Het had weg van een slecht voorbereid toneelstuk. Diegene die hun rol serieus namen waren de premier en een klein aantal kamerleden. De overige ministers en kamerleden gaven echter alles behalve een goede indruk. Zo werd er onnodig veel heen en weer gelopen. Ook waren de meesten voortdurend met elkaar in gesprek, en dat terwijl de premier of een kamerlid nog het woord voerde. En wanneer iemand van hen ‘serieus’ een vraag stelde, dan was hij of zij nog niet omgedraaid of er werd alweer gelachen naar derden en werd het gesprek met de buurman of buurvrouw weer luidruchtig voortgezet. Of ze het antwoord van de premier nog hebben gehoord? De enigen die ik op dat moment zag schrijven waren de notulist en de pers. Niet zonder reden, moest toenmalig voorzitter Weisglas daarom ook de ‘zaal’ herhaaldelijk om stilte vragen. Zelfs Wilders hoorde daarbij en toen nog alleen in de kamer als ‘Groep Wilders’. Hij neemt onze zaak toch serieus, zou je zeggen. Ik kan nog meer dingen noemen van dat moment, maar dat heeft weinig zin. Vrolijk word ik er toch niet van. Al met al vond ik het een schamele vertoning. Ik maakte het mee tijdens de algemene politieke beschouwingen op de 2e dag na Prinsjesdag, in 2005. Een dag dat ons landbelang telde en gediend moest worden. Het tegendeel bleek echter waar.

Genoemde ervaring kwam mij weer helder voor de geest bij het zien van een reclameaffiche. In de haast kon ik alleen nog net de woorden ‘Staatscircus van Moskou’ lezen. Nu zult u mij bij een circus niet snel tegenkomen. Ik ben sowieso tegen het gebruik van dieren in een circus en daarnaast staat zoiets haaks om mijn levensovertuiging, maar dat ter zijde. Eerst deden die woorden mij denken aan de politiek in Rusland, ook soms net een circus. Maar toen dacht ik weer terug aan mijn bezoek aan politiek Den Haag op die bewuste dag in 2005 en trok voor mijzelf de conclusie dat het hier net zo’n politiek circus kan zijn als daar.

Toch weerhoud mij deze herinnering niet om ook dit jaar de algemene politieke beschouwingen bij te wonen. Of de Staat weer zo’n voorstelling gaat geven, net als toen? Ik ben benieuwd. Een ding weet ik in elk geval al zeker: de toegang is gratis.

Categorieën: Politiek

1 reactie

lagarto · 27 augustus 2007 op 14:06

Ik ben benieuwd Daan. Niet zozeer naar je verslag maar welke draai je eraan zult gaan geven. Vergelijken met het ‘staatscircus’ vond ik een leuke vondst bij een saai onderwerp.
“Adios”

Geef een reactie

Avatar plaatshouder