Een beetje professor maakt onderscheid tussen de islamitische en de Arabische wereld. Een beetje Arabist weet dat de Arabische wereld bol staat van retoriek en symboliek tegen het vijandige Westen. De anti-Westerse leuzen klinken altijd eensgezind tegen de grote aartsvijanden Amerika en Israël. Alle ‘beetjes’ bij elkaar behoren te weten, dat de Arabische wereld niet wars is van roem, status en hypocrisie. De vrome moslimelite in de olierijke Arabische wereld geeft nog altijd zijn miljoenen uit in de casino’s van Monaco. De haute couture sluiers van gerenommeerde Westerse modemerken zijn niet aan te slepen in de Mall of the Emirates in Dubai. De moslimprinsen overnachten in het sprookjesachtige zevensterrenhotel Burj-al-Arab, waar veel andere moslimbroeders alleen maar van kunnen dromen. Ondertussen vraag ik mij nog steeds af wat de Utrechtse professor bezielt en wat de wetenschappelijke waarde is van zijn uitspraken. Hij zegt onder meer: “De islamitische wereld heeft de fakkel van de redeloze jodenhaat van de nazi’s overgenomen en draagt deze met vuur en verve verder.”

Vervolgens zou de professor in zijn afscheidsrede hebben willen zeggen: “En voormalig minister-president Dries van Agt en activiste Gretta Duisenberg zijn griezels.” De rector magnificus van de Universiteit van Utrecht heeft daarop Van der Horst vriendelijk doch dringend geadviseerd de twee gewraakte passages uit zijn afscheidsrede te schrappen. De hoogleraar, die geen Pim heet, voelt zich nu behoorlijk in zijn kruis gegrepen. Naar zeggen is hij in zijn eer aangetast, omdat hem de mond is gesnoerd door de rector. Die voelt zich op zijn beurt aan het kruis genageld door de landelijke pers.

De professor schreeuwt moord en brand, dat de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting in het geding zijn. Dat is schromelijk overdreven, omdat de professor zijn quasi-wetenschappelijke bevindingen wil laten doorgaan voor gedegen wetenschappelijk onderzoek. Mij is nog steeds niet duidelijk waarom de professor zijn afscheidsrede gebruikt om onrust te zaaien bij zijn vertrek. Wie zijn uitspraken onder de loep neemt, ziet de gespeelde drama van een gefrustreerde komediant die het niet heeft geschopt tot publiekslieveling, en daarom maar de vermoorde onschuld speelt.

De hoogleraar heeft zelf als eerste zijn academische vrijheid willen gebruiken om sluikreclame te bedrijven voor Israël. Van der Horst doet een doelbewuste poging om de respectabele persoon van Dries van Agt en de persoon van mevrouw Gretta Duisenberg te beschadigen onder het mom van wetenschap, omdat zij openlijk de Palestijnse zaak steunen. Wat is toch de wetenschappelijke relevantie om oud-premier Dries van Agt en mevrouw Gretta Duisenberg te noemen in een afscheidsrede waarin kwansuis wordt bewezen, dat de Palestijnen hun haat tegen joden hebben geërfd van de nazi’s.

De professor geeft geen antwoord op de vraag waarom Palestijnen de joden (= lees Israëli’s) haten. De wijze Dries van Agt (voorheen pro-Israël) en de Nederlandse moeder van de Palestijnen Gretta Duisenberg zijn twee buitengewoon moedige mensen, die het Palestijns-Israëlisch conflict uit de taboesfeer proberen te halen, waar geen enkele politici in dit land zijn vingers aan durft te branden. Uit angst voor valse maar beschadigende verwijten van antisemitisme die onuitwisbare sporen achterlaten.

Een professor die geen onderscheid maakt tussen de islamitische wereld en de Arabische wereld, en beweert dat het hier gaat om twee en dezelfde werelden, is niet met wetenschap bezig. Los van het gegeven dat Van der Horst slechts één kant van het verhaal belicht. De joodse wetenschapper Albert Einstein en de joodse filosoof Martin Buber hebben in het verleden vergelijkingen gemaakt dat juist de zionisten in Israël zijn geïnfecteerd met haat tegen Arabieren, die zij hebben overgenomen van de nazi’s.

Het zijn vaak joden, die van heinde en verre naar Israël zijn getrokken, uit Europa, Amerika, Rusland maar ook Ethiopische joden, die racistische opvattingen erop nahouden en de Palestijnen openlijk minachten. Het zou Van der Horst hebben gesierd als wetenschapper om de uitspraken van ‘verlichte’ joodse wetenschappers en joodse geestelijken onder het voetlicht te brengen, zonder eenzijdig de islamitische wereld ervan te beschuldigen de redeloze jodenhaat van de nazi’s te hebben overgenomen. Zo zegt Albert Einstein, de meest intelligente jood die op deze aardkloot heeft geleefd:

“Een van de meest verontrustende politieke fenomenen van onze tijd is de opkomst van de Vrijheidspartij (Herut, de voorloper van Likud, red) in de nieuwe staat Israël. Deze politieke partij lijkt in haar organisatie, methoden, politieke filosofie en sociale basis nog het meest op de nazi’s en andere fascistische partijen.”

Einstein protesteerde in 1948 samen met andere prominente joodse Amerikanen in de The New York Times tegen het bezoek van Menachem Begin aan Amerika. De joodse filosoof Martin Buber zei, sprekend tot een publiek in New York, en hij is geciteerd in de Jewish Newsletter op 2 juni 1958: “Als wij (volgelingen van het profetische Jodendom, red) terugkeerden naar Palestina…, verkoos de meerderheid van het Joodse volk niet van ons te leren, maar van Hitler.”

Het is van belang te weten dat het oude antisemitisme, dat de nazi’s later hebben uitgedragen als volksideologie een klassiek Europees fenomeen was. Het klassieke antisemitisme heeft zijn oorsprong in de Katholieke kerk, niet in de moskee zoals veel islamofobe mensen beweren. U kunt zich vast het incident nog herinneren met de dominee van de Messiaskerk in Wassenaar. Hij is onder druk gezet door het CIDI om af te treden. Het CIDI is dan zo laf om niet de ‘steen des aanstoots’ direct op zijn gedrag aan te spreken, maar het kerkbestuur onder druk te zetten en Kamerleden te bewerken om de positie van de man onhoudbaar te maken.

Wij moslims, hetzij Turken, Marokkanen, hetzij Arabieren geven onze emoties de vrije loop. Vaak komt het dan tot scheldpartijen en woede-uitbarstingen. Moslims in de Arabische wereld worden de straat op gedirigeerd als een kudde schapen om antiwesterse leuzen te roepen. De lobbymechanismen van Israël houden zich wijselijk op de vlakte en opereren vaak achter de schermen. De moslims krijgen dan de wind van voren omdat ze prominent op de voorgrond staan. Bijvoorbeeld omdat ze een film als ‘Submission’ willen verbieden. Het CIDI is vaker in actie gekomen om vermeende antisemitische programma’s en theatervoorstellingen te verbieden of tegen te houden maar vaak op afstand van de pers en uit het oog van camera’s.

Daar verliezen de moslims, Arabieren en de Palestijnen het van de ervaren lobbyisten van Israël. Hoewel het CIDI de onverbeterlijke sympathisanten van Israël altijd de context van de Israëlische bezetting weglaten en doen alsof de Palestijnen een onafhankelijk en vrij bestaan zouden leiden. Niets is minder waar! Zij blijven volhouden dat de Palestijnen het hebben gemunt op de veiligheid van onschuldige Israëlische burgers. Joris Luyendijk jarenlang correspondent voor het NRC in het Midden Oosten wist het laatst treffend te verwoorden in een uitzending van NOVA.

Joris Luyendijk vertelt over de veel betere pr-machine van Israël in de mediaoorlog in het Midden-Oosten. De uitzending kunt u via een stream bekijken via de website van NOVA.

Hij zegt het nét iets in andere bewoordingen maar met eenzelfde strekking. De manipulatie van Israëlische zijde is zo onvoorstelbaar groot, dat we niet eens beseffen dat de doden aan Palestijnse kant, veroorzaakt door de Israëlische bezetting, driemaal hoger ligt dan doden aan Israëlische zijde door Palestijnse zelfmoordaanslagen. Hij is moedig en zegt waar het precies op staat. Dat is de reden geweest voor het NRC om hem weg te bonjouren. Wij leven in Nederland onder een onzichtbare deken van censuur.

De Utrechtse professor Van der Horst draagt met zijn uitspraken bij aan die pertinent onjuiste beeldvorming dat Israël slachtoffer is van terreur en dat de Palestijnen de Israëli’s zouden haten, omdat die haat inherent is aan de ‘islamitische wereld’. De professor geeft op geen enkele wijze antwoord waarom de haat tegen Amerika en Israël diepgeworteld is de Arabische wereld. Het Midden Oosten is altijd een speelbal geweest van koloniale mogendheden. Irak is nu de speelbal van Amerika zoals Palestina dat is voor Israël. De professor zegt het niet met zoveel woorden, maar zijn aanval op Dries van Agt en Gretta Duisenberg hebben voor mij veel duidelijk gemaakt.

Scepsis DJJ


3 reacties

KawaSutra · 29 juni 2006 op 14:54

[quote]Het klassieke antisemitisme heeft zijn oorsprong in de Katholieke kerk, niet in de moskee zoals veel islamofobe mensen beweren. U kunt zich vast het incident nog herinneren met de dominee van de Messiaskerk in Wassenaar. [/quote]

Ik zal dit niet bestrijden want daar weet ik te weinig van. Maar het lijkt alsof je de stelling wilt onderbouwen met een daarop volgend voorbeeld. Echter de dominee in kwestie is uiteraard geen vertegenwoordiger van de Katholieke kerk maar van de Protestantse Kerk Nederland.

Met de rest van je betoog kan ik het grotendeels wel eens zijn maar je valt wel veel in herhaling.

Raindog · 29 juni 2006 op 16:28

Uit de column van Elma Drayer (Trouw, 22-6-2006):

[quote]Bovendien is er geen woord aan gelogen. Het antisemitisme is ontwaakt uit een diepe sluimer. En je moet wel stekeblind zijn, wil je de tekenen niet ontwaren. Het gaat van de versprekingen van Gretta, via de antisemitische exegese van een Wassenaarse dominee, tot het wijdverbreide complotdenken op het web waarin ’de Joden’ en ’Amerika’ de hoofdrol spelen.

Klein voorbeeld uit eigen ervaring. Toen ik onlangs in dit hoekje lelijk deed over deze samenzweringsdenkers, waren de reacties niet mals. „Volgens mij is mevrouw Drayer Joods!’’, schreef een van de vele anonymi. Ik heb het opgevat als compliment, maar zo was het vast niet bedoeld. Zo’n zinnetje verraadt een redeneertrant die tot voor kort taboe was: Joden houden er abjecte meningen op na; wie er abjecte meningen op na houdt, móét wel Joods zijn.

Pieter van der Horst, het maakt de affaire des te onverkwikkelijker, wilde in zijn afscheidscollege niets nieuws beweren. De hoogleraar leunde, onder veel meer, op de recentelijk verschenen studie ’Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme’ van de Brusselse theoloog Hans Jansen. Ook moslimtheoloog Mohamed Ajouaou erkende dat dit boek ’met grote wetenschappelijke zorgvuldigheid’ was geschreven. Het bevatte geen enkel ’empirisch feit’ dat hij niet uit eigen observatie kende.[/quote]

De hele column is [url=http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article355820.ece/Drayer_Hoe_dom_kunnen_hooggeleerden_zijn]hier[/url] te lezen. Bij [url=http://www.trouw.nl/deverdieping/religie_filosofie/article352519.ece/Hoogleraar_hekelt_ook_universiteit]deze link[/url] zijn de meest kritische gegevens verzameld (onder meer oorspronkelijke en gewijzigde toespraak).

De hoogleraar zelf heeft er inmiddels spijt van zijn originele rede niet gehouden te hebben. Ik denk misschien wel zes miljoen keer om het maar in Gretta-termen, oeps!- ik bedoel natuurlijk: Gretta-versprekingen te zeggen.

Wederom iemand in de hoek gezet als ‘handelaar in angst’, niet toevalligerwijs wederom door ‘handelaars [i]uit[/i] angst’.

Scepsis · 29 juni 2006 op 21:31

De westerse wereld zweeg over het lot van de joden in het verleden en daarom zijn Israëlische politici en legerleiders van mening, dat Israël de wil van de wereld naast zich mag neerleggen. We zien het voor onze ogen gebeuren. Hoewel het Westen nog steeds in de veronderstelling verkeert, dat Israël wordt bedreigd door Arabische buurlanden, toont Israël haar macht, door de VS ingegeven moed en grensoverschrijdende arrogantie om vier gevechtsvliegtuigen het Syrisch luchtruim te laten schenden om de Syrische president te intimideren in zijn zomerpaleis. Israël pakt eenderde van de leden van de Palestijnse regering op en bombardeert drie bruggen en een electriciteitscentrale om een Israëlische korporaal te bevrijden. Hamas is op democratische wijze aan de macht gekomen. Pieter van de Horst vergeet de vermelden dat de grenzeloze arrogantie en talloze provocaties en schendingen van het internationaal recht door Israël het antisemitisme juist laat toenemen, omdat de westerse wereld werkeloos toekijkt en veel mensen in de Arabische wereld, maar ook moslims in het Westen zich machteloos voelen omdat niemand in deze beschaafde wereld Israël een halt toeroept. Israel waant zich boven de wet. Die frustraties en diepgewortelde haat moeten geuit worden op een of andere manier en dat gebeurt dan ook. Hoe onwenselijk en contraproductief het ook is.

Ik gebruik overigens het voorbeeld van de Messiaskerk niet als onderbouwing, maar ik begrijp dat de lezer dat er wel uithaalt. Antisemitisme komt dus ook voor in andere kerken.

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder