De producten van 2003

Eindelijk is het zover. De wereld is ingrijpend veranderd, en wij allen zijn kinderen van deze nieuwe wereld. Later zullen we aan onze (klein)kinderen kunnen verhalen over de duistere wereld die er eerst was, maar die wij in onze levens zagen transformeren tot een waar Utopia.
Vol ongeloof zullen we aangekeken worden wanneer wij vertellen over de ontberingen die we hebben moeten doorstaan.

Surprise!!

Met een luide knal sloeg mijn deur tegen de muur, en enkele FBI achtige figuren tekenden zich af tegen het ganglicht. Met z’n vijfen kwamen ze binnenstormen, verbaasd keek ik op van achter mijn bureau. Wat was er aan de hand? Een stevige arm duwde mijn hoofd op mijn bureau, en er werd naar me gesnauwd dat ik als gevaar voor de samenleving al menig observatie uur was geweest van de interpol.