Saskia Stuiveling hield vandaag een lezing in Assen. Ze gaf de voltallige overheid in Nederland een flinke draai om de oren. Saskia is directeur van de Rekenkamer en houdt in de smiezen of wij van de overheid wel echt doen wat we beloven. We schrijven mooie beleidsplannen, maar als de Rekenkamer komt kijken wat ervan terecht is gekomen, geven we niet-thuis. Dat wil zeggen, we hebben geen informatie over wat we hebben gedaan en of we dat hebben bereikt. In onze beleidsplannen schrijven we geen meetbare doelstellingen op, dus hoe weten we nou of we succes hebben gehad? Heeft de belastingbetaler dan geen recht op informatie daarover? We krijgen van de Rekenkamer allemaal een dikke onvoldoende. Saskia heeft helemaal gelijk, natuurlijk. Maar zo lang politici het voor het zeggen hebben bij de overheid (en ik ben bang dat dat altijd wel zo zal blijven), komt er van het opschrijven van ‘meetbare doelstellingen’ waarschijnlijk helemaal niets terecht. Stel je eens voor als een wethouder in 2003 opschrijft: in 2005 heeft 80 % van de inwoners van deze stad zijn eigen stoepje schoongeveegd. Hij gaat daarom subsidie verstrekken op bezems en stoffer en blik. Tot zover niets aan de hand. Totdat het 2005 is geworden en niet 80 % maar slechts 15 % van de inwoners zijn stoepje heeft schoongeveegd. Dan moet de wethouder met zijn water voor de dokter. Want hij had het toch beloofd? Hé, zegt de raad dan. Wat een onbetrouwbare wethouder is dat. Dat kan hem dus zijn politieke carrière kosten.
Natuurlijk waagt hij zich niet aan zulke concrete uitspraken. Hij zal hoogstens zeggen: ‘Ik ga me inspannen om te zorgen dat meer mensen dan voorheen hun stoepje schoon gaan vegen.’ Daar houdt hij zijn eigen stoepje in elk geval schoon mee. Dat kan Saskia na 39 onderzoeken nu toch wel op haar vingers natellen?

4 nov 2003

Categorieën: Politiek

4 reacties

MBB · 13 november 2003 op 14:44

Waarschijnlijk wel waar, maar toch is het krankjorem dat er nu pas aan gedacht word met meeetbare doelstellingen te werken; hoe hebben ze het dan afgelopen eeuwen -al was het alleen maaar voor zichzelf- gecontroleerd of iets werkte? 😕

Natuurlijk is niet alles meetbaar en niet geschoten altijd mis, maar het zou wel eens handig zijn als ze zelf weten waarop ze proberen te mikken 😛

Kobus · 14 november 2003 op 23:11

Meten is weten ! Maar er wordt inderdaad door de overheid relatief weinig gebruik gemaakt van metingen. Geldt overigens voor bijna alle organisaties die met menselijke aspecten te maken hebben. Zo wordt nauwelijks bijgehouden door gemeenten, wat nu bijv. de concrete extra kosten zijn bij herstel door vandalisme. Zit in een grote (onderhouds) pot.
Nare met cijfers en gegevens is dat ze makkelijk anders geinterpreteerd kunnen worden.
Voorbeeld :
Zo wordt er al jaren beweerd dat allochtonen in een achterstandssituatie slechter presteren als autochtone kinderen.
Werkelijkheid is dat allochtone kinderen in achterstandswijken BETER presteren als autochtone kinderen IN DEZELFDE ACHTERSTANDSSITUATIE.
Dus ook bij cijfers moet je er goed op letten door wie ze zijn gemaakt en met welk doel.

MBB · 16 november 2003 op 00:24

Je hebt helemaal gelijk met je relatieviteitstheorie.
Alhoewel ik bovenstaand voorbeeld niet ken, twijfel ik aaltijd aan de conclusie
meer gevangen allochtonen= hogere criminaliteit onder allochtonen:

Wie zegt niet dat Nederlanders meer crimineel zijn, maar uitgeslepener zijn, door betere cultuurkennis minder sporen oplaten en pakkans verkleinen, meer aan advokaten besteden, ander soortige misdaden plegen, of vaker anderen voor hun schuld laten opdraaien?
Of, doodsimpel, hun misdaden in het buitenland pleegt omdat dar meer te halen valt?
Ik heb nog nooit in een artikel gelezen dat ook maar van deze opties is overwogen, laat staan uigesloten 😮

maar hoe statistiek te manipuleren is, kijk op http://www.cijfers.net onder het ‘Handboek voor Politici’ 😉

Kobus · 18 november 2003 op 19:46

En wat dacht je van :

De criminaliteit onder de jeugd in Amsterdam wordt voor het grootste deel veroorzaakt door allochtonen.

Ja, het grootste gedeelte van de jeugd in Amsterdam is allochtoon !! Dus zo vreemd is dat niet.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder