Heeft u mijn column [url=http://www.examedia.nl/columnx/modules/news/article.php?storyid=185]”Deltaplan”[/url] gelezen ? Ik vermeldde daarin dat prof. Tinbergen de kosten schatte op een miljard gulden. Gedurende de tijd, welke de uitvoering van het plan vergde, was er een flinke geldontwaarding. Als je die incalculeert en er tevens rekening mee houdt dat we nu in het euro-tijdperk zijn beland, dan valt het miljard van Tinbergen te herleiden tot drie miljard euro aan het eind van de rit. En de werkelijke kosten, wat waren die ? Een column uit een landelijk dagblad, geschreven door een econoom, helpt mij daarbij. Ik citeer daaruit het volgende:
[i]”Bij het Deltaplan stonden geen Zeeuwen aan het roer en er werd dan ook met geld gesmeten. Het liep allemaal anders dan Tinbergen, geen Zeeuw maar wel zuinig, voorzien had. Die stormvloedkering in de Oosterschelde alleen al kostte tien miljard huidige euro’s, vier keer zoveel als oorspronkelijk begroot. De totaal kosten van het Deltaplan waren ongeveer 15 miljard euro, 15 keer zoveel als Tinbergen geschat had. Dit komt neer op 50.000 euro per inwoner van het risicogebied.”[/i]

Na dit citaat eerst dit: volgens de schrijver smijten zeeuwen niet met geld. Een econoom ziet dat liever anders ? Geld moet rollen en de economie moet draaien, liefst niet zo gezapig. “Ons bin zuunig”, vooruit dan maar. Maar tè zuinig ? Ik moet het daar eerst nog maar eens met mijn kroost over hebben. Zij zijn tenslotte èn Zeeuw èn hebben op het hoogste niveau in de economie doorgeleerd. Zolang we maar niet “tè zuunig” zijn kan ik er vrede mee hebben. Ik sta meer aan de kant van de “zuinigen” dan aan die van de “verkwistenden”. Zeker niet alleen als het om geld gaat. Neem nu energie. Is het nu zo nodig dat de mensheid in een paar eeuwen lijkt op te maken wat de aardbol in duizenden jaren voor ons aan energiebronnen gevormd heeft ?

Het lieve sommetje van 15 miljard euro heeft het Deltaplan dus gekost. Voorwaar geen kleinigheid! Grote bedragen spreken de mensen wèl en niet aan.Wel in de geest van ‘wat een hoop geld toch” en niet hoe groot die hoop geld dan wel is. Een miljoen is voor velen al heel veel en een miljard is duizend miljoen. En dat 15 keer, zoveel geld is er nodig geweest voor het Deltaplan!!!! Wat kun je daar allemaal voor kopen.

Iedere inwoner van het Deltagebied kan ervan voor 50.000 euro besteden. Alle inwoners, van klein naar groot, van jong naar oud, van heel Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en nog een flinke portie van West-Brabant. Die zouden van dat geld allemaal –ja, u leest het goed allemaal!- een Mercedes kunnen kopen. En nog niet de eerste de beste, maar noch wel een “dikke” ook! Ongelooflijk toch ? Er is dus zeker wel verschil tussen “een hoop geld” en een “hele hele hele grote hoop geld”

Het bewijst nog maar eens dat kostenprognoses voor zulke grote werken een slag in de lucht zijn. De plannen zijn niet te overzien, de technische problemen nog onbekend, de politieke verwikkelingen idem dito, de inflatie wat moet je daar mee, en noem maar op.

Wil ik hiermee gezegd hebben dat het Deltaplan tè duur is geworden ? Nee, zeker niet. De politieke verwikkelingen (open of dicht van de Oosterscheldedam) heeft van een Golfje wel de Mercedes gemaakt. Als je moet kiezen tussen de postkoets en de dikke mercedes om op weg te gaan moet je niet zeuren dat je duur uit bent. En bovendien, en dat weegt voor mij het zwaarst, wat is veiligheid waard ? Als het dan niet goedkoper mag, dan maar duur. Mijn schoonmoeder zaliger gebruikte vaak de uitdrukking “beter duur dan niet te koop”. Als variant daarop wil ik voor het Deltaplan zeggen:”beter duur dan niet beschermd”

Floor Janse
13feb 2003

Categorieën: Politiek

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder