De kunst van ’t debatteren is niet provoceren en beledigen. Daarom krijg ik persoonlijk steeds meer de indruk dat VVD-politica Ayaan Hirshi Ali levensmoe is. Het aardse leven trekt haar niet meer. Zij is op zoek naar een hoger doel. De persoonlijke haatcampagne, die zij voert tegen de islam, zal haar nog eens fataal worden. Ze tart voortdurend het noodlot met haar onbezonnen en beledigende uitspraken. Hoever mag zij gaan van onderbuikgevoelens vertegenwoordigend Nederland, onder het mom van vrijheid van meningsuiting. In mijn optiek kent vrijheid van meningsuiting ook grenzen, die van moraal en fatsoen. De potentiële martelaar van de VVD moet daarom tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Vandaag of morgen staat er een gek op die een einde maakt aan haar aspiraties als politica. Ayaan, de vrouw die geen blad voor haar mond neemt, vertoont sterke suïcidale neigingen in mijn ogen en lijdt aan een paranoïde persoonlijkheidsstoornis . Het enfant terrible van de VVD voert al jaren een heilige strijd tegen de islam, gesteund door mensen die inhoudelijk nog minder kennis hebben van de islam. De meesten laten hun xenofobistische onderbuikgevoelens spreken in plaats van hun gezond verstand na de aanslagen van 11 september op de Twin Towers. Nederland slikt de ongenuanceerde uitspraken van Ayaan als zoete koek. Mijn vrees is, dat ze met haar film “Submission I” (overgave aan Allah) een stap te ver is gegaan en slapende cellen wakker heeft gemaakt in de samenleving, waar absoluut niet mee te spotten valt. Er is geen enkele ruimte voor provocatie binnen de conservatieve islam noch binnen het joden- en christendom. Blasfemie wordt genadeloos afgestraft. Je boodschap toevertrouwen aan een beroepsprovocateur als Theo van Gogh getuigt ook niet bepaald van subtiliteit. Een slot moet je niet openbreken, maar voorzichtig open doen met de juiste sleutel. Dan ben je bij cineast Van Gogh aan het verkeerde adres.

Ayaan, de zwarte parel van de VVD, gedraagt zich als een ongeleid projectiel. In haar gedrevenheid en blinde woede vergeet ze dat onderwerping inherent is aan religie. Dat geldt niet alleen voor de islam, maar evenzeer voor alle religies. Conservatieve stromingen en verkeerde interpretaties van religieuze uitspraken komt nagenoeg voor in alle religies, maar zijn veelal cultureel bepaald. De grootste fundamentalisten zetelen in het Witte Huis, die zich alles denken te kunnen permitteren met de bijbel in de hand. De sporen van chaos zien we zowel in Irak als in Afghanistan. Premier Yitzak Rabin is in het verleden vermoord door een joodse extremist. Honderden orthodoxe joden zijn bereid om Israelische politici te vermoorden wanneer zij maar een zandkorrel van het beloofde land Israël afstaan aan de amalek (het symbool van het Kwaad; Arabieren). Rechtse christenen in de VS zijn tegen het homohuwelijk en plegen aanslagen op artsen en abortusklinieken. Het Amerikaanse bisdom maakt zich op grote schaal schuldig aan kindermisbruik. Ayaan, waarom richt jij al je gifpijlen alleen op de islam tot woede van veel mensen? Heeft het te maken met je verleden, dat je niet objectief en evenwichtig meer kunt nadenken? Verkeer je soms in psychische nood? Je hebt zoveel meegemaakt. We begrijpen heus wel dat je al je frustraties in blinde woede projecteert op de islam. Arm kind toch je bent in de war.

Vrouwenmishandeling is niet inherent aan de islam. De islam bestaat bovendien niet! De islam in de binnenlanden van Afrika is niet de islam in Pakistan. De islam in Somalië is veel traditioneler dan de moderne islam in Turkije. Waarom probeer je in al je frustraties en onbezonnenheid een eenzijdig en verkeerd beeld neer te zetten van de islam en moslims in een land waar mensen niet meer kritisch kunnen nadenken? De negatieve aspecten binnen de islam gebruik je als wisselgeld voor je problematische verleden. Je speelt russisch roulette. Je dreigt jezelf te verwonden, maar ook een van ons.

Wanneer een politica, een volksvertegenwoordiger een geloofs(gemeenschap) stigmatiseert dan schept zij een precedent voor anderen die minder goede bedoelingen hebben als jijzelf misschien. Het is koren op de molen van extreem-rechts. Zij geloven dat het blanke ras superieur is, maar jij tocht niet Ayaan. Kijk eens in de spiegel. Jij bent gekleurd, net als je uitspraken. Arm kind toch je bent in de war.

Denk je nu werkelijk dat je, gewapend met een blasfemisch ‘shock and awe-filmpje’ van Theo van Gogh, de conservatieve islam kan veranderen in al je naïviteit. Ik denk eerder dat je met de alom geprezen islamofoob Theo van Gogh een gooi doet naar het martelaarschap in het paradijs. Er valt weinig constructiefs te halen uit een ietwat licht erotisch getint filmpje, dat als aanklacht moet dienen tegen onderdrukking en mishandeling van vrouwen binnen de islam. Al moet ik toegeven dat de beelden spreken. Je aanpak deugt alleen niet. De provocerende beelden leiden de aandacht af. De beelden blijven bij de mensen op het netvlies staan, maar de woorden vervagen. Qua vorm en content sluit je boodschap niet eens aan bij de doelgroep. Daarmee schiet het filmpje zijn doel voorbij.

Ayaan wil schitteren op het wereldtoneel met haar provocerende en kwetsende uitspraken over de islam en Neerlands bekendste islamofoob Van Gogh steunt haar daar onvoorwaardelijk in. Ik had ook niet anders verwacht van Van Gogh, die geen ballen heeft om de Israelische propaganda te bekritiseren, maar bewust op zoek gaat naar een zwakke prooi waar inmiddels half Nederland op jaagt. Lekker goedkoop! Hij laat zich maar al te graag meevoeren in de hetze tegen de islam. Ik vind het een knap staaltje verkapte zelfmoord van Hirshi Ali en Theo van Gogh. Die twee zijn toch niet serieus te nemen als opinieleiders voor het nuchter verstand in Nederland. De kritiek is ongenuanceerd en eenzijdig. Ze bereiken precies het tegenovergestelde van wat ze willen bereiken. Ayaan duikt weer eens een tijdje onder en krijgt 24-uurs persoonsbewaking op kosten van de Nederlandse belastingbetaler en Van Gogh tekent zijn doodvonnis wanneer hij “Submission” verkoopt aan Al-Jazeera. Misschien een schrale troost voor Van Gogh wanneer hij eindelijk de 72 maagden in het wit, in zijn armen mag sluiten in het paradijs. Ayaan en Theo van Gogh leveren geen positieve bijdrage aan een dialoog, ze slaan het eerder dood. Wie wordt aangevallen zal in de verdediging schieten, daar is geen logica voor nodig. De verhouding tussen moslims en niet-moslims wordt verder op scherp gezet.

Wanneer Ayaan zo graag een discussie wil ontketenen over de positie van de vrouw binnen de islam, ’s wereldst snelst groeiende religie, dan moet ze enige terughoudendheid betrachten en niet meteen de aanval openen op alles wat met de islam te maken heeft en alle moslims onheus bejegenen. Zo komt het namelijk bij mij over. Ze maakt meer kapot dan de mensen lief is. Daarmee maak je geen vrienden, maar vijanden. Waarom moet het zo nodeloos provocerend en kwetsend zijn. Waarom kan Ayaan haar boodschap niet op een andere manier overbrengen, met minder naakt en meer genuanceerd. Dan zou ze de steun van veel gematigde moslims hebben meegekregen. De goede wil om vrouwen in benarde posities te helpen zal iedereen toejuichen, maar haar methodiek deugt niet. De seksueel geladen boodschap zorgt voor een mentale kortsluiting in de bovenkamers van conservatieve geesten. Ik ben zelf gematigd, maar de shock was er niet minder om toen ik het provocerend karakter van het filmpje zag bij VPRO’s “Zomergasten”.

Dat een vrouw als Hirshi Ali samen met Van Gogh op handen wordt gedragen, laat zien hoe een relatief klein land als Nederland groot kan zijn in kleinzielig denken. Ayaan is de parasiet, die meelift op de hetze tegen de islam. Daar heeft zij haar succes aan te danken. Omdat de islam mikpunt is van kritiek, zijn haar bijdrages welkom in een aan islamofobie lijdend Nederland. Moslims zijn het ‘leidend’ voorwerp. De mensen die het filmpje hebben gezien denken waarschijnlijk nu nog negatiever over de islam, omdat Ayaan uitspraken uit de koran voor de zoveelste keer uit hun verband weet te rukken, en dat zal het “wij en zij-gevoel” in Nederland alleen maar verder versterken.

Moslimvrouwen zien geen voorvechter/leider in Ayaan, omdat zij het gevoel van vijandigheid tegen de islam versterkt. Daar wil je als moslima niet mee geassocieerd worden, dus kruip je verder terug in je schulp. Volgens culturele antropologen doorbreekt Ayaan geen taboe, ze wekt alleen de schijn. Ik zie haar videoboodschap dan ook als een mediastunt omdat de verwarde vrouw verlegen is om aandacht. Of is het een vorm van doe-het-zelf therapie? Wanneer Ayaan zo graag martelaar wil worden van het vrije woord dan moet ze haar kamerzetel maar inleveren. Een volksvertegenwoordiger die het “wij en zij-gevoel” versterkt in de samenleving, hoort niet thuis in de politiek. Waarom praat Ayaan toch niet met moslims maar voortdurend over hen.

[i]31 augustus 2004[/i]


18 reacties

Scepsis · 13 december 2004 op 13:27

Beste lezers,

Mijn column is let wel VOOR de moord op Theo van Gogh geschreven. De originele tekst staat ook op de site van DJJ en is op 31 augustus 2004 gepubliceerd. Later na de moord op Theo van Gogh is het nog een keer geplaatst als achtergrondverhaal met de volgende tekst:

Deze ochtend werd cineast Theo Van Gogh (47) vermoord. De Jonge Journalist dook in zijn archief en trof er dit artikel aan
– 31 augustus 2004

Ayaan Hirsi Ali is een vrouw van extremen. Als oud-lid van het Islamitisch broederschap en potentiele martelaar had zij op voorhand kunnen weten wat de consequenties zouden zijn voor het uitbrengen van Submission I, omdat deze dame zelf lid was van een club conservatieve islamisten. Nu als afvallige had Ayaan Hirsi Ali zich nog steeds bewust moeten zijn van de gevaren, en had zij Theo van Gogh nooit mogen blootstellen aan die gevaren. Zij weet als geen ander, hoe conservatieve geesten denken. De moord op Theo van Gogh was te voorspellen maar valt op geen enkele manier goed te keuren en had zelfs voorkomen kunnen worden.

Scepsis

WritersBlocq · 13 december 2004 op 16:01

Pffff Scepsis, ik vind het een te zware bevalling en heb hem niet uitgelezen.
Het is geen column. Ik hoop dat het jou oplucht(te).
Groetje, Pauline.

Raindog · 13 december 2004 op 17:37

Goed, niets neurotisch is mij vreemd…

Verwerpelijk stuk wat mij betreft. Ten eerste het verwijt dat ik je al veel eerder gemaakt heb: oude en elders eerder gepubliceerde stukjes insturen. Stuur me een url en dan lees ik je daar wel. Of niet natuurlijk. Hou het daar dan maar op. Tevens waardeer ik je toevoeging voor wat betreft het tijdstip van schrijven, maar dan vraag ik me onherroepelijk weer af wat nu de toegevoegde waarde is om dit dan nu nog weer eens te publiceren? Ja, ik weet het, ze ‘dreigt’ zo langzamerhand weer ten tonele te verschijnen. Is dat dan de reden misschien? Let wel; dat is geen beschuldiging maar slechts een simpele vraag hoor. Het is namelijk overduidelijk dat veel mensen Mohammed Bouyari dankbaar zijn dat hij Ayaan in de coulissen heeft doen laten verdwijnen en dat er krachten in het spel zijn die alle belang hebben bij die toestand. Theo dood, Ayaan monddood. En altijd die afschuwelijke diskwalificatie van haar persoon als ware zij gek, de parasiet, het arme meisje enzovoort. Jij speelt op de man, en niet op de bal. Blijf het roepen tot iedereen je gelooft maar mij krijg je daarin niet mee. Ik zal haar lof blijven bezingen, juist nu.

Wat me opvalt is dat de schuld voor de hele toestand structureel bij Ayaan wordt neergelegd. Zij provoceert, zij shoqueert, zij zegt dingen die ze beter niet kan zeggen, zij riskeert represailles, sterker nog zelfs, zij zou suïcidaal zijn. Sinds wanneer leef ik in een land waarin het suïcidaal is om (overigens vanuit een enorme maatschappelijke betrokkenheid) op te komen voor je mening of de dingen waarin je gelooft? Dit geeft mijns inziens goed weer hoe krom het is, waar het eigenlijk allemaal om te doen is. Het gaat gewoon om de man, het gaat helemaal niet om de bal joh.

Het mooiste vind ik nog dat door dit alles, juist voorzichtig aan aan het gebeuren is wat zo ontzettend nodig was/is en wat Ayaan nota bene ook zo graag wil. De islamitische gemeenschap ontplooit initiatieven om eindelijk eens richting te geven aan haar parochie in dit koude kikkerlandje. In dit kader noem en roem(!) ik het voorbeeld van imam Mustafa Abed Ali Lafte van de Husseinmoskee in Assen. Deze fantastische man, waar velen een voorbeeld aan zouden kunnen nemen maar dat terzijde, heeft door zijn initiatief even drie fatwa’s uit het midden-oosten gevraagd en gekregen waarin heel duidelijk wordt gesproken over hoe de verhoudingen in een land als Nederland zijn en over hoe een ieder met elkaar om hoort te gaan. Hulde aan deze man! Deze man doet echt iets voor zijn gemeenschap en dat is duidelijk wat anders dan ‘de boel bijelkaar houden’ zoals andere leiders van gemeenschappen in dit land propageren. Zoals Leon de Winter geheel terecht interpreteerde: de enige reden waarom de boel bijelkaar gehouden zou moeten worden, is dan kennelijk het feit dat deze uit elkaar dreigt te vallen. En dat is de bal die we op dit moment aan het bespelen zijn. Het is juist niet de bedoeling dat de boel uitelkaar valt en wat we nodig hebben is het aanbrengen van nieuwe vormen van binding, hechting en structuren. Het hoeft niet op de man gespeeld te worden maar jammer genoeg begrijpt een bepaalde categorie dumbasses dat niet. Mensen als Ayaan gelukkig wel.

Niet alle van Ayaan’s uitspraken zullen altijd even gelukkig zijn. Dat dit soms voor een zeker deel met taal- en uitdrukkingsverschillen te maken kan hebben, is iets waar de meesten onder ons maar liever gemakshalve aan voorbijgaan. (Ze spreekt Nederlands doch denkt afwisselend Engels en Somalisch als ik het me goed herinner. Zelf denk ik bijvoorbeeld in het Fries en weet een enkele keer dan ook uitermate interessante versprekingen te maken.) Haar doel en missie verdienen ondanks alles alle steun. Ayaan is een ware heldin!

En dat wilde ik nou wel eens even kwijt, voordat ogen die al niet zo goed bestand waren tegen deze onzin, er de foute conclusies uit weten te destilleren met god weet wat voor gevolgen. Speel de bal, niet de man!

Is getekend,

Raindog

PS 1: Juist in het parlement bestaat er zoiets als een vrij woord. Ayaan zit daar prima op haar plek en als je dat werkelijk zo ziet zoals je beschreven hebt, dan is het herbestuderen van de portie staatsinrichting die je ooit eens hebt gehad misschien niet zo’n gek idee.

PS 2: Juist Ayaan heeft mijns inziens moslims opgezocht om met hen in debat te gaan. Opvallend genoeg kon niet iedereen daar altijd even goed tegen. Hoe zou dat toch komen….

PS 3: De vergelijkingen die je in internationaal opzicht maakt zijn bespottelijk, zo niet hilarisch, en m.i. uitsluitend bedoeld om de aandacht af te leiden van haar missie in Nederland; de bal.

Bakema_NL · 13 december 2004 op 19:14

Te ver gaan………….subjectief begrip. Veel mensen gaan te ver in het een en ander, voor anderen is het nog niet ver genoeg. Ga jij maar een algemeen geldende omschrijving geven voor wat nou eigenlijk te ver gaat.
Onze kinderen word geleerd dat schelden geen pijn doet………..hoewel ik het eigenlijk betwijfel of het nog wel zo gebeurt. Maar in wezen klopt dit natuurlijk. Dan is het bij al die godsdiensten niet echt toegestaan om iemand te vermoorden, toch roept Ayaan dit volgens jou over zichzelf af. Het is erger dat er word aangenomen dat Ayaan wel vermoord zal worden, dan dat er mensen beledigd worden door wat zij zou zeggen.
Maar dat vergeten de meeste mensen geloof ik.

Dees · 13 december 2004 op 20:45

Op twee punten sla je wat mij betreft de plank mis.

Waarom moet je, indien je iets bevecht, volgens jou je ook bewust zijn van de andere misstanden, die er ergens wellicht mee samenhangen? Waarom, als zij haar missie vindt in het bevechten van (apsecten van) de Islam, MOET zij volgens jou ook haar ogen openen voor misstanden binnen andere religies, zeker als je bedenkt dat ze nou niet bepaald een andere religie bepleit en als je bedenkt dat zij juist de Islam van binnenuit kent? Vreemde manier van redeneren. Wat zou zij te ageren tegen de SGP?

Een ander punt is het provoceren. Je hebt gelijk als je zegt dat provocatie mensen dusdanig tegen de borst kan stuiten, dat ze volledig dichtslaan. Tegelijkertijd kan provocatie m.i. dienen als eye-opener. Ook kan provocatie er voor zorgen dat er een gematigder middenweg geluid ontstaat, dat in het huidige klimaat totaal lijkt te ontbreken.

Ik ben verre van VVD-er, maar voor Ayaan Hirsi Ali eigenlijk weinig meer dan een schoorvoetend groeiend respect, juist vanwege een integriteit, die ik wel meen te zien… Vrouw met een oprechte missie, niet een mediageile doos, ofzo. Dat jij dat afdoet als ‘psychische nood’, getuigt van een gebrek aan respect dat zij m.i. niet verdient.

Mosje · 13 december 2004 op 21:35

Een stukje insturen over actualiteiten, en er dan bijschrijven dat het gedateerd is, dat kan helemaal niet! Schrijf dan iets nieuws, of pas het aan, of stuur niets in.
Nu lijk je te lijden aan column-exhibitionisme.
(Dit laatste woord had mooi gepast in het zojuist afgelopen Groot Dictee)
😛

Fred · 13 december 2004 op 23:31

Ik wilde heel wat reageren op de reacties. Maar laat maar.
Ayaantje is een ex-roker en zoals we allemaal weten zijn dat de ergste. Beter is het als zij zich gaat gedragen als volksvertegenwoordiger en minder als activiste. Want die kwalificatie is de juiste. Niet alleen haar mening is de enige juiste, overal is er enige nuance. En als ze ook eens leert luisteren kan ze nog een heel eind komen. Tot dan toe verliest ze alleen mijn respect. Zelfs de mensen voor wie ze zegt te vechten keren zich van haar af en dat is jammer.

Kees Schilder · 14 december 2004 op 07:40

Na eerst het pamflet van Scepsis te hebben doorgeworsteld en vervolgens het epistel van raindog,heb ik besloten eerst even te gaan slapen

archangel · 14 december 2004 op 09:07

@ Kees: amen to that! Ik kreeg een beetje hetzelfde gevoel… wel kan ik er aan toevoegen dat ik het eens ben met Fred (zoals kennelijk meestal het geval is).

Iedereen is zo huiverig voor polarisatie. Waarom o waarom o waarom neemt iedereen dan zulke extreme standpunten in, zonder ruimte te laten voor nuances? Is dat niet zo’n beetje een definitie van een gepolariseerde samenleving?

Ik snap het gewoon niet.

O ja, ik heb niet écht een uitgesproken mening over Ayaan. Maar volgens mij schiet ze haar doel ver voorbij met uitspattingen als het Submission-filmpje. Als zelfs mishandelde Moslima’s zeggen dat het hen pijn doet om die film te zien vanwege het respectloze en provocerende karakter ben je niet goed bezig, denk ik.

En ik vind het ook belachelijk dat ze ‘zitting’ heeft in de kamer (en daar riant voor betaald wordt), maar in de praktijk bezig is met het schrijven van boeken en het maken van films.

Tja.

Kees Schilder · 14 december 2004 op 11:14

Inmiddels een paar uur geslapen maar ik snap het nog steeds niet.
Ben het wel met Archangel eens dat Ayaan betaald wordt voor het werk in de kamer en niet voor het promoten van haar eigen prive liefhebberijtjes.Nu is ze niet de enige die Gemeenschapsgeld gebruikt ter financiering van eigen projecten maar,dit rijst wel erg de pan uit.
Volgens mij heeft Ayaan haar punt gemaakt en zo kan het wel weer.

[quote]Het Amerikaanse bisdom maakt zich op grote schaal schuldig aan kindermisbruik. [/quote]

Begin eens met een nieuw project, Ayaan, bijvoorbeeld het aanpakken van de gristelijke 5e colonne kinderlokkers.
Daar kun je in een film ook geestig mee scoren hoor.Maar doe de regie dan wel zelf ,ja? We zitten op dit moment namelijk nogal krap in onze topregisseurs.
Maar zonder gekheid.Vrede op aarde voor alle mensen en…be carefull out there

Mien · 14 december 2004 op 13:18

Basiskritiek aan een columnisten-redacteur in spee (maar ach ja … beroepsdeformatie kan ten grondslag liggen; een goede pedagoog slaat immers ook wel eens zijn kinderen …!)

* Je column is te lang voor een column!
* Binnen de column val je telkens in herhaling!
Misschien is dit bedoeld als Islam-metrum, maar het werkt in ieder geval niet! Het ontkracht juist hetgeen je wil mededelen!
* Het is naar mijn gevoel oud nieuws, niet actueel dus. Het geeft ook geen nieuwe kijk op zaken.

Tot slot een positieve noot.
Je neemt wel stelling (hoewel een beetje al te stellig!).

Groet,

Mien Kritiek

Scepsis · 14 december 2004 op 13:21

Een goede vriendin van Theo van Gogh, columniste Ebru Emar wast Ayaan Hirsi Ali de oren in haar column. Ik ben benieuwd of de mensen die kritiek hebben op mijn columns haar uitspraken aan het adres van Ayaan kunnen waarderen. Lees en huiver:

Beste Ayaan,

Het is nu meer dan een maand geleden dat Theo van Gogh ritueel is afgeslacht, met een brief aan jóu op zijn buik vastgespietst. Theo is niet meer. Jij laat weten dat je alles leest en hoort. Ik hoop dat je ook kennis hebt genomen van de inhoud van de brief die Theo voor jou in ontvangst heeft mogen nemen. Ik ben blij dat die je strijdbaarheid heeft aangewakkerd. Er moest iemand dood, maar jij bent strijdbaarder dan ooit.

Toch ben ik je dankbaar Ayaan. Je hebt de VVD –leden ontmaskerd als de meest hersenloze Nederlanders. Heb je niet heel erg hard moeten lachen om die staande ovatie? Een staande ovatie voor een vrouw, die de polarisatie in Nederland tot extremen heeft weten te brengen. Een staande ovatie voor een vrouw die een privé-oorlog tot nationale oorlog heeft weten te verheffen. Een staande ovatie voor een vrouw, voor wie Theo van Gogh 20 kogels om de oren kreeg, waarvan er zeven doel troffen. Een staande ovatie voor een vrouw, voor wie op het lichaam van Theo van Gogh met een mes een brief in zijn buik werd gespietst. Een staande ovatie voor een vrouw, voor wie Theo van Goghs hals werd doorgesneden. De VVD is niet meer wat ze geweest is, Ayaan, dank je voor het duidelijk maken daarvan.

bron: http://www.propriacures.nl/archief.php?artikelid=397

http://www.nieuwerevu.nl/postbus52

Mijn column is idd te lang maar het is meer een geweldsexplosie van woorden na het zien van Submission. Lees persoonlijk betoog. Ik ben overigens niet van mening dat ik steeds in herhaling val. Bovendien is het geen oud-nieuws maar erg actueel. Kritiek van Brinkhorst en etc.

Ma3anne · 14 december 2004 op 14:27

De basis is, dat Ayaan strijdt tegen de onderdrukking van de vrouw in de hele wereld en op allerlei manieren. In een mannenmaatschappij als de onze lijkt dat signaal nog steeds niet gehoord te worden en wordt er (met name door mannen) van alles bijgesleept, wat er niks mee te maken heeft. Hier getuigt deze column wel heel duidelijk van.

Zij heeft een niet mis te verstane boodschap, waar ik absoluut achtersta. Helaas kan ze mijn voorkeurstem niet krijgen, want ze is naar de verkeerde partij overgestapt. Ik heb enorm veel bewondering voor deze vrouw. Al houd ik mijn hart vast, wat haar volgende actie weer zal zijn.

Ik heb er drie dagen over gedaan om deze column door te worstelen. Kan het wat compacter de volgende keer?

Fred · 14 december 2004 op 14:38

Strijden tegen de onderdrukking van vrouwen is prima, maar laat ze zich dan concentreren op Nederland. Tenslotte is ze door Nederlanders gekozen. Wil ze meer dan moet voor een organisatie gaan werken waar ze die kans krijgt. Volgens mij deed ze dat al voor haar politieke loopbaan.
Daarnaast denk ik dat je emancipatie niet kunt opleggen maar zal het van binnenuit moeten gebeuren. Uiteindelijk zijn er ook vrouwen gelukkig nu, en willen het zo houden. Anderen willen emanciperen en moeten we ondersteunen waar we kunnen.
Tja en debatteren: Zoals Plato al zei. “In een debat moet je de waarheid vinden.”
Niet iedereen heeft alle wijsheid in pacht ook Ayaantje niet, dat bedoelde die goede oude man lang geleden. Ze blijft op dit moment nog steeds bezig als een ‘ex-roker’. Maar met te weinig resultaat. Misschien werkty een andere aanpak beter. Uiteindelijk moeten we het toch samen moeten doen.

archangel · 14 december 2004 op 14:58

Fred: de stem van de rede 🙂

Ik ben het weer helemaal met je eens.

En @ Ma3: ik ben het in zoverre met je eens, dat ik ook best vind dat Ayaan in de grond vecht voor een goede zaak. Maar het lijkt er angstaanjagend veel op dat ze daarin zó obsessief is geworden dat ze haar doelen mijlenver voorbij is geschoten.

Ze strijdt allang niet meer voor de onderdrukte vrouw (al dan niet in de moslimgemeenschap), ze strijdt alleen nog voor zichzelf. Dit is gewoon een privé-guerilla met oogkleppen op en oordoppen in, gefinancierd door de samenleving, en eerlijk gezegd mag ze daar wat mij betreft mee stoppen.

Raindog · 14 december 2004 op 17:11

Goed, aangezien er kennelijk op de kern van mijn kritiek niet behoeft te worden ingegaan (oh oh oh, wat een geweldige constructieve dialoog!), zal ik tenslotte maar even mijn steentje aan de polarisering bijdragen en dan hou ik er ook echt mee op.

Theo is dood, Ayaan heeft het gedaan en daarvoor zal ze boeten, hoe dan ook. Wat maakt het trouwens ook uit of een kogel nu van links, rechts, boven of onder komt.

Weg met ons…..

Raindog
(zelden op de fiets doch huisadres op verzoek verkrijgbaar)

melady · 14 december 2004 op 18:22

31 augustus 2004….???

heb je epistel niet gelezen omdat ik liever een column lees

Melady 🙂

Bakema_NL · 14 december 2004 op 19:24

[quote]Een goede vriendin van Theo van Gogh, columniste Ebru Emar wast Ayaan Hirsi Ali de oren in haar column. Ik ben benieuwd of de mensen die kritiek hebben op mijn columns haar uitspraken aan het adres van Ayaan kunnen waarderen. Lees en huiver:

Beste Ayaan,

Het is nu meer dan een maand geleden dat Theo van Gogh ritueel is afgeslacht, met een brief aan jóu op zijn buik vastgespietst. Theo is niet meer. Jij laat weten dat je alles leest en hoort. Ik hoop dat je ook kennis hebt genomen van de inhoud van de brief die Theo voor jou in ontvangst heeft mogen nemen. Ik ben blij dat die je strijdbaarheid heeft aangewakkerd. Er moest iemand dood, maar jij bent strijdbaarder dan ooit.

Toch ben ik je dankbaar Ayaan. Je hebt de VVD –leden ontmaskerd als de meest hersenloze Nederlanders. Heb je niet heel erg hard moeten lachen om die staande ovatie? Een staande ovatie voor een vrouw, die de polarisatie in Nederland tot extremen heeft weten te brengen. Een staande ovatie voor een vrouw die een privé-oorlog tot nationale oorlog heeft weten te verheffen. Een staande ovatie voor een vrouw, voor wie Theo van Gogh 20 kogels om de oren kreeg, waarvan er zeven doel troffen. Een staande ovatie voor een vrouw, voor wie op het lichaam van Theo van Gogh met een mes een brief in zijn buik werd gespietst. Een staande ovatie voor een vrouw, voor wie Theo van Goghs hals werd doorgesneden. De VVD is niet meer wat ze geweest is, Ayaan, dank je voor het duidelijk maken daarvan.

bron: http://www.propriacures.nl/archief.php?artikelid=397

http://www.nieuwerevu.nl/postbus52

Mijn column is idd te lang maar het is meer een geweldsexplosie van woorden na het zien van Submission. Lees persoonlijk betoog. Ik ben overigens niet van mening dat ik steeds in herhaling val. Bovendien is het geen oud-nieuws maar erg actueel. Kritiek van Brinkhorst en etc.[/quote]

Ooooh, dus Ayaan heeft eigenlijk Theo vermoord?
Ik schreeuw moord en brand, Mohamed B. zit ten onrechte vast, waar gaat het heen met onze rechtsstaat?
Het lijkt me zinnig ons meer ongerust te maken over lieden die tot moord in staat zijn, zeker een moord als die op Theo, dan lieden die met hun uitspraken wellicht iets uitlokken. Ik dacht altijd dat je overal boven moest staan wat betreft schelden/provoceren etc? Behalve in het geval van onze medelanders natuurlijk, dan weer niet, dat is weer niet politiek correct.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder