Een groot deel van de hoogopgeleide, in Nederland geboren Turken houdt zich bezig met emigratieplannen. Men vindt het verharde klimaat een legitieme reden om het land van Maas en Waal te vergeten en terug te keren naar het land van hun vaderen. Een chauvinistische gedachte welke mij in eerste instantie nobel in de oren klinkt. Ik ben een groot voorstander van kennisoverdracht en ook andere volken en overheden mogen hierin delen. Het Nederlandse opleidingsniveau is bovengemiddeld en klaar om de wereld te veroveren. Het probleem schuilt echter in het feit dat sommigen onder ons na hun studie weinig tot niets doen voor het land dat hun al deze mogelijkheden heeft gegeven. Gedurende hun studententijd heeft men gratis kunnen reizen, ontplooiingsmogelijkheden te over gekregen en jarenlang op kosten van de burger kunnen studeren, om vervolgens de knapzak te vullen en ons allen uit te zwaaien.
Dit probleem geldt echter niet alleen voor hoogopgeleide Turken. Ook autochtone Nederlanders studeren graag om vervolgens, om religieuze redenen, thuis te gaan zitten.
Let wel, ik spreek hier niet over de gevolgen van economische neergang. Het betreft mensen die willens en wetens weigeren een bijdrage te leveren aan een maatschappij die diep in haar buidel tast.

Tegenwoordig leven bepaalde groepen in Nederland onder grote financiële druk. Schrijnende gevallen vullen dagelijks de kranten. Bejaarden liggen dagen in bed en worden sporadisch gewassen, kinderen moeten naar school zonder brood en in menig huishouden is een warme maaltijd luxe. De nachtwakerstaat kijkt weer om de hoek, met moeite houden wij het begrotingstekort onder de 3% en geld om onze dijken te verbeteren is er niet.
En nog steeds kiezen wij ervoor om als collectief te investeren in kennis. En wij betalen er grof voor, ook u. Dit is een groot goed en dient in stand te worden gehouden. Dit is echter alleen mogelijk wanneer het systeem zichzelf in stand houdt. Wanneer studenten na studie weigeren te werken of besluiten te emigreren is dit niet anders dan egoïstische zelfverrijking te noemen.
Men profiteert, leert en geeft de samenleving niets terug. De samenleving die jongeren per slot van rekening de mogelijkheid heeft geboden om te studeren. De samenleving, waarin gezinnen bij dhr. Scheringa (Ja, al die kredietbedrijfjes zijn van hem), leningen afsluiten om te kunnen eten.

Wanneer Turks Nederland besluit te vertrekken, of religieus Nederland besluit dat ze niet hoeft te participeren op de arbeidsmarkt na het behalen van hun bul, is het wellicht een optie hier een vergoeding voor te vragen. Wij leiden per slot van rekening niet alleen mensen op om ze vervolgens uit te zwaaien of kinderen naar school te laten fietsen.

Is dit een beleidsnotitie, een plan van aanpak, een uiting tegen de Turken, een steek naar de Gereformeerden? Nee, het is een oproep tot dankbaarheid.
Wij kunnen mensen niet dwingen dankbaar te zijn en dit zou ook niet moeten. Beter zou het zijn wanneer mensen uit zichzelf dankbaarheid zouden tonen.

Dankbaarheid tegenover degenen die jouw toekomst hebben betaald.
Laat de Turken blijven en de vrouwen van de SGP hun verantwoordelijkheid nemen. Studeer af en geef de samenleving waar ze recht op heeft. Profiteer, leer, deel en wees dankbaar.


18 reacties

Outsider · 26 juni 2005 op 08:09

[quote]Ook autochtone Nederlanders studeren graag om vervolgens, om religieuze redenen, thuis te gaan zitten.[/quote]

Goed stuk, daar niet van, maar ik begrijp niet goed wie de schrijver bedoelt met Nederlanders die om religieuze redenen thuiszitten.

Ma3anne · 26 juni 2005 op 09:44

Ik vind dat je best een punt hebt. Maar nu een andere kant van het verhaal hoe slecht Nederland met zijn hoogopgeleide mensen omgaat.

Ik ben ook zo’n hoogopgeleide, zoals men dat noemt. Heb een schat aan werkervaring op zeer uiteenlopende gebieden. Ben bereid om mijn handen uit de mouwen te steken. Je zou toch denken: die heeft een wereldbaan. Mooi niet. Ik word nergens in vaste dienst genomen, al jaren niet, vanwege mijn leeftijd (50++ inmiddels). Moet mijn brood bij elkaar scharrelen door losse baantjes waar ik ze maar kan vangen. Van ongeschoold tot werk op eigen niveau.

Waarom is de leeftijdsdiscriminatie bij sollicitaties niet weg te branden uit dit land?
Nederland heeft te weinig benul van kwaliteit en kiest veelal voor goedkope arbeidskrachten. Als ik Turk was in mijn omstandigheden zou ik beslist ook naar mijn eigen land terugkeren.

Ik ben benieuwd hoe het zal gaan als de babyboomers dadelijk de arbeidsmarkt massaal gaan verlaten en er enorm veel kwaliteit aan mensen plotseling zal verdwijnen. Tel daarbij inderdaad de hoog opgeleide allochtone Nederlanders die hun kwaliteiten elders gaan inzetten.

Ik voorzie dat Nederland binnen nu en 5 jaar zijn intelligensia uit het buitenland zal moeten betrekken, omdat men erg slordig is omgesprongen met de tewerkstelling van veel talent. Ik denk dat er zelfs een hele verloren generatie aan afgestudeerden rondloopt, of inmiddels naar het buitenland is vertrokken, omdat de topposities rouleren onder een betrekkelijk kleine groep grijze hoofden, die elkaar de goede banen toespeelt.

Kortom: een interessant onderwerp. Maar of je daar de Turken en gereformeerden de schuld van moet geven!? 😮

bert · 26 juni 2005 op 10:08

[quote]Maar nu een andere kant van het verhaal hoe slecht Nederland met zijn hoogopgeleide mensen omgaat.[/quote]
Ma3anne, ik had mijn antwoord nooit zo kunnen formuleren op de zondagmorgen, maar ik sluit me helemaal bij je aan.

champagne · 26 juni 2005 op 10:17

Ik moet eerlijk bekennen dat ik me er totaal niet bewust van was dat het gaat zoals jij schetst. Stof tot nadenken dus voor mij, deze column

Helder en goed geschreven, dat zeker!

Louise · 26 juni 2005 op 10:21

Strak en duidelijk geschreven.
Wat de inhoud betreft sluit ik me graag bij ma3 aan.

WritersBlocq · 26 juni 2005 op 10:36

Welkom Vlek, op deze site.
Zie Louise voor mijn mening 😉
Groetje, Pauline.

Mosje · 26 juni 2005 op 11:26

Klinkt als protectionistisch. Wat is er mis met vrije uitwisseling van personen, goederen en kennis over onze landsgrenzen heen?
(Het eerste dat ik deed na het behalen van mijn bul was het land verlaten om elders mijn kennis in te zetten.)
Weet jij dat er aan Nederlandse hogescholen en universiteiten ontzettend veel buitenlanders studeren. Daar profiteren die instellingen in hoge mate van, ondanks het feit dat die studenten na hun studie weer vertrekken. Overigens vertoeven ook veel Nederlandse studenten in het buitenland.

En nog even een opmerking over een van je belangrijkste argumenten. Het feit dat bejaarden sporadisch gewassen worden en kinderen zonder brood naar school gaan, wordt door jou wel op een erg kunstmatige manier verbonden met de uittocht van hoogopgeleide Turken.

Raindog · 26 juni 2005 op 12:03

Ik sluit me aan bij Mosje. Er is zelfs het geval van de universiteit (of hogeschool) van Amsterdam die een hele trits Chinezen had ingeschreven om maar de subsidies binnen te krijgen: de HBO-fraudezaak.
Ook Ma3 haar punten snijden hout.

Voorts vind ik de onderwerpkeuze zeer interessant moet ik zeggen. Het zou nog interessanter zijn geweest om te kijken naar de motieven van jonge hoogopgeleide Turken om ’terug’ te willen keren naar Turkije. Het punt van SGP-vrouwen die hoogopgeleid thuis zitten vind ik betrekkelijk onzinnig. Misschien heb je het om politiek correcte redenen gedaan, de gereformeerdheid erbij te betrekken, maar feit is nu eenmaal dat de nederlandse vrouw over het algemeen wanneer ze gesetteld met kinderen is, vaak het gezin verkiest boven een carriere. Met kerkelijke gezindte heeft dat niet zoveel te maken. De baantjes die nog wel worden aangenomen hebben een hoog theemutsgehalte, voor de sociale contacten, om even uit de dagelijkse sleur te zijn, enzovoorts.

Ik ben helemaal met je eens dat het systeem door de deelnemers eraan in stand moet worden gehouden omdat het voortbestaan anders in gevaar dreigt te komen. Toch is het in mijn optiek iets ingewikkelder dan het ronduit egoïstische zelfverrijking te noemen. Het ambitieniveau in Nederland is tot een dramatisch dieptepunt gedaald. Studenten willen vooral een leuke studietijd hebben met genoeg tijd voor ‘andere leuke interessante en nuttige dingen’, we hebben 1 miljoen WAO’ers in dit land, de vegrijzing is al volop bezig toe te slaan, onze zogenaamde verantwoordelijke oudere generaties gaan liever met 55 jaar vervroegd met pensioen om hun portie uit de ruif te halen, voor aspergetrekken is het noodzakelijk om buitenlanders aan te halen en al met al is het dan ook nog eens zo dat er jeugdwerkeloosheid dreigt. Only in the Netherlands; waar het vangnet voor velen een hangmat is.

Dàt is in mijn ogen het systeem wat niet deugt.

Chapeau voor zo’n uitdagende (want inhoudelijke) column!

Bakema_NL · 26 juni 2005 op 12:23

Die Turken mogen dan wel in Nederland geboren zijn, maar ze voelen zich toch meer Turk dan Nederlander, dus die keus om weg te gaan is redelijk makkelijk. De vergoeding bij vertrek zou geen optie moeten zijn, maar een verplichting…..uitvreters en profiteurs hebben we al meer dan zat, alochtoon, autochtoon, intelligent en niet intelligent.

[quote]Waarom is de leeftijdsdiscriminatie bij sollicitaties niet weg te branden uit dit land?[/quote]

Antwoord : Geld. Iets verder er op ingaand…Nederlandse zuinigheid, alles moet goedkoop, de Nederlandse consument wil het nog goedkoper en dat word als eerste verhaald op de loonkosten, exit oudere (is tegenwoordig al 18 in bepaalde branches), want dure, werknemers. Dus wij met zijn allen zijn degenen die leeftijdsdiscriminatie in stand houden.
Aan de andere kant zullen de mensen die nu al amper of niet het hoofd boven water kunnen houden nog dieper in de stront zakken wanneer wij Hollanders wat minder zuinig zouden zijn, dan krijg je meer Amerikaanse taferelen van of echt alles of echt niks en dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling.

Ma3anne heeft gelijk met het verdwijnen van een schat aan ervaring en dat betreft zeker niet uitsluitend hoogopgeleiden, dit strekt zich uit tot in alle lagen, ook zogenaamd laagopgeleiden doen vaak werk wat niet zomaar iemand kan verrichten en hebben een schat aan kennis. En toch presteren bedrijven het om deze mensen gewoon zomaar aan de kant te zetten om maar wat te besparen op loonkosten, nemen er weer 3 piepjonge mensjes voor terug met alle problemen vandien………ziekmelden, want strand is belangrijker met mooi weer, ongeinteresseerd want op die leeftijd ben je nog bezig met andere zaken………je kunt het zelf ook wel verzinnen allemaal.

Verder vind ik hoogopgeleiden, niet allemaal, maar wel heel veel, vaak te arrogant voor woorden. Voelen zich vaak verheven boven de mensheid, zijn profiteurs als geen ander en kijken neer op de mensen met een “mindere” baan, maar wat zijn ze afhankelijk van die “domme” mensen, oh zo afhankelijk. Dat vind ik ook nog eens een probleem van onze huidige maatschappij, de yup die de cassiere uitlacht en minacht en dat zijn er niet een paar. Dus buiten dat kwaliteitsprobleem en de Hollandse zuinigheid hebben we ook nog de ik-maatschappij…………..een makkelijk antwoord is er niet op dit alles.

Li · 26 juni 2005 op 13:01

Uit elke reactie pluk ik iets waars.
Mijn schoonzus heeft ir voor haar naam staan maar doet administratief werk omdat ze geen werk kan vinden. Ze is pas 34 jaar!
Mijn buurmeisje (24) is orthopedagoge maar werkt als klasseassistente.
En de klasseassistente? Zij mag achter de kassa of vakkenvullen. Als ze niet te oud is tenminste. 😮

Ma3anne · 26 juni 2005 op 13:07

Hee, Baak is het met me eens. Mijn dag kan niet meer stuk! 😛

KawaSutra · 26 juni 2005 op 13:41

[quote]Een groot deel van de hoogopgeleide, in Nederland geboren Turken houdt zich bezig met emigratieplannen[/quote]
Eerst wordt er geroepen: buitenlanders de deur uit. Gaan ze weg, is het weer niet goed, moeten ze nog betalen ook. Ben ik het niet mee eens. Zie het als een verkapte, maar veel meer effect sorterende ontwikkelingshulp. Laat asjeblieft eens wat gedegen kennis de achtergebleven landen binnenstromen, en zeker kennis met roots in Nederland. Dat is ook weer in ons eigen (economische) belang. Wij moeten ons land positioneren als leverancier over de grenzen van zaken waar wij goed in zijn. Stuur de ambassadeurs van Nederland er maar op uit. Dat is ook de enige manier om uiteindelijk een functionerend Europa (daar zijn we weer) te krijgen. En nu niet lopen miereneuken over terugbetaling, dat is een drempel die we helemaal niet moeten opwerpen.

Wat betreft de hoogopgeleide moeders met kinderen; geef ze in ieder geval alle mogelijkheden om na verloop van tijd te kunnen herintreden op het juiste niveau, desnoods met behulp van nascholing. Die mensen hebben we straks inderdaad hard nodig.

[quote]Ook Ma3 haar punten snijden hout. [/quote]
Wat heb jij met Ma3 ‘haar punten’, Raindog? :laugh:

Domicela · 26 juni 2005 op 17:26

[quote]Ook autochtone Nederlanders studeren graag om vervolgens, om religieuze redenen, thuis te gaan zitten.[/quote]

Ik zit thuis en studeer (voor de 2e keer) op eigen kosten. Er waren diverse redenen, maar geen religieuze. Die zullen er ongetwijfeld zijn voor een groep vrouwen, maar ik denk dat de grootste groep thuiszittende moeders met fatsoenlijke opleiding andere motieven heeft. Tenzij je zelf uit Staphorst komt en niet verder dan je eigen gemeentegrens hebt gekeken.

Mijn man heeft op de universiteit in Amerika gezeten, ik heb diverse A-levels in Engeland gehaald. Ik denk niet dat de Amerikanen en Engelsen slapeloze nachten hebben gehad omdat we onze kennis in het land van Maas en Waal hebben ingezet.

Vond het verder een goed stuk, ook al ben ik het niet met de hele inhoud eens.

😉

Bakema_NL · 26 juni 2005 op 20:17

[quote]Hee, Baak is het met me eens. Mijn dag kan niet meer stuk![/quote]

Mja, ik mag wel oppassen dat het geen gewoonte gaat worden. 😉

archangel · 26 juni 2005 op 23:04

[quote]Het probleem schuilt echter in het feit dat sommigen onder ons na hun studie weinig tot niets doen voor het land dat hun al deze mogelijkheden heeft gegeven. Gedurende hun studententijd heeft men gratis kunnen reizen, ontplooiingsmogelijkheden te over gekregen en jarenlang op kosten van de burger kunnen studeren, om vervolgens de knapzak te vullen[/quote]

Vooral van het laatste stukje word ik echt niet goed! Jarenlang op kosten van de burger kunnen studeren? Pardon? Denk je dat ik een studieschuld heb van ruim 15000 euro omdat ik heb gestudeerd op kosten van de fucking burger?? En als je denkt dat wij vervolgens rustig onze knapzak kunnen vullen heb je het goed mis; ik heb er drie jaar over gedaan om een baan ‘op niveau’ te vinden, ik heb al die tijd een minimuminkomen gehad, en ook nu verdien ik nog maar 1340 euro netto omdat we werken met een achterhaald AIO-systeem (en ja, ik weet dat 1340 euro netto relatief niet weinig is, maar wél gezien de salarisschalen die gepaard gaan met banen voor ‘hoogopgeleiden’ en wél als je bijna 31 bent en wél als je aan maandelijkse vaste lasten en afbetalingen al zo’n 1000 euro kwijt bent. Ik heb o.a. een verplichte ziektekostenverzekering van 120 euro en…. nou ja, ik hou op want hierover kan ik een volledige column schrijven..).

Hou alsjeblieft je vooroordelen bij je. En laat buitenlanders die hier gestudeerd hebben er ook buiten a.u.b. Bij mij op de universiteit werken heel veel mensen die binnen ’n paar jaar weer in t land van herkomst zullen zitten, en daar kunnen werken aan de (her)opbouw van hun land. Dankzij de mogelijkheden en de kennis die ze hier verworven hebben. Is daar iets mis mee?

Wright · 27 juni 2005 op 00:02

Met dank aan Archangel, die mijn onderbuik gevoelens uitstekend wist te verwoorden.

Dees · 27 juni 2005 op 08:21

Tsja, m.i. zou onderwijs gratis toegankelijk moeten zijn. Als recht, ipv als gunst.

En geen nationalistische voorkeursbehandeling voor hoog potentieeltjes only, die dan vervolgens moeten betalen als ze verwachtingen niet waar maken.

En ook mijn gedachten dwalen af naar het nacht na nacht postcodes invoeren achter de lopende band, om de volgende dag weer in de collegezaal te zitten…

En waar jouw indeling vandaan komt is me ook een raadsel, de groep waar jij het over hebt beperkt zich bij lange na niet tot allochtonen en SGP vrouwen.

Troy · 27 juni 2005 op 14:18

[quote]”Wanneer studenten na studie weigeren te werken of besluiten te emigreren is dit niet anders dan egoïstische zelfverrijking te noemen”[/quote] Sorrie, maar deze zin maakt me een beetje misselijk. Dus jij vind dat men na een in Nederland genoten opleiding verplicht is om altijd in het Hollandse te blijven? Ik vind dat behoorlijk kleinburgerlijk klinken. En wat als je kennis opdoet in een ander land en daarna in Nederland die kennis weer overdraagd aan anderen? En al blijf je in het buitenland? Wat dan nog? Er bestaat ook nog zoiets als individuele vrijheid, zelfontplooing etc etc. De rest is al gezegd,I rest my case.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder