Op een stakingsdag (14 oktober 2004) opperen om langdurig werklozen voor 80% van het minimumloon te laten werken. Je moet toch wel gore lef hebben om dat te doen. Natuurlijk, volgens de ballonblazers van CDA en VVD het zou ‘tijdelijk’ zijn. Alsof het idee daarmee minder verachtelijk is! Het is ronduit a s o c i a a l om aan het minimumloon te tornen terwijl bijv. ministers er 30 procent bij krijgen en grote bedrijven miljoenen-, ja, miljardenwinsten maken. Toch is het niet vreemd dat dit proefballonnetje wordt opgelaten. Dit kabinet is immers een o o r l o g s k a b i n e t. Het heeft de oorlog verklaard aan alle sociale verworvenheden van pakweg de afgelopen honderd jaar. Dit ideetje is dan ook niet het einde van hun oorlog. Het is zelfs niet het begin van het einde. Het is hooguit het einde van het begin. Er komen nog veel meer maatregelen die onze verworvenheden zullen afbreken.

De Europese Unie is daarom het terrein waarop Balk 2 van Afbrakistan en andere sloopbedrijven opereren. De voorgestelde ‘grondwet’ van Europa bevat immers met opzet geen enkele paragraaf over sociale rechten. Niet voor niets is er in Frankrijk een massale beweging op gang gekomen tegen deze asociale grondwet. Een grondwet die de afbraak van door harde strijd verworven rechten alleen maar versnelt. Het is dan ook geen toeval dat steeds wordt verwezen naar de lage lonen in de nieuwe economische reuzen van Azië. Ze willen eigenlijk zeggen dat onze lonen net zo laag zouden moeten zijn. Dan pas kunnen ze concurreren met deze landen… De VS gaan natuurlijk voorop. Daar moeten honderdduizenden mensen met een minimumloon twee volledige banen nemen om het hoofd boven water te houden. Tachtig uur per week voor een schamel loontje. Willen wij dat ook?! Willen we echt dat men zonder arbeidscontract werkt, zoals in de VS, zodat je van het ene moment op het ander op straat staat?! De ‘dames’ en ‘heren’ van dit afbraakkabinet staan te popelen om deze maatregelen in te voeren! Niet voor zichzelf natuurlijk, maar voor ons. Voor u en mij.

Het wordt tijd om ‘normen en waarden’ te herstellen – maar dan van een sociale rechtsstaat, een sociaal Nederland en een sociaal Europa.

© Jan Bontje 2004

Categorieën: Maatschappij

5 reacties

viking · 20 oktober 2004 op 09:13

Ik geloof dat jaren geleden al werd geroepen: ‘Arbeit macht frei’

Misschien ligt daar wel de grondslag van het mooie Christelijke beleid.

pepe · 20 oktober 2004 op 12:07

Ik ben ff druk… normen en waarden zoeken in de politiek, ze zijn al een poosje zoek geloof ik.

ignatius · 20 oktober 2004 op 13:03

Triest!
Anderzijds, hoe kun je iemand prikkelen die in de Bijstand als normbedrag (normbedragen van mensen ongehuwd samenwonend of gehuwd tussen de 21 en 65 jaar) 100% van het nettominimumloon ontvangt (>23 jaar en ouder) zijnde € 1098,84 groot (excl. vakantie-uitkering), met vak-uk € 1151,82/maand, terwijl iemand die hard werkt, samenwoont en/of gehuwd zonder werkende partner, eveneens ongeveer dit bedrag ontvangt (€ 1046 excl. heffingskortingen) terwijl hij 40 uur per week achter een vuilniswagen loopt.

Dit idee van 80% is natuurlijk een aanfluiting, want je kunt op 2 vingers uittellen wat er gaat gebeuren. Mijn idee om mensen te prikkelen is; verhoog het minimumloon en/of verlaag c.q. bevries de bijstanduitkering, opdat er een substantieel verschil ontstaat waardoor de prikkel om werk te aanvaarden zal toenemen. Tevens zal de Bijstand op een aanvaardbaar niveau dienen te blijven opdat mensen een enigszins fatsoenlijk bestaan kunnen hebben. Uiteraard dient er naar individuele omstandigheden gekeken te worden aangezien de bedragen voor alleenstaande ouders te triest voor woorden zijn (€ 806,27/maand).
n.b bedragen zijn ontleend aan de bedragen zoals gepresenteerd op de site van het Ministerie van SZW.

tontheunis · 20 oktober 2004 op 17:35

Ik sluit mij aan bij Bontje en tegelijkertijd bij de wijsheid van Ignatius.
Ik vind me in de woorden van Pepe en van zoveel anderen.

En ik vind me niet meer in de woorden van Jan Peter en zijn Balkenbende! Plukken van de armen en likken aan de rijken…

TT

Raindog · 20 oktober 2004 op 18:03

Ik sluit me zonder meer bij de wijsheid Ignatius aan. Voor het overige geen commentaar i.v.m. de door mij zo gevreesde voorspelbaarheidsfactor :-P. Dat zouden meer mensen soms kunnen doen hehehe….

Raindog

Geef een reactie

Avatar plaatshouder