Beste Bert,

Over 75 dagen begint het EK 2012. Ik wilde dus weer eens even bij je checken hoe het staat. Wat ik namelijk zo opval­lend vind, is dat er weer een zweem van cynisme om Oranje lijkt te hangen. Zo’n het zal wel weer niets wor­den sfeertje. Ter­wijl we nota bene vice-wereldkampioen zijn! Begrijp jij dat nou? Op het WK van 2010 waren we on top of the world. Inmid­dels zijn we twee jaar verder, zijn alle belan­grijke spel­ers nog steeds onder de der­tig en in de bloei van hun car­rière en dan zouden we de poule niet doorkomen? Onzin natu­urlijk, we wor­den kampioen!

Het is hoo­guit span­nend met welke spel­ers we kam­pi­oen gaan wor­den. Of eigen­lijk vooral wie er op welke posi­tie gaat spe­len. Als je top­scor­ers uit de Bun­desliga en de Pre­mier League in de geled­eren hebt, kun je moeil­ijk een van de twee op de bank zetten. Met pijn in het hart denk ik dat ik wel weet waar het op gaat uit­draaien. Kuyt moet wijken. Zoals je weet ben ik, net als jij overigens, groot fan van Kuyt, maar als we heel eerlijk zijn is het onverkoop­baar om hem na dit seizoen op te stellen ten koste van Van Per­sie of Hunte­laar. Hunter­laar in de spits dus, Van Per­sie en Robben aan de zijkan­ten en Sni­jder erachter. Dan Van Bom­mel en Van der Vaart en daarachter vier willekeurige verdedi­gers. Reken maar dat we kam­pi­oen worden!

Ok, dat waren de spel­ers. Dan nu de staf. Raar maar waar: Philip Cocu, de hoofd­trainer van PSV, is assistent-bondscoach. Maar je neemt hem wel gewoon mee naar het EK toch? Hij lijkt me een fijne vent met wie de samen­werk­ing goed ver­loopt. Na het EK moet hij dan opstap­pen, maar tot die tijd moet het best kunnen.

Dan is er in mei nog dat rare potje tegen Bay­ern Munchen. Heb je al bedacht wat je daarmee gaat doen? Ik heb al eens geop­perd dat je dan een jeugdteam moet opstellen, maar als je die verve­lende Hoe­ness en co echt op de kast wilt kri­j­gen, kun je ook juist een vet­er­a­nen­team het veld in sturen. Zag u laatst de tra­nen van Mark de Vries? Selecteren die man! Inter­na­tional voor één wed­strijd. Mooi toch? En je weet zeker dat hij gemo­tiveerd is. Met de gun­fac­tor als enig selec­tiecri­terium kun je sowieso prima een elf­tal met net-niet(-meer) voet­ballers vullen. Ruud van Nis­tel­rooy. Boudewijn Zen­den. Andy van der Mei­jde. Ger­ald Sibon. Dat werk. Vol­gens mij is dat de enige manier om er voor te zor­gen dat er iemand naar die wed­strijd komt kijken.

Maar goed, na Bay­ern kan de blik dus op het EK wor­den gericht. Op 30 juni ga ik trouwen. Dat is zoals u weet de dag voor de EK finale. Het zou leuk zijn als jul­lie ervoor kun­nen zor­gen dat ik de dag na mijn bruiloft nóg iets te vieren heb, in plaats van een of ander raar land met die cup aan de haal te zien gaan. Ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in dat dat gaat lukken!

Dank alvast, en suc­ces ermee.

Groeten,

Boudewijn.

PS. Deze brief is afkomstig van www.indewaanvandeweek.nl

Categorieën: Sport

1 reactie

Mien · 31 maart 2012 op 00:38

[b][color=FF3300]Mooie timing … :hammer: [/color][/b]

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder