Stap voor stap schrijdt hij de uitgesleten trap voor zijn huis af. De stok in zijn rechterhand tikt bij elke pas mee, precies tegen de maat in. Statig wordt de hoge hoed ten groet geheven naar de gehaast langslopende slager. Een beetje geagiteerd kijkt hij op zijn zakhorloge. Een geur, als van een dampend bad, stoomt zijn neus in. Erg curieus. Tijd om erover na te denken is er nochtans niet. Vanuit de verte ziet hij zijn koets naderen. Met een grote boog springt de koetsier van de bok om hem te ondersteunen als hij in het voertuig klimt. “Eenen bijzonder goeden Morgen, mijnen Heer. Waar moogen wij onsch heeden ten Daagen naar toe begeeven?”
“Des Gravenhagen, goeden Man. En wel rasch. Weet gij waar al die Menschen vandaan koomen?”
“Heer van Van Dam heeft eenen geheel nieuwen Automobiel bekoomen. Eenen op Stoom. Onzen Weegen kruisten elkander zopas.”
“Al die nieuwerwetsche Dingen. Deezen richten ons Vaderland ten Gronde, wat ik Uwes brom.”
“Met alle Hoogachting, Heer, naar mijnen nederigen Meening krijgen deezen Landgenooten juist eeuwigen Faem. Dat zal voor onsch, met alle Respect, niet weggeleegen zijn.”
“Gij domoor.”

Met een minachtende handbeweging legt hij de koetsier het zwijgen op en maant hem vort te maken. Eenmaal alleen in de koets verschijnt voor het eerst sinds jaren een glimlach op het gelooide gelaat van de al vijfenvijftigjarige heer. Niemand kan bevroeden dat hij zijn eeuwige faam al bereikt heeft. Niet in de kunst, niet met een prestatie, maar met een simpele kwinkslag. Fier denkt hij terug.

“Morgen dienen wij naar Frieschland te gaan, mijn Beschte. Onzen nieuwen Rollen Laken zijn gearriveerd. Den Koopers zien uit naar onsch op Donderdag..”
“Vermoogen wij niet één Dag vrij te neemen?”
“Dat zal niet hooggeschat worden.”
“En als wij nu in het Noorden eens opdissen dat er in het Westen tussen den Maandag en den Woensdag eenen dag tussengevoegd is? Ten behoeve van het Koningshuis.”
“Ach, Jongen, dat neemt toch geen Mensch aan?”
“Laaten we een Gebbetje uithaalen. Dan hebben wij eenen vrijen Dag én eenen goeden Uitvlucht. Wellicht zullen die Noordsen Kwaaitongen deezen extra Dag door geheel onsch Land verspreiden. Dat zou kluchtig zijn!”
“Verwacht dat niet, Vriend. Gij overschat de Macht der Kwaaitongen. Eenen vrijen Dag edoch klinkt alsch Sneeuwklokjes in mijnen Ooren.”

Hij verschiet wanneer de koets plots halt houdt. Verheugd denkt hij aan het voortvloeisel van zijn ‘gebbetje’. Geheel ongepast ginnegapt hij om zijn domme koetsier.

“We hebben onzen Bestemming bereikt, mijn Heer: het Binnenhof. Ik ben benieuwd wat dezen eersten Prinschjesdag op Dinschdag onsch voor Goedsch gaat brengen.”
“Foei, Ondeugd. Boeren duiden deezen Dag als Prinschjesdag. Voor mij is het de Opening der Staten-Generaal. Geef mij mijnen Stok. Ik loop zelf.”

Door zijn lorgnet bestudeert hij de oneffenheden op de rijweg.

“Om vijf uur ben ik weederom hier. Tot straksch, mijn Heer Dinsch.”
Ineens dringt het door.

Categorieën: Thema column

Arta

Zijn. bewonderen, verwonderen, notuleren, opwaarderen; Het zijn zomaar wat steekwoorden, die voor mij onlosmakelijk zijn verbonden aan 'Schrijven'. *Overigens schrijf en reageer ik als arta natuurlijk op persoonlijke titel

16 reacties

Mup · 7 oktober 2008 op 08:40

:wave:

[quote]“Gij domoor.”[/quote]

Wat een grof taalgebruik, toen al.

Groet Mup

SIMBA · 7 oktober 2008 op 09:06

Ik heb me erdoorheen geworstelt, wat leest het moeilijk! Zal ook wel moeilijk zijn om te schrijven. Erg knap!
Ik zie die statige meneer echt voor me!

Dees · 7 oktober 2008 op 09:50

Dinschdag / dinxdag, de dag van het ding, of de vergadering. Ergo, weg er weer mee 😀

Knap geschreven, de gebbetjes en de faem. Lastig om het vol te houden. Deed me vaag denken aan de reclame van de anwb nu (al is dat nog net iets later)

Faldarie, Faldaraaa :hammer:

pally · 7 oktober 2008 op 10:06

Er leuk, Arta, deze deftige oude taal, hier en daar vergrapt tot uitdrukkingen die een mengsel van oud en nieuw zijn. Goed gedaan, mooi experiment,

groet van Pally

WritersBlocq · 7 oktober 2008 op 10:10

Wat een verhaal! Hoe kóm je erop, en om het zo te schrijven, wat een klus zeg. Het lezen was dat al, maar het schrijven deed je ook niet ‘even’.

Je hebt op een unieke maier de Dinschdag ingevuld. Groetjes, ook aan Heer Dinsch, van de fopfreule 🙂

Ma3anne · 7 oktober 2008 op 10:22

Whaaaaaaaaaa, waar haal je dat oud Nederlandsch vandaan? Inderdaad een klus zeg, om dat zo op te schrijven. :hammer:

Erg originele invulling van het thema!

KingArthur · 7 oktober 2008 op 10:35

Wat kan jij liegen zeg! Maar goed ik weet nu wel waar wij de dinsdag aan te danken hebben 🙂

Mien · 7 oktober 2008 op 14:54

Dit is echt op z’n Artasch … oftwel Fartastisch!
Grappig want ik zat tijdens het lezen al aan dies rare Kofferdag te denke (lijkt wel Zuid-Afrikaans, zoals ik het mezelf nu zie opskrieven).

Wat een variaties op een thema!
Met dank ook aan King Kong Arthur.

Voor mij mag dit op herhaling maar dan per maand. Leuke variant op Column van de Maand!

Mien Sch

pepe · 7 oktober 2008 op 15:04

Superknap, hoe jij een eeuw of wat terug schrijft.

lisa-marie · 7 oktober 2008 op 17:23

Gelezen door mijne lorgnet en op zijn nieuwerwets gezegd:”Super”! :wave:

pleuro · 7 oktober 2008 op 18:28

“Morgen dienen wij naar Frieschland te gaan, mijn Beschte.

oké.. oké.. ik zal alvast de koffie aanzetten 😀

Geweldig goed geschreven! very impressed!

was signed by pleurolicious

Li · 7 oktober 2008 op 19:14

Met mijn pink omhoog gelezen!
Heb geen enkele moeite gehad met de ‘oud-Nederlandsche’ tekst.
Maar ja, ik ben dan ook een oude mutsch.:hammer:

Li

KawaSutra · 8 oktober 2008 op 01:12

Hij staat er wel echt, die mijnheer Dinsch. Ik zat me warempel nog af te vragen of hij daadwerkelijk de naamgever van dinsdag kon zijn. :hammer:

arta · 8 oktober 2008 op 14:01

Allereerst wil ik King Arthur bedanken voor het mee mogen schrijven met dit originele thema. Het was enorm leuk om te doen en wat een mooie schrijfsels zijn er uit voortgevloeid!
@ Mup: Ik heb me dit keer eens niet ingehouden!
@ WB: Groetjes terug!
@ Ma3: Het oud-Hollandsch heb ik gecheckt bij mij oma(96) en ik heb heel internet afgestruind naar ‘oude’ woorden. Ik heb echt helemaal blauw gelegen tijdens mijn zoektocht…
@ King: 😆 Tja, a little white lie…
@ Mien: Fartastisch nog wel. Klinkt goed, ruikt minder 😀
@ Pleuro: Een stevigen Tas Koffie zal ze goed bekoomen!
@ Kawa: Nergens op internet kon ik de oorsprong van dinsdag met zekerheid vinden…volgens mij is het echt dhr Dinsch geweest;-)

Dank voor de reacties, erg leuk. En wat ben ik blij met ons ‘moderne’ Nederlands! Wat was dit moeilijk schrijven en er staan nóg 3 Oud-Hollandsche fouten in!

WritersBlocq · 9 oktober 2008 op 00:25

Arta, je hebt mazzel! Foutjes deden er toen nog niet toe 😎

LouisP · 15 maart 2009 op 19:48

ArtA, ArtA, ArtA,

wat gij hier schijft is werkelijk mijnen speck.
Ondanks dat het erg grappig is zijt ge met uwen moderne hartverwarmende letters, woorden en verhalen beter.

Lodewijk

Geef een reactie

Avatar plaatshouder