De laatste jaren slaat bij mij de verontrusting toe, niet alleen door het geweld in de wereld, maar zeker door de verslechtering van het Nederlandse leefklimaat.
“Als ik dan in een hokje gezet moet worden, “prima’’, maar wel graag met respect.
Als ik, als weldenkend mens mijn mening ventileer, dan krijg van een kleine linkse groep gelijk een schandbord met de titel racist om gehangen. Waarom?
Als ik nu vertel dat ik, een pro Israel instelling heb, word ik gelijk er gelijk van beticht een moslim hater te zijn.
Waarom?
Ik probeer een ieder met respect te behandelen en te benaderen, zo zal ik mensen die ik voor het eerst ontmoet aanspreken met “ U ” . Ik respecteer een ieder, ook zijn mening en levenskeuze, ben het niet met een ieder eens, soms zelfs heftig tegen, maar ik blijf wel respectvol, misschien ouderwets, “maar ik ben dan ook al heel oud”.

Maar laatst bij het programma Pauw en Witteman, werd het record respectloosheid verbroken door de nationale knuffel Marokkaan en rapper Ali B.
Zit met een pet scheef op zijn hoofd aan tafel, hoe vervelend voor Meneer B. dan ook in Nederland zetten wij onze hoed, pet, af als we ergens binnen komen, zeker als we aan tafel gaan, “maar misschien ben ik wat ouderwets en met respect voor andere mensen en gewoontes opgevoed”
Maar het is ongelofelijk hoe deze heer B. zich gedraagt tegenover dhr. Balkenende “je hoeft het niet met de man eens te zijn”maar je kunt iemand wel respectvol te woord staan.

Maar wat doet de onvolprezen rapper, deze omschrijft “al rappend” Dhr. Balkenende als WC – meid van Blair en Bush . Dan met een glimlachje (wat ik bij mijn kinderen toch met wel gemikte muilpeer van het gezicht had verwijderd) vind je toch niet erg hè, Jan Peter?. Ik bedoel er niets mee deze mensen verrichten ook goed werk.

Dan de aanval over de opmerkingen van de minister president over het spiegelen van de Nederland aan de VOC (de Verenigde Oost-Indische Compagnie ) dat was niet slim van Jan Peter zei: de knuffel Marokkaan. Waarna de Premier hem enige geschiedenis uitleg gaf welke dhr. Ali B. de scheve pet te boven ging.
Want de beste heer B. refereerde aan de ophef van deze uitspraak door de diverse groeperingen gemaakt, welke gelinkt werden aan de slavenhandel. Maar voor alle duidelijkheid, als je op school goed heb opgelet, dan wist je dat de WIC (West- Indische Compagnie) hiervoor verantwoordelijk is geweest, maar dit terzijde.

De ook aanwezige altijd zeer beschaafde schrijver van Adriaan van Dis werd ook regelmatig overschreeuwd door onze rapper dhr. B. En het gekrakeel van Ali B., werd steeds gênanter, deze beschaamde vertoning van lak hebben aan waarden en normen, paste waarschijnlijk helemaal in het plaatje, van de linkse gesprekspartners en deze grepen dan ook geheel niet in.

Ook Ali B. wenst met respect behandeld te worden, dus moet hij anderen, dit zelfde respect tonen, want ik geloof niet dat hij zich zo zou gedragen tegen de Minister president van Marokko.
Wat ik jammer vond is dat de Minister President de heer B. eigenlijk te respectvol van repliek diende, ik had dhr. Ali B. respectvol van tafel geveegd.


9 reacties

Barbapappa · 5 november 2006 op 20:33

[quote]Dan de aanval over de opmerkingen van de minister president over het spiegelen van de Nederland aan de VOC (de Verenigde Oost-Indische Compagnie ) dat was niet slim van Jan Peter zei: de knuffel Marokkaan.[/quote]

Het kostte me zes keer lezen om ietwat hoogte te krijgen van de strekking van deze zin. Hier en daar zijn er dus een aantal regels die niet helemaal vloeiend lopen.

[quote]En het gekrakeel van Ali B., werd steeds gênanter, deze beschaamde vertoning van lak hebben aan waarden en normen, paste waarschijnlijk helemaal in het plaatje, van de linkse gesprekspartners en deze grepen dan ook geheel niet in.[/quote]

Let ook even op je interpunctie. Het vergroot de leesbaarheid van de tekst en daarmee komt het dus de kracht van je boodschap ten goede.

Opzich is de inhoud prima, de verpakking laat hier en daar te wensen over.

arta · 5 november 2006 op 21:50

Ook ik ergerde me mateloos tijdens de uitzending.
Niet zozeer omdat het Balkenende betrof, maar meer het gebrek aan respect in het algemeen.
Mooi neergezet!

KawaSutra · 5 november 2006 op 23:14

Blijkbaar was je zo ontdaan na deze uitzending dat je deze tekst spontaan ingestuurd hebt want ik heb je wel betere zinsconstructies zien gebruiken in het verleden.

Ik heb de uitzending ook gezien. Ook ik kan me storen aan Ali B. Maar dan meer om zijn popi-jopie houding, blijkbaar hoort hij zichzelf heel graag spreken en verwacht van zijn omgeving hetzelfde. Toch vormt hij waarschijnlijk wel een brug tussen verschillende bevolkingsgroepen en heeft hij wel degelijk een positieve invloed op zijn eigen achterban. In dat opzicht bekijk ik hem dan maar met een tolerante blik. Wellicht met de jaren zal hij enkele omgangsvormen ook onder de knie krijgen. Hij is namelijk niet dom en zeker leergierig.
Wat betreft de opmerking over de minister-president van Marokko: goed punt en helemaal gelijk. 🙂

SIMBA · 6 november 2006 op 08:32

Respect…dit woord wordt in Nederland te vaak gebruikt. Te pas en (vooral) te onpas gooien mensen ermee. Ik ben blij dat ik niet alleen zo “ouderwets” erover denk!

Dees · 6 november 2006 op 10:08

Respect.

Wat ik bij jou bespeur is de hang naar inderdaad ouderwetse normen en waarden op de ouderwetse manier. Respect zit echter in wat je doet, meer dan welk frontje je gebruikt om je te presenteren.

Persoonlijk heb ik meer respect voor een Rouvoet, dan voor een loze lege huls Balkenende met zijn gerefo frontje. Hij schijnt steeds hardop te moeten zeggen dat hij sociaal is en fatsoenlijk en barst van de normen en waarden. Maar het is eigenlijk een autocraat die zijn eigen normen en waarden ver boven andermans normen en waarden stelt. En als je dat doet, mankeert er al iets aan je normen en waarden. Vind ik.

Wat Ali B. betreft, ik mag hem ergens wel en vind hem ook niet onintelligent. Dat hij ook een frontje gebruikt om datgene wat hij wil zeggen te zeggen, is voor mij onvoldoende bewijs dat hij geen respect zou hebben. Het zegt misschien wel iets over de toeren die je moet uithalen om gehoord en gezien te worden. Over het feit dat als hij dat niet zou doen en zijn, hij niet als leuk contrast zou worden uitgenodigd door de programmamakers, ook niet als hij hetzelfde wat hij wilde zeggen in het nette jasje waarin jij het graag zou willen zien zou hebben gezegd.

Eddy Kielema · 6 november 2006 op 10:33

[quote]Ik probeer een ieder met respect te behandelen en te benaderen, zo zal ik mensen die ik voor het eerst ontmoet aanspreken met “ U ” .[/quote]

Als ik iets grote onzin vind, is dat het wel. Juist de mensen die honderd keer ‘meneer’ en ‘u’ in een zin gebruiken, komen op mij het meest respectloos over. Overdreven beleefdheid heeft iets huichelachtigs. Respect heeft helemaal niets met aanspreekvormen te maken. Respect toon je door gedrag en niet door holle frasen uit te slaan.

pally · 6 november 2006 op 13:02

Respect is zeker belangrijk, al kan ik het woord langzamerhand niet meer horen zonder misselijk te worden.
Het zit hem niet in ‘u’ of ‘jij’
Ik zou zeggen laat iedereen in zijn waarde en bezie iemand als Ali B. met humor, want ach als je iets wil uitdragen moet je wel een beetje chargeren, natuurlijk.

Scepsis · 6 november 2006 op 18:07

Ik heb zo mijn ernstige twijfels, dat het de schrijver van het stuk niet gaat om het tonen van respect in welke vorm dan ook, maar om iets heel anders. Ali B heeft de premier van dit land geconfronteerd met een vraag, die de gevestigde media in dit land niet durven te stellen. AliB heeft de premier van dit land uit zijn tent gelokt en aangetoond dat er ook bij de Minister-President van dit land een mentale kortsluiting ontstaat als het gaat om Israël. De reactie van Balkenende is buitengewoon mild als het gaat om Israël. Ali B. kaart de misstanden in de bezette gebieden aan en de premier van dit land begint over het Holocaust-museum. Daarmee vergoeilijkt hij de Israëlische agressie in Libanon en de bezette gebieden. Let wel een land dat 1,3 miljoen clusterbommen heeft gebruikt in bewoonde gebieden in Libanon. Een land dat fosforbommen en DIME gebruikt. Een land dat verarmd uranium gebruikt. Israël heeft niet eens een grondwet maar Israël wordt schaamteloos de enige democratie van het MO genoemd. Ali B drukt zich niet altijd even goed en netjes uit maar om JP
met de misdaden van Amerika en Israël te confronteren daar ben ik hem dankbaar voor. Respect is ook de waarheid durven zeggen over Israël en Israël veroordelen. In dat opzicht is Balkenende net zo respectloos als Ali B. geweest.

Prlwytskovsky · 7 november 2006 op 18:16

@Scepsis: is het niet zo dat Ali-B zomaar wat riep en dat jij jou oordeel (toevallig) daar aanhangt?

@Senahponex: bekeken vanuit onze jaargang kan ik je zeggen dat ik mij kan vinden in jou bedoeling van dit schrijfsel: mee eens dus!
Maar worden woorden als ‘respect’ en ‘discriminatie’ in deze tijd niet te pas en te onpas gebruikt waarbij wij ons af kunnen vragen of het glas nu half vol is of half leeg? Zijn wij daarom conservatievelingen?
Ik roep ook maar wat. 😉

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder