Geweld

Enkele jaren geleden hebben de advocaten Spong en Hammerstein vele opiniemakers en politici aangeklaagd wegens de hetze die men tegen Pim Fortuyn en zijn aanhang voerde en die uiteindelijk resulteerde in de moord op Fortuyn.

De Bruinhemden zitten op links

Als kind van de jaren zestig heb ik altijd enorm respect gehad voor de progressieve jongeren die in opstand kwamen tegen de destijds heersende macht van de Regenten en de Kerk. Vooral de elkaar overlappende belangen van beide machten waren een doorn in het oog van het progressieve volksdeel.

Tweestrijd

Als kind van de jaren zestig moet mij iets van ’t hart. Ik heb altijd enorm respect gehad voor de progessieve jongeren die in opstand kwamen tegen de destijds heersende macht van de Regenten en de Kerk. Vooral de elkaar overlappende belangen van beide machten waren een doorn in het oog van het progessieve volksdeel. Er is ferm geprostesteerd en er werden harde ondergrondse acties gevoerd. Vooral de Kerk moest het ontgelden.

Raadsel

Het blijft voor mij nog immer een raadsel. De mensen die de afgelopen decennia, met een welhaast satanisch genoegen, het Christendom bespot, vervloekt en beledigd hebben, die de Christelijke dogma’s met hoongelach hebben weggewuifd en die met vlijmscherpe pen en onovertroffen oratie hun filippica’s over de verstandeloze gelovigen uitspuwden, verwerpen nu alle kritiek op een ander geloof.

Dooddoenertje

Wat mij afgelopen woensdag is opgevallen aan het kamerdebat over de ingestelde onderzoekscommissie inzake Irak is vooral het gebrek aan vertrouwen dat deze commissie de volledige waarheid boven tafel krijgt.

Segregatie

Segregatie is ontstaan door overheidsbemoeienis en niet door onverdraagzaamheid bij burgers onderling. De overheid heeft altijd de verschillende etnische groepen apart benaderd en tevens d.m.v. subsidies gestimuleerd apart te blijven. Zelfs onze rechters hielden rekening met de culturele achtergronden van de delinquent en pasten hun straf hierop aan. Tevens werd er geopperd om speciaal rechters uit de verschillende culturen te benoemen om zo tot een eerlijker oordeel te komen.

Besnijdenis

Jet Bussemaker trekt ten strijde tegen de vrouwenbesnijdenis en wil, in navolging van Frankrijk, streng optreden tegen dit fenomeen. “Omdat je ook laat zien: dames en heren, dit is gewoon niet acceptabel in Nederland.”, aldus Bussemaker.
Men kan zich natuurlijk helemaal vinden in deze stelling, maar een kleine kanttekening lijkt mij op z’n plaats.

Omroep niets

Om de diversiteit van de publieke televisie te waarborgen, heeft de stichting Niets besloten tot de oprichting van een omroep. De stichting Niets stelt zich niets ten doel en zal dan ook niets uitzenden. Hoe vaak hoor ik u niet zeggen: “Is er niets op televisie?”

Besnijdenis

Jet Bussemaker trekt ten strijde tegen de vrouwenbesnijdenis en wil, in navolging van Frankrijk, streng optreden tegen dit fenomeen. “Omdat je ook laat zien: dames en heren, dit is gewoon niet acceptabel in Nederland.”, aldus Bussemaker.

De invloed van de moskee

Sedert de jaren vijftig van de vorige eeuw proberen wij de invloed van de kerk op het
maatschappelijk leven te minimaliseren. Wij zijn onder het kerkelijke juk vandaan
gekropen en kijken totaal anders aan tegen kwesties als homofilie, anti-conceptie,
emancipatie en euthanasie. Subsidie aan de kerk is uitgesloten.

Swaffelen

Swaffelen is verkozen tot woord van het jaar. Swaffelen staat voor het laten slingeren
van het mannelijk geslachtsdeel en er moedwillig tegen een object mee aantikken. Dit alles met de bedoeling een ander of zichzelf op te winden, waarbij niet onvermeld gelaten mag worden dat men ook gewoon voor de lol kan swaffelen.