Heel lang geleden bedacht ik mij het volgende:

“Homerus en Hesiodotus hebben aan de goden alle dingen toegeschreven die schandelijk en onterend zijn voor de stervelingen: diefstal, overspel en leugen.’
‘De stervelingen menen dat de goden verwekt zijn evenals zij, en kleren, een stem en gestalte hebben als zij… ja, als de ossen en paarden en leeuwen handen bezaten en kunstwerken konden scheppen, zoals de mensen, zouden de paarden de goden als paarden afbeelden, de ossen daarentegen als ossen.’ ‘De Ethiopiërs maken hun goden zwart met stompe neuzen; de Thraciërs zeggen dat de hunne blauwe ogen en rood haar bezitten.’
‘In werkelijkheid hebben de mensen nooit iets zekers aangaande de goden geweten en zullen dat ook nooit weten.”

Uiteindelijk is er maar èèn God “de mens” we creëren Goden wanneer we ze nodig hebben en laten ze op ons lijken omdat, dat leuker is. Dit deden we niet alleen 2000 jaar geleden, maar we doen het nog.
Kijk maar eens wie de mens vereerde in 40-45, met alle gevolgen van dien, in 1970 werd Eric Clapton tot God verheven, in het voormalige Perzië werd Ayatollah Khomynie als een God vereerd en kon met een hand omdraai Sahlman Rhusdie ter dood veroordelen.
Recentelijk is Al Gore nog in deze adelstand verheven en tot milieu heilige gekroond, terwijl hij in zijn huis genoeg stroom verbruikt om een klein dorp van Electra te voorzien.

Op het moment, dat wij mensen een God creëren, dan mag en kan deze alles of hij nu onder de levende verkeerd of zoals het hoort zich niet meer op deze aardkloot bevindt.
Hij dicteert en wij schrijven boeken vol over onze Goden, wat wij dan weer als waarheid zien en iedere randdebiel mag dan de tekst aanvullen en uitlegen zoals hij/zij dat wil, en wij de mens voeren bevelen van hogerhand klakkeloos uit als we geloven in die God.
Dat “de mens” zich niet afvraagt waarom we misdaden in naam van God mogen plegen is om ons geweten te reinigen. Want wij plegen geen misdaden uit vrije wil, of uit ons zelf, we hebben alleen een duwtje nodig, van een meestal hoog bejaarde gek met of zonder jurk.

Maar uiteindelijk wordt niemand gestuurd door hogerhand, de mens neemt zijn eigen beslissingen, je beslist zelf of je een zelfmoordaanslag pleegt, een volk tiranniseert en daar bij helpt, het is de ultieme kans om je zelf te bewijzen, macht te verzamelen in naam van “de mens”

De Bijbel, Thora of Koran, Jahweh, God of Allah zijn schuldig aan welke misdaad dan ook. Het is simpel weg de mens, ieder mens neemt zijn eigen beslissing, geïndoctrineerd of niet, je beslist zelf of je de knop indrukt of je kiest er voor om een mens lief te hebben, ongeacht zijn voorkeur, je kiest er voor om een ander aardig te vinden omdat je dat als God, de liefhebbende almachtige, vergevingsgezinde vol liefde zijnde mens die macht bezit je, dus……

Bestaat God………….. niet?

Categorieën: Diversen

5 reacties

arta · 22 juni 2008 op 15:02

Amen!:-D

lisa-marie · 22 juni 2008 op 21:39

Inderdaad Amen! 😀

Prlwytskovsky · 23 juni 2008 op 09:16

[quote]de mens neemt zijn eigen beslissingen[/quote]
Zo is dat, en daar is de mens totaal verantwoordelijk voor; zonder uitzondering.
Indien er een God zou bestaan die ingrijpt, had de mens dan nog bestaan?

Goed om weer iets van je te lezen.

Dees · 23 juni 2008 op 16:16

De vraag die dan in mij opkomt is:

Doet het er voor de mens toe dat / of God….. – niet -….bestaat?

Goden en logica, altijd moeilijk te rijmen.

KawaSutra · 23 juni 2008 op 17:16

[quote]De Bijbel, Thora of Koran, Jahweh, God of Allah zijn schuldig aan welke misdaad dan ook. Het is simpel weg de mens, [/quote]
‘…zijn [i]niet[/i] schuldig…’ zul je hier toch hebben bedoeld, mag ik aannemen. En anders snap ik blijkbaar de clou niet helemaal.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder