Valt het u ook wel eens op hoe dicht “bink” en “boef” bij elkaar staan ? De “bink” dan in de betekenis van de man die goede sier maakt, die aanzien geniet, die daar ook zelf van geniet en dat niet onder stoelen of banken steekt. Deze binken tref je aan in meerdere gebieden: in de werelden van amusement en glamour, (top)sport en de begeleiding daarvan, niet te vergeten radio (en dan vooral “jeugdradio”) en televisie. Zij vullen wekelijks al het drukwerk dat de boulevardpers, zo u wil de roddelbladen, over ons uitstrooit. Wat zou die moeten beginnen als er geen binken waren wier ijdelheid gestreeld wordt door al die aandacht in de kappersbladen. Bladen die ook zo makkelijk een plaatsje vinden tussen spruitjes, karnemelk, wc.rollen (ja, grote pakken) en Van Dobben kroketten in het boodschappenkarretje van de super. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het grote publiek zelf die “binkenwereld” in stand houdt door er zoveel belangstelling voor te tonen. En dan de boeven.. Zijn dat ook niet vaak lieden die trachten goede sier te maken, maar dan door activiteiten die niet het daglicht mogen zien, die verboden zijn, die in veel gevallen weerstand op wekken of verwerpelijk zijn ? Maar waarvan we met zijn allen toch ook graag het naadje van de kous willen weten. Ook hier weer: de kranten, bladen, televisieprogramma’s, zij allen stimuleren die belangstelling alleen maar. Als PRdV niet door de Sahara tuft houdt hij zich er ledig mee ! En hoeveel mensen hebben juist voor die boevenwereld een zekere waardering omdat je er zulke spannende boeken over kunt lezen, omdat de boeven het in zich hebben ook begeerde binken te zijn ? Heel wat boeven zijn charmeurs tot in hogere kringen ! Herinnert u zich de Neeltje Jacoba nog ?

Ook in het dagelijks leven staan binken en boeven maar al te vaak heel dicht bij elkaar. Doemt er weer ergens een schandaal op dan lees je namen die je zowel in de ene kring als in de andere kunt onderbrengen. Schijnbaar hebben die gebieden vele raakvlakken en kunnen ze elkaar node missen. Langs de randjes lopen van wat kan en wat niet kan maakt je òf een succesvol zakenman òf een justitiële klant. En de grens is moeilijk te bepalen. Wat kan nog net door de beugel en wat is misdaad ?

Werken met je handen, daar kan je niet rijk van worden. Hooguit je kost verdienen en vaak ook nog wel een redelijk welstandsniveau bereiken. Maar rijk, daarvoor zijn andere factoren nodig. Dat hoeft zeker niet alleen uit verwerpelijk handelen te bestaan. Durf hebben iets aan te pakken, iets nieuws maken of uitvinden wat bij de grote massa aanslaat, geluk hebben in je beslissingen, het kan allemaal meebrengen dat iemand op legale wijze furore maakt.

Lukt je dat dan ben je in veler ogen niet alleen een fortuinlijk man maar ook een man van aanzien. En voor man mag je ook vrouw lezen. Niet iedereen denkt er zo over. Die anderen gaan er van uit dat die succesvolle zakenman met schone handen zoveel verdient omdat het “werkvolk” het werk mag opknappen. De baas verdient er teveel aan en de mensen op de werkvloer te weinig. Sommigen gaan hierin zo ver dat zij in deze figuren alleen maar de boef zien! Zij gedragen zich misdadig jegens hun werknemers !

Ik zet nu in gedachten alle inwoners van ons land op een rij. Links de grootste binken rechts de grootste boeven. En iedereen op een plaatsje daartussen. Laat ieder maar voor zich uitmaken waar hij zou moeten staan. Ter geruststelling: ik ga er van uit dat het leeuwendeel van de bevolking in de buurt van het midden zou moeten staan. En nog bink nog boef genoemd mag worden.

Ik ga nog een stapje verder. Ik maak van die lange rij een kring. De uiteinden komen bij elkaar. Als iemand in de buurt van de las een beetje opschuift kan hij zo van bink worden tot boef. En daar heb ik al hiervoor op gewezen. Kan het andersom ook ? Ik sluit het niet uit, maar het zal veel spaarzamelijker voorkomen!

Vermoedelijk zult u, lezer, een plaatsje voor u zelf zoeken aan de overzijde van de kring. Dat garandeert u in ieder geval een veel rustiger en veiliger bestaan. En dat is mooi meegenomen in een samenleving waar we met zijn allen zoveel kritiek op hebben.


7 reacties

Mosje · 20 januari 2005 op 11:41

Ik vroeg me na het lezen af waar je nou precies naar toe wilt met je verhaal. Dat boeven op binken lijken? Dat we een plekje moeten zoeken in het veilige midden? Dat er teveel kritiek geuit wordt?

Ik houd niet zo van het plaatsen in hokjes, of zoals jij het verwoordt: het plaatsen ergens in een cirkel. Als iemand zegt: “Daar staat Mosje”, dan ga ik snel ergens anders staan. Zelfs op een boevenplaats als ik er zin in heb.

tontheunis · 20 januari 2005 op 12:20

Mosje heeft (weer eens) alle gelijk van de wereld. Maar ik ga iets verder dan hij, want je column roept wrevel op bij me.
Wie ben jij om een ander te vertellen dat hij of zij ergens staat in de samenleving?
Ik ken mensen die (naar jouw woorden) bink zijn en lieden die (naar veler woorden) boef zijn. Scheidslijnen tussen daad en misdaad zijn flinterdun en hebben een heel groot grijs niemandsland. Maar ik weiger om me te laten vertellen waar ik sta of waarschijnlijk ga staan volgens jou en uberhaupt dát ik ergens moet gaan staan. Geen hokje is groot genoeg dat ik me erin laat plaatsen door een ander.
TT

Martijn · 20 januari 2005 op 12:37

[quote]Wie ben jij om een ander te vertellen dat hij of zij ergens staat in de samenleving? [/quote]
[b]De columnist?[/b] 😕

[url=http://www.examedia.nl/columnx/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&order=0&topic_id=338&forum=5&post_id=&refresh=Gaan]…[/url]

[b][size=xx-small]”[i]Omdat de column beschikt over vele journalistieke vrijheden om het uiteindelijke doel te bereiken – namelijk het uitlokken van een discussie, aanzetten tot nadenken, vermaken of ontroeren – is generalisatie een bekend fenomeen onder deze eigenzinnige teksten.[/i]”[/size][/b]

Maakt jou dat tot de mensen die in het hokje:
“Niet te plaatsen in een hokje – hokje” zitten, Ton? 😛

Iedereen zit in een hokje, echt. (lees: vind ik.)

Groet Martijn 😀

Ma3anne · 20 januari 2005 op 14:04

Interessant gegeven, die cirkel. Punt is alleen wiens normen en waarden je als referentie neemt. Ik denk dat elk willekeurig mens jou op een andere plaats zal zetten en dat is telkens weer net de plaats die jij niet voor jezelf had gedacht.

Wat dat betreft gaat het beeld een beetje mank, vind ik. Er is geen constante factor waarmee gemeten wordt. Maar dat is naar ik begrijp precies wat je wilt vertellen en dat klopt dus weer.

Een onlogisch logische column.

tontheunis · 20 januari 2005 op 16:21

[quote]Iedereen zit in een hokje, echt.[/quote]

Waar je helemaal gelijk in hebt, Martijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik klakkeloos accepteer dat iemand beweert dat ik de veilige middenmoot opzoek. Dat soort hokjes verdragen zich niet met wie ik ben en dus wens ik daar ook niet door iemand geplaatst te worden. De schrijfster spreekt mij immers persoonlijk (maar wel netjes met U) aan.
Verklaart dat mijn reactie voldoende?
Overigens slaat Ma3 de spijker (weer eens) radicaal op de kop. Welk een wijsheid zo’n heks al niet in zich bergt…

TT

Floor Janse · 20 januari 2005 op 22:11

Ik heb niet gevraagd publiekelelijk te maken waar iemand staat, maar hoe je het ook wendt of keert, iedereen staat ergens op die cirkel. Ook degene die dit commentaar levert, of hij/zij wil of niet. En staat ergnes in het midden je niet aan, wil je dichter bij bink of boef staan, nou wat let je !!!

melady · 20 januari 2005 op 23:46

[quote]Ik heb niet gevraagd publiekelelijk te maken waar iemand staat, maar hoe je het ook wendt of keert, iedereen staat ergens op die cirkel. Ook degene die dit commentaar levert, of hij/zij wil of niet. En staat ergnes in het midden je niet aan, wil je dichter bij bink of boef staan, nou wat let je !!![/quote]

Oeps.. publiekelelijk…woordspeling of…

[quote]Ik zet nu in gedachten alle inwoners van ons land op een rij.[/quote]

Dat is een rij van meer dan 16 miljoen..waar moeten we ons verzamelen?

Melady 🙂

Geef een reactie

Avatar plaatshouder