Mijn naam is God, maar u mag mij gerust Allah, Shiva, Wodan of zelfs Thor noemen. Ben ik met zoveel aliassen historisch met historische uitspraken? Neem jezelf niet in de maling, stop met die onzin!

De naam God werd door jullie gegeven nadat een wezen dat door jullie ‘mens’ werd genoemd, mij gecreëerd heeft om houvast te hebben aan iets dat er niet is en nooit zal zijn. En dan die geschriften, dat is ook zo’n verhaal waar ik nooit aan heb meegewerkt en nooit zou hebben gedaan of mezelf aan u hebben vertoond.

In het begin schiep God hemel en aarde’. Ook dat is pertinent onjuist. Het zou moeten zijn: ‘God scheidde de hemel van de aarde, het land van de zee, de zeemonsters van de vogels. Pas daarna schiep hij planten, dieren en mensen.

Daar begon de verwarring tussen jullie mensen ooit mee en het is nooit gestopt. Nooit!

Maar ik weet heus wel hoe de vertalingen van jullie Bijbel tot stand zijn gekomen, zoals jullie dat “het oude testament’ hebben genoemd. Jullie dus en niet Ik. Laat dat hier duidelijk zijn. De Hebreeuwse versie werd vertaald naar het Grieks en dat naar het Latijn.

 U mens heeft mij – als ik zou bestaan- een schizofreen bestaan toebedeedl, terwijl ik nog nooit aan u ben verschenen. Ja, u gedachten kan ik wel raden: maar u schrijft hier woorden, u denkt en bestaat daarmee!

Geen sprake van, dat ik en dus zou bestaan komt van een zeker Descartes en die ken ik niet.

‘Wat u wilt’ schrijf ik. Waar u in gelooft, dat moet u zelf weten, maar Jezus mijn zoon te noemen of Mohammed als de profeet van Allah, wordt mij onbegrijpelijk met het celibaat n mijn gedachten, tenminste als ik zou bestaan.

Ben ik een historisch figuur, een fenomeen, een mens zoals u? Nou nee, ik besta namelijk niet! U hebt van iets dat er niet is mij gecreëerd en dat was en is uw enige historisch moment… eeuwen geleden!


Nummer 22

Verwarde, inmiddels (na alle jaren hiervoor) Anno 2022- Juli 3 minder verward, en mede oprichter van het Absurdistisch Verbond met als mede lid en co oprichter Kees Schilder "Paco Painter"en zijn andere alter ego's. (De inmiddels emeritus) Prof.dr.mr.ir. R. Leijdecker (1955) van het O.I.L. Onderzoeks Instituut Leijdecker waarnemer, beschouwer en publicist over maatschappelijke ontwikkelingen met een knipoog. Een flinke knipoog! Reiziger over onze aarde (4 x helemaal rond ) kijker en luisteraar naar anderen. Eigenlijk, de Eigenheimer onder de eigenheimers, maar dat alles geheel terzijde.

5 reacties

van Gellekom · 13 augustus 2019 op 11:44

Goedzo. Iets anders nu, mensen thuis: een gek. Een enorme mafkees. Maar, een gek die zich God noemt. Een debiel. We gaan even analyseren wat deze debiel zegt:”De naam God werd door jullie gegeven nadat een wezen dat door jullie ‘mens’ werd genoemd, mij gecreëerd heeft om houvast te hebben aan iets dat er niet is en nooit zal zijn” : Correctie: God bestaat wél, maar de mens zélf is een illusie. De mens scheidde zich af van de werkelijkheid en projecteerde een wereld die hij voor waar hield. Een wereld van keuzes (dualiteit) Krankzinnig! God heeft niets met de schepping van de wereld te maken. Waarom zou hij? Alles is al volmaakt in zijn wereld van non-dualiteit.
Ik vertelde Prof.dr.mr.ir. R. Leijdecker (1955) van het O.I.L. over deze ketterij. Hij was ontroostbaar. Wij op stoeltjes in een kring om hem heen, met chips en nootjes. Duurde 14 uur . Je was blij met niks

    Nummer 22 · 13 augustus 2019 op 17:58

    Ketterij !, precies maar ik ben wel mijn handel kruizen en brandstapelhout kwijt.

    Nummer 22 · 14 augustus 2019 op 08:11

    Lees nogmaals heer van Gellekom en wie weet bent u en de kringgesorek deelnemers, m.u.v. onze professor, de slimste mens. Tip: ontdek de ‘dubbele bodem’ in de tekst. Ketterij, mwahh Het is de mens die verketterd maar de wereldhandel in houten kruizen, brandhout is ingestort, dat weer wel en niet geheel terzijde.

    Mevrouw Leydecker- gravin van Vlagtwedde, is nu ontroostbaar want haar partner slikt zich een ongeluk aan zoete dropjes.

Nummer 22 · 13 augustus 2019 op 18:37

Onze professor is getroost en nu een avondje ‘ in de here’ te Barneveld en beneveld door de inname van de geschonken avondmaal wijn ten huize van mej. D.Oerak- Gesus ( ze is van spaanse afkomst, maar dit terzijde), 82 jaar en nog een trouwe kerkganger van de vrijgemaakte vrij gemaakte 23e kerk der afvallige mede geloofsgenoten op grondslag van het bijbelboek (oude testament) Exodus. Carpe Diem dus Deo Volente, ook dit terzijde. Ketters zijn het, schreef onze professor als opiniestuk in ‘Het Dagbad van de Bijbel Riem’. Hij eindigt met de nu al historische woorden ‘ Geselen van een menselijk brein is hetvwerk van Lucifer’ maar ik rook niet!

Nummer 22 · 14 augustus 2019 op 10:46

Wie denkt en bestaat (Descartes) leest zoals vanuit dat denken een creatie zou hebben kunnen spreken. Nou, van Gellekom c.s., zo ken ik nog meer verketteringen en aannames. Kortom, ik heb vernomen dat de koersen van Kruizen en Brandhout inmiddels weer met 4.3 % zijn gestegen. De grootste winst werd geboekt door “Nero Inc” Hun slogan is nog altijd Rome Brandt!
Onze professor is nu helemaal ‘de weg kwijt’, en dat baart mij als AV medeoprichter, grote zorgen.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder