Grapjassen en clowns

Dat we als mensheid voorzichtiger met onze aardbol moeten omgaan is een feit en daar sta ik achter en probeer mijn bijdrage te leveren, maar dat deze materie door grapjassen en clowns, tot de bodem wordt misbruikt om belastingen te verhogen en burgers te pesten gaat mij te ver, ik ben bijna in staat, alle middelen om het milieu te verbeteren aan de laars te lappen.

God bestaat…………. niet

Heel lang geleden bedacht ik mij het volgende:

“Homerus en Hesiodotus hebben aan de goden alle dingen toegeschreven die schandelijk en onterend zijn voor de stervelingen: diefstal, overspel en leugen.’
‘De stervelingen menen dat de goden verwekt zijn evenals zij, en kleren, een stem en gestalte hebben als zij… ja, als de ossen en paarden en leeuwen handen bezaten en kunstwerken konden scheppen, zoals de mensen, zouden de paarden de goden als paarden afbeelden, de ossen daarentegen als ossen.’

Warchild

De joodse kleuter Deborah (Borie) Maarsen – Laufer heeft geluk, na verplicht zingen in een kinderkoor tijdens de kerstavond van 1944” waarbij de SS’ers genieten van een overvloedige maaltijd “ in de barakken van het concentratie kamp te Ravensbrück.
Het kinderkoor moest blijven zingen ook nadat “de gasten” allen de zaal hebben verlaten. Wat de moeders en kinderen niet opmerken is dat de barak met benzine overgoten wordt. Om daarna met behulp van handgranaten de barak te veranderen in een waar hellevuur, hierbij kwamen alle kinderen om.