Als kind van de jaren zestig heb ik altijd enorm respect gehad voor de progressieve jongeren die in opstand kwamen tegen de destijds heersende macht van de Regenten en de Kerk. Vooral de elkaar overlappende belangen van beide machten waren een doorn in het oog van het progressieve volksdeel. Er is ferm geprostesteerd en er werden harde ondergrondse acties gevoerd. Vooral de Kerk moest het ontgelden. De Paus was niets minder dan een massamoordenaar en er verschenen zelfs posters waarop een prijs op het hoofd van de Paus werd gezet.

Bevrijding
Vele Christenen voelden zich gekrenkt en verhieven hiertegen hun stem. Dit werd met gehoon ontvangen. Men vond Christenen niets anders dan kleinzielige zeurneuzen die geen kritiek dulden. Ook werden heersende ethische waarden en normen door de vele ferme protesten uit het Burgerlijk Wetboek geschrapt en vervangen door het o.a. recht op abortus en de acceptatie van homofilie.
Dankzij onze progressieve burgers werd Nederland bevrijd van het verstikkende juk welke Kerk, Regenten en bekrompen burgerij over ons heen hadden gelegd. Uit de grond van mijn hart zeg ik dan ook: ‘dank jullie wel, progressieve medeburgers.’
Heden ten dage krijgen wij te maken met de opkomst van een andere Godsdienst, die qua moraal en ethiek nog conservatiever is dan de Christelijke. Deze Godsdienst wordt met open armen ontvangen door onze progressieve medeburgers. Sterker nog, men biedt deze godsdienst alle ruimte definitief te wortelen en vooral te groeien binnen onze samenleving d.m.v. subsidiëring en een ongebreidelde toename van gebedshuizen. Tevens worden criticasters van deze nieuwe Godsdienst weggezet als bruinhemden en fascisten en zijn verdoemd tot eeuwig durende waakzaamheid. Dit alles onder luide instemming van onze progressieve vrienden. Eigen schuld, dikke bult, nietwaar?

Nieuwe godsdienst
Wat is er aan de hand met onze progressieve medeburger? Mijn helden van weleer zijn zelf regenten geworden en zwaaien met hun bijbel vol zogenaamd politiek-correcte dogma’s. Door overlappende belangen zien zij in die andere Godsdienst hun bondgenoot.
Stel: In Nederland vestigt zich een conservatief Christelijke stroming afkomstig van de Bible Belt uit het zuiden van de Verenigde Staten waarvan een niet te verwaarlozen deel een stempel (d.m.v. intimidatie) op onze samenleving drukt waardoor kunstenaars in hun vrijheid van expressie worden belemmerd, waardoor opiniemakers in hun vrijheid van opinie worden beperkt, waardoor homofiele medemensen in hun seksuele vrijheid worden beperkt en waardoor hun conservatieve dogma’s een steeds belangrijkere rol in de samenleving gaan spelen. Kortom, waardoor tegenstanders de mond wordt gesnoerd en regelrecht naar het reservaat der fascisten en bruinhemden worden verbannen.

Dogmatisch
Tevens werpt het progressieve deel van het politieke spectrum zich op als beschermheilige van deze Christenen, waardoor wij worden overspoeld met de meest vreemde dogmatische opvattingen: antisemitisme; het beschimpen van homofielen en vrouwen; het bedreigen en demoniseren van criticasters van dit nieuwe geloof. Alles wordt gebagatelliseerd tot een gevalletje ‘overdosis testosteron’ en ‘eigen schuld, dikke bult’ (Abel Herzberglezing Pechtold). Een tegenwoord wordt uitvergroot tot polarisatie en opruiing (diezelfde Pechtold c.s.). Dan lijkt het toch evident dat de bruinhemden niet op rechts zitten, maar op links.


4 reacties

Schorpioen · 6 oktober 2010 op 21:49

Als je het zo op een rijtje zet, kan je stellen dat het Christelijke geloof met al haar uitwassen, als machtsmisbruik nog maar amper een beetje aan banden is gelegd, na een eeuwenlange pijnlijke weg vanuit de vroege middeleeuwen.
En het lijkt/leek erop dat dit de nieuwe manier was om met deze materie om te gaan. Geloof naar de achtergrond en nuchter algemeen denken daarvoor in de plaats. Misschien blijkt de vrijheid blijheid tijd waarin we leven straks, in het licht van de geschiedenis, een ultrakorte tussenfase, ooit weggelegd voor een handjevol westerlingen…

Frans · 7 oktober 2010 op 11:44

De linkse kerk zet zich alleen maar tegen het rechtse gedachtegoed af voor zover het twee soorten nederlander wil invoeren. met het gedogen van criminaliteit heeft dat helemaal niks te maken. Wie praat over een Nederlandser Nederland zit in de hoek van meer en minder zuivere Nederlanders. Daarbij gaat het niet over individuen die zich al of niet verwerpelijk gedragen maar om afkomst, etniciteit heet dat dan. Dat om een voorbeeld te geven een Nederlander van Duitse afkomst meer Nederlander zou zijn dan pak ´m beet een Nederlander van Joodse afkomst.

Anti · 7 oktober 2010 op 13:38

Waarom staat deze column er alweer op?

zior · 9 oktober 2010 op 10:04

Om het stijlverschil te tonen. De tweede versie komt beter over.

groetjes zior.

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder