Sedert de jaren vijftig van de vorige eeuw proberen wij de invloed van de kerk op het
maatschappelijk leven te minimaliseren. Wij zijn onder het kerkelijke juk vandaan
gekropen en kijken totaal anders aan tegen kwesties als homofilie, anti-conceptie,
emancipatie en euthanasie. Subsidie aan de kerk is uitgesloten. Het is dan ook verbazingwekkend dat men in Nederland de Moskee, als equivalent
voor de kerkelijke invloed, alle ruimte biedt om zijn invloed te vergroten. Men subsidieert
de bouw van Moskeeën en moslimorganisaties die gerelateerd zijn aan deze moskeeën.
Of het nu integratie, emancipatie of hulp aan probleemjongeren betreft; de Moskee is
immer aanwezig en bepaalt de regels. Dit alles onder het wakend oog van de progessieve
partijen. Kritiek op deze handelswijze wordt niet geduld. Sterker nog, kritikasters worden
weggezet als querulanten die een diepe kloof in de maatschappelijke cohesie veroorzaken.
Het vreemde aan alles is dat de progessieve partijen van doorslaggevende betekenis zijn
geweest voor de tanende invloed van de Kerk en heden ten dage van doorslaggevende
betekenis zijn voor de toenemende macht van de Moskee. Waarom?
Gunt men de Moslim zijn emancipatie niet? Heeft de Moskee sluipenderwijs zijn macht
vergroot binnen de progessieve partijen? Of is men verblind geraakt door het enorme kiezers-
potentieel?
Ik durf de stelling aan dat de houding van de progessieve partijen in deze kwestie uiteindelijk
zal leiden tot een grotere splijtzwam in onze maatschappij dan de houding van kritische
schreeuwlelijken als Wilders. Sterker nog, het zijn juist mensen als Wilders die groepen
nader tot elkaar brengt.
Als laatste wil ik opmerken dat de Moskee dezelfde funktie als de Kerk zou moeten vervullen
binnen onze maatschappij, nl.die van zingeving en niet als machtsfaktor. Kerk en Staat zijn
immers strikt gescheiden.


5 reacties

Dees · 24 januari 2009 op 11:25

Op het moment dat zowel CDA als CU hun christelijk geente standpunten als politieke agendapunten opvoeren, is er ook geen sprake van scheiding tussen kerk en staat.

Verder helder, maar ik vind je taalgebruik een beetje gezwollen hier en daar. Minder is soms meer (en nee, Jip en Janneke hoeft ook niet, maar iets natuurlijker zou prettiger lezen ;-))

Mosje · 24 januari 2009 op 11:30

Eerlijk gezegd heb ik altijd wat moeite met stukjes waar zaken al te eenvoudig worden voorgesteld. Het is maar de vraag of de invloed van de christelijke kerk zo heel erg is geminimaliseerd en of wij echt onder het juk vandaan zijn. Aan de andere kant moet je ook nog maar eens aantonen dat de invloed van de moskee zo groot is.

pally · 24 januari 2009 op 12:03

Best goed geschreven, maar wel gortdroog met weinig nuancering. Ik zou bijna zeggen, juist door dit soort van schrijven, voel ik er angst onder, die je hiermee misschien probeert weg te schrijven.
Zo eenvoudig is het leven niet, helaas.

Groet van pally

maurick · 25 januari 2009 op 13:29

Kerk en staat zijn niet helemaal gescheiden bij de moslims. De Koran en de Soenna zijn de echte wetgevers, daar houden de moslims zich aan.
Wanneer je kerk en staat scheidt, dan krijg je al meteen een ander soort geloof. Soms moet je gewoon constateren dat sommige religies botsen met elkaar. Je kan niet altijd blijven aanpassen, want dat verpaupert de religies.

Mien · 25 januari 2009 op 22:36

Eens met vorige reacties.
Ik mis ook de nuance en de diepgang.
Op zich goed dat je vragen stelt en een stelling poneert. Dat spoort aan en stemt tot nadenken.
Maar niet op de manier zoals je het hier zwartwit en zonder nuance belicht.
Tip: gooi de stelling los in het CX-cafe en verwerk de reacties in een nieuwe column.

Mien

Geef een reactie

Avatar plaatshouder