Marathons worden er over de gehele wereld gelopen en naar mijn idee steeds meer.Velen beproeven er hun krachten, en vooral uithoudingsvermogen, op. Zowel jongeren als ouderen, wedstrijdlopers en “liefhebbers” Bij de wedstrijdlopers gaat het om een prima tijd, om de eerste plaats (een “ereplaats” in de top tien bijvoorbeeld spreekt al heel wat minder aan) en om het geld, het “grote geld” liefst. Het wemelt er van de Afrikanen bij de verdeling van die kapitale prijzen, of ze nu uit Ethiopië. Kenia, Marokko of noem nog maar wat Afrikaanse landen komen. Bij de vrouwen heerst, de uitzondering bevestigt ook hier de regel, de superblanke Paula Redcliffe. Iedere stad van allure heeft tegenwoordig een marathon, en kan het zo zijn, een snelle. Wereldrecords, daar gaat het om. Daar worden de grote prijzen voor uitgeloofd. Waar dat geld dan allemaal vandaan komt ? De televisie wellicht, maar toch vooral de sponsors. (Mij zul je niet horen over “sponsoren”. “donoren”, “mentoren” e,d. Voor mij hebben die woorden in het meervoud de letter “s”. Dat gaat niet altijd op: denk niet dat ik het bij insecten over “tors” heb, en zo zijn er wel meer voor mij “uitzonderingen”. Motor kan bij mij allebei. )
Er zijn echter ook andere marathons. Het voorbije weekend werd de eerste Zeeuwse kustmarathon gelopen. Net als alle andere 42195 meter lang. De start was in de kop van Schouwen, de route ging via de pijlerdam in de Oosterschelde, een stukje Noord-Beveland en vervolgens over en door de noordelijke en westelijke Walcherse duinen en stranden, de befaamde Westkapelse zeedijk incluis, om te eindigen in de Langstraat van het toeristisch bij velen geliefde Zoutelande. Een bijzonder zwaar parcours, wat nog werd versterkt door een felle bries (of moet ik het sterker uitdrukken ?) welke de lopers op grote stukken van het traject recht in het gelaat blies.
Ik heb me een paar uur opgehouden aan de finish van die marathon en ik moet zeggen: geen moment verveeld. Het was er gezellig druk: iedere deelnemer had wel een “relatie” bij de eindstreep staan en tel daarbij de belangstelleden uit de buurt en nog wat late toeristen, zij allen maakten de Langstraat heel goed bezet. Het deelnemersveld liep tegen de 400, waaronder gelukkig ook wat vrouwen. De meeste deelnemers waren 30-/40-tigers en ook heel wat senioren. In doorsnee dus mensen die bij de “grote” marathons tot de massa van de recreatielopers gerekend kunnen worden. Hetgeen niet wil zeggen dat ze niet een zo goed mogelijke tijd willen realiseren. De winnaar deed er bijna 3 uur over, hetgeen toch zo’n drie kwartier langer is dan een gebruikelijk tijd in een “serieuze” wedstrijd.

Naar mijn idee kwam de winnaar nog opmerkelijk fris over de meet. Anderen waren wel gehavend, doch ook dan nog kon je aan menigeen zien dat hij/zij blij was er te zijn, dat hij/zij trots was de zware loop tot een goed einde te hebben gebracht. En spontaan applaus bij de laatste paar honderd meter voor zowat iedere deelnemer, een lovend woord van een geliefde, dan vergeet je even de ontberingen van onderweg.
Ik zag een deelnemer met op de laatste paar honderd meter aan iedere hand een jongetje, zeg maar van 7-9 jaar. Ik neem aan pa, stralende van oor tot oor, en twee eveneens vrolijke knapen. Ik vond dit zo treffend dat dit alleen al de publieke belangstelling waard is. Het klinkt wat hoogdravend, maar op het moment zelve ontroerde het mij enigermate !

En is dit nu top-sport ? Ja en nee. Om te beginnen “nee”: een prestatie die allerwege opzien baart, die de (landelijke) kranten of televisie haalt, zag je er niet. Maar toch ook “ja”: iedere deelnemer leverde voor zich een topprestatie, door niet alleen mee te doen, maar zich daar helemaal voor te geven , of zij de finish haalden of niet.

Wat denk u dat “mijn man met zijn zoontjes” ’s-avonds onderuit gezakt op de bank vermoedelijk denkt ? “Wat een geweldige dag vandaag!!!

Dat hebben Lein Lievense en al die belangeloos meewerkende mensen toch maar mooi voor elkaar gekregen, zo’n eerste keer. Zij willen er een traditie van maken. Van mij mogen ze en van de lopers zeker ook!


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder