Wanneer we de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen tijd in historisch perspectief plaatsen, ontdekken we een enorm complex en uitermate fascinerende puzzel. We missen nog een aantal belangrijke stukken. Naarmate de tijd verstrijkt komen er steeds meer stukken bij en valt de puzzel langzaam maar zeker in elkaar. Er ontstaat een beeld, nog niet transparant genoeg, maar wel één die significante vormen begint aan te nemen. De afgelopen maanden heb ik als wereldbewuste scepticus heel wat afgefilosofeerd over de ontwikkelingen vóór en ná de aanslagen van elf september 2001 op Amerika. Het is beangstigend om te zien wat voor impact de aanslagen hebben gehad op onze wereld, op onze denkbeelden en onze samenleving in het bijzonder. De wereld is ingrijpend veranderd na de aanslagen van 11 september.

Geloof het of niet! De geschiedenis lijkt zich te herhalen, de huidige strijd tegen het internationale terrorisme heeft veel weg van de strijd tegen het communisme in het verleden. Amerika heeft zijn status als supermacht vooral te danken aan het overdrijven van de macht van de vijand. De vijand gevaarlijker voorstellen dan het in werkelijkheid is. Uit vertrouwelijke documenten van de CIA is recent gebleken dat de dreiging van het communisme in het verleden bewust is overdreven. Het communisme vormt tegenwoordig, na het uiteenvallen van de Sovjetunie, geen enkel gevaar meer voor het Westen. Voor zover daar ooit echt sprake van is geweest. De nieuwe schaduwvijand van het ‘vrije Westen’ is de dreiging van het zogenaamde internationale terrorisme. De belichaming van het Kwaad is ditmaal Osama Bin Laden en zijn Al-Qaeda (=de basis).

Osama Bin Laden is overigens een Afghaans product van de CIA in de oorlog tegen de Russen. In de strijd tegen het communisme konden de Mujahedin, de voorlopers van de Taliban, nog op de volle steun van de VS rekenen. De Mujahedin kreeg geld, wapens en training van de CIA. Overigens al voor de invasie van de Sovjets in Afghanistan. De CIA bezorgde onze oude vriend Osama de schuilnaam ‘Tim Osman’ om vrij door de VS te kunnen reizen. Bin Laden heeft jaren de operaties van het bouwbedrijf van de Bin Ladens in Afghanistan geleid. Het beruchte Tora Bora complex werd onder zijn leiding, met CIA-geld gebouwd. De Bin Laden familie heeft voor miljoenen dollars aan handelsinvesteringen in de VS en is eigenaar van een vliegveld in Houston Texas. ‘De vijand van mijn vijand is mijn vriend’ policy heeft de VS nog meer van die opmerkelijke gelegenheidscoalities opgeleverd. Onder andere met oud-dictator Saddam Hussein tegen de Ayatollahs in Iran.

Amerika heeft altijd al dictators en foute regimes gesteund. Vaak achter de schermen uit het zicht van camera’s, meestal via de smerige praktijken van de CIA. Als de rol van de VS-marionetten is uitgespeeld dan worden ze gedemoniseerd, afgedankt en aan de kant geschoven. Meestal met geweld vervangen voor nieuwe gehoorzame trekpoppetjes. Zie Afghanistan…,zie Irak… President Karzai van Afghanistan was adviseur van Ulocal, een Amerikaans oliebedrijf. De misdaden, die de Taliban en het regime van Saddam Hussein met of onder toezicht van de VS hebben gepleegd, wordt jaren later tegen hen gebruikt om hen omver te werpen. Het is weerzinwekkend en krankzinnig hoe de ‘foreign policy’ van de VS werkt. In mijn visie is dit de grootste voedingsbodem waarom gematigde moslimgeesten dreigen te radicaliseren. De dubbele moraal, de selectieve verontwaardiging en de twee-maten politiek zorgt voor enorm veel wrok in de islamitische wereld, vanwege de dubbelhartige rol die de VS inneemt.

In het intrigerende web van leugens en propaganda, wordt de huidige oorlog tegen het internationale terrorisme gebruikt als valse voorwendsel om de geheime agenda van de oorlogszuchtige ‘neo-cons’ te realiseren. Op papier is het onder andere gericht tegen het bestrijden van moslimextremisme als Al-Qaeda, maar in de praktijk lijkt het zich te keren tegen alle moslims, waardoor er een aanhoudende Islamofobie is ontstaan in de wereld, en dus helaas ook in Nederland. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het onzalige plan van religieuze fanatici in het Witte Huis een bewust scenario is en de nieuwe kruistochten tegen de islam inluiden, om het Christendom nieuw leven in te blazen. De nieuw-geboren christenen worden niet opnieuw uit hun moeder geboren, maar willen de kerken weer zien volstromen, omdat steeds meer mensen in het westen de kerk verlaten.

Predikant G.W. Bush en zijn trouwe politieke volgelingen, waaronder 70 miljoen rechtse christenen, ook wel bekend als evangelicals, generen zich er niet voor om uitspraken uit de Bijbel letterlijk over te nemen en toe te passen in speeches voor het Amerikaanse volk. Zo zegt een militaire leider in het leger des onheils, luitenant-generaal Jerry Boykin: “George Bush werd niet gekozen door een meerderheid van stemmen in de Verenigde Staten. Hij werd aangesteld door God.” Of: “Ik beschrijf mijzelf als een strijder in het koninkrijk van God en ik nodig anderen uit met mij te strijden voor de Verenigde Staten door berouw, gebed en de uitoefening van vertrouwen in God.” Wanneer Boykin in het openbaar dergelijke bijbelse uitspraken doet, in dienst van het Amerikaanse leger, dan kan en mag dat worden opgevat als een provocatie aan het adres van de Arabisch/Islamitische wereld door ‘het leger van God’.

De gesluierde strijd tegen het internationale terrorisme is een hersenschim van religieuze spindocters in Amerika om de wereld opnieuw te ordenen onder de vlag van vrijheid en democratie. De “moderne” ‘cruise misile’ tochten zijn begonnen. De wereld is toeschouwer en kijkt toe, hoe de oorlogszuchtige doctrines ten uitvoer worden gebracht. Het land van de onbegrensde mogelijkheden eist meer vrijheid en veiligheid voor Amerikanen, maar beperkt wél de vrijheid en burgerrechten van anderen in de wereld en dit alles onder het mom van terrorismebestrijding. Veel politici lopen als een kip zonder kop achter Bush aan, die geen terrorisme bestrijdt, maar nog meer terreurcellen kweekt. Het gedrag van de godsdienstwaanzinnigen in het Witte Huis voorspelt nog meer onheil en tegenaanslagen in de wereld. Bush en de zijne zijn vele malen gevaarlijker dan Osama Bin Laden die uit de CIA-grotten van Tora Bora opereert.

Bush en zijn neo-conservatieven vormen een veel groter en reëeler gevaar dan moslimradicalen die lang niet zoveel macht, invloed en geld hebben. Er zijn meer christenfundamentalisten in de VS dan moslimradicalen in heel de wereld. Het aantal terroristische aanslagen is de afgelopen tijd explosief gestegen. Een duidelijk teken, dat de strijd tegen het terrorisme waar het toch(?) allemaal om is begonnen, niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Het tegenovergestelde is bereikt. De al aanwezige spanningen tussen het westen en de Arabische wereld zijn verder toegenomen. Bovendien hebben de aanslagen van 11 september de Palestijnse kwestie ernstig geschaad. Zelfs bezetters kunnen de strijd tegen terreur claimen om bijvoorbeeld de Palestijnen te onderdrukken. Het is idioot voor woorden. Veel gekker moet het niet worden, maar er is meer….

De aanval op het Pentagon en het inéénstorten van de Twin Towers heeft ook het draagvlak voor een multiculturele samenleving in Nederland weggevaagd. De tolerantie jegens allochtonen en met name moslims is verdwenen. Al direct na de aanslagen van 11 september heb ik geschreven, dat Bin Laden de moslims geen dienst heeft bewezen. De zienswijze en de opvattingen van moslims en de Westerse wereld over de aanslagen van 9/11 lopen ver uiteen. Het is een verschil van dag en nacht. Het Westen is van mening dat Amerika op 11 september slachtoffer is geworden van terreur. De aanslagen worden dan ook door sommigen betiteld als een aanval op het ‘vrije Westen’. De moslims maar ook niet-westerlingen zien de aanslagen eerder als een reactionair antwoord op het eenzijdige puur op eigen gewin gerichte buitenland-beleid van de VS en de verder verstoorde machtsverhoudingen tussen het westen en de Arabische wereld.

Op elf september 2001 kreeg Amerika een pijnlijke pak slaag voor een corrupt, onrechtvaardig en -arrogant beleid volgens velen. Ik deel die visie, maar betreur alle onschuldige doden in Irak, Afghanistan, Palestina maar ook in de VS. Ik Scepsis, ben best bereid de straat op te gaan om te protesteren tegen moslimextremisten, maar dan wel hand in hand en zij aan zij met joodse burgers en christenen die al het geweld, veroorzaakt door Amerika en Israel tegelijkertijd met mij veroordelen. Dan kunnen we erover praten wat mij betreft, maar niet door eenzijdig de schuld neer te leggen bij moslims
of de islam. Moslims worden opgezadeld met een verantwoordelijkheid die anderen zelf uit de weggaan. Als beschaafd mens keur je iedere vorm van geweld af of het nu terrorisme is of staatsterrorisme! Toch?

Ata Kirat
Scepsis


10 reacties

archangel · 4 augustus 2005 op 07:18

Zoals altijd een stuk vol informatie, zoals altijd ook met een erg duidelijk standpunt, maar ja: de feiten liegen er nou eenmaal niet om.

En waar ik erg blij om ben, is dat je de laatste alinea aan je verhaal hebt toegevoegd. Ik, en anderen met mij, zijn het doorgaans echt wel met je eens! Maar zoals al eerder geschreven is: je zult meer mensen bereiken als je dezelfde boodschap op een iets andere toon brengt.

En met deze column doe je wat mij betreft al een flinke stap in die richting 🙂

Wright · 4 augustus 2005 op 11:38

Helder, eerlijk en duidelijk zonder al te moraliserend te zijn.
Zo lees ik ze graag van je, Scepsis!
Knap staaltje schrijfwerk.

Dees · 4 augustus 2005 op 22:20

Goed geschreven.

KawaSutra · 5 augustus 2005 op 01:31

Goed geschreven. Nu is het nog de kunst om die zelfde boodschap in ongeveer de helft van de woorden te brengen.

[quote]corrupt, onrechtvaardig en -arrogant [/quote]
Bedoel je hier: ‘onarrogant’?

[quote]Dan kunnen we erover praten wat mij betreft[/quote]
Het westen zegt altijd: “Eerst stoppen met geweld.”
Wat mij betreft verlaat de christelijke wereld met onmiddelijke ingang de islamitische wereld. Maar dan moet er ook wel gesproken kunnen worden op een gelijkwaardige basis, met open vizier en met de nodige controles door de VN op het zich houden aan afspraken. Dit geldt wat mij betreft ook voor het Palestijnse conflict.
En met jouw laatste zin ben ik het volmondig eens.

Raindog · 5 augustus 2005 op 13:41

Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan diverse aangehaald feitenmateriaal. De wereld hangt nu eenmaal aaneen van belangen en niemand heeft schone handen. Zeker niet wanneer het besef bestaat dat bij bepaald werk het simpelweg niet mogelijk is om schone handen te houden. En wordt dat werk niet uitgevoerd dan gebeurt er gewoon niks en blijft alles bij het oude of verergert het juist.

De column wekt de indruk alsof er geen verschil zou bestaan tussen de verschillende vormen van geweld of terreur zo je wilt. Dat bestrijd ik in alle gevallen, ongeacht hoe goed de auteur er in geslaagd is die indruk te wekken.

Het is correct te stellen dat de mate waarin het communisme als een gevaar afgeschilderd werd overdreven werd; McCarthy was de inquisitie op dat onderwerp. Ik stel daar echter tegenover; misschien hebben we het juist wel te danken aan de onderkenning van het communisme als ‘gevaar’ dat de wereld niet is meegesleept in de val ervan. Want dat het failliet van het communisme zichzelf voldoende heeft bewezen is een kwestie van geschiedenis. Ondanks of juist dankzij de harde taal van mensen als Ronald Reagan kwamen mensen als Michael Gorbatsjov tot datzelfde inzicht.

Zo zijn er meer zaken in deze column die als feit beschouwd misschien wel hartstikke juist zijn. Maar maakt dat de conclusie ook juist? Althans, de conclusie die ik eruit gedestilleerd heb dat geweldshandelingen van Amerikanen, christenfundamentalisten of moslimfundamentalisten twee producten van dezelfde makelijk zijn?
Is Bush erger dan Bin Laden? Of anders gezegd derhalve: is Bin Laden beter dan Bush? Wat is beter: een democratisch gekozen leider van een vrije natie of een ongevraagd zelfbenoemde leider van alle islamitische naties en dus de mondiale moslimgemeenschap? Zoals Ayman al-Zawahiri zei: “Heeft Bin Laden jullie niet gezegd dat jullie niet van veiligheid zullen kunnen dromen voor er een oplossing is in Palestina en voor alle buitenlandse troepen zijn teruggetrokken uit moslimlanden?” Als het citaat zou kloppen, betekent dat dan dat alle moslims Bin Laden als hun leider gekozen hebben of wensen? Ik hoop van niet maar belangrijker: ik denk zelfs van niet.

[quote]Moslims worden opgezadeld met een verantwoordelijkheid die anderen zelf uit de weggaan. Als beschaafd mens keur je iedere vorm van geweld af of het nu terrorisme is of staatsterrorisme! Toch?[/quote]

Alle misdaden, de aanslagen, de moorden en al wat dies meer zij; het wordt allemaal uit naam van de Islam gepleegd. Ik geloof niet dat alle moslims terroristen zijn, toch zijn nagenoeg alle terroristen moslims om het maar eens in de woorden van een Europese islamitisch geestelijke te zeggen die bij het uitspreken van die woorden diep, diep zuchtte. Waarom komt er vanuit de islam niet een tegenbeweging tegen het geweld? Waarom zeggen niet meer moslims dat zij de verantwoordelijkheid voor de aanslagen zoals die door de daders ervan geclaimd wordt niet langer meer willen dragen? Waarom wordt een Bin Laden die zegt uit naam van de moslimgemeenschap te handelen niet door die zelfde gemeenschap gecorrigeerd wanneer de gemeenschap het daar niet mee eens is? Hoe triest het ook is: Sharon heeft gisteren tenminste een van zijn joodse burgers nog voor terrorist uitgemaakt en zijn diepe afkeuring van de dramatische aanslag gisteren uitgesproken. Wanneer joden sneuvelen door Hamas of soortgelijke clubs staan die clubs in de rij om de verantwoordelijkheid op te mogen eisen. Toen één van hun raketten een Palestijnse jongen doodde (tragisch!) was er niemand die de verantwoordelijkheid opeiste. Waarom niet eigenlijk? Hoe kan het toch dat die arme Egyptenaren die ik in het journaal zag er heilig van overtuigd waren de aanslagen in de Egyptische badplaats simpelweg niet door moslims gepleegd zou kunnen zijn en dat de Joden het daarom moesten hebben gedaan? Bizar toch?

Voor ik er hier zelf een column van maak is het natuurlijk tijd om deze reactie af te ronden. De vraag was of het geweld van Bush c.s. gelijk staat aan geweld met islamitisch label. Nee. Bush kan straks namelijk gewoon weggestemd worden. Sterker nog, het is zijn tweede ambtstermijn dus het is al bekend wanneer Bush vertrekt. Het volk mag zich dan opnieuw uitspreken inzake de vraag door wie zij geleid en gerepresenteerd willen worden. Zodra Bin Laden verkiezingen uitschrijft – een hypothese die om meer dan 1 reden zo zot is dat de tranen je bijna in de ogen zouden springen van het lachen – is het uberhaupt vergelijken van de twee vormen van geweld tenminste in enige mate mogelijk. Tot die tijd blijft een onvoorstelbaar groot deel van de moslimbevolking gegijzeld door zelfbenoemde leiders met allemaal hun eigen patent op de waarheid. De stemmen van gematigde moslims worden amper gehoord, willen niet gehoord worden met een beroep op het gelijk of de omstandigheden waarin zij die stemmen zouden moeten uiten maken dat onmogelijk. In de islamitische gemeenschap moet de eerste Michael Moore nog opstaan, dat nog durven en anders nog geboren worden. Gelukkig is dat in Amerika tennminste anders; weer zo’n verschil. Omdat de islamitische gemeenschap die verantwoordelijkheid tenslotte zelf niet neemt (of dat niet kan omdat het niet lukt of omdat men niet durft wat ik mij nog bijzonder goed voor kan stellen ook) rest niets anders dan haar er dan maar mee op te zadelen zoals de schrijver stelde als ware dat onterecht. En dat zal zo blijven tot iemand, of een groep moslims, het eindelijk aan zal durven dat werk aan te pakken, die verantwoordenlijk te nemen, daarbij niet gehinderd door angst om vuile handen te maken. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Het wordt tijd dat de islam daar eindelijk eens mee aan de slag gaat. Ik realiseer me hoe ontstellend moeilijk dat moet zijn, hoe belachelijk veel lef je daarvoor zou moeten hebben en hoezeer dat tegen de stroom in gaat. Ik benijd degene die die taak op zich zal nemen niet. Laten we hopen dat hij of zij het niet alleen zal hoeven doen. Van hun leiders hoeft men het in ieder geval niet te verwachten, tenminste niet als je kijkt naar bijvoorbeeld de mate waarin een ‘leider’ als Bin Laden zich werkelijk om het lot van de Palestijnen lijkt te bekommeren. Integendeel, het is het mooiste argument dat hij zich kan wensen in zijn zucht naar dood. Het zou mooi zijn als zijn dadendrang op het punt van werkelijke betrokkenheid even groot was geweest als zijn geweldige maar volstrekt betekenisloze woorden.

Kortom: In demonstraties tegen geweld loop ik mee. In protesten tegen “al het geweld, veroorzaakt door Amerika en Israel” als ware dat hetzelfde als het geweld van moslimextremisten mag je wat mij betreft alleen op pad. In dat geval sluit ik me liever bij Bush aan die de denkbeelden van Al Qaeda “duister” en “achterlijk” noemde.

Je ziet, in tegenstelling tot andere lezers stoor ik me vooral aan de inhoud en minder, niet of nauwelijks aan de toon van je schrijfsels.

Is getekend,

Ik, Raindog

PS: Ik zie dat ik ondanks mijn bedoeling er in feite toch weer een columnachtig iets van heb gemaakt. Laat ik dat de volgende keer er dan maar gewoon van maken. Dat mag je zien als een belofte.

Scepsis · 6 augustus 2005 op 07:30

Het westen heeft geen probleem met de islam, maar met de Arabische wereld. De politiek van het westen in het MO vormt de grootste voedingsbodem voor terrorisme. Dat de islam in die landen overheerst, doet daar verder niets aan af. Ik kan mij totaal niet vinden in de lezing van Raindog, die zoete broodjes probeert te bakken voor Bush. Het is buitengewoon triest, dat bepaalde politieke -en religieuze anti-islam mechanismen bezig zijn om de islam al het geweld toe te schrijven. Osama Bin Laden was een grote vriend van de VS, waarom hoor ik Raindog daar niet over? Ik noem dat westerse hypocrisie. Saddam Hussein is aan de macht geholpen door de CIA. Nog een staaltje van hypocrisie. Dat er altijd politieke of economische belangen mee gemoeid zijn, mag duidelijk zijn. Dat lijkt me duidelijk, maar dat doet niets af aan het feit dat de politiek van de VS onrechtvaardig is, dubbele moraal kent, twee maten politiek heeft inzake Israel en op vele andere terreinen. Ieder handelen heeft een bepaalde prijs, consequentie. Als Raindog vindt dat het westen zich moreel superieur mag
mis(ge)dragen en mensenrechten mag schenden notabene landen die te boek staan als vrij -en democratisch, dan zeg dat iets over de etnocentrische visie van Raindog. Raindog grossiert in boekenwijsheid maar hij had beter kunnen analyseren wie Bush aan de tweede overwinning heeft geholpen? Raindog laat een staaltje van boerenklompensimplisme zien. Wat is het democratisch gehalte van Amerika? Wat zijn de banden van Washington met Carlyle, Ulocal, Halliburton en anderen. Waarom benoemt Bush conservatieve rechters voor de ‘Supreme Court’? Waarom wordt Bolton gekozen als VS-ambassadeur voor de VN. Waarom wordt het brein van de Irak-oorlog gekozen tot president van de Wereldbank?

Beste Raindog je slaapt en je maakt een lelijke vergissing door Amerikaanse en Israelische agressie te bagatelliseren. Je laat een Wilders-geluid horen. Als jij denkt dat jouw bloed roder is dan dat van mijn, heb je het mooi mis. De wereld heeft een keer kennis gemaakt met de atoombom. Niet in Irak maar van de VS in Hiroshima en Nagasaki.

Als mensen als Raindog niet bereid zijn om de straat op te gaan om Amerikaanse en Israelische agressie te veroordelen, dan is het een optelsom, dat er meer aanslagen zullen komen om de balans bij te trekken.

Raindog · 6 augustus 2005 op 11:55

Beste Scepsis,

Daar maak je me nogal voor wat dingen uit. Neemt niet weg dat ik inderdaad niet zo heel veel problemen met Bush heb zoals je in andere woorden al concludeerde. Ik zal de laatste zijn te ontkennen dat de politiek van de VS soms iets heeft wat veel van een dubbele moraal weg heeft. Ik denk echter wel te begrijpen waardoor dat komt. De politiek van de VS zal er altijd op gericht zijn en blijven om ’s werelds enige supermacht van betekenis te blijven. Mijn mening is tot in zoverre gekleurd dat ik heel duidelijk die Amerikaanse hegemonie verkies boven de geambieerde hegemonie van de Bin Ladens en anderen die in hun handelen volstrekt onvoorspelbaar zijn en moreel gezien verwerpelijke dingen zeggen en doen. Als daar uit voortvloeit dat jij vindt dat ik kies voor westerse superieuriteit: so be it. Terzijde bestaan er overigens genoeg redenen om het gelijk van die stelling aan te tonen maar laten we dat nog maar even buiten beschouwing laten.

Vergelijkingen met etnocentrisme of Wilders, of de open vraag die je stelde of ik me misschien afvraag of mijn bloed roder is dan het jouwe, deren mij niet maar ik vind ze niet juist. Dat soort vergelijkingen zijn alleen bedoeld om een punt te zetten achter elke discussie waarin de meningen die neergelegd zijn geworden de ander niet aanstaan. Dat vervolgens zegt weer meer over jou dan over mij en daar lijkt alles me dan ook mee gezegd.

De kernbom-discussie is natuurlijk actueler dan ooit nu de Iraanse mullahs ook verder willen met de ontwikkeling van zo’n speeltje. Deze dagen 60 jaar geleden voor het eerst gegooid, inderdaad, door de Amerikanen. Maar het zal toch niet zo zijn dat jij Pearl Harbor vergeten bent? De achterliggende idee is m.i. namelijk simpeler. Of het nu Pearl Harbor, Cuba of 9/11 betreft: als je de Amerikanen naait moet je je eerst goed bedenken wat je je op de hals haalt. En ik ben ervan overtuigd dat de piloten die landden in het WTC dat maar al te goed wisten en wensten, conform de wil en wens van hun opdrachtgevers.

En dan tenslotte over je laatste alinea: zodra de wereld buigt voor terrorisme zal de hel pas echt losbarsten. Dat terrorisme kent over het algemeen jammer genoeg een 1 op 1 relatie met de islam. Tenminste, dat stellen de daders ervan. Ik blijf in spannende afwachting van een (beweging in de) islam die daarvan zal zeggen dat ze dat niet langer meer wenst te pikken. Honderden-miljoenen goedwillende en hardwerkende mensen met gewoon rood bloed worden zo onbedoeld het slachtoffer van hetgeen waarin zij geloven. En dat is nog de hoogste prijs, ongeacht hoeveel vliegtuigen je ook in torens laat vliegen en ongeacht hoeveel bommen je ook in Irak laat vallen.

Wat rest is wat al was. Zolang jij Amerikaanse of Israëlische geweldsplegingen gelijk blijft stellen aan de geweldsplegingen van organisaties als Al Qaeda en Hamas loop ik [b][i]niet[/i][/b] mee.

Raindog

Scepsis · 6 augustus 2005 op 18:21

Raindog wedt op het verkeerde paard. De VS is niet langer bij machten om de komst van nieuwe millitaire -en economische supermachten als China en India te stoppen. De VS racet tegen een supersonische Aziatische atoomklok, die steeds harder en sneller begint te tikken. Azie ‘rulez’ in vijftentwintig jaar tijd. De VS heeft niet de potentie om langer de enige supermacht te blijven. Daarom zijn de oorlogszuchtige haviken al een tijdje bezig om allerlei economische en militair strategische plaatsen in de wereld naar Amerika’s hand te zetten. De Amerikaanse economie is een kaartenhuis, Japanse investeringen houden de Amerikaanse economie op de been. Het begrotingstekort is torenhoog. Al jaren een tekort op de handelsbalans.

Ik ambieer geen enkele hegemonie. Noch van de VS noch van Bin Laden. De VS en Israel doen eveneens moreel verwerpelijke dingen, maar jij hebt oogkleppen op of je waant je moreel superieur onder de vleugels van Bush. Dat is waarom ik zeg dat mijn bloed net zo rood is als dat van jou. Jij hebt geen blauw bloed door je aderen stromen. Ik zal je nog maar een keer uit de dromen helpen.

Iran heeft geen kernwapens en het zal nog tien jaar duren voordat Iran daar over kan beschikken. Amerika en Israel hebben wel een groot arsenaal aan kernwapens klaarliggen, net als Pakistan en India. Daar hoor je de VS niet over. Pakistan is een bondgenoot van de VS in de strijd tegen het internationale terrorisme. Pearl Harbor is een van de oorlogsredenen die de VS hanteert om andere soevereine landen aan te vallen. Japan beschikte niet over atoombommen toen het werd aangevallen door de VS.
De VS heeft voor een kernwapenwedloop gezorgd in de wereld en gaat het nu bestrijden.
Een zelfde politiek als bij dictators en regimes

Lees Daanspeak over Pearl Harbor

http://www.daanspeak.com/HumanistDec2003.html

Amerika heeft zelf altijd vriend en vijand genaaid. Het was slechts een kwestie van tijd dat er een vergelding zou komen. Wie de bal kaatst mag hem…

vul de rest maar zelf in…

Zeker een uitzending van Nova gemist gisteren waarin terreurdeskundige Robert Pape zegt, dat Al-Qaida wel degelijk een politieke boodschap heeft ook al wordt het naar de achtergrond geblazen door de explosieve aanslagen..

Een veel gehoord geluid, dat de wereld niet mag buigen voor terrorisme. Misschien moet je eerst de definitie van terrorisme herdefinieren voordat je anderen zoals Bush napapegaait. Nogmaals het westen heeft geen probleem met de islamtische wereld maar met de Arabische wereld, tap uit een ander vaatje dan een anti-islam vaatje. Het is retoriek van simplisten en populisten. Een die mijn neus uitkomt inmiddels.

Hamas was een bondgenoot van Israel tegen de PLO van Arafat
Al-Qaida en de Taliban vechten met Amerikaanse stingers tegen de Amerikanen in Afghanistan.

Zo nu jij weer….
😮

Raindog · 7 augustus 2005 op 11:29

Beste Scepsis,

Ik zeg het nog maar een keer, en dan meteen ook voor het laatst trouwens. Ik voel me heus niet beter dan jou, ik heb alleen een andere mening waarvoor ik net zo goed bereid ben om op te staan als jij voor de jouwe.

Ik wil niet verdwalen in wie welke stingers van welke makelij precies gebruikt. Daarbij wil ik nògmaals wel stellen dat ik ervan overtuigd bent dat jij je onderzoek en de kennis die je tot je neemt heus wel goed voorelkaar hebt. Als ik me daar zo inhoudelijk mee bezig zou gaan houden als jij, dan weet ik ook zo goed als zeker dat ik de tegengestelde belangen die soms vermengd met elkaar raken wat op hypocrisie duidt, datgene waar jij de VS en in mindere mate de westerse wereld als geheel verwijt, net zo goed in de arabische wereld tegen zal gaan komen. Om het maar weer op mijn boerenklompen simplistisch uit te drukken waar jij zo dol op bent: de lui die nu met die stingers vechten hebben er destijds zelf ook belang bij gehad die wapens ter hand gesteld te krijgen en hebben later hun redenen gehad om ze voor andere doeleinden te gebruiken.

Al dat gekissebis over wie wat gedaan heeft, wanneer en waarom, vind ik in principe meer een discussie over symptomen dan over het verschijnsel an sich. En het verschijnsel dat ik bedoel is ietwat fundamenteler van aard en daar hoor ik je steeds maar niet over. Ja, dat wil zeggen: over wat de fundamentele oorzaak van een aantal hedendaagse symptomen is verschillen wij duidelijk van mening. En waar jij jouw visie daarop met een onovertroffen eenzijdigheid voor het voetlicht brengt, staat mij niets in de weg om dat ook te doen. Hoe goed of slim je daarover ook gaat schrijven, ik zal er iets tegenover blijven stellen.

Ik ben niet een onvoorwaardelijke fan van Bush of van Amerika (want ik ben vooral fan van de VS en niet in het bijzonder van Bush.) Wel zie ik in de VS op dit moment de enige macht van betekenis die ‘ready and willing’ is om iets aan bepaalde mondiale zaken te doen. Wel of geen instemming van een VN die praktisch gezien totaal onmachtig is, is daar in mijn optiek ondergeschikt aan.
De opkomst van de (nu nog vooral) economische grootmachten die je noemde juich ik van harte toe en voeg Brazilië maar ook de voormalige oostbloklanden aan dat rijtje toe. Wat het militaire aspect van die ontwikkeling betreft: welvaart en samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld vanuit een economische afhankelijkheid van elkaar) zijn een prima (bind)middel tegen oorlog getuige de EU.

Of je me nu etnocentrisme, Wilders of blauw bloed verwijt, het deert me zoals gezegd niet. Echter, je vergist je schromelijk. En omdat je dat kennelijk maar niet wilt weten, wil ik je daar nog wel een keertje aan herinneren.

Voorlopig genoeg, een volgende keer weer meer.
En ik loop nog steeds niet mee.

Raindog

Scepsis · 7 augustus 2005 op 21:24

Ik ben op geen enkele wijze overtuigd van jouw lezing. Je zou je inderdaad moeten verdiepen in de materie. Dan zou je namelijk weten dat de westerse geschiedenisboeken slechts een kant van het verhaal vertellen. Alleen de westerse kant van het verhaal. Wat ik jou nu vertel, dat kan jou een Zuid-Amerikaan, een Arabier, een Afrikaan en een Aziaat ook vertellen. Dat sommige Arabieren of anderen corrupt zijn en zichzelf verrijken zoals het Saudisch koningshuis dat is geen nieuws. Wat wel van groot belang is om te weten en te beseffen waar het moslimextremisme vandaan komt. De politiek van het westen in het MO valt op geen enkele manier te rijmen met kostbare waarden als eerlijkheid, gelijkheid en rechtvaardigheid, die westerse landen hoog in het vaandel hebben staan. Het westen heeft geen probleem met de islam MAAR met de Arabische wereld. Alleen veel moslims buiten de Arabische wereld identificeren zich met het lot en leed van moslims in het MO. Dat maakt Al-Qaida zo machtig en onberekenbaar.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder