Ik moet u iets bekennen: Ik heb geen oranje polsbandje. En ik ben ook vast van plan er geen aan te schaffen. Zo, dat is eruit. Wat betekent dat voor mijn imago? Word ik nu vies aangekeken? Misschien word ik zelfs aangesproken op mijn respectbandje-loze pols. Word ik een paria, een uitgestotene, “weer zo eentje die geen respect heeft”? Waar blijven we als respect zit in een oranje polsbandje, waarvan van de opbrengst de helft naar een goed doel gaat? Heeft Piet meer respect met een polsbandje, dan zonder? Ik zou maar ’s-Avonds niet mijn respect op je nachtkastje leggen als ik jou was, je weet nooit… En hoe moet dat met douchen?

Ook is mij ter ore gekomen dat de PVDA, in navolging van het CDA, fatsoen loopt te prediken, “maar dan zonder de spruitjeslucht die er bij het CDA aan kleeft”. Fatsoen, spruitjes. Ziet u het verband? En zo ja: Lust u nog spruitjes?
Wat dit nieuw verworven “fatsoen” van de PVDA inhoudt, weet geen mens. Het Nederlands Plebs tast in het duister. Zonder het te weten, weliswaar, want denken wij nog na over de betekenis van grootsprakige termen van de politiek? Nee, wij nemen ze klakkeloos over en staan er niet bij stil.

Laten we het nu met frisse tegenzin eens hebben over Normen en Waarden, hetgeen waar Balkenende zo hoog opgeeft. De vraag is: Wat zijn Normen en Waarden? Heeft iemand dit ooit durven vragen aan meneer de minister-president?
Wij lezen in het woordenboek:
Norm: Toestand of manier van handelen die men zo goed mogelijk moet benaderen.
Waarde: Zedelijke, esthetische, persoonlijke betekenis van iets.
Logisch nadenkend kom ik op basis hiervan tot de volgende conclusie:
Een Norm wordt vooraf vastgelegd, en of de rest maar probeert dit voorbeeld te volgen. Het individu heeft dus niets in te brengen. Een Waarde daarentegen is hetgeen je zelf van iets vindt. Hier lijkt het wel degelijk om het individu te gaan, die de vrijheid heeft zijn eigen gedachten over iets te hebben.
Wat zijn de Normen waar Balkenende het over heeft? Welke Normen streeft hij na? En aan welke Waarden hecht hij de meeste… waarde? Aan Respect en Fatsoen misschien?

Nee, als je het mij vraagt zijn Fatsoen, Normen en Waarden lege, nietszeggende woorden. En is het oranje respect-polsbandje al even hol en leeg.
Het wachten is op de eerste persoon die, ontsierd met het oranje onding, de buurjongen in elkaar rost omdat hij er geen heeft.. “Vuile jeugd-delinquent, vieze respectloze rotpuber, als ik jou ook maar één keer een oud vrouwtje zie vermoorden of iets van gelijke strekking, dan zal ik je hoogstpersoonlijk naar het dichtstbijzijnde politiebureau slepen. Met je walgelijke respectloze tronie over het asfalt.” En dreigend heft hij zijn vuist, waaraan het oranje bandje bungelt. Als een vlag op een modderschuit.

Respect man, Respect!


10 reacties

kareltje · 25 januari 2005 op 13:23

het begon met een gele nu een oranje k’heb ook al een groene gezien. dit wordt waarschijnlijk een verzamel hype! zo van; “ik heb respect en een van kanker wil je die ruilen voor aids en normen, dan heb ik een regenboog arm.”

laten we maar denken dat het idee uit goede bedoelingen is ontstaan, nou ja hopen dan maar.

xxxsies kareltje

ps wat zijn spruitjes ook al weer? zijn dat niet die mini kropjes sla en waar je zo’n rare na smaak aan over houd? 😕

tontheunis · 25 januari 2005 op 14:52

Excuseer mijn onbenulligheid, maar bedoel je met je verhaal dat normen onzinnig zijn omdat ze door ‘een ander’ of ‘de meerderheid’ of ‘de maatschappij’ zijn opgelegd?
Dat de norm dat je een ander geen geweld aan mag doen rustig kan worden genegeerd omdat Bakellende met zijn regering zegt dat het niet mag? Dat voor jou bepalend is wie een appèl doet aan het sociaal gedrag en niet wat dat appèl inhoudelijk is?
Dat de behoefte van mensen om kenbaar te maken waar ze voor of tegen zijn op zich verachtelijk is omdat ze het eens zijn met iemand wiens andere inzichten in het leven niet de jouwe zijn?
Moet ik uit je voorbeeld lezen dat je denkt dat mensen die zo’n bandje omdoen allemaal te dom zijn om voor de duvel te dansen?

TT

Resie · 25 januari 2005 op 15:05

Wat ik bedoel is dat respect hem niet zit in het wel of niet dragen van een polsbandje. Deze column is dan ook geschreven in een vlaag van verontwaardiging over een verwijtende reactie die ik kreeg toen ik te kennen gaf geen polsbandje te willen.
Ik wil geen polsbandje omdat het mij niets zegt. Ook met een vuist met een polsbandje eraan kun je flinke klappen uitdelen. Een polsbandje zegt niets over respect.
Respect, Normen, Waarden en Fatsoen zijn woorden die vaak gedachteloos, zonder inhoud worden gebezigd. Ook door mij, ik wil mezelf niet vrijpleiten.

Ik ben een beetje ontgoocheld en geschokt dat je mijn column zo verkeerd opvat, zo anders dan hij bedoeld is.
Als er meer mensen zijn bij wie deze column bovenstaande vragen oproept, zeg het dan alsjeblieft. Dan weet ik dat ik de volgende keer dat ik een column schrijf, mijn formuleringen van bepaalde dingen moet aanpassen. Want “Sla er maar op los, want Balkenende is een eikel” is NIET de boodschap die ik wil uitdragen!!!

tontheunis · 25 januari 2005 op 16:17

[quote]Nee, als je het mij vraagt zijn Fatsoen, Normen en Waarden lege, nietszeggende woorden. En is het oranje respect-polsbandje al even hol en leeg.[/quote]

Het komt voor een belangrijk deel door deze zin.
Het zijn geen lege woorden. Iedereen begrijpt wat ermee bedoeld wordt, ook al kun je enigszins van opvatting verschillen over de exacte invulling.

Wat dat polsbandje betreft, geef ik je in die zin gelijk dat niemand je ooit kan opleggen om dát te zien als hét bewijs van afkeer van geweld en dergelijke.
Ik vind je reactie een zeer welkome aanvulling op de column en ben blij dat we in dit opzicht meer op elkaar lijken dan van elkaar verschillen.

TT

Dees · 25 januari 2005 op 17:26

Heerlijke column dit. Fatsoen, Normen en Waarden waren ooit woorden die iets inhielden (al was er meestal al een opgeheven vingertje aan verbonden), maar door ze te gebruiken als beginsel, zoals Balkenende veel en vaak doet, waarbij zijn Normen en Waarden blijkbaar de maatstaf zouden moeten zijn voor de ‘onze’, zijn het inderdaad holle frases geworden. Oneliners zonder inhoud, met een hoog braakgehalte. Op zich is dat jammer.

Wat die bandjes betreft, ik geloof best dat het ooit begonnen is als idealistisch initiatief, maar inherent aan deze tijd is het als een soort ‘moederdag’ een bron van commerciele uitbuiting geworden. Er bestaan inmiddels overigens ook [url=http://gaap.web-log.nl/log/1714731]bandjes[/url] die perfect passen bij het beeld dat jij schetst.

Mar · 25 januari 2005 op 17:54

Ik zal je zeggen dat ik er 1 droeg. Op een avond dacht ik er een beter over na en heb ‘m afgedaan. Want ik heb geen respect voor iedereen. Niet voor moordenaars, verkrachters, mensen die oorlog voeren, zinloos-geweld-mensen. NEE!

Mar

Louise · 26 januari 2005 op 07:15

Lekker geschreven vanuit een andere invalshoek
😉

KingArthur · 26 januari 2005 op 09:22

Respect krijg je door het te hebben. En daar heb ik inderdaad geen oranje postelastiek voor nodig.

Raindog · 26 januari 2005 op 18:57

Ook ik stond wellicht ietwat op het verkeerde been, ongeveer net zoals Ton. Verder vind ik je conclusie dat

[quote]Logisch nadenkend kom ik op basis hiervan tot de volgende conclusie: Een Norm wordt vooraf vastgelegd, en of de rest maar probeert dit voorbeeld te volgen.[/quote]

tamelijk onjuist moet ik zeggen. De norm volgt uit de waarde en niet andersom.

Het geblabla over normen en waarden mag misschien de indruk wekken dat het over een inhoudsloze oneliner gaat, ik echter ben van mening dat de discussie erover actueler is dan ooit. Die discussie zal er onvermijdelijk toe moeten leiden dat er juist (weer) inhoud aan het begrip wordt gegeven, een inhoud die eveneens actueler dan ooit zal zijn: Wat denken we hier nodig te (blijven) hebben om op een gezonde manier met elkaar te kunnen (blijven) samenleven? Dat dit zo langzamerhand erg noodzakelijk is (overigens na het tijdperk van de zgn. multiculturele samenleving; over inhoudsloze oneliners gesproken) lijkt me zonneklaar. Columns als deze zijn daarom ten allen tijde zeer welkom. We gaan weer eens nadenken.

Mosje · 26 januari 2005 op 22:44

Ik ga plannen maken voor het fabriceren van paarsgroengele polsbandjes. Te dragen door mensen die de woorden n….. en w…… zat zijn.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder