Een te openen deur?

Op een avond, zappend door TV land, stuit ik op een nieuws item van Connie Mus “over de verdedigingsmuur van Israël “.
Hij interviewt een Palestijn, die terecht kwaad is, omdat hij alleen via een deur in de muur, zijn huis kan bereiken. Als zijn kinderen uit school komen mag alleen “hij“ sinds kort de deur openen, daarvoor werd dit gedaan door soldaten.
Om zijn land te bewerken, moet hij een flink eind omrijden, terwijl de Israëli’s uit de omliggende nederzettingen via een doorgang zo naar hun land kunnen. Terecht dat de man boos is, heel boos.

Koud

De zon spreidt haar stralen over de stad uit. De hitte, veroorzaakt door het stralen van de zon, ligt als een verstikkende deken over de stad.
Mensen lopen in gedachten, met hoed of beschermd door een parasol, tegen de warme zonnestralen langs elkaar heen.

Slinks

Het valt op dat de Nederlandse journalistiek links georiënteerd is, het BOS journaal, Den Haag vandaag, Pauw en Witteman en vele anderen programma’s.

Respect

De laatste jaren slaat bij mij de verontrusting toe, niet alleen door het geweld in de wereld, maar zeker door de verslechtering van het Nederlandse leefklimaat.
“Als ik dan in een hokje gezet moet worden, “prima’’, maar wel graag met respect.
Als ik, als weldenkend mens mijn mening ventileer, dan krijg van een kleine linkse groep gelijk een schandbord met de titel racist om gehangen.

Soep

Mijn, door een simpele pennensteek doorstoken ziel, bebloed mijn gedachten,ontdoet, mijn met webben doorvlochten gedachten, van zijn glinsterende dauwdruppels.
Welke als stralende parels van geluk mij toelachten, verdwijnen als een dauwdruppel die uiteen spat in een nevel van verdriet.