Wordt de wereld echt steeds dommer of begin ik gewoon een arrogante cynische snob te worden? Een impressie van het lesgeven aan een HBOinstelling…

Ik heb net weer een stapel nakijkwerk doorgeploegd en zit nu met een welverdiend kopje thee uit te hijgen. Twintig werkstukken lagen er op me te wachten van de eerstejaars studenten die ik momenteel onder mijn hoede heb. Ik heb vierentwintig studenten in de klas, dus er zijn alvast vier onvoldoendes gevallen, want niet inleveren wordt bestraft. Betekent wel inleveren dan een voldoende? Aangezien het om de eerste museumopdracht ging die ze moesten maken heb ik dat met ze afgesproken. Maar nu begin ik daar toch anders over te denken. Zelden heb ik zoveel klinkklare onzin op veertig pagina’s bij elkaar gezien. Alleen al de spelling! Het kofschip behoort blijkbaar tot de woorden die alleen nog maar in kruiswoordraadsels voorkomen en die maken mijn studenten niet, dus d’tjes en t’tjes worden met de grootst mogelijke willekeur gebruikt, soms ook twee versies van hetzelfde woord binnen één zin, zodat ik kan kiezen. Ik waardeer het zeer dat ze mij de vrijheid gunnen, maar dit gaat iets te ver. Ook in het gebruik van lange ei en korte ij is geen enkele wetmatigheid te ontdekken, laat staan dat kunsthistorisch jargon juist gespeld en/of gebruikt wordt. In een poging hun werkstukken iets meer cachet te geven wordt er wel kwistig met interessante woorden gestrooid, zoals concaaf, convex en tectonisch. Of deze woorden ook maar in de verste verte iets met beeldhouwkunst te maken hebben doet blijkbaar niet ter zake.

Nadat ik mijn rode pen had leeggeschreven aan het verbeteren van het Nederlands van deze jonge onderzoekers kwam de inhoud van de teksten aan de beurt. Die beantwoordde geheel aan de verwachtingen die de geradbraakte zinnen in me hadden gewekt. De opdracht was om drie beeldhouwwerken uit verschillende periodes te beschrijven volgens het geijkte schema (vorm-functie-inhoud) en ze vervolgens te vergelijken. Ten eerste bleek het begrip beeldhouwkunst niet geheel duidelijk, tenzij in de nieuwe handboeken beschilderde vazen en houten sarcofagen ook tot die categorie gerekend worden. Vervolgens bleek het schema dat ik zo’n zeven weken lang elke week herhaald had maar liefst in één werkstuk terug te komen en dan nog niet volledig. Weer een nieuwe openbaring voor mij was dat je bij het schrijven van een werkstuk alle kennis die je hebt opgedaan uit het handboek en de lessen totaal kunt negeren en gewoon leuk een eigen verhaal kunt bedenken. Die mensen zijn per slot van rekening al minstens twee millennia dood, dus waarom zou je pietluttig zijn en historische accuratesse nastreven? Je kunt bijvoorbeeld rustig beweren dat Egyptische vrouwen veel geëmancipeerder waren dan Romeinse zonder daar verder argumenten voor aan te voeren of een voetnoot te geven. Of dat Grieken en Romeinen dieren magische krachten toeschreven en je bewering illustreren met een voorbeeld van de Egyptische god Anoebis.

Kortom, ik heb weer veel geleerd vandaag en word wanhopig bij het idee dat deze studenten over drie jaar talloze generaties middelbare scholieren gaan verpesten. Misschien is dat Amerikaanse systeem van je kinderen thuis lesgeven zo slecht nog niet…

Categorieën: Maatschappij

5 reacties

John_van_Leverdingen · 12 november 2004 op 11:28

…er zijn alvast vier onvoldoendes gevallen, want niet inleveren wordt bestraft.

Is dat niet waar alles fout loopt? Discipline wordt niet meer gevraagd, maar ook niet nodig geacht. Niet inleveren is werkweigering is ontslag op staande voet. Of zie ik dat verkeerd?

Dat zijn toch de mensen die hogelijk verbaasd kijken als de baas hun later eruit trapt als ze voor de vierde keer om kwart over negen aankomen met een rot smoes.

Zelf heb ik twee studerende kinderen. Wat ik steeds meer zie is dat de normen en waarden die ik erin probeer te stampen, er op school weer uitgehaald worden.

Steeds meer mensen in mijn omgeving plaatsen hun kinderen op Belgische scholen. Vroeger bekend om hun tucht, dat is gelukkig veranderd. Gebleven is daar het woord RESPECT. En dat missen we. Door gebrek aan respect worden opdrachten niet ingeleverd, worden taalfouten gemaakt en werkstukken afgerammeld.

De schuldvraag? Geen idee, maar IK kan het niet oplossen.

Li · 12 november 2004 op 11:32

Misgien is het niet goet uitgelegt? 😀
En zijn de huidige studenten, door de vele veranderingen in het onderwijs, de weg kwijtgeraakt?

Zijn zij dan dommer dan vroeger 😕 Of worden ze dommer gemaakt.

Mijn middelste zoon volgt momenteel een HBO- opleiding. Het verbaast mij hoe vaak hij thuis is en volgens mij kan deze studie makkelijk een jaar korter.

Ik verbaas me dat projecten niet goed van de grond komen omdat de helft van de studenten geen zin heeft om zich er druk over te maken en de andere helft daarvoor bestraft wordt. Dus dat motiveert ook niet echt.

Bij wie hoort ‘om in tegenwoordige tijd te spreken’ De Zwarte Piet?

Li

Isabella · 12 november 2004 op 12:41

Tsja, wat kan ik zeggen? Viva el spellingcorrector!

Hendriks · 12 november 2004 op 14:37

Leuk geschreven.

Eigenlijk is dit inderdaad gewoon de ’trend’ tegenwoordig. Studenten moeten alles voor gekauwd krijgen, het liefst nog een frame van een werkstuk, met zinnen, die je moet aanstrepen indien je het er mee eens bent.

Wat ik merk is dat vaal studenten lui zijn, of worden lui gehouden. Daar wil ik ook bij zeggen dat scholen in mijn ervaring niet veel pushen tot resultaten. Gecombineerd met een lakheid van hier tot … resulteerd dit in gewoon een prestatie norm van 0.0%

Bij mij op de PABO zie je altijd wonderbaarlijk hoge productie en prestatie naar mate het onderwerp er toe doet, je er mee in aanraking komt, etc. Prima toch? En als je theorie hebt, is het inderdaad wat slap. Echter, bij ons wordt geacht dat je wel een beetje kunt spellen e.d.

Voor de rest kan ik nog niet veel aanvullen. Ik kan me in iedergeval goed indenken hoe frustrerend het kan zijn voor de leerkrachten nu. Zet je aan het denken hoe met toch met het onderwijs omgaat (vanuit de overheid gzien)… en maar bezuinigen jongens!

MBB · 12 november 2004 op 17:52

Onderwijs? [i]Welk[/i] onderwijs?
Sinds de 2e fase is het; hier is de opdracht, daar is de bibliotheek, voor die dag moet het afzijn, en oja, je moet d’r ook nog even een excursie tussenin ‘plannen’.
Als jullie het op tijd afkrijgen, behandelen we [i]daarna[/i] wel eens de theorie.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder