De burger is de huidige politiek zat! De komende verkiezingen zullen zich kenmerken in een roep om verandering. Wezenlijke verandering. De ontevredenheid met de resultaten van de gevestigde politiek is ruim 10 jaar geleden voor het eerst manifest gemaakt in de “Puinhopen van paars”. Deze eerste serieuze uiting van onvrede heeft een aardverschuiving in het politieke landschap veroorzaakt. Het heeft de politiek teruggegeven aan het volk. In het kielzog van Pim Fortuyn zijn tientallen lokale initiatieven ontstaan en is de besturing teruggegeven aan de burger.

Alhoewel de gevestigde politiek de status quo heeft getracht terug te brengen naar de “oude situatie” is dit niet echt gelukt. Het zaadje voor wezenlijke verandering was geplant. Het afgelopen decennium heeft zich gekenmerkt door een vlucht vanuit het traditionele midden (CDA, PvdA) naar de flanken, met de SP en PVV als voornaamste trekpleisters. Het is een steeds sterker wordend teken: de oude politiek voldoet niet meer.

De aanloop naar de verkiezingen op 12 september tonen de overtreffende trap van deze vlucht naar de flanken. Zelfs deze uitersten in het traditionele spectrum kunnen de burger geen soelaas meer bieden. Liefst ruim 40 nieuwe partijen hebben zich voor de komende verkiezingen aangemeld (10 partijen hebben de horden die zijn opgeworpen om als nieuwkomer te kunnen deelnemen aan verkiezingen succesvol geslecht). Dit toont behalve de ontevredenheid van de samenleving en de ontoereikendheid van de huidige politiek ook de actiebereidheid van de burger aan om zelf het heft in handen te nemen.

Dit is een interessant fenomeen. Het is hierom dat de verkiezingen van 12 september met buitengewone belangstelling vanuit de gehele wereld worden gadegeslagen. Vanuit Europa, maar ook vanuit Amerika.

De gevestigde politieke partijen alsmede de bestaande politieke instituten en media lijken zich met deze roep van het volk om verandering geen raad te weten. Angstvallig proberen zij de nieuwe geluiden te marginaliseren. De nieuwe partijen worden geweerd in debatprogramma’s. Zelfs de met ons belastinggeld gesubsidieerde instrumenten om de kiezer te begeleiden bij het bepalen van hun stem (bijvoorbeeld Stemwijzer.nl en de Kieskrant) bieden slechts ruimte voor de standpunten van de gevestigde politieke partijen.

In een interview met nu.nl op 23 augustus jl geeft Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren aan dat zij een “Kiezersopstand” verwacht. Ik sluit dat zelf ook zeker niet uit. De komende drie weken zullen het ons leren.

Categorieën: Politiek

Chris

Chris den Daas

7 reacties

Libelle · 25 augustus 2012 op 08:08

Een prima geschreven column. De neutraliteit valt me op en dat geeft het geheel een professionele kwaliteitsimpuls. Ik denk ook dat er nog vreemde dingen kunnen gebeuren als onze collectieve ontevredenheid door ‘iemand’ op de flanken goed wordt gekanaliseerd. Het is opvallend hoe serviel de tabloids het spel met de gevestigde orde meespelen.

Meralixe · 25 augustus 2012 op 08:20

Chris, welkom terug van weg geweest!
😀 🙁 😎 :lach: 😥 😉 :pint: :hammer: :kus: :oeps: 😆 :stom: :wave: :wave: :slapen: :toeter: :toeter: :toeter:

sylvia1 · 25 augustus 2012 op 13:13

Ik weet het niet – ik bemerk vooral een soort vermoeidheid, het niet weten. Dus meer politiek-moe zijn dan in opstand komen. Maar wie weet, we zullen zien.

lisa-marie · 25 augustus 2012 op 20:03

:hammer: :hammer:

Harrie · 25 augustus 2012 op 22:01

We zitten gewoon in een flow hoor. Back to the 70s. Ik stem op de Wit. Zeker weten. Da’s pas hip. Il blanco. Niks uit de flanken. De Olympische Spelen zijn alang voorbij. Ook daar kun je voorlopig niet meer mee schermen.

BlogBoy · 27 augustus 2012 op 09:14

Mooie column, en welkom terug! Het wordt zeker interessant, ook vanwege de Eurocrisis. Daardoor is het voor elk land belangrijk wat verkiezingen brengen.

wouterm · 27 augustus 2012 op 13:18

Het stukje begint met het grootste cliche dat er bestaat als we de verkiezingen naderen. Het moet anders, verandering, het roer om.
Zelf denk ik dat de kiezersopstand al begonnen is met de peilingen, waarbij de SP nu de grootste is.

Het stukje is inderdaad goed neutraal, daarom leest het fijn weg.

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder