Geert Wilders heeft zijn tienpuntenplan voor de landelijke verkiezingen van komend jaar bekend gemaakt. In zijn verkiezingsprogramma zegt Amadeus ‘Klare Wijn’ te schenken, maar in de ogen van deze scepticus smaakt het naar goedkope bocht met een naar racisme smakende bittere afdronk. Zijn onverzettelijke pleidooi om artikel 1 van de Grondwet af te schaffen, is geen tongstrelende exclusieve wijn, maar een levensgevaarlijk narcosemiddel om het Nederlandse volk in slaap te sussen voor wat er komen gaat als de man zijn kansen schoon ziet. Geert Wilders heeft een geheime ‘Israëlische’ agenda. Mijn linksdraaiende darmflora’s kokhalzen zich omhoog als ik de woorden van de rechtse Wilders hoor, dat het gelijkheidsdenken het onmogelijk maakt om problemen te benoemen. Dat is een ronduit bedrieglijke uitspraak.

De recente gemeenteraadsverkiezingen hebben juist aangetoond dat het hart van Nederland weer steevast op links klopt. Populisten als Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders hebben niet alleen de problemen met man en paard genoemd, maar ook de tegenstellingen in de samenleving vergroot. Het antwoord wat ik “ de zoete wraak van de allochtonen “ noem , kwam op zeven maart. Sindsdien kleurt Nederland weer rood. Allochtonen en vooral moslims, maar ook mijn nuchtere Nederlandse vrienden zijn de twee meer dan zat. Hirsi Ali heeft zich ontpopt als een activiste, die vaker buiten de Tweede Kamer opereert dan daarbinnen. Geert Wilders wakkert nationalistische gevoelens aan. Ik heb niets tegen pattriotisme, maar bijzonder veel tegen politici die een ras of volk moreel superieur verklaren zoals Adolf Hitler dat deed in het verleden.

De dikke van Dale zegt het volgende over racisme:

1 het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens een ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde => rassendiscriminatie, rassenhaat

Geert Wilders is één van de wolven, die wij de schaapskleren moeten ontnemen voor de verkiezingen van 2007. Ik zie duidelijke parallellen in de politiek van Wilders met die van Israël tegen de Palestijnen. Er zijn duidelijke overeenkomsten en aanknopingspunten, die mij zorgen baren met wat Wilders voor heeft met dit land. Wilders heeft jarenlang gewoond en gewerkt in Israël in de kibboets en heeft daar veel vrienden gemaakt. Tot zijn vriendenkring behoren onder andere racistische generaals, die door moeten gaan voor oorlogshelden. Enige tijd terug was Geert Wilders in Israël om geld en ‘goede raad’ in te zamelen voor zijn Partij voor de Vrijheid. Vooral op het gebied van veiligheid spreekt Wilders vol lof over Israël. In de ‘blauwe ogen’ van Wilders is Israël een voorbeelddemocratie. In mijn bruingroene ogen is het allesbehalve dat. Het land is de vleesgeworden schaamte van de Westerse beschaving voor wat de joden is aangedaan in West en Oost-Europa, maar de Palestijnen betalen de prijs.

Ik quote mijzelf eens voor de verandering:

” In een land waar sprake is van een bezetting wordt nooit veiligheid of vrede gediend. Een bezetter strijd niet tegen terreur, maar veroorzaakt terreur.”

Het is een ‘Al-Naqba’ (Katastrofe) dat Israël in de beschaafde wereld bekend staat als de enige democratie van het Midden-Oosten. Mijn god, het land telt vierderangsburgers. Het heeft veel weg van een militaire etnocratie. De meest linkse politici in Israël zijn voor Nederlandse maatstaven rechts. Een van Wilders grote voorbeelden is Moshe Yalon, wiens herdenking hij in januari 2005 heeft bijgewoond. Een andere Moshe, was een meedogenloze generaal een voorstander van stille onderdrukking en bezetting van het Palestijnse volk. Zolang de Palestijnen niet in opstand kwamen, kregen zij eten en drinken en marginale vrijheid om te bewegen, maar iedere proclamatie op een vrij en onafhankelijke Palestina werd met ijzeren hand neergeslagen.

De bezetting van Palestina is vanzelfsprekend geworden in Israël en wij in de beschaafde wereld zijn stille getuige hoe Israël als een gewetenloze, dolle hond huishoudt in de bezette gebieden. Geert Wilders heeft juist sympathie voor die zionisten, die de Palestijnen beschouwen als ‘untermenschen’. In de ogen van Wilders en de zijnen zijn moslims de untermenschen van de moderne tijd en dat wil hij maar al te graag tot uitdrukking brengen door het non-discriminatie beginsel af te schaffen, en daarvoor in de plaats een nieuwe wettekst aan te nemen. Israël heeft in het verleden voldoende ‘wisselgeld’ verzameld aan medelijden en verborgen schuldgevoelens, zodat een etnische zuivering van de Palestijnse gebieden lange tijd onopgemerkt is gebleven voor het halfblinde oog van de Westerse wereld, maar in een reportage van het VPRO-programma ‘Andere Tijden’ wordt door de presentator zonder enige terughoudendheid gesproken van een etnische zuivering in de stad Haifa.

Wilders kan moeilijk alle moslims over de grens naar Duitsland zetten, maar met het afschaffen van artikel 1 beoogt hij, op uiterst geraffineerde wijze, moslims te degraderen tot tweederangsburgers binnen de grenzen van de Nederlandse wet. Wilders wil moslims vogelvrij verklaren, hen isoleren en politiek monddood te maken. Wie de lijn verder doortrekt, weet dat zijn politiek uiteindelijk ten goede zal komen aan de politiek van Israël. Hoe minder invloed moslims hebben in publieke functies en in de publieke opinie hoe groter de aanwas zal zijn van de radicale islam. Meneer weet dat hij het tegendeel zal bereiken, van wat hij zegt te bestrijden. Zijn politiek heeft dus weinig met bestrijding van de radicale islam te maken, omdat hij op ramkoers ligt met de moslims die hij juist nodig heeft om de radicale elementen te isoleren.

Wie zijn vijand wil bestrijden, moet weten hoe zijn vijand denkt. Ik weet hoe de ziektekiemverspreider van een Geert Wilders denkt. Hij voert een angst- en haatpolitiek tegen de islam. De vraag die Nederlanders zich moeten stellen is de volgende: “Hoe reëel is het dat 12 tot 15 miljoen moslims 450 miljoen niet-moslims kunnen bedreigen en overmeesteren?” De kans dat Nederland islamiseert en de islamitische wetgeving, de sharia, wordt ingevoerd in dit land is zeer maar dan ook zeer onwaarschijnlijk. Een week geleden rolde de intercity uit Brussel, Rotterdam binnen. Ik stapte uit en op het perron werd mijn aandacht getrokken door een meisje in een zwart gewaad. Ik schrok en voelde plotseling woede en schaamte in mij opkomen. Ik maakte verwijten in mijn hoofd, dat juist mensen zoals zij ‘gedressed’ in een burqua idioten als Wilders de wind in de zeilen geven. Mijn dodelijke blik kruiste haar rakelings.

Het gevoel, dat ik op dat moment had, wordt breed gedragen onder veel gematigde moslims. Dat is voor mij een geruststellende gedachte dat Nederland niet bang hoeft te zijn dat Nederland een Kalifaat wordt. De heren Wilders, Bart-Jan Spruyt en die verstrooide Arabist Hans Jansen, de incognito spreekbuis van de pro-Israëlische lobby, vergroten bewust de gevaren en dreigingen die zouden uitgaan van de radicale islam. Een grote meerderheid van die 12 miljoen moslims is gematigd. Dat 15 tot 20% zouden neigen naar de radicale vorm is onjuist. Wat wel het geval is, is als het Westen en vooral de VS dictaten blijven uitdelen en anderen met geweld hun wil willen opleggen, dat het Osama Bin Laden veel minder moeite zal kosten om aan nieuw personeel te geraken. Wilders wil juist voorkomen dat de gemiddelde Nederlander weet hoe de feitelijke machtsverhoudingen zijn tussen het Westen en het Midden-Oosten en de bevooroordeelde positie van Israël daarin.

Het afschaffen van Artikel 1 zet de poorten open voor een nieuwe Hitler in wording.
Nederlanders mogen best trots zijn op hun cultuur en tradities, maar in de Grondwet vastleggen, dat de joods- christelijke en humanistische traditie de dominante cultuur in Nederland is, maakt alle andere (niet-westerse) culturen ondergeschikt aan die ene cultuur. Dominantie betekent overwicht en morele superioriteit, dat werkt per definitie racisme in de hand. Ik streef ernaar dat Wilders niet de meest geciteerde, maar de meest bekritiseerde politicus wordt van het jaar 2006.


20 reacties

DriekOplopers · 2 april 2006 op 22:07

Je schreef: “Het afschaffen van Artikel 1 zet de poorten open voor een nieuwe Hitler in wording.” En dat is een waarheid als een koe!

Boe!

Driek

Scepsis · 3 april 2006 op 01:59

Ghehe, als jij nou de dappere stier met kloten zou zijn, dan zou je het nog feilloos kunnen onderbouwen en zou ik verder niks hoeven te zeggen. 😉 Er is geen directe relatie tussen vrijheid van meningsuiting en artikel 1 (het non-discriminatiebeginsel) maar het afschaffen van Artikel 1 van de Grondwet betekent dat minderheden in de samenleving niet langer worden beschermd zoals dat in een beschaving/ democratie wel het geval moet zijn. Door het opheffen van Artikel 1 wordt het verschil van Nederland met een ‘dictatuur’ juist kleiner. Het is makkelijk om een koe te gebruiken als repliek, maar dan moet je het dier wel bij de horens vatten. Nu mag je drie keer raden waarom het aantal extreem-rechtse sites in Nederland enorm is gegroeid? Als figuren als Geert Wilders en Hirsi Ali polariseren, dan scheppen zij een precedent om nazi’s in alle openheid te laten pleiten voor het moreel superieure blanke ras. Die deur wordt geopend door Wilders als hij zijn plannen doorzet om joods- christelijke en humanistische tradities dominant te verklaren in een multi-etnische samenleving.

Scepsis · 3 april 2006 op 11:07

Na het zien van het BBC-programma ‘Hardtalk’ kunt u zelf oordelen. Veiligheidsmaatregelen als een administratieve detentie wordt inmiddels veroordeeld door alle mensenrechtenorganisaties in de wereld. Wilders is uit op om een ‘Dutch Guantanamo ‘ te bouwen. Die in Cuba ligt juist zwaar onder vuur.

Klik op link voor interview met Geert Wilders.

http://www.bbc.co.uk/newsa/n5ctrl/progs/06/hardtalk/wilders22mar.ram

(realplayer is vereist)

senahponex · 3 april 2006 op 12:08

“Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

De linkse, zonder een beslissing of standpunt innemende Wouter Bos, de altijd huilende( niet omdat ze betrokken is, maar ze krijgt haar zin niet) Femke Halsema, en de met dictator behepte eigenschappen Jan Marijnissen. Nee, daar zitten we op te wachten.

Ik ben tegen discriminatie want het is altijd negatief. Je moet er toch niet aandenken dat je na een sollicitatie, je moet bedenken ik heb deze baan gekregen omdat ik van niet Nederlandse afkomst ben en ik ben nog vrouw ook, mijn kunde telt niet mee, mijn ontwikkeling telt niet, nee ik heb de baan gekregen op grond van linkse zgn. positieve, discriminatie je moet er toch niet aan denken.
Onze linkse vrienden denken: als we positief discrimineren dat dit de werkloosheid op korte termijn oplost, onzin deze linkse ideeën hebben het gevolg gehad dat het recht extremisme opkomt. Wat weer tot gevolg heeft dat link extremisme weer volop in de weer kan.
En wat betreft de afschaffing van artikel 1, heeft Wilders wel gelijk, want door de zgn. positieve discriminatie overtreed je artikel 1 en dat is zijn uitgangspunt.

Wat veel stemmen heeft opgeleverd bij de laatste verkiezingen is dat de linkse zijde van ons land in plaatselijke verkiezingen, de verkiezingsstrijd een sterk landelijk karakter heeft gegeven, waardoor de plaatselijke politiek en problemen vergeten zijn.

Links denkt ook dat geld uitdelen en de staatsschuld maar weer uitbreiden helpt. Geld uitdelen daar win je allen op korte termijn mee, de verkiezingen.
Als onze grote vriend den Uyl dit wat minder had gedaan en wat meer naar ouwe Drees had geluisterd was de nood wellicht een stuk minder geweest..

Geld uitdelen, help niet, zelfs niet voor de armste. Dit zijn tijdelijke korte termijn oplossingen. Structurele wijzigingen en samenwerking dat helpt. Een samengaan van links, rechts, boven en beneden. Het probleem in Nederland is, dat politici alleen op korte termijn denken nu even oplossen over x jaar zien we wel weer verder. Voorbeeld: vlak na de oorlog was er de babyboom dus je kon op je vingers na tellen dat er rond 2010 vergrijzing zou optreden. Daar gaan we nu wat aan doen, veel te laat. En dit geld voor veel zaken, en het vervelende voor je is, Scepsis, dat veelal een Linkse regering hier aan ten grondslag ligt.

Je verwijt rechts angst te verspreiden, zelf speel je in op de angst bij de Nederlanders, dat een nieuwe Hitler aan het opstaan is. Een zwak bod.

Daarnaast is een ieder die commentaar levert, het met jou visie niet eens is, een verstrooide analist of pro Israël man, vrouwtje, eventuele moslims die het niet met je eens zijn stellen niets voor, alleen flauwe niet onderbouwde opmerkingen, aan Israël en aan diegene die het niet met je eens zijn.

De zin dat wij Nederlanders best trots mogen zijn op onze cultuur, wat best trots, wij zijn uitermate trots op onze cultuur en tradities, ondanks al onze fouten die we maken, denk ik dat we het heel goed doen, beter dan veel andere landen. En daar ben ik trots op.

Scepsis · 3 april 2006 op 12:47

Senahponex maakt helaas een veel gemaakte denkfout. Positieve discriminatie in dit land is al enige tijd afgeschaft. U slaapt nog. Artikel 1 van de Grondwet bevordert niet positieve discriminatie, maar waarborgt de rechten en vrijheden van minderheden in de Nederlandse samenleving. Zoals de EU van Turkije of Roemenië eist dat de rechten van minderheden in die landen worden gewaarborgd. Het is dus eerder een kenmerk van een (Europese) beschaving. De aanknopingspunten met Israël zijn hier duidelijk aanwezig. Wilders wil zuivere Nederlandse steden. Het liefst een land zonder moslims. Israël wil een zuivere joodse staat en probeert te Palestijnen in Israël en de bezette gebieden te deporteren naar Jordanie door mensen dagelijks te mishandelen, vernederen en weg te pesten. Door de vele checkpoints, apartheidsmuur en vier verschillende identiteitspapieren. Wilders wil moslims een nieuwe status geven ‘binnen’ het bestaande rechtssysteem. Met andere woorden hij wil moslims op andere wijze behandelen en buiten het Nederlandse rechtssysteem plaatsen.
Tweederangsburgers maken zoals Israël vierderangsburgers telt. Administratieve detentie in Nederland is waar voor Wilders pleit. Israël pakt onschuldige burgers (ook kinderen) op uit zogenaamde veiligheidsredenen. Zonder enig vorm van proces worden mensen lange tijd opgesloten. De connotaties met Israël komen dus niet uit de lucht vallen, maar daar zijn duidelijke en concrete aanwijzingen voor. Helaas zijn er inderdaad verbanden tussen de zionistische (VN Resolutie 3379 racisme=zionisme) politiek van Israel, de groei van extreem rechts en polarisering door Wilders en Hirsi Ali. Artikel 1 in relatie tot de vrijheid van meningsuiting is niet aanwezig, maar wordt gebruikt om meer acceptatie te genereren voor het afschaffen van het eerste. Door te suggereren dat hier zou gaan om de vrijheid van meningsuiting wordt dus een deur geopend voor kwaadwillenden waar Wilders er een van is. Hij opent wel degelijk de deur voor de Hitlers in wording.

senahponex · 3 april 2006 op 14:14

O,o, de domme ik, ik slaap nog, nee scepsis jij bent wakker, je leest het verkeert zoals gewoonlijk. Ik vind dat artikel 1 in de grondwet moet blijven.
Maar dan moet je de door de Links rakkers ingestelde positieve discriminatie afschaffen. En zeg niet dat, dat al gebeurd is, overal kom je het tegen allochtonen en vrouwen hebben de voorkeur e.d.
En verder dwaal je ook weer af over Israël je verwijt deze dat enkele alleen joden in het land willen hebben, ja je hebt gelijk, de Palestijnse regering is flexibele en wil alleen maar dat de joden uitgemoord worden, en overigens wie plegen zelfmoord acties op schoolbussen. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.
En zoals ik al eens eerder heb aangehaald Geen mens is in staat de waarheid te herkennen noch jij noch ik.
En even over je grote opponent Wilders, mijn vriend is het niet, maar zoals zoveel, trek je veel van zijn uitspraken en lezingen uit elkaar, gebruik stukjes van zinnen, die in je betogen van pas komen.
Net als de Nederlandse linkse pers, en alleen maar omdat we toch vooral niet als iemand mogen overkomen als een racist. Ik maak geen onderscheidt op geloof afkomst geaardheid of wat dan ook, ik zover dit aan mij is oordeel ik of ik met diegene wil doorgaan, spreken of überhaupt omgaan, hoe ik de mens ken als individu. Mooi, lelijk, eerlijk, oneerlijk etc.

Scepsis · 3 april 2006 op 14:37

Het verschil tussen jou en mij is dat ik weet waarover ik schrijf en dat kan ik van jou bepaald niet zeggen. Positieve discriminatie is inderdaad afgeschaft en heel veel werkgevers kiezen eerder voor een CV waar GEEN Mohammed of Mehmet op staat. Over Israël sla je de plank weer eens totaal mis. Israël kampt binnen haar grenzen met een demografisch probleem. In tien/ twintig jaar tijd zullen de Israëlische Arabieren binnen de grenzen van Israël in de meerderheid zijn. Dat is waar men voor vreest, dat de zuiverheid van de joodse staat in gevaar komt.

Citaten uit het verleden bewijzen dat ook nog eens. Je argumentatie is zwak om het nog zachtjes uit te drukken.

“Sommigen geloven dat het beter is om zelfs een hoog percentage van niet-Joodse bevolking binnen onze eigen grenzen onder controle te houden. Anderen geloven het tegendeel, namelijk dat het gemakkelijker is hun activiteiten onder controle te houden, als ze naar een naburig land zijn overgebracht (vb Jordanië). Ik ben van de laatste opinie overtuigd en ik heb nog een bijkomend argument: … de noodzaak van het Joodse karakter van de staat…met een niet-Joodse minderheid van maximum 15 percent.
Ik ben al in 1940 tot die fundamentele positie gekomen en ik heb het ook zo genoteerd in mijn dagboek.”

Joseph Weitz, hoofd van de AfdelingKolonisatie van het Joodse Agentschap in . From Israel: an Apartheid State by Uri Davis, p.5.

“Onder ons moet het duidelijk zijn dat er geen plaats is voor beide volkeren in dit land. We zullen ons doel niet bereiken als de Arabieren in dit kleine land blijven. Er is geen andere oplossing dan de Arabieren van hieruit naar de naburige landen te transporteren, allemaal. Geen enkel dorp, geen enkele stam zou mogen overblijven.”

Joseph Weitz, hoofd van de Afdeling Kolonisatie van het Joodse Agentschap in 1940. Uit “A Solution to the Refugee Problem”

senahponex · 3 april 2006 op 15:44

“Het verschil tussen jou en mij is dat ik weet waarover ik schrijf en dat kan ik van jou bepaald niet zeggen.

Je zegt eigenlijk alleen ik en mijn medestanders weten waar we het overhebben.

Mijn vraag aan jouw is spreek je wel de waarheid?

Prlwytskovsky · 3 april 2006 op 19:08

Laten wij deze site gebruiken om columns te publiceren en niet om een discussie op te zetten over welke politieke voorkeur dan ook.

Prlwytskovsky.

Scepsis · 3 april 2006 op 20:00

[b]De waarheid is wat het geweten weet, maar het ego in de weg staat.[/b]

copyright Scepsis 2006

Jouw ego! Ik zeg niet dat ik de waarheid claim, maar wie zegt dat ik niet de waarheid spreek. Zolang jij niet in staat bent om mijn woorden te weerleggen met goed gefundeerde argumenten en feiten spreek jij zelf ver van de waarheid. 😛

KawaSutra · 3 april 2006 op 20:31

Ligt de waarheid dan misschien in het midden?

@Prezwalsky: Zolang de discussie inhoudelijk wordt gevoerd dan is daar niks mis mee. Beter een schijnbaar nutteloze discussie dan het grijpen naar andere wapens.

JanBontje · 3 april 2006 op 21:57

Beste Scepcis,

In één woord: geweldig. Je zegt waar het op staat en plaatst Wilders terecht waar hij hoort: in het kamp waar men, met mensen erger als Kamp en via boeken als Mein Kampf, steeds wilders met het bouwen van kampen eindigt… 😀 😮

senahponex · 3 april 2006 op 22:43

[quote]De waarheid is wat het geweten weet, maar het ego in de weg staat. [/quote]

Het geweten spreekt meestal anders dan de rationaliteit. En de waarheid ja dat is het vraagstuk wie spreekt de waarheid, wie niet. En mijn ego staat niet in de weg maar de feiten en argumenten. En als je dat niet bevalt, begin je over de reagerende mensen hun ego, intelligentie of taal fouten te zeuren en niets er toe doende dingen aan te halen.
Jammer want de discussie aangaan vind ik zinvol, ook al komen we er misschien niet uit en tot elkaar.
Maar het is zoals altijd met je scepsis als je feiten niet kunt weerleggen haak je af.
😛

Scepsis · 4 april 2006 op 01:03

Dat is precies wat jij doet, afhaken. Of je zoekt een filosofische uitvlucht, maar je troost je niet de moeite om met een goed verhaal, mijn verhaal aan het wankelen te brengen. Jij ziet echt spoken om vervolgens mij te betichten dat ik de door jou aangedragen feiten niet kan weerleggen. Je bent niet alleen grappig, je bent zelf dé grap. Waar zijn je feiten man? Iedere column waar ik aan werk is opgebouwd uit feiten en zorgvuldige analyses. Jij acteert op basis van onderbuikgevoelens en aannames. Alles wat ik tot nu toe heb gezegd of geschreven is vrijwel altijd uitgekomen. Niet omdat ik paragnostische gaven heb, maar omdat ik fatsoenlijk, nuchter en kritisch nadenk.
Ik doe wat de gevestigde media-orde heeft verzuimd te doen. Uitspraken en handelwijze van politici tegen het licht houden. Analyseren uit welke hoek de wind waait en wat o.a. Wilders beweegt en wat zijn motieven kunnen zijn. Ik blijf niet aan de oppervlakte steken. Dat is mij niet interessant genoeg. Ik graaf in het diepe.
De naam is Scepsis. Ik weet dat politici andere agenda’s of bijbedoelingen hebben, dingen verzwijgen of hun kwade ideologie in geaccepteerde motieven weten te verhullen.

senahponex · 4 april 2006 op 09:49

Beste scepsis,

Het feit is dat, de meeste mensen graag willen praten, het feit is dat de meeste Israëli vrede willen ook met Arabieren, het feit is dat dit niet in 1 keer maar jaren van debat nodig heeft van beide zijde, een feit is dat de meeste Palestijnen vrede willen en daarover willen praten en onderhandelen, maar ook begrijpen dat dit van beide zijde concessies vergt en dat dit tijd nodig heeft, een feit is dat kleine radicale groeperingen alleen maar de negatieve kant van alles zien, alleen de nadelen van de westerse of westers georiënteerde partijen benadrukken, een feit is dat het hele leven gestoeld is op de filosofie, op overdenkingen en niet op eenzijdig reageren. En je antwoorden hier op kan ook wel weer voorspellen.
En het leuke van de waarheid is dat je feiten neerlegt en dat er ook feiten zijn om andere feiten te weerleggen.

Aristoteles zegt over waarheid: “Waar is, van iets dat zo is, te zeggen dat het zo is, en van iets dat niet zo is, te zeggen dat het niet zo is.

Je bent niet instaat een discussie aan te gaan, meerdere columnX hebben mij hier voor gewaarschuwd en bij dezen, bied ik die mijn excuus aan omdat wellicht beter naar hun had moeten luisteren.Ik dacht dat je een redelijk mens was en graag discussieerde en discussieerden behoeft niet te zijn elkaar gelijk geven, maar het kan je dichter bij elkaar brengen.

Want zoals ik al eens eerder heb opgemerkt je heb op punten gelijk, ben ik het met je eens, kan ik me vinden in delen van je lange dialogen maar ook zo vaak sla je de plank zover mis.

Immanuel Kant (1724-1804) brengt het begrip waarheid in verband met zijn begrip van “a-priori “ (van tevoren) en bedoelt daarmee begrippen, waarvan de betekenis onmiddellijk duidelijk is. Deze begrippen zijn volledig onafhankelijk van persoonlijke ervaring omdat de dingen van de ervaring niet zoals de dingen van het verstand direct door de rede benaderbaar zijn, ze hebben immers de bemiddeling van de ervaring nodig.

Scepsis · 4 april 2006 op 11:52

Ik ben doch een redelijk mens. Ik ben in staat om een goede discussie aan te gaan, maar jij moet gewoon met betere inhoudelijke argumenten en feiten komen om mij te overtuigen van jouw gelijk. Daar slaag jij helaas niet in, niet een keer, niet twee keer. Ligt het dan aan mij of aan jouw onvermogen om met een goed weerwoord te komen.

Leg me nou eens uit waarom veel Israëli’s hebben gestemd op Kadima, omdat ze vrede willen?

Als het aan Ehud Olmert ligt komt er juist geen vrede. Hij wil eenzijdig de definitieve grenzen van Israël vastleggen. Langs de grenzen waar nu de apartheidsmuur loopt. De komst van een onafhankelijke Palestijnse staat wordt nagenoeg onmogelijk gemaakt. Denk je nu werkelijk dat, dit de weg naar duurzame vrede is? Bespaar me je gekrakeel dat het tijd nodig heeft. Hoeveel tijd heeft Saddam Hussein gekregen van Bush? De Palestijnen wachten al 40 jaar op vrijheid en democratie.

Hoe meer tijd je Israëlische politici geeft, hoe meer tijd ze hebben om hun plannen van een Groot-Israëlisch Rijk uit te voeren. Het wordt tijd dat de internationale gemeenschap ingrijpt. Israëlische politici onderhandelen om het onderhandelen. Om zodoende tijd te kunnen trekken. Op die wijze kunnen ze meer nederzettingen bouwen en meer grond annexeren. Als het eenmaal definitief is, zie maar dat je het dan terug krijgt als internationale gemeenschap. De VS hebben al achter de schermen aan Israël fiat gegeven de grootste nederzettingen te mogen houden. Voor de duidelijkheid ALLE nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal recht waar Israël en de VS maling aan hebben.

Noodzaak en tijd verdragen elkaar niet. De waarheid wordt getoetst in de oorspronkelijke, historische context. Aristoteles zegt geen zinnig woord over waarheid. Hij laat het liever in het midden. Nogmaals de waarheid is wat het menselijk geweten weet, maar onze ego’s in de weg staan.
Wijsheid komt niet met de jaren.

Prachtig al die mooie uitspraken van Kant e.a. maar de tijd begint te dringen in het Midden-Oosten. Praten heeft weinig zin voor de Palestijnen, omdat Israël nooit bereid is om grote concessies te doen. Israël heeft de Palestijnen altijd broodkruimels toegeworpen.
De grotere concessies moeten door de internationale gemeenschap worden afgedwongen al dan niet met sancties. Anders zal de geschiedenis onze kinderen leren wat voor historische fout wij hebben begaan door Israël meer tijd te geven en de Palestijnen te rekening van de Holocaust te presenteren.

Ik wil die tijd voor zijn, door te anticiperen, blijf jij maar praten.

De mensen die jou hebben gewaarschuwd voor mij zijn ook niet in staat gebleken mij te overtuigen. 😀

senahponex · 4 april 2006 op 13:42

Beste jongen ik probeer je helemaal niet te overtuigen ik probeer je alleen te vertellen dat jou visie niet de alleen bestaat, maar dat er vele invalshoeken zijn. Dus wees blij dat we je niet overtuigd hebben. Dan blijft de discussie levendig.

Overigens hoeveel tijd hebben de Koerden van Hussein gekregen 🙁 🙁 😎

Scepsis · 4 april 2006 op 18:39

Beste oude man,

Als mijn visie de enige was, was er ook geen probleem. Natuurlijk zijn er verschillende invalshoeken maar ik beoordeel de situatie volgens het internationaal humanitair recht. Israel noemt zich ten onrechte een democratie, het is een meedogenloze bezetter, dat op a-democratische wijze handelt.

Zie voor jezelf:

Israël heeft in Gaza Stad kantoren van de Palestijnse Autoriteit beschoten.
Een gevechtsvliegtuig vuurde twee raketten af op de helikopterlandingsplaats van het hoofdkwartier van de Palestijnse Autoriteit. President Abbas was 100 meter van de plaats van inslag aan het werk. Twee Palestijnse politiemannen raakten gewond door deze aanval.

Volgens een zegsvrouw van het Israëlische leger is het een signaal aan de Palestijnen dat Israël de voortdurende raketaanvallen niet langer zal tolereren. Israël benadrukte dat president Abbas niet het doelwit was.

bron: planet.nl

senahponex · 5 april 2006 op 09:40

Beste Fledermaus,

Ja, ben het met je eens, de Palestijnen hebben nog nooit een raket afgeschoten, of een aanslag gepleegd op Israël en de Israëli zijn inderdaad a – democraties, gelukkig, heeft Arrafat direct verkiezingen ingesteld nadat hij president was geworden inspraak was zijn groot goed, hij was nooit uit op macht en hij streefde een democratie na.
Ik veroordeel beide de Palestijnen die schieten met zelf gemaakte raketten (dit is vast valse propaganda van Israël) en wraak acties waarbij burgerdoelen worden aangevallen.
Maar ik juich het eerste stukje uit het zelfde nieuwsbericht toe, en zie mijn gelijk, blijven praten. En het eerste stukje dat had je moeten citeren Scepsis daarmee had je meer je gelijk bewezen.

De door de militante Hamas geleide Palestijnse regering heeft dinsdag voor het eerst impliciet het recht op een joodse staat erkend. Dit bleek uit een brief aan VN-secretaris-generaal Annan van de minister van Buitenlandse Zaken Mahmoud Zahar.
Zahar schreef dat zijn regering bereid is om ‘zij aan zij’ te leven met het buurland Israël. De Hamas-regering kijkt volgens de brief ‘uit naar vrede en onafhankelijkheid zij aan zij met onze buren’.
Ook is de regering volgens de dinsdag verstuurde brief ‘klaar voor serieuze gesprekken met het kwartet’. Het kwartet, bestaande uit de Verenigde Staten, de Europese Unie, Rusland en de VN zijn de opstellers van het vredesplan voor het Midden-Oosten, de zogenoemde routekaart. http://www.planet

Groeten van een ruim 2000 jaren oude man
:peace: :peace: :peace:

P.S. Kijk uit naar je volgende column 😉

Scepsis · 6 april 2006 op 01:05

De geschiedenis leert ons dat opstand en verzet tegen bezetting en onderdrukking is gerechtvaardigd. De (mis)daden van een bezettende macht kan men niet gelijkschakelen aan het gewapend verzet van een onderdrukt volk. De Palestijnen zijn genoodzaakt om verzet te plegen Israël anders accepteren ze de Israëlische bezetting. Dat is wat ze NIET willen. Je redeneert in de verkeerde context. In de context dat de bezetting vanzelfsprekend is en dat verzet daartegen niet juist is. Het is een krankzinnige opvatting waar de hele publieke opinie mee is vergiftigd door de Israëlische, joodse lobby. Het gewapend verzet is water en brood voor een onderdrukte natie.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder