Iedere politicus, ethicus, cultuursocioloog, professor, journalist, columnist, of deskundige
op èèn of ander mij onbekend terrein heeft wel een mening of zekerheid geopperd waarom
of hoe het zover gekomen is in Nederland. De linkse elite heeft de boel gestagneerd, de fascisten probeerden aan de macht te komen,
driekwart van de media is links, we zijn een stelletje verwende kinderen, de meerderheid van
Nederland blijkt rascistisch, we leven in een beeldbuiswereld, de ego-jaren zijn de schuld,
enzovoort, enzovoort. Tal van stellingen zijn de revue gepasseerd.

Mijns inziens is het morele verval ingetreden du moment de fietsendiefstal niet meer bestraft
werd. Vanaf dat moment zijn we qua normen en waarden in een negatieve spiraal terecht
gekomen. Als je de kroeg uitkwam en je fiets stond er niet meer, dan jatte je gewoon de fiets
van een ander. De politie deed niets meer tegen fietsendiefstal. Niet dat de politie iets te verwijten viel, nee, de schuld lag, en ligt eigenlijk nog steeds, bij de rechterlijke macht en de daarbij behorende groep van alwetende criminologen. Jarenlang zijn wij lastiggevallen met de mooiste essays en monologen over criminaliteit. Al jarenlang gaan wij uit van het resocialiseren en alternatief straffen van criminelen. Ook heeft er jarenlang een taboe geheerst op het straffen van allochten die zich in de kleine criminaliteit begaven. (zit hier niet het grootste ongenoegen bij de burgerij? De burgers hebben geen hekel aan allochtonen, nee, de burgers voelen zichzelf gediscrimineerd door de rechterlijke macht en de criminologen. Waarom mogen hullie alles en wij niets ? ).

De rechterlijke macht en de meerderheid van de criminologen zijn schuldig aan de polarisatie binnen onze samenleving. Door het nauwelijks of niet meer straffen van winkeldiefstallen, inbraken, mishandelingen, verboden vuurwapenbezit, tasjesroven van oude dametjes, vandalisme, autoinbraken enzovoort, enzovoort,
is er bij vele onder ons een, in weze, ontoelaatbare nonchalence ontstaan. Wat als gevolg heeft dat steeds meer mensen zich steeds minder aantrekken van de wet, en dus ook van de geldende normen en waarden. Iedereen mag doen en laten wat hij wil. Er wordt toch niets aan gedaan.

Kleine criminaliteit zal dus zeer streng bestraft moeten worden. Geen jarenlange gevangenisstraffen, maar straffen onder een streng regime. De resultaten kunnen nooit slechter zijn dan nu het geval is. De kleine
criminaliteit is de laatste tien jaar verveertienvoudigt.

En wat is er eigenlijk fout aan boetedoening ? Of straffen als afschrikvoorbeeld ?
Het lijkt mij heel gezond om tegen een kleine crimineel te zeggen dat iets niet mag, en doet hij het alsnog, dan verdient hij straf. Doe je het daarna nog een keer, dan wordt de straf zwaarder. Simpel toch ?

Als de kleine criminaliteit daalt, zal het leven weer aangenamer worden, de normen en waarden zullen weer grotendeels gerespecteerd worden en de omgang onderling tussen verschillende Nederlanders zal gemakkelijker en aangenamer worden.


1 reactie

pepe · 27 december 2007 op 10:21

jullie deze polls 😆

Geef een reactie

Avatar plaatshouder