Grapjassen en clowns

Dat we als mensheid voorzichtiger met onze aardbol moeten omgaan is een feit en daar sta ik achter en probeer mijn bijdrage te leveren, maar dat deze materie door grapjassen en clowns, tot de bodem wordt misbruikt om belastingen te verhogen en burgers te pesten gaat mij te ver, ik ben bijna in staat, alle middelen om het milieu te verbeteren aan de laars te lappen.

God bestaat…………. niet

Heel lang geleden bedacht ik mij het volgende:

“Homerus en Hesiodotus hebben aan de goden alle dingen toegeschreven die schandelijk en onterend zijn voor de stervelingen: diefstal, overspel en leugen.’
‘De stervelingen menen dat de goden verwekt zijn evenals zij, en kleren, een stem en gestalte hebben als zij… ja, als de ossen en paarden en leeuwen handen bezaten en kunstwerken konden scheppen, zoals de mensen, zouden de paarden de goden als paarden afbeelden, de ossen daarentegen als ossen.’

Warchild

De joodse kleuter Deborah (Borie) Maarsen – Laufer heeft geluk, na verplicht zingen in een kinderkoor tijdens de kerstavond van 1944” waarbij de SS’ers genieten van een overvloedige maaltijd “ in de barakken van het concentratie kamp te Ravensbrück.
Het kinderkoor moest blijven zingen ook nadat “de gasten” allen de zaal hebben verlaten. Wat de moeders en kinderen niet opmerken is dat de barak met benzine overgoten wordt. Om daarna met behulp van handgranaten de barak te veranderen in een waar hellevuur, hierbij kwamen alle kinderen om.

Een te openen deur?

Op een avond, zappend door TV land, stuit ik op een nieuws item van Connie Mus “over de verdedigingsmuur van Israël “.
Hij interviewt een Palestijn, die terecht kwaad is, omdat hij alleen via een deur in de muur, zijn huis kan bereiken. Als zijn kinderen uit school komen mag alleen “hij“ sinds kort de deur openen, daarvoor werd dit gedaan door soldaten.
Om zijn land te bewerken, moet hij een flink eind omrijden, terwijl de Israëli’s uit de omliggende nederzettingen via een doorgang zo naar hun land kunnen. Terecht dat de man boos is, heel boos.

Koud

De zon spreidt haar stralen over de stad uit. De hitte, veroorzaakt door het stralen van de zon, ligt als een verstikkende deken over de stad.
Mensen lopen in gedachten, met hoed of beschermd door een parasol, tegen de warme zonnestralen langs elkaar heen.

Respect

De laatste jaren slaat bij mij de verontrusting toe, niet alleen door het geweld in de wereld, maar zeker door de verslechtering van het Nederlandse leefklimaat.
“Als ik dan in een hokje gezet moet worden, “prima’’, maar wel graag met respect.
Als ik, als weldenkend mens mijn mening ventileer, dan krijg van een kleine linkse groep gelijk een schandbord met de titel racist om gehangen.

Soep

Mijn, door een simpele pennensteek doorstoken ziel, bebloed mijn gedachten,ontdoet, mijn met webben doorvlochten gedachten, van zijn glinsterende dauwdruppels.
Welke als stralende parels van geluk mij toelachten, verdwijnen als een dauwdruppel die uiteen spat in een nevel van verdriet.

Woorden

Zonnestralen spetteren uiteen, in mijn gezicht, het overdonderende kleuren spektakel trekt zich aan mijn gezichtsbedrog voorbij.
Gedachten storten zich als waterval in mij neer, de vernevelde gedachten tuimelen over elkaar, zoveel ineens, waar te beginnen. Waar is het denkbeeldige zuchtje wind, welke bevrijdend kan werken in deze kolkende oceaan van verhitte gedachten. Waar is de druppel welke door de zwaartekracht tegen wil en dank uiteen spat op de bloem, in veel kleurige nevel van prisma werkend geluk.

De Negerzoen

Negerzoenen, het woord mag niet meer worden gebruikt “daar hebben we alle begrip voor” zegt: het bedrijf dat het zoete schuim gebakje produceert. “Buys Zoenen zijn er voor iedereen”
De Stichting Eer en Herstel Betaling Slachtoffers van Slavernij in Suriname die Van der Breggen de producent had verzocht de naam te wijzigen omdat het een belediging zou zijn voor alle zwarte mensen.