Ik ben een mens van leef en laten leven. Voor mijn gevoel wordt de wereld er beter van wanneer ieder mens de mogelijkheid krijgt om te denken en te vinden en te menen wat hij of zij wil. Dat is naïef, natuurlijk en ik zie mijn omgeving al meewarig glimlachen. Jongen, groei eens op. En toch… Ik was de mening toegedaan dat het merendeel van de mensheid als doel heeft om een prettig, aangenaam leven te leiden met genoeg te eten, een beetje luxe en een beetje welvaart. En dat mensen die het in het ene werelddeel niet kunnen vinden en daarom naar een ander werelddeel komen dat doen met datzelfde doel. Het iets beter krijgen. En, indien mogelijk, het veel beter krijgen. Kortom, ik geloofde in het goede in de mens… En ik vond dat ieder mens ook het recht heeft om zijn geluk te zoeken en te vinden en daarvoor de ruimte te krijgen, al wordt die ruimte steeds kleiner op ons bolletje.
Dus zal het ook niet verwonderen dat ik moslimvrouwen het recht op een hoofddoek niet wilde ontzeggen. Een boel van die vrouwen roepen namelijk dat ze die doek geheel vrijwillig dragen. Moet kunnen, zeg ik dan heel tolerant. Als uw geloof dat bezegt, dan moet dat kunnen. Hoewel ik toch wil opmerken dat meisjes van vier naar mijn bescheiden mening niet dagelijks geheel vrijwillig een doek om hun hoofd knopen, maar dit terzijde. Hoewel ik de laatste tijd toch vind dat er wel erg veel vrouwen met een hoofddoek in het Nederlandse straatbeeld verschijnen. Maar ja, tolerant als ik ben, denk ik dan dat, als er steeds meer mensen aanhanger van de Islam worden, dat zo´n beeld dan ook niet zo vreemd is. En beangstigend mag het al helemaal niet zijn, toch? Daar is immers geen enkele reden toe? Katholieken dragen een kruisje, Joden een keppeltje… Al dragen Christenen hun kruis niet op maar om hun nek en durft menige Jood zich niet met zijn keppel op straat te vertonen. Maar een Hindoe loopt ook met een tulband en een Hare Krishna ziet er koddig uit met zijn oranje luier om. Laissez faire, laissez faire…

Tot van de week dan. Toen mij ter ore kwam dat een achttienjarige snotneus met een stel gelijkgezinden bezig was om in mijn land, dat tolerante land, dat land waar iedereen mag zeggen wat hij wil zolang het niets negatiefs over buitenlanders is, dat land met artikel 1 van de grondwet voor de deur van het parlement in het graniet gehouwen, in mijn land dus, een aanslag te gaan plegen. Dat zo´n fanatiek clubje religieuze schoften voornemens was om ook hier honderden mensen over de kling te jagen ter meerdere eer en glorie van hun god en hun godsdienst. Dat dat jochie bij wijze van tijdverdrijf naar videoboodschappen van geloofsgenoten zat te kijken waarin zij hun laatste bijbelspreuken citeerden, alvorens te vertrekken en duizenden om het leven te brengen.
Tot de dag dat ik een jong meisje sprak, van Marokkaanse afkomst en helemaal in deze, in mijn samenleving geïntegreerd. Een meisje dat gekozen heeft om geen godsdienst aan te hangen. En dus geen hoofddoekje draagt. Dat daarom niet meer bij haar familie komt, niet meer in het Marokkaanse buurthuis, niet meer op de Dappermarkt. Want ze wordt uitgescholden door die vrouwen met die hoofddoeken. Ze wordt door hen bespuugd. Ze wordt geslagen en getrapt door hun mannen, door haar broer. En in het allerbeste geval wordt ze genegeerd, doodgezwegen. De Marokkaanse jongens juichten toen in de film ‘Zouf Zouf Habibi’ een meisje helemaal door haar broer in elkaar werd getrapt.

En toen realiseerde ik me dat dat hoofddoekje ergens voor staat. Niet voor tolerantie, maar voor intolerantie! Niet bij alle vrouwen, maar wel bij velen. Als ik dat meisje mag geloven, neemt dat elke dag toe. Opeens kon ik veel begrip hebben voor de Turkse overheid die het dragen van die doekjes op scholen en dergelijke verboden heeft. Ik begreep zelfs Frankrijk en gelooft u mij, dat is wel het laatste waartoe ik mezelf in staat achtte. En ik was trots op die Moslimvrouwen die weliswaar hun doek willen dragen, maar in een openlijk protest opriepen tot vrijlating van de twee gijzelaars. Zó moet het.

Maar of het nu onder het mom van de godsdienst is of dat de godsdienst het zelf ook predikt, de Islam wordt langzaam tot een haatdragende, geweld predikende geloofsovertuiging die het aanvaardbaar acht dat andersdenkenden worden gedood. Of met geweld bekeerd. Een doel dat zo heilig is dat het er niet eens toe doet dat mede-moslims eveneens omkomen bij een terreuractie. Want in het WTC werkten ook veel Islamieten. In Beslan zaten ook moslimkindertjes in de gymzaal. Waar blijven de Imams die hun geloofsgenoten oproepen tot tolerantie en verdraagzaamheid? Ik hoor ze niet, ik zie ze niet. Waar blijven de Moslimvrouwen die zeggen dat die doek afgaat als het geweld niet ophoudt? Ze komen niet.
Er komt wel geïndoctrineerd opgeschoten grut met waanideeën, met de ziekelijke gedachte in het achterhoofd dat ze na hun moordpartij in de hemel een heleboel maagden krijgen. Die ze dan kennelijk mogen gebruiken voor hun gerief, al staat dat niet letterlijk omschreven. Een enge toezegging.
Er komen wel illustere predikers uit de Oost die in moskeeën roepen dat Christenen honden zijn en homoseksuelen varkens die van torenflats gegooid mogen worden.
Er komen wel types in heel Europa die vanuit obscure kantoortjes de strijd aanwakkeren die ertoe moet leiden dat heel Europa Islamitisch wordt. En die bij NOVA de kranzinnige, gruwelijke en onmenselijke moordpartij in Beslan afdoen met een schouderophalen om vervolgens te vertellen dat het gijzelen van die arme kinderen in gruwelijkheid in het niet valt bij het lijden van die heldhaftige strijders in een Spaanse gevangenis. Het opblazen van forenzentreinen is namelijk geoorloofd als dat het Kalifaat Europa dichterbij brengt.
En er komen terroristische cellen die niets anders in de zin hebben dan zoveel mogelijk andersdenkenden om te brengen en samenlevingen te ontwrichten.
Er komen wel groepen jongeren die kransen in de gracht gooien na de Dodenherdenking. Monumenten vernielen.

Domme, naïeve ik. Arme naïeve wij. Ik hoop dat Donner ze allemaal het land uit lazert. Al die haatzaaiers, geweldpredikers, bommenleggers en hemelpiloten. En voor mijn part al die wijven met die doekjes die dat meisje bespugen. Ze staan voor iets heel engs en zolang ze zich daar niet openlijk van afkeren, zoals de moslimvrouwen in Frankrijk, moet ik ze niet meer.
Zolang het nog zo is dat het dragen van een keppeltje of zo´n maffe hoed met van die pijpenkrullen voor Islamitische jongeren aanleiding is om zo iemand helemaal in elkaar te trappen, vind ik dat die hoofddoek ook niet meer kan.
Voor ons allemaal. Ook voor de oprechte Moslima´s. En vooral voor dat meisje dat weigert om een hoofddoek te dragen. Want die krijgt vooralsnog de klappen.

TT


25 reacties

Kees Schilder · 16 september 2004 op 17:15

Helemaal mee eens! Zullen we dan nu de vrome katholieken even aanpakken? Wat vind je van de Paus en zijn kornuiten, die condooms verbieden waardoor hele volksstammen worden uitgemoord door aids? Wordt het niet tijd dat de aanhangers van die randdebiel het land worden uitgegooid?
En dan hadden we het nog niet over die pedofiele priesters die kinderen voor het leven verminken.
Weg met dat kruis om hun nek!!
Dan de Gristenen met hoog EO gehalte!Bijvoorbeeld van de SGP. Daar mogen vrouwen geen lid worden van hun partij omdat het vrouwen zijn.Homo’s mogen ook niet en op zondag je auto wassen kan niet want dan behoor je in den Here te zijn.
We kunnen zo nog wel effe doorgaan Ton,maar ik snap de strekking van je column wel.Het punt is alleen; de wereld is verrot tot op het bot.
Opnieuw beginnen zou het beste zijn

ignatius · 16 september 2004 op 18:04

Kan me grotendeels in je column vinden.

Jammer dat het beeld van een godsdienst tegenwoordig bepaald wordt door de door jou geschetste verdwaasden en andere idioten die schijnbaar geen snars van hun eigen religie begrijpen. Zo dienen, volgens de richtlijnen van de door deze malloten zo veelvuldig geciteerde Koran, Christenen en Joden gerespecteerd te worden aangezien ook zij volkeren van het boek zijn. Beangstigend is tevens de toenemende invloed van radicale leiders en andere eikels die, en daarvan ben ik overtuigd, bang zijn hun invloed op de massa’s te verliezen en hun hoofden derhalve volpompen met extreme denkbeelden. Triest is het om te horen en lezen dat ‘andersdenkenden’, in hun denkwereld de kritische geesten en anderen die weigeren deel uit te maken van de kudde (slacht)schapen, hiervoor gestraft worden middels sociale uitsluiting, mishandeling of erger moeten boeten met hun leven.
Als historicus heb ik een andere Islamitische wereld gezien. Een wereld waar kunst, filosofie, wetenschap, letterkunde, architectuur en rhetorica floreerden. Een wereld die bekend stond om haar tolerantie jegens de ‘ongelovigen’en waar de namen van de klassieke schrijvers met eerbied werden uitgesproken en hun gedachtegoed werd ge-eerd. Helaas is deze wereld echter vernietigd door de door jou geschetste malloten en hun aanhang. Heel erg jammer. En inderdaad: opzouten die handel.

[quote]Homo’s mogen ook niet en op zondag je auto wassen kan niet want dan behoor je in den Here te zijn[/quote]
Je hebt gelijk Kees, ik begrijp er inderdaad ook niets meer van. Maar als die homo’s nu massaal zorgen om op zondag in een here te zijn, zouden ze dan wel mogen van de sgp?. 😀

Mup · 16 september 2004 op 19:14

Onbegrijpelijk. En de strijd is nog niet gestreden. In de naam van God, zoals ook in Engeland gebeurd. Sterke column om over na te denken,

Groet Mup.

Dees · 16 september 2004 op 19:26

Lastig hoor. Ik kan niet helemaal met je meegaan. Bijvoorbeeld

[quote]Waar blijven de Moslimvrouwen die zeggen dat die doek afgaat als het geweld niet ophoudt? Ze komen niet. [/quote]

Een heel geloof, of een half geloof in dit geval, verantwoordelijk stellen voor het tot verantwoording roepen van verdwaasde geloofsgenoten, nee dat gaat me te ver. Ook de Islam kent verscheidene stromingen en is niet de pot nat die door velen gemakshalve zo aangeduid wordt.

Echter, ik ben wel voor het afschaffen van de hoofddoek op scholen en in overheidsinstellingen. Het is heel verleidelijk om mee te gaan in de roep van vrouwen die het zo ongeveer tot geuzensymbool voor juist hun vrouwelijkheid, hun feminisme en hun keuzevrijheid willen bombarderen (no pun intended), maar zolang het als middel van onderdrukking gebruikt wordt, gaat die vlieger echt niet op.

Overigens vind ik het afschaffen / verbieden van religieuze symbolen op bepaalde plaatsen niet alleen van toepassing op de heer en mevrouw Moslim. Ook kruisjes, keppeltjes, pijpenkrullen, tulbanden, JPB-kapsels (is toch ook bijna een hoofddoek), e.d. geven geen pas in onderwijs of bij de overheid.

Die Fransen doen het dan ook best goed, evenals de Turken, althans, tot dusverre.

Bakema_NL · 16 september 2004 op 19:52

Goh, er word tenminste nog eens iemand wakker, welkom in de realiteit.
Veel van die moslim-meisjes dragen enkel die hoofddoek omdat ze anders problemen krijgen met hun vader en/of broer(s). Veel van die meisjes willen net zo zijn als hun Nederlandse leeftijdsgenootjes en vriendjes en de eerste stappen op sexgebied doen. Hun gevoelens zijn namelijk dezelfde. Sterker nog, die zijn vaak nog sterker, want het mag allemaal niet. Een ex-collega van mij kreeg wat met een Turkse die ook bij ons werkte, bloedjemooi, deed hij niet verkeerd. Toen werden de banden van zijn auto lekgestoken, begonnen de bedreigingen, het verstoten van het meisje uit de familie etc. Veel van die meisjes willen het echt wel anders, alleen mogen ze niet en doen ze niet, uiten het niet, uit angst (ook respect) voor de mannetjes in de familie.
Alle vrouwen (Nederlandse dus) zijn er niet zo bij gebaat bij de verspreiding van die cultuur alhier. Ik hoop vooral voor hen dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Aan de andere kant verdienen we ook alles wat we over ons afroepen want we laten het gewoon gebeuren.

En wat betreft andere geloven…….interesseert me niet dat de uitwassen daarvan ook uitgebannen worden, graag zelfs, ik heb er toch niks mee op. Die paus moet opflikkeren met zijn gezeik over condooms en eens beter op zijn kardinalen letten die nog met een nadruipende leuter op een klein kind liggen uit te hijgen.

pepe · 16 september 2004 op 19:52

Wat kunnen mensen elkaar het leven zuur maken, ik vraag me af in welk geloof er een regel staat als ‘maakt het leven van uw naaste zuur’.

Met of zonder hoofdoekje, mooi geschreven column weer.

tontheunis · 16 september 2004 op 20:43

[quote]Wat vind je van de Paus en zijn kornuiten, die condooms verbieden waardoor hele volksstammen worden uitgemoord door aids? Wordt het niet tijd dat de aanhangers van die randdebiel het land worden uitgegooid?[/quote]

Wat ik daarvan vind? Dat iedereen met een beetje verstand in zijn hoofd meesmuilend lacht om een oude man met normen en waarden die in onze samenleving allang achterhaald zijn.
Dat priesters kinderen misbruiken, is erg maar gelukkig ook strafbaar. En in Nederland worden ze vervolgd. Dat de Paus tegen condooms is, betekent niet dat ze in dit land niet meer verkocht worden. Homo’s worden niet door katholieke fanatici in elkaar gehengst maar door jonge goddeloze skinheads en neo-nazi’s.
Met andere woorden: De Paus en zijn volgelingen bespugen geen mensen, al is wat ze erover zeggen niet bepaald aangenaam, en ze vermoorden ze ook niet.
De Zwarte Kousen-figuren zeggen misschien nare dingen over de goddelozen maar daarom hebben ZIJ het in dit land nou net NIET voor het zeggen. Voorzover mij bekend zijn ze niet voornemens om met geweld hier de macht over te nemen.
Het gaat mij op de allereerste plaats om het geweld. Dát wordt gepropageerd door Imams in moskeeën en dát is wat hun eigen heilige boek nou juist zo afkeurt.
Ik richt me niet tegen een bevolkingsgroep maar tegen haar geweldadige uitvloeisel. En ik merk dat dat groter wordt.
Wij zijn, tenminste in meerderheid, tolerant geweest om nu te moete constateren dat de intolerantie binnen de Islam de boventoon gaat voeren. Ik doe niet alleen een beroep op de autochtone, maar ook op de allochtone bevolking om daartegen op te staan. Om erger te voorkomen. Want dit loopt nog eens lelijk uit de hand.

Ik heb in rechtszalen gewerkt. Hoe gaat het worden wanneer meneer Cohen de zaal betreedt en ziet dat de rechter of de officier een hoofddoekje draagt? Al is het niet zo, de schijn van partijdigheid heeft zich al genesteld. De oprechtheid van mensen komt in het gedrang.
Dus nogmaals: weg met die geloofsuitingen in publieke ambten en op scholen. Ik wil niet weten wat voor geloof je hebt. Ik wil je geloven!

TT

sally · 16 september 2004 op 21:30

Een zeer nuttige en indringende column.
Ik kan het wel waarderen als iemand zo uitgebreid z`n mening op papier durft te zetten.
Ben het in grote lijnen met je eens.
Ook de reakties zijn erg interessant.
Een column om over na te denken.
Eentje die blijft hangen
Groeten Sally

Dees · 16 september 2004 op 21:40

Raindog · 16 september 2004 op 21:58

Ton,

Ik begrijp je column heel goed en bij veel van wat je zegt kan ik me aansluiten. Toch ga je naar mijn mening op enkele punten te kort door de bocht.

Ten eerste is geloven in het goede van de mens niet naïef, integendeel. Desalniettemin sluit dat niet uit dat er ook mensen zijn die kwaad doen of zijn. Ook ik heb een vreselijke hekel aan hoofddoekjes om alle redenen die je noemt. In de Islam lijkt vaak geen plaats voor het individu en dat is zelfs nog los gezien van het geweld al beangstigend genoeg. Toch vind ik het een moeilijk idee om – buiten de openbare functies – mensen te verbieden om een hoofddoekje te dragen. Dit omdat ik vind dat bijvoorbeeld een sikh ook maar lekker met zijn tulband moet doen wat hij wil. En mijn kettinkje mag nu dan even stuk zijn, ik als ‘christenhond’ draag een kruisje en wil dat graag ongestoord kunnen blijven doen. Ik wil jou dus ook niet lastig vallen met hoe je uiting wilt geven aan wat je gelooft, ook als je in niets gelooft. En dat is het markante verschil natuurlijk. Iemand als Ayaan Hirsi Ali wordt wel lastig gevallen omdat ze haar hoofddoek afgedaan en haar geloof afgelegd heeft. Dat is meteen wat mij beangstigt; dat totalitarisme waarin geen plaats is voor dat wat anders is of afwijkt. En ik ben er heilig van overtuigd dat dit kan en zal veranderen wanneer de vrouw in de Islam emancipeert. Daarom heb ik geen andere keus dan uit principe tegen het hoofddoekje te zijn. Niet om de vrijwillige baat die enkelingen erbij hebben, maar om de schade die zo velen er ongewenst door lijden. De vrijwillige baat moet in dit geval maar ondergeschikt zijn aan het ongewenste lijden. Ayaan is in mijn ogen een ware heldin en ik steun haar moreel gezien in haar strijd tegen de ‘Submission’.

Je schreef het volgende: “…..de Islam wordt langzaam tot een haatdragende, geweld predikende geloofsovertuiging die het aanvaardbaar acht dat andersdenkenden worden gedood.” Met dit soort uitspraken moet je denk ik oppassen. Ten eerste omdat de Islam niet zo wordt, maar omdat de Islam al vele, vele eeuwen simpelweg zo is. Niet perse met alle kwalificaties die je noemt – natuurlijk speelt geweld een rode-draad-achtige rol – maar wel in de kern simpel onveranderd. Ik zie ook heus wel wat er in de wereld gebeurt en denk daar net zo over als jij of ieder ander weldenkend mens. Maar je moet denk ik oppassen om dit soort van generalisaties te kiezen. Zoals een vooraanstaand moslim vorige week zei, pijnlijk verzuchtte zelfs: “Niet alles moslims zijn terroristen maar helaas zijn alle terroristen moslim.” Voor alles geloof ik dat we niet dezelfde fout moeten maken als de moslimfundamentalisten. Namelijk iedereen die niet zoals ons is te veroordelen en dood te wensen. Ik vind ook dat wij als maatschappij rustig mogen stellen dat wij die onzin hier niet tolereren en dat we het zullen elimineren. Ik vind ook dat het hoofddoekje af moet maar denk angstvallig dat deze operatie pas echt zal lukken wanneer de mensen in zo’n cultuur zich mobiliseren en dit zelf af weten te dwingen. Dan is er ook weer plaats voor zoiets als uit vrije keuze een hoofddoekje dragen zoals ik mijn kruisje draag.

Tenslotte: ik weet dat het in onze cultuur erg in is om een historisch eeuwigdurend schuldgevoel te koesteren maar in dit geval weiger ik pertinent. Het christendom is in ieder geval geëvolueerd tot een steeds, niet in de laatste door zichzelf aangedreven, in beweging zijnde verzameling van ideeën en overtuigingen. Iets dergelijk bestaat in de Islam tot op heden nagenoeg (nog) niet. Iedere vorm van zelfbekritiserend vermogen is het vreemd. En natuurlijk gebeuren er in de kerk ook nog steeds dingen die niet allemaal door de beugel kunnen maar de kerk is prima in staat om zichzelf te corrigeren en anders doen haar aanhangers dat zelf wel zoals bijvoorbeeld (hier in het Westen) met het gebruik van condooms. Vergis je niet, de kerk haar ergste criticasters zitten in de kerk zelf. Zolang de Islam dit zelf niet kan moeten anderen zoals bijvoorbeeld Ayaan dit maar voor haar doen. Wie onderwerpt het individu-uitsluitende totalitaire van de Islam? Het afdoen van het hoofddoekje lijkt me een mooi begin.

Mosje · 16 september 2004 op 22:01

Petje AF!, dacht ik toen ik je column zo eens doorlas. Maar toen zag ik een paar keer het woordje “mijn”.
“mijn land”, “mijn samenleving”. Slechts een paar keer het woordje “mijn”, maar voor mij kleuren ze je hele verhaaltje. Beste Ton, een groot deel van de mensen waar jij in negatieve zin over spreekt hebben evenveel recht om Nederland “mijn land” te noemen. Je zult met een andere oplossing aan moeten komen dan “het land uitlazeren”.

tontheunis · 16 september 2004 op 23:27

Beste Mosje,

Het laatste wat ik in mijn epistel deed, was wel het beweren dat anders denkenden of anders gelovenden in ‘mijn’ land en ‘mijn’ maatschappij geen plaats zouden mogen hebben. Integendeel!
Maar terroristen en lieden die andersdenkenden naar het leven staan of molesteren of angst aanjagen, verdienen in ‘mijn’ maatschappij geen plaats. In het jouwe wel, Mosje? Doodverf me dan alsjeblieft niet tot een chauvinist of een nationalist, want het tegendeel is waar!

Er zijn een boel mensen omgekomen om van dit land mijn land te maken. Er is behoorlijk wat voor geleden en zo. Voor de humaniteit, de tolerantie. Ik ben blij dat ze die mensen met die Swastika’s, die meenden dat het hun land was, er uiteindelijk weer uitgedonderd hebben.
Niet dat het hier een paradijs is, maar ik zou een land als Rusland, een land als Amerika, Israel, Hong Kong of Saudi Arabie niet het mijne willen noemen. Bepaald geen chauvinist, maar in sommige dingen was ik toch best wel eens trots op dat rare Holland waar allerlei geloven, geaardheden en overtuigingen een redelijk vrij plekje vonden door de eeuwen heen. Ik beschouw dit stukje van de wereld (en ik ben de hele wereld over geweest) daarom als mijn stukje.

Mijn is dus geen bezittelijk voornaamwoord in dit geval, Mosje. Mijn is in dit geval een toegenegen voornaamwoord. Voor een toch kwetsbaar stukje land. En wat kwetsbaar is, verdient bescherming.

TT

Snoppe · 16 september 2004 op 23:39

[quote]JPB-kapsels (is toch ook bijna een hoofddoek)[/quote]

En het grijpt om zich heen, want Frits Barend heeft hem nou ook al…
Vraag me af naar welke trimsalon die jongens altijd gaan…

TT, ik vind het een goede column, ik ben het ook voor een groot gedeelte met je eens, maar als je straks ook nog gaat roepen dat die vieze stinkkeffer van hiernaast zijn muilkorf af moet doen, heb je aan mij een slechte!

WritersBlocq · 17 september 2004 op 09:14

Wat een verhalen, jouw column en alle reacties. Met de strekking kan ik me verenigen, ik voeg er alleen aan toe dat IEDEREEN die aso is, wat mij betreft aangepakt of het land uitgelazerd moet worden. Ongeacht kleur, geur, geloof, etc. Men moet zijn/haar plekkie verdienen.

Groetje Pauline.

Kees Schilder · 17 september 2004 op 09:21

[quote]Met andere woorden: De Paus en zijn volgelingen bespugen geen mensen, al is wat ze erover zeggen niet bepaald aangenaam, en ze vermoorden ze ook niet. [/quote]
Pardon???? Ze vermoorden ze ook niet?? Hoe wil je het dan noemen als een Paus zijn volgelingen “oplegt” geen condooms te gebruiken?
Kijk eens naar het resultaat bij de Afrikaanse gelovigen! Aids, Ton!! Of was je dat ontgaan?
“Petje af” voor zo’n opmerking, thank you very much!

vanlidt · 17 september 2004 op 09:48

Ik ben geen Fortuynist maar heb wel iets met deze column. Ik moet er nog even op broeden. Het vergaat mij als jou. Ik word door de actualiteit – ook die van wat ik zie op straat – van de ene mening naar de andere geslingerd.

Het zijn overigens de Sikhs die een tulband dragen…. . 😉

viking · 17 september 2004 op 09:48

Het thema van deze (weer goedgeschreven) column kan onmogelijk in een paar pagina’s neergezet worden. Voors en tegens…

Maar ik ben het wel met je eens.
Ik vind ook dat je dit land als ‘jouw land’ mag beschouwen, zoals ik het als ‘mijn land’ beschouw. En ook vind ik dat er allochtonen zijn die dit ‘hun land’ mogen noemen. ‘Ons land’ dus.

Maar ik vind vooral ook dat iedereen die, vanuit welke overtuiging dan ook, of dat nu onder de vlag van ‘cultuur’ of ‘godsdienst’ gaat, zich bezig houdt met geweldadige akties, maakt niet uit of dit tereur of andere criminele activiteiten zijn of zelfs het eenvoudig weg opleggen van een ‘wil’ onder dwang. gewoon de grens moet worden overgezet. Liefst aan de Noordzee-kant.

Nee Ton, je bent niet naïef. Je hebt de ogen open.

Nu de rest van dit door valse tolerantie vergiftigde landje nog…

Martijn · 17 september 2004 op 10:20

Aan het hele vraagstuk waag ik mij niet. Ik heb er vast een mening over, maar véél te weinig kennis van zaken. Iets ongenuanceerd eruit gooien zonder de hele materie of bij benadering je fatsoenlijk te verdiepen in de problematiek, is niet zozeer mijn ding. Ik heb [b]juist[/b] grote moeite met hen die vanuit hun onderbuik reageren, en wellicht nog een grotere hekel aan hen, die op dat gemis aan intellect inspelen. Als je het al over gevaar hebt, dan ligt dat mijns inziens daar.

Dit idee:
[img]http://home.wanadoo.nl/g.damstra/Intelligent.jpg[/img]

Groet Martijn:-D
[b][size=x-large][color=FF0000][font=helvetica]#[/font][/color][/size][/b]

Mosje · 17 september 2004 op 10:22

Beste Ton,

Ik wil maar al te graag aannemen, en dat doe ik ook, dat jij jezelf niet wilt neerzetten als chauvinist of nationalist. Daar heb je ook in al je al je andere stukjes geen aanleiding voor gegeven.
Maar ik lees columns nou eenmaal kritisch, superkritisch zelfs, en ik vind dat als je over onderwerpen schrijft zoals jij nu doet, je glashelder moet zijn. Laat geen enkel misverstand bestaan over wat je nu precies van mening bent. Dat “mijn” niet bezittelijk is bedoeld maar “toegenegen” kan ik heel goed aanvoelen, maar is niet direct af te lezen in je column. Slechts na jouw uitleg.

[quote]verdienen in ‘mijn’ maatschappij geen plaats. In het jouwe wel, Mosje?[/quote]Ik zal je precies vertellen wat ik zou willen. Dat haatzaaiing, geweldprediking, bommenleggen en hemelpiloterij bestreden wordt met alle middelen die ons in “onze” rechtsstaat ter beschikking staan. En als die middelen niet toereikend zijn (en dat zijn ze niet, want de rechtsstaat heeft altijd de neiging achter te lopen bij de realiteit), dan moeten we nieuwe middelen bedenken en ontwikkelen. En juist omdat je helemaal gelijk hebt als je zegt dat we in een kwetsbaar stukje land leven, moeten we dat met de grootste zorgvuldigheid doen.

Ma3anne · 17 september 2004 op 10:24

Petjes, kronen, hoofddoekjes, hoeden. De dragers hebben allen zo hun reden waarom ze hun hoofd bedekken. Zelfs het kiezen van een bepaald kapsel of kaal hoofd vertelt iets over de eigenaar van zo’n kop.

De hoofddoekjes als inzet voor bestrijding van excessen gaat mij te ver. Het einde is dan zoek. Moet je dan ook kledingvoorschriften gaan uitvaardigen en allemaal hetzelfde apepakkie aan en petje op, zoals in de Maotijd in China?

Ik begrijp je punt. Ik begrijp in feite alles wat ook in de reacties gezegd wordt.

Maar je eerste regel vind ik het sterkst, Ton: Leven en laten leven. Letterlijk en figuurlijk. Daarin zit het geheim om met miljarden mensen een planeet te bevolken en elkaar niet als ratten te bestrijden en af te slachten.

Ik geloof ook in het goede in de mens, althans wanneer alles pais en vree is. Maar wanneer er gevaar dreigt op welke manier dan ook, komen oerdriften los, waarbij we het niveau van het beest nog lang niet ontgroeid zijn. Helaas. Dan ben zelfs ik het vertrouwen in het goede in de mens kwijtgeraakt.

En toch… ik blijf proberen de ander in zijn waarde te laten in mijn kleine sprookjeswereldje om me heen en uit te gaan van het feit, dat we het misschien ooit zullen leren om op een aangename wijze met elkaar om te gaan.

Als ik dat gevoel zou moeten loslaten, zou het leven voor mij persoonlijk afgedaan hebben en kan ik er net zo goed uitstappen. Dan heb ik hier niks meer bij te dragen en draait het zonder mij ook allemaal wel door.

Vandaag geen hoofddoekje, geen muts, geen pet of zonnehoed voor mij. Het wordt mijn capuchon. Ik zie de bui alweer hangen…

tontheunis · 17 september 2004 op 10:50

[quote]Hoe wil je het dan noemen als een Paus zijn volgelingen “oplegt” geen condooms te gebruiken?[/quote]

Kees, ik zeg niet dat de Paus er geen slechte gedachtengang op na houdt. Maar wanneer mensen de vrije keuze hebben tussen sterven aan AIDS en de paus de rug toe keren en tóch condooms gebruiken, dan hebben ze tenminste een keuze. Vanwege hun keuze zullen ze niet worden vermoord door de kerk. Dat is binnen de Islamitische wereld wel even anders. Homo’s bestáán daar niet eens dus is er ook geen discussie over nodig… Buitenechtelijke sex is daar zó strafbaar dat ik durf te wedden dat ze er ook geen AIDS hebben…
(Overigens is het aantal Katholieken in Afrika niet zo groot. Het aantal Moslims is veel groter. De verspeiding van AIDS daar is niet zozeer het gevolg van religieuze betutteling, hoewel de Paus en Mohammed en de rest daar beter ook gewoon hun mond kunnen houden. Wim Kan zei het al: ‘Als je de sport niet beoefent, moet je je ook niet met de spelregels bemoeien.’)

Maar om de stompzinnige dogmatiek van de paus op één lijn te stellen met de moorddadige bloehonger van een Islamitisch zooitje fanatici, dat gaat me wat ver.

tontheunis · 17 september 2004 op 10:58

[quote]moeten we dat met de grootste zorgvuldigheid doen[/quote]

Ik ben het helemaal met je eens. Toch vragen problemen die uit de hand dreigen te lopen soms om een snelle aanpak. Ik heb het gevoel (en dat zit niet in mijn onderbuik maar wordt gevormd door wat ik van zowel moslims als anderen hoor) dat we afstevenen op een escalatie.
Ook dan is zorgvuldigheid vereist, maar je kunt niet blijven wikken en wegen. Je zult de bedreigden in de samenleving moeten gaan beschermen, bepaalde indoctrinatie tegen moeten gaan.
Ik heb, zoals ik al schreef, in de wereld van het recht gewerkt. Dat we altijd achter de ontwikkelingen aanlopen, is een feit. Maar ik zou toch niet willen dat de Sharia straks door Imams boven onze wetboeken wordt verheven. Ik vind het tijd voor een open discussie tussen bevolkingsgroepen. Maskers af, vizieren open.

rrobin · 17 september 2004 op 15:55

@Martijn:
Een plaatje zegt soms meer dan 1000 woorden, en ik ben acuut sprakeloos 😛

Scepsis · 17 september 2004 op 17:36

Laten we niet alle pijlen richten op de islam, of radicale moslims maar ook een aantal bewaren voor radicale christenen en orthodoxe joden die niet onder doen voor hun radicale moslimbroeders. Zij opereren alleen vanuit de anonimiteit van de westerse samenleving, daardoor vallen zij een stuk minder op. De grootste godsdienstfanaten zetelen in het Witte Huis en wonen in illegale nederzettingen in de bezette gebieden in Israel.
Helaas merk ik dat door eenzijdige etnocentrische berichtgeving in het westen een beeld is ontstaan dat radicale moslims als enige terreur bezigen.
Dat beeld klopt niet en zegt iets over hoe slecht wij geinformeerd worden over zaken die in de wereld afspelen maar de media niet halen.
De terreuraanslagen zijn niet begonnen op 11 september 2001 maar veel eerder , ver van ons bed en uit het zicht van de westerse media en met name door Amerika en Israel. Laat je daarom niet op de kast jagen en bang maken voor terreuraanslagen. Ik keur het gedrag van radicale moslims absoluut niet goed maar het is wel reactionair. Laten we ons hoofd koel houden en nuchter blijven.

Raindog · 17 september 2004 op 18:15

Goed, mag het volgende keer weer eens over neuken of zo gaan Ton? Ik begin in herhalingen te vallen en ik ben niet de enige geloof ik….

Ik heb net met een holle maag een paar biertjes gehad en overweeg een hoofddoekje op te zetten. Tijd voor iets anders dus..

Geef een reactie

Avatar plaatshouder