Lang leven de vrijheid van meningsuiting! Iedereen mag zomaar te keer gaan. Je kunt lekker schelden en je daarna beroepen op de vrijheid van meningsuiting, maar je kunt ook te ver gaan. Net zoals de cartoonisten die de spotprenten gemaakt hebben voor de Deense krant Jyllands Posten. In Europa is de humor van spotprenten allang niet meer bijzonder maar dit vind ik te ver gaan! Je beledigt iemand, kwetst groepen moslims. Waarom? Het is voor vele een weet, maar blijft voor mij een vraag. Het gaat niet eens meer om het afbeelden van de profeet Mohammed (wat volgens de Koran verboden is) maar om de misplaatste opvatting dat alle moslims, tot en met profeet Mohammed, voorstanders van het terrorisme zouden zijn. Het is de woede die zich al jaren verschuilt achter moslims over de hele wereld In mijn ogen is het een bewuste aanwakkering van vreemdelingenhaat, en niets anders.

Het is géén goede zaak voor de gematigde moslims dat de reacties in landen als Libanon, Indonesië, Afghanistan, Syrië, Iran en Saoedi-Arabië (enzovoorts) zo gewelddadig zijn. Dat versterkt alleen de vooroordelen tegen die godsdienst en maakt de verdeeldheid in de wereld alleen maar groter. Laat ze in die landen dan een voorbeeld nemen aan de moslims die op 5 februari in Brussel betoogd hebben. Spontaan en diep verontwaardigt, maar geweldloos en waardig.

Dat de wereld verdeeld is, was voor mij allang duidelijk maar de cartoonrellen waren de druppel die de emmer deed overlopen. Geweld lost helemaal niets op, verbaal geweld ook niet. Als we ons dáár nou eens op zouden richten, dan komt het allemaal goed!


12 reacties

DriekOplopers · 8 september 2006 op 20:21

Als een cartoonist een debiele hooligan neerzet, dan is daar niets mis mee. Het deel van de wereldbevolking “voetbalfans” behoort dan nog steeds geen stenen door de ruit van het huis van de cartoonist te gooien. Als een cartoonist een aartsluie conducteur neerzet, dan mag dat. Er dient hem vervolgens niet de toegang tot de trein te worden geweigerd door de bevolkingsgroep “conducteur”.

Een Moslim mag Mohammed niet tekenen. Maar een niet-Moslim mag dat wél. Het is niet anders. Als een cartoonist een Moslim neerzet als een op springen staande tijdbom, dient hij niet met de dood te worden bedreigd door of namens het deel van de wereldbevolking in de categorie “moslim”. Punt uit. Cartoonisten mogen heel veel, net als columnisten. Slechts duidelijke beperkingen die in wetten worden beschreven zijn van toepassing.

Een deel van de Moslim-wereldbevolking is achterlijk en uiterst gewelddadig. En onverdraagzaam. Het recht van vrijheid van meningsuiting moet zwaarder wegen dan de angst voor addergebroed dat de namen van Mohammed en Allah misbruikt als argumentatie voor misdaden tegen de menselijkheid. Overigens dient naar mijn mening het verbieden van Godslastering dus ook uit ons wetboek te worden geschrapt. We mogen Allah en zijn profeet belachelijk maken, en dus God en zijn zoon ook. Gelijke monniken, gelijke kappen. Dat dan weer wel.

Siebe · 8 september 2006 op 21:01

Ik ben het ontzettend met de colmunist oneens, ongeveer 180 graden zelfs. Maar ik zal niet de straat opgaan om een gewelddadig protest tegen haar te voeren. Ik zal geen mensen die op enigerlei met haar te maken zouden kunnen hebben bedreigen, ontvoeren of ander geweld aandoen. Ik zal de vlag waaronder zij zich vertegenwoordigt niet verbranden. Ik zal niet haar woning of andere gebouwen waarin zij mogelijk zou kunnen verkeren afbreken of verbranden en ik zal niemand iets aandoen. Evenmin zal ik me door anderen, door wie dan ook maar, laten ophitsen om al die dingen te doen of daar aan mee te doen. Nee, niets van dat alles. Wat mij betreft mag zij haar mening niet alleen hebben maar ook uiten. Ook al ben ik het 180 graden met haar oneens.

Mosje · 8 september 2006 op 21:18

De moslim en de christen lijken meer op elkaar
dan dat ze van elkaar verschillen, nietwaar?
dus als ik zo geil ben als een wezel
neuk ik zowel de os, alsook de ezel

Peer · 8 september 2006 op 21:25

Het typische vind ik dat de moslims die de spotprenten (mohammed met bom) niet konden waarderen en zo ontzettend fel (soms geweldadig) regaeerden, zelf de spotprent bevestigden.
Maar dat terzijde.

Ik ben het met je eens dat het niet verstandig is overal je mening ongenuanceerd te verkondigen. Maar ik vind wel dat het moet mogen.
Wat mij vooral stoort aan deze kwestie is dat andere mensen ons, op hardhandige wijze, regels afdwingen welke niet de onze zijn.

Nederland zet ook geen flitspaal op een Duitse snelweg neer om vervolgens iedereen die harder dan 120 km per uur voorbij komt scheuren op een Nederlandse bekeuring te trakteren.

Zoals Nederland zijn regeltjes niet aan een duitser in Duitsland kan afdwingen, zo mag een moslim de regels van zijn/haar geloof niet bij christenen, of andersgelovigen opleggen.

Maar goed, hier kan ik nog heel lang over doorgaan. Goed gekozen onderwerp en een lekker duidelijke column met een net zo duidelijke mening.
Goed gedaan. 🙂

JanBontje · 8 september 2006 op 22:14

Goed geformuleerd.
Bne er zelf niet helmaal uit: enerzijds moet inderdaad ‘alles’ gezegd en geschreven en gecreeërd (kunst) mogen worden, anderzijds is het een kwestie van innerlijke beschaving om mensen niet met opzet te kwetsen. Het is altijd laveren tussen deze twee uitersten, met het risico dat je foute keuzes maakt.
Dit gezegd hebbende: moslims hadden niet het recht zó te keer te gaan.

WritersBlocq · 8 september 2006 op 23:52

Ik neem de vrijheid om mijn mening niet te uiten. Als ik had kunnen tekenen dan had ik er een cartoon over gemaakt.

DriekOplopers · 9 september 2006 op 00:04

@WB: Wat had je dan getekend?

Driek

Scepsis · 9 september 2006 op 13:28

De discussie over de Deense spotprenten is niet primair het probleem, maar herbergt een andere, veel dieperliggende discussie in zich. Het is bijzonder hypocriet van bepaalde lieden in het Westen, en dat zeg ik echt met pijn in mijn hart, om moslims allerlei verwijten te maken van achterlijkheid e.d. Neem nu het voorbeeld van de discussie rond Madonna en de SGP of het oer-Hollands dorpje waar een columnist is bedreigd door bepaalde radicale christenen. De ‘achterlijkheid’ die moslims wordt verweten, is op de eerste plaats van toepassing op alle andere monotheïstische religies, maar door een eenzijdige focus op de islam zien we niet meer wat we kunnen weten en moeten zien. Neem de christenfundamentalisten in de VS die fel gekant zijn tegen homoseksuelen en abortusklinieken. De homohaat van bepaalde Katholieken in Polen. De religieuze fanatici in Israël, die hun eigen leiders vermoorden om dat ze delen van het beloofde land afstaan aan niet-joden en niet-joden discrimineren en behandelen als paria..
Het Westen probeert het eigen falen te camoufleren door de islam als de nieuwe vijand aan te wijzen en door angst te zaaien. Na de val van het communisme heeft men een nieuwe schaduwvijand gevonden in de islam, maar het fundamentele probleem is de verstoorde machtsverhoudingen tussen het Westen en het Midden Oosten. Die verstoorde machtsverhoudingen worden bovendien willens en wetens in stand gehouden door ogenschijnlijk betrouwbare Westerse regeringsleiders als Bush en Blair, maar ook door politici in Den Haag. Amerika tekent een overeenkomst met India om nucleaire kennis en technologie te delen en aan de andere kant wordt Iran onder druk gezet omdat Iran geen kernwapens mag hebben. Iran heeft het non-profileratie verdrag getekend. Israël heeft kernwapens maar ontkent het bestaan ervan. Neem de heksenjacht op verdachte moslims enerzijds na 9/11. Het incident met de Indiërs die zijn opgepakt en weer vrijgelaten. Anderzijds blijft het Westen de ogen sluiten voor het onrecht dat Amerika en Israël op grote schaal aanrichten in Libanon, de bezette gebieden, Irak en Afghanistan.De geheime detentiecentra van de CIA in Europa, de martelingen in Cuba en Abu Ghraib. Schendingen van het oorlogsrecht en internationale verdragen door Amerika en Israël. De vele leugens die zijn gebruikt om landen Irak en Afghanistan binnen te vallen. Etc. De Amerikaanse Senaat heeft gezegd dat er geen enkel verband is tussen Saddam Hussein en Al-Qaeda. Bush heeft jaren en jarenlang gelogen en de inval in Irak gelegitimeerd met leugens. Bot is voorgelogen door Rice, maar voelt zich niet belazerd. Er is een fundamenteel probleem met de houding en denkwijze van het Westen. Het Westen wil vrijheid en democratie uitdragen in andere delen van de wereld, maar laat tegelijkertijd twee landen de fundamentele waarden van de Westerse beschaving om zeep helpen door landen als Amerika en Israël. Het gaat niet om een paar tekeningen maar om de verborgen context erom heen. Dan kom ik tot slot uit bij het punt dat ik al eerder heb gemaakt. Dit land kent onzichtbare censuur. De postbus 51 spotjes waarin wordt gezegd dat er dagelijks 200.000 mensen bezig zijn om de kans op terreuraanslagen zo klein mogelijk te maken, is het creëren van schijnveiligheid. Bestrijding van symptomen, maar de intentie om te streven naar fundamentele oplossingen is er niet. Dat lees ik alleen al af aan de houding en denkwijze van Nederlandse politici en de wijze waarop het PvdA denkt radicalisering tegen te kunnen gaan. Het sociaal / economische component zal de verdraagzaamheid niet vergroten maar werken als een ontstekingsremmer. De ziekte blijft onder de gelederen.

Mosje · 9 september 2006 op 16:34

Uh Scepsis, je vergeet te reageren op de column.

Scepsis · 9 september 2006 op 19:48

Ik heb indirect gereageerd, maar zal speciaal voor Mosje een aantal woorden toevoegen aan mijn eerdere reactie. Ik vind dat het stuk redelijk slecht is onderbouwd. Complexe materie lenen zich niet voor columns van 400 woorden. Het hoeven geen lange betogen te zijn, maar iets meer verdieping overhandigen aan de lezer komt het stuk wel ten goede. Hoewel ik het zeker eens ben met Rosa op een aantal punten.

prikkels · 9 september 2006 op 21:19

Volgens mij is het nog altijd de toon die de muziek maakt. En dan nog wat de één prachtig vind, daar wordt een ander weer diep door beledigd. Je mening uiten? JA! Onnodig kwetsen? NEEN! En hang alsjeblieft geen bevolkingsgroepen of geloofsgemeenschappen op aan daden van enkelen.

DreamOn · 9 september 2006 op 22:37

@Prikkels: ik ben het helemaal met je eens. Vooral de laatste zin.

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder