A., 25 januari 2003
Majesteit,

U weet ongetwijfeld dat ik ondanks mijn republikeinse driften een van Uw grootste fans ben en altijd zal blijven. Het is dan ook vanuit een diepgaande bezorgdheid dat ik het thans waag om U aan te spreken over een onderwerp dat tot nu toe tussen ons altijd onbesproken is gebleven, namelijk de politieke situatie in Uw en mijn land. Het afgelopen jaar heeft voor U in belangrijke mate in het teken gestaan van de gezondheidssituatie van Uw echtgenoot en het is dan ook volkomen begrijpelijk dat Uw adviseurs U niet lastig hebben gevallen met de randverschijnselen die het politieke bedrijf op jammerlijke wijze hebben ontsierd. Zo zal het U ontgaan zijn dat de heer Donner de voorbereidselen getroffen heeft voor een kabinet dat ver tot over onze landsgrenzen de krantenkolommen wist te vullen.
Ik heb U leren kennen als een uiterst integere en warme persoonlijkheid en ik ben er van overtuigd dat U zult overwegen Uw Koningsschap neer te leggen op het moment dat het volle besef van de staat waarin dit land verkeert tot U doordringt. En dat is iets dat ik, ondanks mijn republikeinse driften, wil voorkomen.
Wees overtuigd van mijn goede bedoelingen, Majesteit, wanneer ik U verzoek om de architect van Balkenende I het tekenpotlood en de geo-driehoek uit de hand te slaan, voordat wij, al is het maar voor 86 dagen, weer met een kabinet opgescheept zitten dat vaker op de pagina Prive besproken wordt dan in de politieke rubrieken.

Met nederige hoogachting,

B. Koele Boots

Categorieën: Politiek

1 reactie

gast · 5 februari 2003 op 14:35

[email]vinbary@yahoo.co.uk[/email]
je bent de passer vergeten, een architect is niets zonder een passer !

Geef een reactie

Avatar plaatshouder