Achteraf kijk je zelfs een president in zijn kont, dus daarom toch maar vooraf en recht voor zijn raap: de VS zal vóór eind november 2004 door een afschuwelijke aanslag worden getroffen – gruwelijker en omvangrijker dan die van 11 september 2001. Bush en zijn junta plegen deze aanslag zelf (lees: laten hem plegen) om zeker te zijn van de macht na de verkiezingen. Bush verklaart in een nationale tv-uitzending dat Amerika is gered van de ondergang en dat God hem hoogst persoonlijk heeft uitverkoren om het land te bevrijden van de duivel, het terrorisme, de ‘liberals’, de pacifisten, de homo’s, de communisten, de socialisten, de anarchisten, de oproerkraaiers. Hij heeft er zelfs een woordenboek bij gehaald om niet één groep te vergeten. Vanuit het Witte Huis regeert hij nu met ijzeren vuist. Burgerrechten worden opgeschort. De staat van beleg wordt afgekondigd. Alle verloven van strijdkrachten en politie zijn ingetrokken. De grenzen worden hermetisch gesloten en wie de VS wil binnenkomen wordt aan een zó grondig onderzoek onderworpen dat iedereen met zelfs maar het geringste beetje antipathie tegen ‘Amerika’ het land niet eens meer in wíl. Tienduizenden burgers worden van hun bed gelicht en ondervraagd door CIA, FBI en andere diensten. Vele duizenden brengen de nacht door op een politiebureau en vele honderden strepen nog lang daarna de dagen weg op een kale muur. In hun cel is een venster dat uitkijkt op een binnenplaats waar fier een Amerikaanse vlag wappert. Kofi Annan protesteert heftig en Amnesty International stelt een onderzoek in. Vanuit Nederland likt Prins Balk II van Afbrakistan de presidentiële (k)aars en prijst zijn Grote Broer om diens doortastende optreden. Tony Blair reist naar Washington om uit de eerste hand te vernemen ‘hoe je zoiets toch flikt’. Intussen worden alle ‘liberale’ wetten ongeldig verklaard. Het homohuwelijk wordt door het Hooggerechtshof, waar een groot aantal conservatieve rechts is benoemd, verboden, net als het verspreiden van ‘staatsondermijnende’ lectuur en het vertonen van ‘staatsgevaarlijke’ films. Radio- en tv-stations worden aan scherpe censuur onderworpen en mogen geen ‘anti-Amerikaanse’ programma’s meer uitzenden. De boeken van Tom Paine worden verboden. De evolutietheorie mag niet meer op scholen worden onderwezen en ook de universiteiten dienen zich te houden aan de door God&Bush opgelegde regels. Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Michael Moore en nog enkele tientallen kunstenaars en leiders van progressieve politieke partijen en vredesbewegingen.
Een nachtmerrie.

© Jan Bontje 4 juli 2004 (Bewaar deze column…)


12 reacties

Mosje · 7 juli 2004 op 08:38

Een bizarre fantasie dat Bush de aanslag zelf pleegt cq. laat plegen. Mooi onderwerp voor een Hollywood rampenfilm.
Denk echter dat het zover niet zal komen. Zoiets zou nooit lang geheim blijven.

Dees · 7 juli 2004 op 08:59

Nachtmerrie?

It’s a conspiracy! Dit soort theorieen doen het altijd goed in onrustige tijden.

Bewaren gaat me wat ver, maar ik houd em in mijn hoofd.

Als je nog wat verder de toekomst in gaat, kun je nog de Nostradamus van de Lage Landen worden 😉 Houd me op de hoogte.

Bakema_NL · 7 juli 2004 op 10:02

Iets teveel films gekeken?
Die Michael Moore is fysiek trouwens de belichaming van de Amerikaan, wat een vetgevreten varken zeg, hij komt zo te zien niets tekort in het Amerika waar hij zoveel over heeft te zeggen. Benieuwd hoe hij gaat leven nu hij compleet binnengelopen is……

JanBontje · 7 juli 2004 op 19:55

Zo vreemd of onvoorstelbaar is mijn ‘nachtmerrie’ niet: er zijn heel wat aanwijzingen dat de junta van Bush de aanslagen van 11 september 2001 bewust heeft toegelaten dan wel op zo grove nalatige wijze heeft onderschat, dat van dood door schuld kan worden gesproken. Zie hiervoor o.a. het boek “11 September – Waarom de kapers vrij spel kregen” van Peter Franssen, 2002, i.s.m. Pol de Vos / Uitg. EPO, ISBN 90-6445-268-7.

Ook is het geen geheim meer dat de grootvader van juntaleider Bush een van de financiers van Hitler was, wat een bizar licht werpt op deze herboren christenfundamentalist…
En IBM heeft het systeem geleverd voor de registratie van de te vernietigen Joden onder het Hitler-regime…
En last but not least: de families van Bush en bin Laden (!) hebben bijzonder nauwe financiele banden… in de olie-industrie! En olie was de belangrijkste reden om Irak binnen te vallen. Een excuus daarvoor waren de aanslagen van 11 september… want volgens het Handvest van de VN is een aanval op een ander land een oorlogsmisdrijf. Dus moest men een ‘Pearl Harbor incident’ of een ‘Golf van Tonkin incident’ verzinnen. Anders gezegd: de aanslagen van 11 september kwamen niet uit de lucht vallen!

Arm volk dat door zulke notoire schurken op politiek, financieel en economisch gebied, wordt bestuurd! :dunno:

Mosje · 7 juli 2004 op 21:03

Beste Jan, zal wel komen omdat ik wat dit soort dingen supernuchter ben. Dit in tegenstelling tot de Amerikanen die nog steeds kissebissen over de dood van Kennedy. En er zijn meer voorbeelden.
Wat te denken van de theorievorming rond de dood van Diana?
Je hebt me niet overtuigd. Bewijzen, keiharde bewijzen heb ik nodig!

Ma3anne · 7 juli 2004 op 22:17

Een jaar geleden ongeveer was er op de Belgische TV een serie over samenzweringen achter de terroristische aanslagen en de inval in Irak. Niet ongeloofwaardig, goed uitgediept en beslist om van achterover te slaan in je luie stoel. Griezelig allemaal.

Ik bewaar deze column.

rrobin · 8 juli 2004 op 00:11

De V.S.A. beginnen inderdaad steeds meer op een kapitalistische politiestaat te lijken. Je column ligt in elk geval al in mijn kast 😉

Uit een interview, voordat Bush president werd:

Sherman: Surely you recognize the equal citizenship and patriotism of Americans who are Atheists?
Bush: No, I don’t know that Atheists should be considered as citizens, nor should they be considered patriots. This is one nation under God.

Hij is er gek genoeg voor, maar ik denk (hoop!) dat je Bush nu toch enigzins overschat.. BTW, je weet dat je nu dankzij Echelon als “potentiele terrorist” gekenmerkt bent? 😀

JanBontje · 9 juli 2004 op 19:28

Twee feiten:

(1) De Engelsen hebben vastgesteld dat van de bewering van Blair c.s. dat Irak binnen 45 minuten een atoomaanval kon uitvoeren , niets klopt.

(2) Het Amerikaanse Congress heeft zojuist gemeld dat wanneer men destijds had geweten wat men nu wist, het Congress geen toestemming voor de ooorlog tegen Irak had gegeven.

Hieruit volgt niet alleen dat Bush en Blair hebben gelogen (er zijn nog veel andere bewijzen) maar lijkt ook de conclusie gewettigd dat deze twee kennelijk voor weinig of niets terugdeinzen om hun zin door et drijven. In dit licht bezien is de veronderstelling dat Bush een staatsgreep pleegt niet onrealistisch. 😀

JanBontje · 9 juli 2004 op 19:30

Ja… dat Echelon is een prachtig ‘democratisch’ instituut, nietwaar 😀

JanBontje · 13 juli 2004 op 21:51

We worden op onze wenken bediend: de junta van UNCLE O SAMA BUSH LADEN heeft zojuist aangekondigd de verkiezingen van november 2004 wellicht uit te stellen i.v.m. een dreigende aanslag… En heeft draconische maatregelen aangekln digd om ‘de orde te handhaven’. DE ORDE! Welke ORDE!? De Nieuwe Orde van Adolf Bush!? De ‘heer in de Here’ Bush loopt zo alvast vooruit op de coup die hij misschien denkt te gaan plegen. Mocht die coup d’etat niet doorgaan dan staat ons wellicht een aanval op Cuba te wachten, want de propagandaoorlog tegen dit kleine eiland wordt geleidelijk opgevoerd. Ik ben beniwued welke leugens hij dit keer laat rondstrooien om zijn oorlogsmisdaad (agressie jegens een souvereine staat) te verdoezelen.
Wereldburgers, let op uw saeck.

JanBontje · 20 juli 2004 op 19:59

Er heerst een sfeer die te vergelijken is met de McCarthy-periode in de jaren ’50, aldus onlangs Elton John over de VS… Voeg daarbij wat al eerder door mij in de column te berde is gebracht, teken daarbij aan dat de film ‘Fahrenheit 9/11′ geboycot werd en wordt door giga-zandstrooier Disney en door de junta van Bush wordt gehaat en tegengewerkt, neem de opmerkingen van Bush recentelijk over Cuba en over Iran die niet veel goeds voorspellen voor de inwoners van Teheran of La Habana (incluis patienten in ziekenhuizen want bij zo’n precisiebombardement gaat nog wel eens wat mis) … en de ingredienten voor O F W E L een staatsgreep zoals door mij beschreven in mijn column zijn gereed, O F W E L een afleidingsmanoeuvre om het Amderikaanse volk te misleiden en af te leiden van de machinaties en manipulaites en fraude bij de komende verkieizingen (die HOE DAN OOK gewonnen moeten worden door kleinzoon van Adolfhorige Busg sr. sr.,) is bijna klaar om ‘af te vuren’ op de wereldopinie…

Maar: gewoon in kleinzoon Bush blijven geloven hoor! Zoals Colijn Balkellende II van Afbrakistan het zegt; snaveltjes dicht en oogjes toe.

JanBontje · 4 augustus 2004 op 21:14

[quote]DE VOORSPELLING KOMT UIT….[/quote][b]
[color=CC6600]AMERIKA ORANJE[/color][/b]

De junta van Bush heeft ‘alarmfase oranje’ afgekondigd omdat zogenaamd bewijzen zouden zijn gevonden voor geplande aanslagen door Al Qaeda. Nu blijkt dat deze ‘bewijzen’ enkele jaren oud zijn… Een wel heel erg doorzichtige verkiezingsstunt van mister grandson Bush! Ik ben benieuwd welke nieuwe passen hij zal zetten op het pad naar het nieuwe fraudeleuze en illegale junta-leiderschap… Het verkiezingscircus wordt in ieder geval een kleurrijk spel want het eindigt natuurlijk met alarmfase rood…

Geef een reactie

Avatar plaatshouder