Ik ben als jonge, in het mooie Nederland geboren en getogen, Turk de uiterst gevoelige kwestie over de vermeende genocide op de Armeniërs jarenlang uit de weggegaan, maar zoals wij Turken dat zeggen: “Biçak kemige dayandi.” Het mes raakt het bot en het geduld om langer te zwijgen is op. Ik zeg u dit. De Westerse wereld heeft zelf een les in beschaving nodig, maar camoufleert het eigen falen steeds weer door anderen in de beklaagdenbank te duwen. Met name de huidige misdadige politiek van de Verenigde Staten en Israël zijn tot op heden niet in de beklaagdenbank te vinden.

De ontkenning van de (vermeende) Armeense genocide gelijk en strafbaar stellen aan de Holocaust is fundamenteel in strijd met de principes van een vrije, moderne samenleving waarin men gepassioneerd spreekt over het vrije woord als een publieke vrouw over loyaliteit en liefde. U moet met meer deugdelijke bewijzen komen, wilt u Turkije in de beklaagdenbank krijgen. Een overwegend politiek geïnspireerde aanklacht geboren uit linkse en rechtse anti-Turkije-sentimenten is niet voldoende. Voor mij hoeft Turkije niet per se bij de EU. Ik ben namelijk tegen gedwongen huwelijken. Ik geloof in de kracht van wederzijdse liefde.

Het wordt echt een keer tijd dat het Westen de eenzijdige, etnocentrische vooral christelijk geïnspireerde lezing van een Armeense genocide laat varen én hoor en wederhoor toepast in dezen. Gooi alle belangrijke historische archieven open en laat historici en wetenschappers oordelen over de zwarte pagina’s van onze geschiedenis, maar laat gluiperige angstzaaiende politici zich erbuiten houden. Laat rechters veroordelen in dit en dat deel van de wereld. Stop het politiseren van de vermeende Armeense genocide. Laat beide kanten uitgebreid aan het woord komen.

De bewijzen voor een genocide zijn niet sterk. Het zijn de laatste jaren vooral de Turken, die bereidheid hebben getoond hun historische archieven open te stellen aan de wereld, maar nu werken de Armeniërs tegen. Een moord kan hebben plaats gevonden, maar het is nog maar de vraag of het moord met voorbedachte rade is geweest. In Turkije is het erkennen van de vermeende Armeense genocide strafbaar in Nederland binnenkort het ontkennen ervan. Zowel Nederland als Turkije hebben een lange weg te gaan en tonen zich een onvolwassen democratie. Het verbieden van een mening zonder de relevante feiten te kennen grenst aan fundamentalisme.

Ik nodig Westerse, Armeense en Turkse historici uit om met wettig en overtuigend bewijs te komen om het tegendeel te bewijzen. Doe gezamenlijk onderzoek naar de historische feiten. Bestudeer de vermeende Armeense genocide vanuit alle mogelijke invalshoeken en voer een eerlijke, nuchtere en kritische academische discussie. Een volk genocide aanwrijven zonder onomstotelijk historisch en voor mijn part rechtelijk verkregen bewijs is in mijn heldere optiek een vorm van rechtstaat-ondermijnend gedrag, democratie-onvriendelijk en een goedkope manier om Turkije buiten de deuren van de Europese Unie te houden.


5 reacties

arta · 26 september 2006 op 19:19

Ik weet helaas te weinig van de kwestie Armenie af, om inhoudelijk te kunnen reageren op jouw stuk, en hou het er dus bij dat ik het goed geschreven vind. Nieuwsgierig geworden heb ik wat oude columns van je gelezen, en vond je “persoonlijke” stukken erg mooi!

senahponex · 28 september 2006 op 13:19

Je stelt in je column dat de archieven open gegooid moeten worden, helaas doet de Turkse regering hier niet aan mee, de archieven zijn niet toegankelijk voor alle wetenschappers, doch alleen voor niet kritische nationalistische Turkse wetenschappers.
Diegene die anders denken worden vervolgd of opgesloten, dat vergeet je te vermelden jammer.

Scepsis · 28 september 2006 op 21:06

Europa heeft naast een les in beschaving ook les in democratie en geschiedenis nodig. In het Nieuwe Europa (Polen) zijn in de periode van 1945 tot 1948 1.585.000 leden van de Duitse minderheid om zeep geholpen. Waarom hoor ik daar niemand over? Polen zit al in de EU beste man. Waarom rekent Europa niet eerst af met zijn eigen genocide verleden voordat het anderen veroordeelt? Geen enkel volk waar dan ook ter wereld laat zich zomaar genocide in de schoenen schuiven omdat politici anti-Turkije gezind zijn of omdat er islamofobie heerst. Dat zonder concrete bewijzen op tafel en een unanieme veroordeling van de (internationale) mechanismen van het recht. De Turkse regering heeft de Armeense regering gevraagd om openheid van zaken te geven en samen te werken, maar de Armenen hebben geweigerd en zeggen dat de feiten al bekend zijn. Welke feiten zijn bekend beste man van de Armeense lobby? Het FAON (Armeense lobby) speelt een vies spelletje om alle Turkse politici onder vuur te nemen in Nederland en de Kamer uit de werken om genocide te erkennen. In dit stadium kan er geen sprake zijn van genocide omdat concrete bewijzen ontbreken. Juist daarom pleit het Europese parlement voor een onafhankelijk historisch onderzoek. De Turkse regering heeft de verdenking op zich gelaten door jarenlang te zwijgen en te ontkennen, maar daarmee is niet bewezen dat Turkije schuldig is aan genocide. Moordenaars en verkrachters krijgen advocaten toegewezen op kosten van de staat en mogen zich verdedigen, waarom zou Turkije zonder onomstotelijke bewijzen schuld moeten bekennen. Omdat Europa dat wil?

senahponex · 29 september 2006 op 14:14

Zoals altijd ga je nooit in op wat er gezegd wordt, maar kom je met nog meer feiten welke dan wel of niet ter zake zijn, ik stelde alleen maar vast dat je niets schrijft over het feit dat de Turkse regering de archieven niet toegankelijk maakt voor alle wetenschappers.
Ik vraag je niet nog welke andere turk dan om een genocide te bekennen, maar laat ook onafhankelijke wetenschappers hun onderzoek doen.
En kijk daarna of er wel dan niet schuld bekend moet worden.
Daarnaast kan je niet ontkennen dat, het voor domme westerlingen vreemd lijkt dat, als je niet in het archief mag kijken, dat, dat lijkt op verbergen van zaken.
Ook het veroordelen van schrijvers en journalisten die schrijven over deze zaak veroordelen en opsluiten werpt natuurlijk vragen op.

Ik heb inmiddels je column en commentaren gelezen op http://www.dejongejournalist.nl dus denk ik niet dat het verder zin heeft om hierover met je in discussie te gaan.
Ik vraag me af wat je nu uiteindelijk wil, maar het zal uiteindelijk neerkomen op dat de Israëli’s (Joden) en de Amerikanen de schuldigen zijn.
Ik citeer ene Daniel O. welke ook met je in discussie wilde gaan, ik denk dat dit stukje genoeg zegt.
Ik laat het hierbij omdat het geen zin heeft om je te becommentarieerden en in discussie met je te gaan.

citaat:
Maar door de heropleving van het islamisme in Turkije is het land en ook de Turkse diaspora weer aan het vervallen in kortzichtigheid, stilstand en etnocentrisme. En dat is de reden waarom Turkije en Turken zo krampachtig doen als het gaat om misdaden door het Ottomaanse rijk bijna honderd jaar geleden (!) en Turkse intellectuelen die daar een open debat over willen voeren. Dus over de 1,5 miljoen dode Armeniërs die in hetzelfde genocide- en democide-lijstje staan als de cijfers die jij hierboven net hebt aangehaald. En daarbij komen we weer terug bij het punt waar we begonnen, en de opmerkingen en vragen mijnerzijds waar je nog altijd niet inhoudelijk op bent ingegaan.

Scepsis · 29 september 2006 op 19:23

Saxofoon zet je anti-islam zonnebril af en kijk nuchter naar de wereld waarin je leeft. Ik leef in dezelfde wereld als jij. Ook in Nederland maar mijn waarneming is een andere. Feit is dat ik de culturele bagage heb van twee landen. Ik begrijp heel goed waarom de Turkse regering krampachtig reageert op beschuldigingen, omdat Turkije zich verdedigt vanuit de beklaagdenbank. Turkije is al veroordeeld voordat het tot een proces is gekomen en afgerond. Je hoeft geen Turk te zijn om te begrijpen dat er in Europa al vele jaren diepgewortelde anti-Turkije sentimenten heersen. Zelfs de PKK mag in Nederland aanslagen beramen op onschuldige burgers in Turkije. Israël heeft om diezelfde redenen een land in puin gebombardeerd weet je nog? Turkije zou Nederland, Griekenland en Armenië mogen bombarderen als hetzelfde argument voor Turkije zou gelden. Turkije heeft dat recht niet. Gelukkig maar. De heropleving van het islamisme in Turkije heeft te maken met de hypocrisie van het Westen. Hoe het omgaat met Turkije en landen in het MO. De wijze hoe het Westen zich opstelt ten aanzien van Israël. Turkije moet schuld bekennen in de kwestie Cyprus, Griekenland en de Koerden ook in Noord-Irak. Turkije wordt aangesproken op mensenrechten, maar het zijn verdomme nog aan toe Westerse landen die geheime CIA-gevangenissen inrichten mensen gijzelen en martelen en waar Nederlandse politici braaf aan meedoen. De Nederlandse regering houdt de kaken stijf als Israël en Amerika de mensenrechten schenden. Turkije moet de rechten van minderheden erkennen en respecteren, maar Israël mag 40 jaar lang de Palestijnen onderdrukken en vernederen onder het toeziende oog van de beschaafde Westerse wereld. Als Turkije hetzelfde zou doen als Israël in Libanon dan zou er een handelsboycot worden afgekondigd tegen Turkije. In Turkije is het erkennen van de genocide strafbaar als het aan de CU ligt wordt het ontkennen strafbaar in Nederland. Wat wil je nou zeggen man? Het Westen glijdt steeds meer af naar een politiestaat terwijl ze anderen aanmoedigen om vrijheid en democratie te omarmen. Het Westen verkoopt goudgebakken lucht. Dus alsjeblieft wie is hier kortzichtig? JIJ, JIJ en nog eens JIJ, maar je ziet het zelf niet. Het is nooit onomstotelijk bewezen dat Turkije genocide heeft gepleegd, maar omdat de Armeense lobby net als de Israëlische lobby al jaren de publieke opinie vergiftigen en voorliegen, moet Turkije de genocide erkennen omdat Turkije een achterstand heeft opgebouwd in de beeldvorming. Ik ben er heilig van overtuigd dat de Westerse wereld zal inzien dat de verhaal van de Armenen net zo eenzijdig is als de leugens van de Israëlische propaganda inzake de Palestijnen. Ik hoef niet in te gaan op die kulargumenten van jou, omdat jij vindt dat islamisme de oorzaak is. Welk perspectief heeft het Westen het Midden Oosten geboden? Irak ligt in puin, Libanon ligt in puin, Iran staat onder druk. Israël bezet 40 jaar na dato nog steeds en niemand die wat zegt behalve een aftredende Annan. Vind je het verdomme gek dat islamisme heropleeft. Je snapt er echt werkelijk niks van. De oorlog van Bush in Irak voedt het terrorisme en heeft de wereld onveiliger gemaakt. Het staat in officiële rapporten van de geheime diensten. Je mag alles zeggen wat je van me vindt, maar al mijn analyses zijn tot op heden uitgekomen. Jij baseert jouw analyses op angst, islamofobie en onwetendheid. Ik op nuchter en kritisch Hollands denken. Iets wat Nederlanders zelf niet meer kunnen lijkt het wel. Hirsi Ali is populair omdat ze Nederlanders naar de mond praat, maar dat soort mensen geilen op macht en laten niet inzien dat duurzame vrede alleen mogelijk is door jezelf te kunnen plaatsen in de schoenen van moslims of landen in het MO. Hirsi Ali laat Nederland met de brokken achter en wordt binnengehaald door de Israëlische lobby in de AEI om de anti-islam sentimenten nog verder op te spelen om de positie van Israël te verbeteren.
Ik weet heel goed waar ik over praat en jij weet de helft niet van wat ik weet. Ik verwacht geen compliment van jou omdat ik weet dat vijf stappen achter mij loopt. 😛

Als Hirsi Ali moedig is, doet ze in de VS dezelfde uitspraken als in Nederland. Wedden dat ze die ruimte niet krijgt. 😮

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder