Is emancipatie achterhaald?

Het zal zo’n dertig jaar geleden zijn dat we verhuisden naar een klein dorpje in de Alblasserwaard.
Ik had me indertijd voorgenomen om met hart en ziel in het dorpsleven te storten, want dàt is de manier om goed in te burgeren werd me verteld.
Toen ik dan ook in de krant las dat er een politieke vergadering zou zijn van de A.R.P, een partij die niet meer bestaat, besloot ik om daar ook actief te worden.

Het delicate Zwijn

Wat voor de één een delicatesse is, is voor de ander een crime. Nooit zal ik vergeten dat er ooit iets op mijn bord lag wat er nogal onbekend uitzag. Mijn vader die kok was, vertelde vol trots dat hij een wild zwijn had gekocht van zijn zwager. Wij, mijn broers en zusters, hadden meermalen genoten van de jachtverhalen van onze oom Jan, maar zagen nu het zwijn voor onze ogen, met de tong uit zijn bek rennend voor zijn leven… Mijn vader zei toen dat wat op ons bord lag, de tong van het dier was. Wij keken met afgrijzende blikken naar ons bord en we weigerden ervan te eten.