Van geschiedenis kán je leren. Als je maar wil… In 1213 ontnam Hertog Hendrik I van Brabant zijn mannen het recht op tol op de Schelde omdat zij langsvarenden gewelddadig hadden bejegend. Lik op stuk beleid noemen we dat tegenwoordig. (Die mannen liggen er volgens mij niet meer wakker van.) En in 1339 schonk Koning Eduard III van Engeland ‘aan de lieden van Den Briel het voorrecht, dat zij in zijn rijk slechts mogen worden gearresteerd wegens eigen schulden, overtredingen, borgtochten en contracten, niet wegens die van anderen.’
Daar kan die Venlose loser nog wat van leren, want hij criminaliseert een hele bevolkingsgroep voor de wandaden van een kleine maar etterige minderheid. Ik moest hieraan denken toen ik voor de zoveelste keer zekere o zo zekere politici hoorde over criminaliteit. Hoe rechtser de politicus, hoe barbaarser hun zogenaamde ‘oplossingen’.
Wilders vindt zelfs dat de politie ze zonder vorm van proces door de knieën mag schieten. Standrecht dus…

Criminaliteit is van alle tijden en zal nooit volledig verdwijnen. Dat weet elk kind. Sommige politici halen zelfs dat denkniveau niet en beloven een paradijs zonder misdaad als wij maar op ze stemmen. Je zal ze de kost moeten geven die daar intrappen.
Hele volksstammen van Neêrlands bloed en bodem lopen als ratten van Hameln achter zo iemand aan en storten zich als lemmingen in de populistische afgrond.

Ik houd me liever aan rationele waarden en normen en pleit dús voor een zeer streng maar wel rechtvaardig beleid. Als die twee elementen niet samengaan, wordt het een rechteloos zootje waar het on‘recht’ van de sterkste geldt. Dat was in de Middeleeuwen misschien normaal, maar anno 2010 niet meer. En toch waren zelfs in de 13de en 14de eeuw sommige heersers wijzer dan die populisten van nu…


0 reacties

Geef een antwoord