Minister de Geus heeft uit zijn doos van Pandora een nieuwe fopspeen getoverd. Hij wil de minima ‘tegemoetkomen’ door geld bij ‘de rijken’ weg te halen. Op het eerste gezicht heel christelijk en sociaal, dus ik stond al klaar om de loftrompet te steken voor deze weldaad. De neoliberale aap kwam razendsnel uit de mouw: onder ‘rijken’ verstaat deze minister onder meer huishoudens met twee inkomens. Wat is volgens deze tovenaarsleerling hun rijkdom? Dat ze bijv. allebei genieten van de voordelen van het spaarloon… Dat is afgerond soms wel duizend EURO per jaar voordeel! Het is toch wat! Hilarisch wordt deze (over)loper van Mammon als hij beweert dat het een kwestie van solidariteit is tussen verschillende arbeiders: degene die wat meer verdient moet inleveren voor degene die op of zelfs onder het minimum zit. (ONDER het MINIMUM… kan niet, maar hier kan alles…) Ook dit lijkt in eerste instantie heel christelijk en heel sociaal. Maar er zit kwaadaardig addergebroed onder het Haagse gras: waarom die miljoenen om de minima te helpen niet weghalen waar ze werkelijk zitten!? Hoeveel kregen ministers er ook alweer BIJ? Was dat niet 30 procent oftewel een slordige DERTIGDUIZEND EURO PER JAAR!? Hoeveel is het minimumjaarloon ook alweer!? Hoeveel miljoenen strijken de verschillende geflipte topmanagers wel niet op aan gouden handdrukken!? Hoe groot zijn ook alweer de ‘gewone’ salarissen van zulke lui!? Hoe zat het ook al weer met de armoedige inkomentjes van grootaandeelhouders!? Hoeveel miljarden aan fraudegeld hebben allerlei hotemetoten niet opgestreken!? Hoeveel smeergeld is er gladgestreken bij de aankoop van de JSF!? Hoeveel leveren (drie, vier, tien?) commissariaten wel niet op!? Wat veegde de Oranje bezemwagen van de economische ratrace dit jaar ook al weer bij elkaar!? Zou allochtoontje Maxima net zo’n lage uitkering krijgen als allochtone of autochtone minima!? Waar las ik nou toch dat sommige multinationals miljarden winst maakten?! Hoerveel miljonairs telde Neerland ook alweer? De niet-Geus wil het dáár niet halen. Daar is hij tegen. Daar zijn anderen voor. Willen de echte rijken opstaan? Anders staan anderen wel op…

© Jan Bontje 2004 😀

Categorieën: Fictie

11 reacties

Mosje · 22 augustus 2004 op 00:27

[quote]Hoerveel miljonairs telde Neerland ook alweer?[/quote]Ik geloof ook wel dat veel miljonairs naar de hoeren gaan ja. Hoewel in rijke kringen deze dames van plezier meestal anders genoemd worden.
😛

Ma3anne · 22 augustus 2004 op 03:18

Een titel in kapitalen heeft een schreeuwerige en daarmee geen prettige uitstraling, vind ik.

De column zelf overtuigt ook niet echt. Te gemakkelijke cliché’s. Jammer, want het thema is goed.

Raindog · 22 augustus 2004 op 13:02

Tweemaal met Ma3 eens.
Een beetje roepen kunnen we allemaal wel. Bovendien hoorde ik dit geluid twintig jaar geleden ook al. Grow up.

Dees · 22 augustus 2004 op 14:29

Een goede tirade kan erg genieten zijn. En tot en met de neoliberale aap uit de mouw deed ik dat dan ook.

Maar verder bereik je waarschijnlijk weinig mensen met dit stuk; het is overdone. Het is een verhaal waarbij ik moeite moet doen om niet af te haken, in het kader van jaja, yadayada, eerder gehoord. Jammer!

Grt,

Dees

ignatius · 23 augustus 2004 op 14:21

De Internationale (H. Roland Holst 1899)

Ontwaakt, ontwaakt verworpenen der aarde!
Ontwaakt, verdoemden in hongers sfeer!
Reed’lijk willen stroomt over de aarde
En die stroom rijst al meer en meer.
Sterft, Gij oude vormen en gedachten!
Slaafgeboor’nen, ontwaakt, ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten
Begeerte heeft ons aangeraakt!

Makkers, ten laatsten male,
Tot den strijd ons geschaard!
En d’Internationale
Zal morgen heersen op Aard!

De staat verdrukt, de wet is logen
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort
Tot het merg wordt d’arme uitgezogen
En zijn recht is een ijdel woord
Wij zijn het moe naar anderer wil te leven
Broeders, hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht, waar plicht is opgeheven,
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.

Makkers, ten laatste male etc. etc.

JanBontje · 24 augustus 2004 op 18:51

Eindelijk… weerwoord. Dank jullie wel. Maar… de essentie van mijn column hou ik staande: de echte rijken (= groep machtigen, dus niet een individuele toevallige miljonair) zullen zich wel tweemaal bedenken voor zij hun voorrechten zullen delen – laat staan er afstand van doen. Dat de column bij sommigen overkomt als ouwe koek, of overdone, had ik bij het schrijven ervan al verwacht.

Wat de kop betreft: ik had me niet eens gerealiseerd dat die in kapitalen stond… Jammer, want het was niet de bedoeling schreeuwerig over te komen: ik wil(de) gewoon de essentie van de inkomens- en machtsverhoudingen ‘even’ weergeven.

Raindog · 25 augustus 2004 op 01:11

Bontje! Sportieve reactie!
Laat er geen misverstand over bestaan: ik vind het allemaal ouwe koek inclusief het feit dat er niet zoiets bestaat als een eerlijke verdeling van alles wat er op deze aardkloot allemaal beschikbaar is. Ik vind het echter overtrokken om te stellen dat alles wat geld heeft daarom simpelweg vereenzelvigd kan worden met het kwaad. Niet alleen vind ik dat zeer ouderwets, ook vind ik dat van weinig realiteitsbesef getuigen. Was de wereld maar zo simpel als geld versus geen geld. Eén voorbeeld in dit kader: Afrika is op zichzelf een bijzonder rijk continent. Door totaal wanbeheer, slecht leiderschap, corruptie en aids is iedere gegeven euro in feite water naar de zee dragen. Hongersnoden zijn in niet onaanzienlijke mate voorspelbaar en toch handelen regeringen niet naar die wetenschap.
Tenslotte: ik zelf ben heel erg blij met een regering die tenminste eerlijk is over het feit dat de zak met geld ook een bodem heeft. De staat kan onmogelijk voor alles verantwoordelijk zijn. De boodschap mag dan misschien niet leuk zijn, het is altijd nog beter dan achteraf pas genaaid te worden. De Lodewijk de Waaltjes in dit land, dat zijn pas naaibakken. Mensen laten geloven dat alles rustig bij het oude kan blijven omdat de wereld nog exact hetzelfde is als twintig jaar geleden en dat niemand zich zorgen hoeft te maken. Vraag hem eens wat dat kantoor in Groningen gekost heeft.

Goed… het is laat.. ik wil slapen… en kijk uit naar je volgende column 😉

JanBontje · 29 augustus 2004 op 23:48

Ik had het kunnen weten: a hard raindog is gonna fall on my head.
Tja.. ik weet ook wel dat niet iedere (echt steensteen)rijke ‘slecht’ is. De essentie van mijn column is niet dat ik rijken slechte mensen vind, maar dat de rijkdommen van de wereld verkeerd verdeeld zijn. Anders gezegd: het is (niet in de allereerste) plaats (en alleen) een ethische kwestie maar eerst en vooral een economische kwestie. Is zo’n opvatting ouderwets? Dan maar ouderwets… 🙂 (Die Internationale (mooi lied!) vind ik zo slecht nog niet, al gaat hij nu meer op voor de ‘Derde Wereld’ dan voor deze ‘Eerste Wereld’…)
Wat Afrika betreft: sinds de koloniale machten er huishielden (vanaf de zestiende eeuw tot nu dus, in neokoloniale vorm) is de ellende pas goed begonnen – en gebleven. In het koninkrijk Zimbabwe was destijds niet alles koek en ei, maar de afgrijselijke ellende die men er nu kent bestond niet. Overigens is die klojo die daar nu de alleenheerschappij heeft natuurlijk ook smerig schuldig!
Timboektoe was ooit de grootste universiteitsstad van de Islamtische wereld en had een bieb waar men nu nog de vingers bij aflikt. Tot de beschavende kanonnen er een zootje van maakten. Zo zijn er nog meer voorbeelden te geven. Ook ligt de zaak niet ZWART-wit.
Ontwaakt o lezers dezer aarde.

Raindog · 30 augustus 2004 op 23:21

Beste Bontje,

Begrijp ik uit je eerste regel dat we in ieder geval een zekere voorkeur voor Roxy Music danwel Brian Ferry met elkaar delen? Mooi, dat is in ieder geval iets nietwaar? 😉

Mijn mening over Afrika is na het lezen van een artikel enige tijd geleden ernstig beinvloed geraakt. Het was van iemand die een groot deel van zijn tot dan toe werkzame leven besteed had in Afrika. Dit om iets te verbeteren, een stukje van de wereld en vooral voor heel veel mensen. Hij had het continent op vrijwel alle mogelijke manieren om uiteindelijk tot de wanhopige conclusie te komen dat het met Afrika niets zou worden, hoeveel geld we er ook naar toe zouden sjouwen. Hij zette dat uiteen in zeven of negen stellingen. De wanhoop van iemand die ooit zo hoopvol was geweest maakte indruk op me. En sindsdien ben ik met andere ogen naar Afrika gaan kijken. Het leed blijft hetzelfde. Erg wrang.

Laten we doen wat zij doen: dance away the heartache….

JanBontje · 1 september 2004 op 23:26

Naast Roxy Music etc. ook Bob Dylan… The times they are a’changing!
Wat Afrika betreft: er zijn anderen die een andere indruk hebben na jaren werken en leven in Afrika… Ondanks alle ellende (die er [on]natuurlijk is, niet wegcijferen!!!!) is er wel degelijk hoop. Zuid Afrika en Mandela zijn twee voorbeelden. Loemoemba was er ook een.
Vergeet niet dat de afgrijselijke armoede en onderdrukking en afzichtelijke stammentwisten het resultaat zijn van koloniale en neokoloniale onderdrukking en uitbuiting. Voor die tijd was er ook wel oorlog en armoede maar niet in die extreme mate als nu. De koloniale machten trokken soms met een liniaal de nieuwe grenzen en verscheurden zo de eeuwenoude rijken. In andere gevallen vochten zij oorlogen uit met als kanonnenvlees de arme zwarte bevolking. Verdeel en heers…

Timboektoe had ooit de grootste bibliotheek ter wereld – tot de koloniale machten die vernietigden, MET de sociale en culturele structuren. Zo zijn er vele, vele voorbeelden te noemen. De hebzucht van de westerse landen maar ook de (walgingwekkend racistische) slavernij die alle sociale en culturele structuren vernietigden, hebben het continent in de afgrond gestort. In de chaos die volgde konden plaatselijke, lokale en regionale dictators hun droom waar maken – met behulp van westerse legers en huurlingen… Loemoemba werd vermoord omdat hij een democratische samenleving tot stand bracht EN de grondstoffen voor zijn eigen volk wilde behouden… Dat laatste deed hem de das om. Frankrijk moordde Algerije uit in een afzichtelijke koloniale oorlog… Portugal voerde smerige koloniale oorlogen… Engeland vicht zijn schofterige koloniale oorlogen in Kenya en Rhodesia…

De grondstoffen – goud, uranium, diamanten, olie – zijn en worden geplunderd door westerse maatschappijen en leiden nog bijna elke dag tot nieuwe oorlogen. Stammentwisten worden bewust aangewakkerd om met de buit weg te kunnen lopen… Zo kan ik nog wel even doorgaan. Afrika wanhopig? ‘Die im Lichte’ in directiekamers in het Westen kunnen u vertellen waarom ‘die im Dunkeln’ leiden.

koekoek · 5 februari 2005 op 03:03

Ben het volkomen met JanBontje eens.
Dat hier gezegt word dat het ouwe koek is is al erg genoeg en geeft aan hoe willoos we zijn om er echt iets aan te doen.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder