Wat leven we toch in een krankzinnige wereld. Hoe bestaat het dat een Amerikaanse president vanuit zijn luie stoel kan beslissen over het wel en wee van Palestijnen, over hun bloedeigen land. Hoe bestaat het dat een predikant als Bush vanuit het Witte Huis zijn wil kan opleggen aan de wereld. Heeft de man geen grijntje fatsoen, geen normen en geen waarden, geen gevoel voor rechtvaardigheid? Waarom is deze man zo onrechtvaardig, waarom handelt hij in strijd met alle goede principes van onze moderne beschaving? Waarom kunnen landen als Amerika en Israel
wel eigen rechter spelen en anderen niet? Waarom kunnen zij wel aan de haal gaan met mensenrechten, wetten en verdragen? Wie denken zij, dat ze wel niet zijn? Ik word boos, des duivels, mijn haren gaan overeind staan, ik bal mijn vuist en sla hard op tafel. Mensen, hoe bestaat het toch, waarom kijkt de wereld werkeloos toe? Waarom kan Bush zijn gang gaan en de wereld aan de rand van de afgrond brengen?

Waarom zegt niemand iets, waarom lopen beschaafde Nederlandse politici kwispelend achter deze idioot aan? Ik slaak een diepe zucht, mijn hoofd zit vol vraagtekens, in wat voor wereld leven wij toch, lieve mensen? Hoe kunnen wij ons een beschaving noemen, wanneer we zoveel onrecht oogluikend toestaan elders in de wereld. Ik kijk met verbazing en woede naar de recente persconferentie waarin Bush zijn steun uitspreekt aan het plan van Sharon, over de eenzijdige terugtrekking uit Gaza. Inderdaad, alleen uit Gaza, de illegale nederzettingen op de Westoever mogen blijven staan van de halve zool. Ter info, Bush heeft ingestemd met het plan van Sharon, dat Israel niet alle nederzettingen hoeft te ontmantelen. Meneer Bush beslist over de toekomst van Palestijnen vanuit zijn luie stoel in het Witte Huis. De Palestijnen worden gewoon buitenspel gezet. Zij hebben niets in te brengen, het gaat dan wel over hun lot, maar ze mogen niet mee beslissen. Jezusmina! Het is te gek voor woorden. Het recht van de sterkste, daar draait het allemaal om, of beter gezegd het onrecht van de sterkste.

Notabene de bezetter Israel krijgt het voordeel van de twijfel, alle steun en sympathie. Het is de hufterige werkelijkheid, de mensonterende praktijken van Ariel Sharon en Bush grenzen aan het absurde, aan het inhumane en onbetamelijke, alle grenzen van moraal en fatsoen worden overschreden. Sommige mensen vragen zich dan nog af waarom moslimextremisten het op Europa en de VS hebben gemund. Hallo, wakker worden!!!! De wijdgebreidelde haat van de Arabische wereld tegen het Westen komt voort uit de medeplichtigheid van westerse moraalridders als de VS en Europa, die Israel voortdurend een hand boven het hoofd blijven houden en al het Israelisch geweld door de vingers zien. De vele onschuldige slachtoffers, die aan Palestijnse kant vallen, lijken niet op te wegen tegen het aantal Israelische slachtoffers. De teller staat op 2000 voor de Palestijnen en meer dan 700 voor Israeli’s. Ik word laaiend als ik merk dat de Israelische propaganda op een goedkope manier zinspeelt op emoties van burgers in Europa, door een opgeblazen wrak over te vliegen. Gatverdamme, wat een goedkoop sentiment, in de wetenschap dat het aantal slachtoffers aan andere zijde het drievoudige is. Ik word daar eerlijk gezegd misselijk van, boos en verdrietig. Het leven van een Israeli telt dubbel, van een Palestijn is te verwaarlozen. Voor één Israeli worden er drie Palestijnen vermoord, zo denken namelijk zieke geesten, de zionisten.

Westerse landen die pretenderen beschaafd, democratisch en vrijgevochten te zijn, kijken vaak bewust de andere kant op, of leiden de de aandacht af naar buurlanden van Israel, bijvoorbeeld Irak. De Irakis zijn dan wel zgn. bevrijd, maar wanneer worden de Palestijnen uit hun lijden verlost. Het welbekende argument van Israel luidt, dat Israel de bezetting zal opheffen, wanneer Hamas het geweld zou stoppen. Het geweld van Hamas, Jihad en andere groeperingen zal nooit stoppen, hoeveel mensen er ook doodgaan, de strijd naar vrijheid en onafhankelijkheid zal altijd blijven. Die strijd is namelijk geboren als reactie tegen de bezetting en onderdrukking. Het is de omgekeerde wereld om een onderdrukt volk te vragen haar strijd tegen de bezetter te staken. Daarom is de roadmap to peace al bij voorbaat gedoemd te mislukken. Zolang er sprake is van een regelrechte bezetting zal terrorisme (lees: verzet) niet stoppen.

Niet alleen leden van militante groeperingen, maar onschuldige mensen, mannen, vrouwen en kinderen. Misschien is dat de voornaamste reden dat uitzichtloze, gefrustreerde Palestijnse jongeren zich opblazen uit wanhoop. Niet omdat zij opgewacht worden door 72 maagden zoals gesuggereerd wordt, dat is een afleidingsmanoevre, een om de discussie te vertroebelen. Religie speelt een belangrijke rol in het conflict, maar de oorzaak is de bezetting van Palestina. Ik keur geweld tegen onschuldige burgers niet goed, maar mijn besef en begrip wordt er niet minder om. Wat zouden wij doen, wanneer we dagelijks door tien checkpoints moeten, wanneer onze huizen van de een op de andere dag met de grond worden gelijk gemaakt. Wanneer onze kinderen in klaslokalen dodelijk worden getroffen door kogels die rondvliegen.. Wanneer ambulances worden beschoten met slachtoffers, wanneer we niet eens normaal over straat kunnen lopen zonder te schuilen voor geweerschoten en mortieren. Het verdrietige is dat alles wordt weggewuifd door Israeli’s. Alles lijkt geoorloofd te zijn in de zogenaamde strijd tegen het terrorisme, de getuigenverklaringen die de agressie kunnen bewijzen worden van tafel geveegd. Israel heeft een vrijbrief om te bezetten, te vermoorden en dat alles uit medelijden en sympathie. Er zit iets fundamenteel fout in het denken van het Westen.

Ik vraag mij af: Wat zouden wij doen als we geen wapens maar stenen zouden hebben. Wanneer ons leven wordt getergd door een bezetter die de steun geniet van de grootste schurkenmacht op aarde en het onverschillige Europa, en arabische buurlanden die zich afzijdig houden, omdat zij een afzetmarkt nodig hebben voor hun olie. Vrouwen met een gezond verstand en een goed geweten als Greta Duisenberg en Anja Meulenbelt verdienen en krijgen mijn respect. Zij weten het antwoord op mijn vraag, de Palestijnen voelen zich in de steek gelaten door Europa, door de VS en door de arabieren. Alleen de echte beschaafde en fatsoenlijke burgers van de moderne beschaving kunnen de Palestijnen helpen, zij kunnen verzet mobiliseren met hun hart en geweten. De waanzin, de twee-maten-politiek die ieder moreel en fatsoen te buiten gaat, vindt dag in dag uit plaats in onze zgn. beschaafde wereld. We moesten ons eens diep schamen, dat wij zelf in vrijheid willen leven maar een ander, de Palestijnen, die vrijheid niet lijken te gunnen. Waarom krijgen zij geen menswaardig bestaan?

Het beeld dat menig media ons niet durft voor te schotelen uit angst om beschuldigd te worden van antisemitisme, wordt geweerd van de buis. Het CIDI, propagandamachine van Sharon maakt overuren, het antisemitisme zou gestegen zijn. Ik heb er wel een verklaring voor, zelfs meerdere. De joodse lobby is ijzersterk in de VS, en krachtig in Nederland en elders in de wereld, dat iedere vorm van wezenlijke kritiek wordt beschouwd als antisemitisme, daar waar het gaat om fundamentele en wezenlijke kritiek tegen de staat Israel. Natuurlijk veroordeel ik ondubbelzinnig alle discriminerende en racistische uitlatingen tegen joodse medeburgers. Waar is de rechtvaardigheid in deze wereld, waarom gedragen de landen die kokketeren met hun goede normen en waarden zich als grote egocentristen en opportunisten?

Het verziekte politiek klimaat in Nederland wordt er niet beter op, net als in de rest van Europa. Ja meneer Balkenende, over normen en waarden gesproken. Waarom hoor ik u en uw kornuiten niet over Israel. Wanneer heeft Nederland Israel ooit kritisch toegesproken en veroordeeld?
Hoe kunt u volhouden dat wij een beschaving zijn, waar zijn uw normen en waarden wanneer u zich niet één keer kritisch uitlaat over Israel? Het is schandalig dat Israel, de bezetter zich kan beroepen op de strijd tegen het internationale terrorisme.

Het is absurd en ongeloofwaardig dat Israel kan meeliften op die strijd. Simpele zielen regeren Nederland. Ik veroordeel al het geweld zowel aan Israelische zijde als Palestijnse zijde, maar ik voel meer sympathie voor het slachtoffer, de Palestijn die is weggejaagd uit zijn land om plaats te maken voor een volk, een kolonist, die het beloofde land zou krijgen, mensen die zelf hebben geleden in de Tweede Wereldoorlog. Hebben ze dan niets geleerd van hun geschiedenis, vraag ik mij af, dat ze een ander volk zoveel leed aandoen? Ze hebben zelf geleden, maar waarom doen ze een ander zoveel leed aan. Slachtoffer is al enige tijd dader geworden in mijn optiek. Ik koester geen haat tegen joodse mensen, tegen niemand, enkeling zijn zelfs mijn vrienden. Ik snap het alleen niet, onbegrip en vraagtekens, daarom slaak ik nog maar een diepe zucht. Weet u wat Ariel Sharon heeft gezegd na zijn bezoek aan Bush, bij terugkomst in Israel? “De Palestijnen kunnen hun droom nu voorgoed vergeten.” Vervolgens roepen de eikels Bush en Blair uit de rozentuin van het Witte Huis, dat het plan van Sharon een fantastisch plan is, een goede mogelijkheid voor vrede. Ga toch weg! Hoe bestaat het, een volk wordt alle hoop ontnomen. De diplomatieke wegen worden afgesloten, en men verwacht dat een reactie van geweld aan Palestijnse zijde uitblijft. Waar zit uw verstand, heren moraalridders en fatsoensrakkers?

Ik kan het niet geloven, wat leven we toch in een verziekte, schaamteloze wereld! Wat leven we toch in een onrechtvaardige wereld. Een wereld waar het recht van de sterkste de dienst uitmaakt…

www.dejongejournalist.nl


13 reacties

FrancisM · 4 oktober 2004 op 19:12

Ik kan het niet geloven, wat leven we toch in een verziekte, schaamteloze wereld! Wat leven we toch in een onrechtvaardige wereld. Een wereld waar het recht van de sterkste de dienst uitmaakt…

Scepsis, dat is toch nooit anders geweest?

Scepsis · 4 oktober 2004 op 19:30

Inderdaad het is altijd al zo geweest daar heb je helemaal gelijk in. De verhoudingen in de wereld zijn echter voorgoed verstoord geraakt en de spanningen zijn verder toegenomen met Amerika onder leiding van Bush. De al aanwezige verschilllen tussen het westen en Midden Oosten zijn dramatisch verslechterd. Dat is de oorzaak voor al het geweld en terreur.

Bakema_NL · 4 oktober 2004 op 20:37

Sjongejonge zeg, wat een eenzijdige column weer. Het boze Amerika en Israel hebben het weer allemaal gedaan, vooral Bush……daarvoor was er nog niets, nu is er…BUSH. En natuurlijk Balkenende, die heeft het ook gedaan, voor hem stelde het allemaal niets voor.
En buiten deze 2 landen is er ook niets meer? Zo kun je nog wel een waslijstje gaan samenstellen, ook tussen die zielige Arabische landjes waarvan de mensen zo boos zijn op het westen. Dat conflict tussen Israel en de Palestijnen zal nooit opgelost worden, echt nooit, zelfs niet als de Palestijnen een eigen land zouden krijgen. Dan nog maken ze elkaar af. Verder vind ik de berichtgeving in onze media zeker niet pro-Amerikaans en pro-Palestijns, integendeel zelfs, het word ons door de strot geramd hoe fout Amerika en Israel wel niet zijn, dus wat dat betreft vind ik je er compleet naast zitten. Dus zelfs met die berichtgeving word er weinig tot niets aan gedaan, simpelweg omdat het ook niet op te lossen valt, die vrede komt er nooit en dat is niet de schuld van alleen het westen, Amerika of Israël, de Palestijnen zelf zijn er ook schuldig aan. Ik denk ook dat wij amper weten hoe het allemaal in elkaar steekt, het is ook makkelijk praten vanuit je luie Nederlandse stoel en ook makkelijk om commentaar te geven op leiders, ga zelf maar eens op hun stoel zitten dan.

tontheunis · 4 oktober 2004 op 21:12

[quote]Sjongejonge zeg, wat een eenzijdige column weer.[/quote]

Beste Bakema,

Je kunt niet ontkennen dat deze column een wat eenzijdige kijk op dingen weergeeft, maar dat doet niet af aan het feit dat in 1948 Palestina aan de Joden werd gegeven alsof het een kratje bier was.
Ik zou ook de pest in hebben als een Engelsman mijn achtertuin aan een Eskimo zou weggeven zonder dat ik daar ook maar iets over te zeggen zou hebben.

Waar wij het zeker over eens zijn, is over het gebed zonder end. Want dat is het.

TT

Raindog · 4 oktober 2004 op 21:18

Hoe lang is het geleden dat je deze column voor het eerst gepubliceerd hebt Scepsis? Toen ik dat als reactie van je las onder je vorige bijdrage schrok ik een beetje om eerlijk te zijn. Ik vind geloof ik dat je een beetje een loopje neemt met de actualiteit op deze manier. Dat probleem zou te ondervangen zijn als je in ieder geval iets zou vermelden in de trant ‘Deze column is eerder verschenen datum zus en zo, medium dit en dat’. Ik heb zo’n heel sterk onderbuikgevoel dat dit met deze column ook aan de hand is. Voorts heb ik de indruk dat je deze site gebruikt als een verlengd podium voor je politieke standpunten wat ik op zichzelf enigszins dubieus vind: één keer schrijven, twee of meer keren ‘scoren’. Maar goed, het is een vrij land.
Je column tenslotte is ten eerste veel te lang en voor mij(!) te eenzijdig om serieus te lezen. Geen woord bijvoorbeeld over hoe de Palestijnen werkelijk uitgekotst worden door hun eigen (geloofs)broeders in de hen omringende landen. Als de Arabische wereld werkelijk genegen zou zijn om de Palestijnen te helpen dan zou het conflict morgen opgelost kunnen zijn. In plaats daarvan is het conflict (hoe betreurenswaardig!) de meest ideale situatie die de Arabische en zelfs de gehele Islamitische wereld zich kan wensen in hun genadeloze afkeer van Amerika, Israël, het westen en dus de rest van de wereld. Want laten we eerlijk zijn: anderen in de dood storten door middel van je laffe eigen, krijgt toch wat meer glans als je het uit naam doet van de bevrijding van je broeders. De Arabische wereld heeft geen enkel belang bij de oplossing van het conflict kortom. Die glans blijft een glans van dood. De gemiddelde ontzetting van de Arabieren over het lot van de Palestijnen is een acteerprestatie van formaat! En dan heb ik het nog niet eens gehad over een Yasser Arafat die zich de leider mag noemen van dat armzalig en nogmaals betreurenswaardig zootje. De man heeft door zijn verdeel-en-heers politiek en de daar nu eenmaal bijhorende corruptie zoveel verdeeld dat zelfs hij niet meer in staat is om te heersen. Hoeveel kansen heeft Yasser in overlegsituaties niet laten liggen? De waarheid is dat men nooit in een akkoord zal schikken aangezien het doel er slechts één is; de totale verwijdering van de Joden uit het land Israël.
Waar twee vechten hebben twee schuld. Het conflict is iets ingewikkelder dan aan de borreltafel of op een willekeurige website zoals hier. Israël heeft evenmin schone handen en de schier oneindige en daardoor uitzichtloze geweldsspiraal is qua leed en ellende, in haar soort en in haar omvang, misschien wel de meest trieste in de geschiedenis. Wel ben ik zonder meer van mening dat de Arabische wereld 100% apathie, totale onverschilligheid, laksheid en onheuse belangen verweten kan worden en dat zij die schuld maar al te makkelijk doch onterecht afwentelt op met name Israël en Amerika. Het ergste van alles is nog wel dat dit ijskoud over de ruggen van de broeders, de Palestijnen gaat (en een paar Joden natuurlijk). Elke dag weer. Laat de Arabische wereld haar agenda maar eens open en bloot op tafel leggen. (Dat zou dan voor het eerst zijn.) Toch vrees ik dat ik die agenda niet eens wil weten omdat die wel eens tè schokkend zou kunnen zijn, niet in de laatste plaats vanwege de naar alle waarschijnlijkheid verbijsterende eenzijdigheid ervan.

Mosje · 4 oktober 2004 op 22:12

Ben het helemaal eens met de eerste alinea van de reactie van Raindog.
Heb even op je naam geklikt en zie dat je al je columns tot nu toe op dezelfde datum, of bijna op dezelfde datum, hebt ingestuurd.
Ik vrees dat je er wellicht nog veel meer tegelijk hebt ingezonden.
Het is helaas zo dat columns over actuele onderwerpen snel verouderen. Mijn krant van zaterdag (met een aantal goede columns erin) ligt nu onder mijn schoenen aangezien ik zojuist weer eens in de hondepoep heb getrapt.

Scepsis · 4 oktober 2004 op 23:57

Ik heb mijn columns inderdaad in een keer doorgestuurd. Overigens, ik denk niet dat ik een al te eenzijdig beeld schets. Ik schets wel het beeld dat ons jarenlang is onthouden.
Ik heb mijn visie en opvattingen bevestigd zien worden vanuit meerdere bronnen en perspectieven. Ik sta achter ieder woord, achter iedere komma van mijn column. Ik heb een boek gelezen over de Mossad, over Het einde van het Jodendom van Hajo Meyer volg alle actualiteiten mbt Israel en Palestina op alle zenders. Het is beangstigend om te zien dat mijn opvattingen en visie wel degelijk kloppen. De reguliere media in Nederland houdt Amerika maar vooral Israel een grote hand boven het hoofd. Kritiek is prima, maar ik ben in een fase beland dat ik mij niets meer aantrek van kritiek op mijn column omdat ik veel Israelische propaganda in terug herken. Ik geniet van de reacties en mijn doel is mensen wakker schudden en laten nadenken en dat gebeurt al aardig. Mijn columns over Amerika en Israel zijn lang omdat ik met bezieling schrijf met een bepaald doel voor ogen, dan verlies je een aantal zaken uit het oog. Toch worden mijn columns gelezen en dat stemt mij tot tevredenheid.
Aan de mensen die roepen dat ik eenzijdig ben en dat ik makkelijk praten heb vanuit mijn luie stoel zeg ik doe normaal. Kom met steekhoudende argumenten. Kom met bewijzen dat het niet zo is.

Mijn laatste column:

George en de leugenfabriek

http://www.dejongejournalist.nl/index.php?itemid=727

Raindog · 5 oktober 2004 op 08:22

Goed, ik ben ineens heel erg klaar met je.

En het is niet zozeer om wat je inhoudelijk te melden hebt (of zou ik moeten zeggen: om wat je inhoudelijk uit de weg gaat?) maar vooral vanwege je enorme zelfgenoegzaamheid die ronduit stuitend is.

Ik heb jou niet nodig om te denken, integendeel. En laat dat nu iets zijn waar ik heel erg tevreden mee ben.

Kees Schilder · 5 oktober 2004 op 09:14

Eigenlijk is de Reactie van TonT het duidelijkst.Kort, krachtig en to the point.

ignatius · 5 oktober 2004 op 15:44

Krijgen (jonge) journalisten tegenwoordig geen geschiedenis meer in hun curriculum?

Toegegeven Bush en Sharon zijn een stelletje fluithazen die niet gehinderd worden door enig voortschrijdend inzicht, maar je gaat me hier wat kort door de bocht. Enige punten om (ook) over na te denken:
* het probleem Palestina is niet begonnen bij het uitroepen van de Joodse staat doch al bij de Balfour-declaration en Sykes-picot, in die zin dragen de voormalige Franse en Britse kolonisators meer ‘schuld’.
* Bezetters? van wat? Hun eigen land?
* de eigen Arabische stamhoofden hebben in de jaren ’20 en ’30 grote stukken land, zonder hun eigen bevolking daarin te kennen, verkocht aan joodse immigranten! Later hadden ze natuurlijk boter op hun hoofd.
* Arabische staten hebben baat bij instandhouding van het conflict als een soort sociaal ventiel voor hun eigen gefrustreerde bevolking.
* In Egyptische kranten kun je lezen dat Joden bronnen hebben vergiftigd en kauwgum op de markt brengen waar Arabische vrouwen hitsig van worden etc. Vind je het gek dat door dit soort kolder een totaal vertroebeld beeld onstaat van de ‘ander’?
* Aan beide kanten wordt een vijandbeeld in stand gehouden dat niets meer van doen heeft met de werkelijkheid.
* In Israël zijn er groeperingen die het bestaansrecht van de Joodse staat betwisten. Deze vrijheid van meningsuiting zie ik aan Palestijnse kant nog niet zo snel gebeuren.
* In Israël zijn er soldaten die weigeren om verder op vrouwen en kinderen te schieten, hen te mishandelen of te vernederen. Tevens zijn er piloten die weigeren vluchtelingenkampen te bombarderen. Moet de eerste Palestijn nog tegenkomen die openlijk kan zeggen dat die hele Intifada hem gestolen kan worden en hij gewoonweg rustig wil leven.
* Israël bombardeert bij mijn weten niet bewust schoolbussen met kinderen hetgeen voor de ‘helden’ en ‘martelaren’ van Hamas, Al-Aqsa Brigades etc. geen beletsel is.
* Waarom altijd die schreeuwende wijven op het journaal met hun Allah-geblér als bij een demonstratie/rellen weer kinderen omgekomen zijn. Ze voeden ze met haat op en sturen die kinderen in de voorste linies om stenen te gooien. Het verwondert me dat er nog niet veel meer doden zijn gevallen.
* Terrorisme om het terrorisme gelijkstellen aan verzet gaat mij te ver.
* etc.etc.

Let wel, het naast zich neerleggen van VN resoluties, staatsterrorisme, ordinaire machtspolitiek etc. is absoluut afkeurenswaardig. Denk je nu werkelijk dat de VS Israël steunen omdat ze het zo’n leuk land vinden? Welnee, Israël is wat dat betreft het Guantanamo Bay van het Midden-Oosten. Bovendien verdient de wapenlobby gouden bergen. Wederom machtspolitieke en geo-politieke overwegingen.
Doch als de Arabische wereld en de VS zich niet meer vanuit eigenbelang met de kwestie zouden bemoeien, geen valse sentimenten leven inblazen en zich verre hielden van politiek gemotiveerde spelletjes zou er een kleine kans zijn dat dit probleem/conflict wordt opgelost en dat over enkele generaties de wonden zijn geheeld en er daadwerkelijk vrede, vrede in de zin van afwezigheid van potentiële oorzaken van geweld (armoede, onwetendheid, autoritaire regimes, vijandbeelden, haatcampagnes etc.), zou kunnen ontstaan.

Bakema_NL · 5 oktober 2004 op 20:30

Hahahah, ik ben dus slachtoffer van Israelische propaganda? Ga met zo’n gedachtengang dan maar met je poppen spelen. En aan de andere kant moet ik altijd lachen om dit soort stukjes, dus lach zelf ook vrolijk verder dan, gaan we met zijn allen lachen om iets wat eigenlijk heel triest is. 🙂

Scepsis · 6 oktober 2004 op 01:27

Toegegeven Bush en Sharon zijn een stelletje fluithazen die niet gehinderd worden door enig voortschrijdend inzicht, maar je gaat me hier wat kort door de bocht. Enige punten om (ook) over na te denken:

* het probleem Palestina is niet begonnen bij het uitroepen van de Joodse staat doch al bij de Balfour-declaration en Sykes-picot, in die zin dragen de voormalige Franse en Britse kolonisators meer ‘schuld’.

Daar heb je deels gelijk in maar de bezetter is niet Frankrijk of Engeland maar Israel

* Bezetters? van wat? Hun eigen land?

De eerste zionisten die naar Palestina afreisden schreven dat de bruid mooi was, maar ze was getrouwd met een andere man. Het land werd dus al bewoond. Door de illegale immigratie is de populatie van joodse burgers vergroot en op het moment dat de VN zich terug trok en een machtsvacuum ontstond heeft Ben Goerion de staat Israel uitgeroepen. D VN heeft de staat Israel niet uitgeroepen.

* de eigen Arabische stamhoofden hebben in de jaren ’20 en ’30 grote stukken land, zonder hun eigen bevolking daarin te kennen, verkocht aan joodse immigranten! Later hadden ze natuurlijk boter op hun hoofd.

Weer zo’n mythe kom met bewijzen
Arabieren hebben geen land verkocht maar zijn met terreur en geweld verdreven van hun geboortegrond
door zionistische terreurbewegingen.

* Arabische staten hebben baat bij instandhouding van het conflict als een soort sociaal ventiel voor hun eigen gefrustreerde bevolking.

Dat is weer zo’n Israelische propaganda prietpraat. De gefrustreerde bevolking is gefrustreerd omdat de VS Israel steunt maar ook corrupte Arabische regimes en regeringen aan de macht houdt.

* In Egyptische kranten kun je lezen dat Joden bronnen hebben vergiftigd en kauwgum op de markt brengen waar Arabische vrouwen hitsig van worden etc. Vind je het gek dat door dit soort kolder een totaal vertroebeld beeld onstaat van de ‘ander’?

Ja, dat is ver gezocht maar het waren wel zionisten die als eerste terreur bezigden door bommen te plaatsen in groentekarren op marktpleinen.

* Aan beide kanten wordt een vijandbeeld in stand gehouden dat niets meer van doen heeft met de werkelijkheid.

Dat is ten dele waar, maar wie is de bezetter en wie wordt er onderdrukt. Bezetter heeft er alle baat bij om de beeldvorming te manipuleren. Een onderdrukte niet omdat hij meer heeft te verliezen

* In Israël zijn er groeperingen die het bestaansrecht van de Joodse staat betwisten. Deze vrijheid van meningsuiting zie ik aan Palestijnse kant nog niet zo snel gebeuren.

Weer zo’n karakteristieke uitspraak leunend op een moreel westers superioriteitsgevoel
gestoeld op joods/christelijke tradities

* In Israël zijn er soldaten die weigeren om verder op vrouwen en kinderen te schieten, hen te mishandelen of te vernederen. Tevens zijn er piloten die weigeren vluchtelingenkampen te bombarderen. Moet de eerste Palestijn nog tegenkomen die openlijk kan zeggen dat die hele Intifada hem gestolen kan worden en hij gewoonweg rustig wil leven.

Waarom weigeren soldaten dienst in de bezette gebieden, omdat het gebeurt. Er wordt wel degelijk geschoten op vrouwen en kinderen. Soldaten hebben gewetensbezwaren gekregen.

* Israël bombardeert bij mijn weten niet bewust schoolbussen met kinderen hetgeen voor de ‘helden’ en ‘martelaren’ van Hamas, Al-Aqsa Brigades etc. geen beletsel is.

Nee niet bewust, maar doelbewust. Israel heeft Hamas gesteund tegen de PLO. Israel schiet met raketten en auto’s op woonhuizen en auto’s doodt vele omstanders en noemt het collateral damage

* Waarom altijd die schreeuwende wijven op het journaal met hun Allah-geblér als bij een demonstratie/rellen weer kinderen omgekomen zijn. Ze voeden ze met haat op en sturen die kinderen in de voorste linies om stenen te gooien. Het verwondert me dat er nog niet veel meer doden zijn gevallen.

Israel doet precies hetzelfde om de haat en angst tegen de amalek in stand te houden.

* Terrorisme om het terrorisme gelijkstellen aan verzet gaat mij te ver.
* etc.etc.

Legitiem verzet van een onderdrukt volk kan niet bestempeld worden als terreur.

Tot slot

Aan Palestijnse kant is bijna vier keer zoveel slachtoffers gevallen dan Israelische. Nog even in perspectief. Conform het humanitair internationaal recht is Israel een bezetter. De bezetter heeft dus meer slachtoffers gemaakt dan onder de onderdrukten. Wie is nu slachtoffer? Kijk naar de reeele machtsverhoudingen. Israel is oppermachtig en heeft een stevige ruggegraat in het Westen. Een aantal hardliners rasechte zionisten Richard Perle en Wolfowitz voormalig bestuursleden van Aipac zitten in de adminstratie van Bush. Ze onderhouden nauwe banden met Likud in Israel. De Nederlandse pers wordt dag en nacht gemonitored door de Israelische propaganda. Israel wordt nooit scherp bekritiseerd door de Nederlandse overheid. Natuurlijk is er haat vanuit de Arabische wereld, maar dat lijkt me nogal vanzelfsprekend. Wanneer ik een bewoond huis kraak wordt de oorspronkelijke bewoner boos maar ook zijn buren. Ik heb me intensief verdiept in de beeldvorming in de berichtgeving over Israel en ik laat me niet meer leiden door uitspraken dat Israel geen slachtoffers maakt onder onschuldige Palestijnen. Bijna vier duizend doden aan Palestijnse kant en ongeveer duizend aan Israelische.

Ignatius en Bakema redeneren als klassieke etnocentristen. Dat is nu de oorzaak van het probleem. Ignatius bagatelliseert de misdaden van Israel. Hij maakt een hele opsomming en tot slot worden de misdaden van Israel vermeld als een soort van randverschijnsel.

ignatius · 7 oktober 2004 op 14:48

[quote]Ignatius en Bakema redeneren als klassieke etnocentristen. Dat is nu de oorzaak van het probleem. Ignatius bagatelliseert de misdaden van Israel. Hij maakt een hele opsomming en tot slot worden de misdaden van Israel vermeld als een soort van randverschijnsel.[/quote]
Pardon? Dit zijn jouw woorden en dito interpretatie, zeker niet de mijne! Heb alleen een aantal punten aangedragen om OOK eens over na te denken, hetgeen niet automatisch impliceert dat ik als een kip zonder kop achter Sharon en Bush aanloop. Als je je de moeite had genomen ook het laatste deel van mijn reactie te lezen was je duidelijk geworden dat in mijn visie de VS én de Arabische staten niet hun eigen agende t.o.v. het Israelisch-Palestijns conflict moeten laten prevaleren maar daadwerkelijk en oprecht naar een oplossing dienen te zoeken c.q. streven. Let wel, elke dode aan beide kanten is er één teveel!

Ik kan me helaas niet aan de indruk ontrekken dat je de neiging hebt om in starre paradigmata te denken en dat is jammer, zeker voor iemand die een loopbaan in de journalistiek ambieert. Om objectieve feiten (maar wat is een feit? is dit ook niet een interpretatie van de werkelijkheid dat als een vaststaand gegeven gepresenteerd wordt?), causaliteit etc. te presenteren en te onderbouwen zul je (empirisch) onderzoek moeten verrichten. Pro en contra, sic et non en je niet op één bron, gedachte, interpretatie/visie etc. dienen te baseren (dus bijvoorbeeld niet alleen Edward Zaid, Orientalism als leidraad nemen maar ook de wetenschappelijke (vaak goed onderbouwde) kritiek uit diverse academische disciplines, op dit overigens fascinerende boek in je oordeelsvorming meenemen).
Je pseudoniem scepsis doe je hiermee geen eer aan.

Dat ik bovendien als ethnocentrist opgevoerd wordt getuigt van een kortzichtigheid en ‘hineininterpretieren’ dat ik ronduit stuitend vind. Dit pik ik dan ook niet!

Geef een reactie

Avatar plaatshouder