Mijn onverbloemde aanklacht tegen het simplisme zorgt hopelijk voor veel gespreksstof en stof tot nadenken. Daar is het mij overigens om te doen, mocht dat onopgemerkt zijn gebleven. Ik ben gaan schrijven met een duidelijk doel voor ogen. Ik doe het niet om te provoceren, maar ik wil de argeloze, slapende publieke opinie wakker schudden en kritisch en zelfstandig laten nadenken over wat er vandaag de dag gebeurt in onze beschaafde wereld. We laten ons van alles wijsmaken door de gekleurde en ongenuanceerde berichtgeving in de westerse media. De angst regeert in het ogenschijnlijk nuchter Nederland, maar ook ver daarbuiten. De angst voor terreuraanslagen is op zichzelf reëel, maar er heerst een overtrokken gevoel van angst. Die angst komt vooral voort uit onwetendheid en desinformatie door bepaalde politieke mechanismen (leugens, halve waarheden en verdraaiingen van zaken). Het marketen van angst is een probaat middel om verborgen politieke agenda’s te realiseren, onder het mom van bijvoorbeeld terrorismebestrijding. Bush liegt en bedriegt het Amerikaanse volk. Zo gelooft een groot aantal Amerikanen nog steeds dat Saddam Hussein betrokken was bij de aanslagen van 11 september 2001 op het WTC, inmiddels drie jaar geleden. Het is echter nooit bewezen…

Mijn kijk op de wereld en naar de berichtgeving in de westerse media is ingrijpend veranderd door een college cross-cultural management. Ik ben veel kritischer en sceptischer geworden. Ik zie geen uitroeptekens maar vraagtekens in lezingen van officiële regeringsstandpunten die klakkeloos worden overgenomen door de passieve Nederlandse pers. Ik mis een objectieve en evenwichtige beeldvorming in Nederland, grotendeels veroorzaakt door eenzijdige en etnocentrische berichtgeving. Ik ben anders gaan kijken naar de verhoudingen tussen het westen en het Midden-Oosten. Ik ben zelfs van mening dat de meeste problemen in de wereld zijn terug te voeren op wederzijds etnocentrisme. De laatste tijd zie ik vooral een beweging vanuit het westen naar het Midden-Oosten.

Etnocentrisme heeft altijd gezorgd voor spanningen en conflicten in de wereld. Het leidt tot onverdraagzaamheid en minachting van andere niet-westerse culturen/religies. Hetgeen duidelijk te zien is op dit moment in de wereld. Etnocentrisme is een manier van denken van narrow minded people. Voor mensen die niet verder willen kijken dan hun neus lang is. Die blijven vasthouden aan de eigen referentiekader en zich veilig wanen dichtbij huis. Etnocentrisme hoort niet thuis in een global village, omdat het wederzijdse integratie, tolerantie en acceptatie in de weg staat. Moreel superieure mensen denken dat het westen alle wijsheid in pacht heeft en een voorbeeldfunctie kan vervullen in de rest van de wereld.

Amerika probeert het Midden-Oosten te democratiseren met harde hand. Het is een domme, ondoordachte actie omdat democratie niet opgelegd kan worden. Toch denkt Ayaan dat alles wat het westen haar te bieden heeft goed is en wat anderen (o.a. de islam) haar te bieden hebben slecht. In Nederland heerst een soort tendens tegen alles te zijn wat niet-westers is en met name de islam. De sluimerende xenofobie heeft een gezicht gekregen in Nederland en de onderbuikgevoelens hebben zich gekeerd tegen vrijwel alle moslims, zonder enige nuance. Mede dankzij de inspanningen van Pim Fortuyn is het multicultureel karakter van Nederland taboe geworden en de vloek van Paars. Men verlangt naar een homogene samenleving en doet alsof anderen culturen en religies niet hebben bestaan in Nederland. Uit recent onderzoek is gebleken dat steeds meer autochtone Nederlanders hun allochtone medeburger aanzien voor een moslim(a).

Het is helaas in mijn columns soms nodig om te provoceren en voor harde bewoordingen te kiezen om mensen goed wakker te schudden. We leven in een kritische maatschappij, waar mensen niet meer in staat zijn nuchter en relativerend na te denken. De leugens van Bush worden geslikt als Amerikaanse chocoladekoekjes. Bezetter Israel desinformeert de publieke opinie en komt er makkelijk mee weg, de onderdrukte Palestijnen worden erg gemakkelijk afgeschilderd als terroristen. De Nederlandse pers houdt zich angstvallig op de vlakte wanneer Israel voor de zoveelste keer onschuldige slachtoffers maakt onder Palestijnen. Palestijnen die in opstand komen krijgen wel de wind van voren. De Nederlandse regering kiest onvoorwaardelijk voor vriend/bezetter Israel. Ik erger me groen en geel wanneer de knuppels in Den Haag de mond vol hebben van normen en waarden. Hoe kun je over normen en waarden spreken als je de bezettingspolitiek van Israel min of meer steunt.

Grote hoeveelheden informatie en desinformatie bereiken ons op een presenteerblaadje via een complex netwerk van informatiekanalen. Het lijkt steeds vaker op consumptie van fastfood dan op gebalanceerde voeding. Alles moet snel geconsumeerd worden. Weleens nagedacht wat we consumeren en of het wel gezond is? Wel eens nagedacht wie er baat bij heeft ons van alles voor te schotelen in de hoop dat we het braaf consumeren en daarmee hun economische en politieke belangen dienen? We krijgen van sommige dingen te veel binnen en van anderen helemaal niet. Dat leidt tot dubbele moraal en selectieve verontwaardiging. Het is tegenwoordig goed of kwaad, een tussenweg is er niet meer. De Nederlandse nuchterheid waar ikzelf mee ben opgegroeid heeft plaats gemaakt voor simplisme. We laten ons gek maken door de Israelische en Amerikaanse propaganda. De keuken van Al-Jazeera is lang niet zo slecht als mensen denken. Leer daarom gevarieerd eten!

Ik zie mijzelf als de veel jongere en onervaren tegenhanger van Theo van Gogh, al is de verpakking van zijn columns wel mooier, maar de inhoud meestal leeg. Ik kies liever voor de inhoud, de verpakking is minder belangrijk voor mij. Ik ben de boodschapper van het nieuws dat men niet wil horen op dit moment. Ik laat een minder sociaal gewenst geluid horen, Theo van Gogh, Geert Wilders en Ayaan doen precies het tegenovergestelde. Ik probeer een bewustwording te creëeren met een ander kritisch geluid. Soms is het dan inderdaad nodig de grenzen van het debat op te zoeken en op te rekken zoals in mijn vorige column, waar ik de draak steek met Ayaan. Toch blijf ik mij bewegen binnen de marges van het betamelijke. Ik sla niet als een Wilders figuur met een botte bijl om me heen. De negatieve ondertoon in mijn column over Ayaan is dan ook geen toeval, maar een bewust gekozen strategie. Bij dezen dank voor de positieve maar vooral voor de negatieve reacties. Mijn vermoedens worden keer op keer bevestigd.

Angst dicteert de westerse maatschappij en verlamt het gezond en nuchter verstand. In het politiek spectrum is er zelfs ruimte ontstaan op “extreem” rechts, voorbij de VVD. Rechtse populisten winnen terrein, omdat Turkije niet langer welkom is in de EU. Turkije zit al sind 1957 in de wachtkamer van Europa om toegelaten te worden. Waarom zou Turkije er nu ineens niet meer bijhoren? Wanneer de discussie zou gaan over de toetreding van Israel tot de EU, dan zou men hele andere maatstaven en criteria hanteren en, indien nodig, alle problemen van Israel in Europa importeren, zoals men het eerder heeft geëxporteerd naar het Midden-Oosten. De aanhoudende islamofobie speelt Turkije duidelijk parten. Toch vertrekken er ieder jaar weer meer Nederlandse toeristen naar Turkije om de zon op te zoeken en de Turkse cultuur op te snuiven.

Scepsis 2004

zie ook www.dejongejournalist.nl


13 reacties

Floor Janse · 7 oktober 2004 op 17:59

kun je toch nog wel goed slapen met zo’n mopperende gedachtengang ?

Ma3anne · 7 oktober 2004 op 18:38

Nou nou nou…

Bakema_NL · 7 oktober 2004 op 19:40

Schud jij de mensen maar wakker hoor. Maar veel zin heeft het niet, want steeds meer mensen worden inderdaad wakker, alleen niet op de manier die jij graag voor ogen hebt. Je zet die mensen onder de noemer simplisten………over simplistische gedachtengang gesproken zeg. Je zou eens kunnen kijken waar het vandaan komt, maar dat staan je linkse oogkleppen je waarschijnlijk niet toe. De westerse media dit, westerse media dat……….die oostelijke media is natuurlijk veel neutraler…laat me niet lachen.
Welke angst in Nederland heb je het eigenlijk over, ik hoor er bijna niemand over namelijk, de angst zit misschien meer bij jezelf, je ziet dingen die er niet zijn.
We laten ons gek maken door de Israelische en Amerikaanse propaganda………kom toch op zeg, spreek voor jezelf, jij laat je zo te zien gekmaken. Je komt zelf totaal niet nuchter over, maar zo gekleurd als maar enigszins kan. De meeste mensen hebben geen mening over allochtonen en islam vanwege berichtgevingen, die ik vaak gekleurd de andere kant op vind tegenovergesteld aan de jouwe, maar uit eigen ervaringen, dat komt echt niet zomaar uit de lucht vallen of omdat het ons opgedrongen word, integendeel.
En weet je waarom die Nederlanders vaker naar Turkije afreizen? Echt niet alleen vanwege de cultuur hoor, want sinds wanneer hebben vakantie-oorden te maken met cultuur? Nee hoor, ze gaan er heen omdat het goedkoop is, goedkoper dan elders, typisch Nederlands dus. En weet je wat je ook vaak hoort, dat die mensen daar aardiger en toch anders zijn dan hier…..ook gemaakt natuurlijk, want er moet wel geld verdient worden.
De leugens van Bush worden geslikt als Amerikaanse chocoladekoekjes…………leef jij onder een steen of zo, want ik kan me geen president herinneren die meer bekritiseert is door alles en iedereen, al dan niet terecht. Kom niet met dit soort onzin aan als je zelf pretendeert de wijsheid in pacht te hebben.
Je hebt een mening en dat is prima, maar om dan de rest van de mensen die een andere mening toegedaan is “simplisten” te noemen is net zo kort door de bocht door te stellen dat elke allochtoon een dief is.
De van Gogh met inhoud ben je zeker niet. En als je al geen inhoud in zijn columns kunt zien, dan gaat het lezen nog niet helemaal goed………..is ook moeilijk als je geen dingen wilt lezen waarmee je het in essentie niet eens bent, dan kun je er wellicht niet objectief tegenaan kijken. De knuppels in Den Haag………tja, als je je niet met de standpunten van een ander kunt vereenzelvigen dan zijn het meteen knuppels. Ik ben het in grote lijnen niet met je eens, maar ik noem je ook geen knuppel, want ik zie wel een stuk tekst waar over is nagedacht en moeite voor gedaan is………….knap he, voor een simplist?

Dees · 7 oktober 2004 op 20:15

Hoewel ik me in vrij veel zaken die je aanhaalt kan vinden, raak ik geirriteerd door de zelfingenomen toon van je column. Iets minder ‘ik’ zou een goede start zijn.

Zeker gezien het feit dat je etnocentrisme hekelt, zou het gehalte egocentrisme in deze column wat mij betreft minder mogen… Het bederft je boodschap een beetje. Best jammer, want je pen doet het wel.

Mup · 7 oktober 2004 op 21:17

Je vergeet mensen de kans te geven voor zichzelf te denken, en komt belerend over, dat stoot af,

Groet Mup.

Mosje · 7 oktober 2004 op 21:23

Hoe is het daar nou? Daar boven in je torentje?

DeVleg · 7 oktober 2004 op 22:22

Zo…..opgelucht!

Een heel nobel streven om de wereld kennis te laten met jouw mening, gevoel en standpunten. Wanneer je jouw wereld of omgeving wil veranderen begin dan bij jezelf en accepteer dan dat niet iedereen door de bril kijkt die jij draagt. Probeer meer te begrijpen dan te oordelen.

Daarnaast heb je een aantal punten, maar probeer zoals jezelf aangeeft ook eens een tussenweg want je benaderd veel punten vanuit de pro-linkse hoek.

Ma3anne · 8 oktober 2004 op 08:17

Wat mij betreft is het enige wat discussie oproept in deze column jouw arrogante, superieure houding ten opzichte van je lezer en je waarheid-in-pacht-hebben-zelfbeeld. Sorry hoor. Erg irritant. Daarmee gaat voor mij de inhoudelijkheid van je column totaal verloren.

tontheunis · 8 oktober 2004 op 12:21

Oei, oei, Scepsis…

Daar krijg je toch een hele wagonlading kritiek over je heen, zeg!
En dan kom ik ook nog. Want ik deel de mening van veel andere collega’s die reageerden.
Je hebt de wijsheid in pacht. Tenminste, dat schrijf je. Je wilt anderen overtuigen dat zij geïndoctrineerd zijn en gaat voorbij aan het feit dat als zij dat zijn, jij dat waarschijnlijk ook moet zijn. Of wil je beweren dat jouw wijsheid de enige juiste is? Dan ben je druk bezig om aan te tonen dat de anderen dus gelijk hebben met hun kritiek. Want waar komt je wijsheid vandaan?

Of je het met Bush eens bent of niet (niet dus!) maar je kunt bepaald niet zeggen dat de man kritiekloos zijn gang kan gaan. Dat gefundeerde kritiek hem zelfs niet tegenhoudt, zegt veel over de man maar jij beledigt ondertussen zijn criticasters! Je schiet je doel voorbij en raakt mij…

Kan zijn dat ik geen barst weet van de Moslim-wereld, anders dan wat me wordt voorgezet op de beeldbuis. Maar ik kan voor geen enkele waanzinnige begrip opbrengen die een gijzelaar het hoofd afhakt. Voor niemand die vindt dat vrouwen in een burka moeten lopen. Voor geen enkele ‘geestelijke’die predikt dat homo’s varkens zijn die van een toren af mogen worden ge… Nee, daarmee bedoel ik niet alle Moslims op de hele wereld. Nee, mijn mede-critici op jouw column haten geen anderen op grond van hun geloofsovertuiging. Dat is mijn geloofsovertuiging. Maar ze willen geen eenzijdigheid van de ene of van de andere (jouw) kant. Ze vormen zelf hun mening, zijn bereid aandachtig naar die van een ander te luisteren, maar willen geen dogmatische lesjes gelezen krijgen.

Door dat belerende (en ik vind ook wel erg geïndoctrineerde) in je verhaal minacht je de eigen mening van mensen. Je pretendeert dat zij er totaal geen weet van hebben, dat hun mening op lucht is gebaseerd en dat jij de waarheid weet. Dergelijke minachting heeft mensen nog nooit samengebracht. Sterker nog, ze doet branden ontstaan.

TT

Scepsis · 9 oktober 2004 op 01:11

Ik ben zeer verheugd dat zoveel mensen de moeite hebben genomen mijn stuk te lezen. Kritiek is altijd welkom. Ik merk wel dat jongeren wel in staat zijn de kannen van de kruiken te scheiden.
Het beeld wat ik neerzet, is een beeld dat tot in detail is geanalyseerd. Ik sta zoals altijd vierkant achter hetgeen wat ik heb geschreven. Ondanks alle kritiek houd ik stevig vast aan mijn opvattingen. Bedankt!

Kom maar op Bakema zeg maar waar het vandaan komt ik ben reuze benieuwd naar jouw standpunt.
Noem me arrogant of belerend maar ik mijn columns hebben meer inhoud dan die Van Gogh en ik heb meer inzicht dan domme Bush. Alles wat ik heb voorspeld is tot nu toe uitgekomen. Het is beslist geen toeval!

Je zou eens kunnen kijken waar het vandaan komt, maar dat staan je linkse oogkleppen je waarschijnlijk niet toe. Mijn hart zit links gelukkig maar want op rechts zou het verkeerd zitten.

DeVleg · 9 oktober 2004 op 09:57

[quote]Mijn hart zit links gelukkig maar want op rechts zou het verkeerd zitten.[/quote]

Probeer je hart eens te verhuizen niet naar rechts en niet naar links gewoon in het midden zodat er wat politieke ruimte is om zowel naar links en naar rechts te kunnen luisteren, te begrijpen en te oordelen.

Succes.

melady · 9 oktober 2004 op 17:50

Dit is teveel voor me.

Melady 😡

JanBontje · 12 oktober 2004 op 20:34

Okay, niet elk woord is even goed gewogen. Toegegeven, sommige zinnen zouden enigszins anders geformuleerd hebben moeten kunnen worden. MAAR DIT IS WEL EEN COLUMN DIE ERGENS OVER GAAT, DIE ERGENS VOOR STAAT EN DIE ER ZIJN MAG!

Geef een reactie

Avatar plaatshouder