, tussen moslims of autochtonen. Tussen een democratie en dicatuur. Tussen vrijheid en onderdrukking of in gevangenschap leven zoals de Palestijnen. Tussen moderniteit en de Middeleeuwen. Tussen seculiere staten en theocratieën.

Wij moeten op de eerste plaats zelf kritisch, zelfstandig en nuchter naar de zaken kijken in plaats van als huppelkutjes, lulletjes rozewater en als kip zonder koppen achter extremisten of politici aan te waggelen. Maak de balans op en zie welk gedeelte van de wereld een stap voorwaarts maakt en welke achteruit gaat. Lieden als Hirsi Ali, Ephimenco en Ellian en in zekere zin ook Leon de Winter schetsen een utopisch beeld van de westerse samenleving. Leon doet dat doelbewust met een Israëlische agenda op zak. Zijn kruistocht tegen de islam is om het imago van Israël te verbeteren.

Nana · 6 maart 2006 op 13:12

Deze column is nou precies waar ik op zat te wachten! Goed gedaan.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder