Met belangstelling vernam ik dat de Commissie Gelijke Behandeling bepaald heeft dat het hoofdredacteurschap van Opzij ook open moet staan voor mannen. Dat lijkt voor u misschien een vloek, maar ik verzeker u dat daar in het onderhavige geval allerminst sprake van is. Bij deze mijn sollicitatie naar deze uitdagende functie. Het aanstellen van een man, en met name mij, tot hoofdredacteur kan duidelijke voordelen hebben. Een man heeft van nature een kritische afstand tot het feminisme. Hij is daardoor in de positie om als eerste een vorm van journalistieke luiheid te signaleren die er bij vrouwelijke redacteuren van een feministisch blad in kan sluipen. Een politiek correct vrouwzijn, dat tegenwoordig uit naam van het feminisme weer in opkomst is, kan leiden tot feministische journalistieke uitingen die niet uitblinken in kwaliteit. Het gevaar ligt op de loer dat een enkele vrouw meent op grond van hoge morele waarden ex cathedra te mogen spreken voor alle vrouwen. Individuele vrouwelijke ‘intuïtie’, juist van vrouwen die menen op het enige juiste kompas te varen is ongeschikt om geobjectiveerd te worden tot een ijkpunt van feministische waarden. Wie hier verdwaalt zal aan mij een kwaaie hebben en als echte man zal ik dan hard ingrijpen. Een betere waarborg voor het handhaven van de ware feministische beginselen is er niet.

De (koudwater)vrees dat ik me als man in een feministisch bastion als een kat in een vreemd pakhuis zou voelen, kan ik op zijn minst gedeeltelijk wegnemen. Ik noem het feit dat ik enkele jaren geleden eenmalig in de grootste harmonie heb samengewerkt met mogelijk mijn voorgangster, überfeministe Cisca Dresselhuys met haar markante persoonlijke stijl. Bij het eerste gesprek dronken we genoeglijk een kopje thee (wellicht gezet door meneer Dresselhuys) in haar Hilversumse villa. We bespraken bij die gelegenheid haar rol als gastpresentator van een tv-programma waarbij het haar taak was binnen te dringen in een mannenbolwerk (Oh zoete ironie!) Ik trof overigens bij die gelegenheid in haar woning, enigszins tot mijn verbazing een exemplaar aan van het blad Elle Girls. Ik meen dat het toen en bij monde van mevrouw Dresselhuys was dat aan de mogelijkheid gerefereerd werd dat ook Opzij met een junioruitgave zou kunnen komen. Als ik haar zou opvolgen, wil ik deze gedachte serieus bekijken. Wellicht is het zelfs een noodzakelijke voorwaarde voor de derde (als ik tenminste goed tel) feministische golf. Eeuwige roem vergaren door mede aan de wieg daarvan te hebben gestaan, het lijkt me een unieke prestatie voor een man.

Als u mij deze functie waardig acht, is dat meteen de beste waarborg dat met mij de laatste man bij Opzij binnen gekomen is. Ik zou dolblij zijn in een volledig vrouwelijke omgeving te kunnen functioneren en dat graag zo houden. Vrouwen en mannen bezitten weliswaar in aanleg gelijkwaardige kwaliteiten, maar mannen zijn veel sterker dan vrouwen geneigd hun kwaliteiten te compromitteren door haantjesgedrag en het uitvechten van competentiekwesties. Vrouwen bezitten daarnaast over een haast uniek vrouwelijke kwaliteit die ze bij mij, ook als hoofdredacteur, een onoverbrugbare voorsprong geeft op bijna elke man. Vrouwen zijn in beginsel veel mooier, aantrekkelijker en sexyer. Steeds vaker bereiken mij signalen dat ook feministen deze vrouwelijke kant van de hoogste orde niet meer verloochenen, zoals in een bepaalde ongelukkige fase van die beweging voorgekomen is. Ik voel mij met vrouwen op veel punten meer verwant dan met mijn medemannen. Ik zou haast zeggen dat ik me soms meer vrouw voel dan man. Dat zou dan weliswaar een lesbische zijn, maar dat kan, zeker onder feministen, onmogelijk als een bezwaar gelden. Als nieuwe man (Man 2.0 in cybertermen) zal ik nauwelijks uit de toon vallen tussen mijn collega’s. Zowel in mijn gedrag, kledingstijl en kleurpalet als in mijn gevoel zijn de invloeden van het vrouwelijke een essentieel element. Geborneerde geesten vatten dit soms openlijk of stiekem op als een teken van homoseksualiteit, maar dat ongemak heb ik er voor over. Dat dit (uiteraard) een misvatting is, kan wellicht een extra prikkel op de werkvloer zijn. Zowel op het professionele als op het persoonlijke vlak. Ik ben namelijk single en bereid dit te heroverwegen. Op deze lichte toets verder filosoferend, ik zal het element humor, daar waar gepast, in Opzij van harte stimuleren.

Dat er onder mijn bewind verder geen man de redactionele gelederen binnen zal dringen is overigens een keiharde garantie. Het sterkste argument dat ik die belofte niet alleen gestand wil doen maar daar ook toe in de gelegenheid zal zijn, is het volgende: Wie anders dan een mannelijke hoofdredacteur kan aannemelijk maken dat er geen sprake is van seksediscriminatie als consequent alleen vrouwen worden aangenomen. Als man staat hij buiten verdenking.

Ik realiseer me dat ik niet de enige man ben die het vrouwenbolwerk probeert binnen te dringen en dat dit soort pogingen met soms vooral publicitaire bedoelingen u de neusgaten uit moet komen. Zonder over hen op dit moment te willen oordelen noem ik de heren Kluun en Mark Koster die mij al voorgingen. Ik durf de stelling echter aan dat ik, in tegenstelling tot degenen die de kenmerken meezeulen van een traditioneel en weinig flatteus manbeeld, op de werkelijke ijkpunten een serieuze concurrent van vrouwelijke kandidaten ben. En dat kan m.i. alleen maar in het voordeel van Opzij zijn.

P.S. Mocht u op dit moment toch de voorkeur geven aan een vrouwelijke hoofdredacteur (of wellicht aan een andere man), dan ben ik toch gaarne bereid in uw blad met enige of zelfs rigoureuze regelmaat mijn licht te laten schijnen over het feminisme en andere vrouwen- en mannenzaken. Bijvoorbeeld in de vorm van bijdragen die als column een plaats kunnen krijgen. Om alvast een beetje te wennen.


16 reacties

Troy · 24 april 2008 op 09:17

In het begin leek Marc-Marie me wel een geschikte kandidaat, maar nu begin ik dat toch echt in twijfel te nemen.

[quote]Ik zou haast zeggen dat ik me soms meer vrouw voel dan man. Dat zou dan weliswaar een lesbische zijn, maar dat kan, zeker onder feministen, onmogelijk als een bezwaar gelden.[/quote]

Heerlijk, deze column vol tongue in cheek humor.
En toch denk ik dat je stiekem geen nee zou zeggen, mochten ze je aannemen. 😉

Neuskleuter · 24 april 2008 op 11:25

Ik zou je aannemen hoor. Direct.

Een heerlijke column om de dag mee te beginnen!

Anne · 24 april 2008 op 12:04

Geachte Heer Maurtis,

Graag willen wij u uitnodigen voor een gesprek. Zoudt u dan ter illustratie van uw kunn(st)en uw zweepje en uw string willen medenemen. Opnameapparatuur hebben wij zelf in huis, maar als u zorgt voor een goede conditie kan er een zeer vruchtbare middag uit voortkomen. We zien uit naar een ontmoeting.

Hoogachtend, de dames van Opzij.

Maurits · 24 april 2008 op 12:29

Lieve dames van Opzij en met name Anne, Graag ga ik in op uw uitnodiging om mijn kunsten te vertonen. Ik heb nog wel een vraag. Is het de bedoeling dat ik het zweepje gebruik om u onder de duim te krijgen of wilt u het zweepje hanteren? Hoewel in mijn toekomstige rol als hoofdredacteur de verhoudingen enigszins vast liggen, sta ik voor het overige voor beide opties open. Mijn conditie is uitstekend dus met die vruchtbare middag komt het wat mij betreft helemaal goed. Ik hoop dat ook u in goede conditie verkeert.
vriendelijke groet Maurits

[quote]En toch denk ik dat je stiekem geen nee zou zeggen, mochten ze je aannemen.[/quote]
Mede gezien het bovenstaande zou ik niet aarzelen.

pally · 24 april 2008 op 14:43

Opzij, opzij , opzij! Want Maurits komt erbij
:toeter: :toeter: :toeter: :toeter: :toeter:

saluut van Pally

arta · 24 april 2008 op 15:56

[quote] Vrouwen zijn in beginsel veel mooier, aantrekkelijker en sexyer. [/quote]
Ik vrees dat je met dit argument niet ver komt, Maurits!:-)
Leuke invalshoek!

Mup · 24 april 2008 op 17:36

Zodra ze jou aannemen, neem ik een abonnement!

Groet Mup.

Anne · 24 april 2008 op 19:46

Geachte Heer Maurits,

Onze conditie is uitstekend, opgeteld, vermenigvuldigd, tot de macht verheven blakend en wel. Alle dames uit het welkoms-team voelen zich top.

Het zweepje heeft twee scherpe kanten die we al zwoegend vast kunnen afronden, hetzij u over ons, of wij over u. Machtsverhoudingen zijn er om mee te experimenteren dunkt ons, dus uit- en afwisseling is zeker een goed idee. Nogmaals, alle spullen hebben wij in huis, dus als we er gewoon stevig tegenaan gaan, u tegen ons of wij tegen u, dan moet alles in kruikjes en kannetjes komen. Na de desbetreffende middag gaan wij ons vervolgens terugtrekken in onze prive-kamers om de zaken betreffende u eventuele functie nog eens uitgebreid te evalueren aan de hand van het opgenomene. Indien dit tot bevrediging, dat wil zeggen tot bevredigende in- en overzichten leidt dan zullen wij zo spoedig mogelijk weer kontact met u opnemen om een en ander opnieuw te doen, dat zeggen verder te bespreken.

Hoogachtend, de dames van Opzij.

Maurits · 24 april 2008 op 20:52

Oh verrukkelijke dames van Opzij (en weer in het bijzonder Anne), wat zijn mijn verwachtingen over de komende krachtmeting hooggespannen. Het is bijzonder veelbelovend dat jullie allemaal in topconditie zijn en dus tot de tanden gewapend. Ik kijk ernaar uit om de zweep er over te halen en ik verwacht niet minder dan een passend en afdoend antwoord. En ik ga nu zonder meer uit van een volledig bevredigende afloop voor beide partijen. Al zou die liggen in het doorgaan van het gevecht waarin het er om gaat wie de baas is en wie dient te gehoorzamen. Dat is juist het uitdagende van de functie van hoofdredacteur. Zodra ik aangesteld ben, laat ik een themanummer van Opzij maken waarin elke redactrice en uiteraard de hoofdredacteur zelf, haar en zijn eigen impressie geeft van hetgeen voorgevallen is. Het zal een nummer worden waar de lezeressen rode oortjes van krijgen zodat een recordoplage er dik in zit.

Tot gauw

Li · 24 april 2008 op 21:52

[quote]Geborneerde geesten vatten dit soms openlijk of stiekem op als een teken van homoseksualiteit, maar dat ongemak heb ik er voor over.[/quote]

Je kunt natuurlijk ook zelf een blad beginnen.
Wat dacht je van Ophij?

Li

Mosje · 24 april 2008 op 22:08

Toch zie ik je liever als hoofdredacteur van Playboy, Mmauritz. Achter de schermen uiteraard.

Maurits · 24 april 2008 op 22:52

[quote]Je kunt natuurlijk ook zelf een blad beginnen. Wat dacht je van Ophij?[/quote]
Li toch! Jij behoort toch niet tot de geborneerde geesten?

[quote]Toch zie ik je liever als hoofdredacteur van Playboy, Mmauritz. Achter de schermen uiteraard.[/quote]
Mozje, breek me de bek niet open. Bij Playboy is geen vacature.

Li · 24 april 2008 op 22:56

[quote]Li toch! Jij behoort toch niet tot de geborneerde geesten?[/quote]

Ach Maurits. Af en toe is het heerlijk om geborneerd te zijn 😀

Li

Maurits · 24 april 2008 op 23:05

[quote]Ach Maurits. Af en toe is het heerlijk om geborneerd te zijn[/quote]

Raad je me aan om het ook te proberen? Ik ben er een beetje huiverig voor.

KawaSutra · 25 april 2008 op 18:38

[quote]Vrouwen bezitten daarnaast over een haast uniek vrouwelijke kwaliteit….[/quote]
Oei!!! Hoofdredacteur??? 😀

Maurits · 25 april 2008 op 19:53

[quote]Oei!!! Hoofdredacteur??? [/quote]

Niet te verwarren met de eindredacteur of tekstcorrector 😉

Geef een reactie

Avatar plaatshouder