Afgelopen voorjaar trokken boze noorderlingen, nog net niet gewapend met hooivorken en rieken, maar wel met vervaarlijk uitziende spandoeken massaal naar het Binnenhof om voor de aanleg van de Zuiderzeelijn te pleiten. In de discussies bleek die trein soms bijzaak, want de kern van het protest was dat noordelingen zich achtergesteld voelen ten opzichte van westerlingen. Zij vinden dat de grote steden veel meer aandacht en geld krijgen dan het platteland. Ook in bibliotheekland is die scheiding al jaren aan de gang. Plattelandsbibliotheken trekken zich steeds verder terug in hun hok. Wanhopig proberen ze aansluiting te vinden bij de moderne tijd, maar in plaats van vooruit te gaan, worden kleine bibliotheken steeds meer uitleenposten voor bejaarden. Omdat ze door slechts een handjevol mensen, waaronder veel vrijwilligers op leeftijd, overeind gehouden worden, ontbreekt de kennis in de organisatie om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Het personeel heeft al moeite om cd’s, dvd’s en games van elkaar te onderscheiden, dus van het aanschaffen van de juiste titels is al helemaal geen sprake.

[img align=left]http://www.watkrijgenwenou.nl/images/bibliotheek.jpg[/img]In de steden verrijzen er steeds meer reusachtige bibliotheektempels, terwijl de voorzieningen op het platteland niet zelden op kabouterhuisjes gaan lijken. Hbo-ers maken er plaats voor mbo-ers en op veel plaatsen verdwijnen zelfs alle boeken ten gunste van pc’s. Daarop moeten klanten gebruik maken van miserabele catalogi die elke vorm van logica missen om titels aan te kunnen vragen. De paradox is dat in de dorpen de bibliotheken wegkwijnen, maar dat de inwoners daar juist het meest gehecht zijn aan hun bibliotheek. Een groot probleem is dat de jeugd wegblijft. Die heeft, zoals een jongen op een gameforum schrijft, moeite met de ‘uitgewoonde oude taarten van de uitleen, die je preventief haten omdat je hun boeken durft aan te raken’. En zo lang jongeren op hun scooters met een boog om de bibliotheek heenrijden en niet naar binnengaan, blijft de leegloop doorgaan.

Als de regering niet investeert in de Zuiderzeelijn stel ik voor om met die geldzak de plattelandsbibliotheken te ‘pimpen’. Die hebben dringend behoefte aan goede gebouwen en beter gekwalificeerd personeel. En dat bibliothecarissen een toegevoegde waarde hebben, bleek toen ik in een stadsbibliotheek een vrouw hielp met haar inschrijving bij [url=http://www.relatieplanet.nl/]Relatieplanet[/url]. Een aantal weken later trof ik haar breed lachend bij het station aan met een man. Een bibliothecaris is dus niet alleen een informatiebemiddelaar, maar in sommige gevallen zelfs een relatiebemiddelaar. Het is de vraag of een ‘uitgewoonde oude taart van de uitleen’ haar had kunnen helpen.

(Uit: [url=http://www.debibliotheken.nl/content.jsp?objectid=3058]Bibliotheekblad[/url] 19)


6 reacties

KingArthur · 13 oktober 2006 op 15:03

De wet van de grote aantallen. Ik denk dat er bij beleidsvoering teveel wordt gekeken naar cijfertjes.

Li · 13 oktober 2006 op 22:50

Misschien dat Nederland Leest plus gratis boek een domino-effect heeft? 😉

Li

Eddy Kielema · 14 oktober 2006 op 00:33

Je bent goed op de hoogte, Li. Ik ben van plan om dat gratis boek dit weekend te gaan lezen (ik wil er althans een begin mee maken…). Voor lezers die geen idee hebben waarover het gaat: [url=http://www.nederlandleest.nl/nll/2006/]hier[/url] lees je meer over Nederland Leest.

Ma3anne · 14 oktober 2006 op 12:05

Ik kom al jaren niet meer in de plaatselijke bibliotheek door een aanvaring met zo’n oude taart die er nog steeds werkt.
Intussen ben ik zelf een oude taart, misschien dat ik er maar weer eens heenmoet en terug moet galbakken. 🙂

KawaSutra · 14 oktober 2006 op 19:52

Zonde dat de bibliotheken zo impopulair geworden zijn. Educatie begint met lezen, dus dat is de basis voor onze algemene ontwikkeling. Ik ben bang dat het internet en natuurlijk de televisie ook een groot deel van de interesse in lezen verdrongen heeft. De gevolgen zullen we de komende generaties wel ondervinden. De kwaliteit van het taalgebruik zal daar ongetwijfeld onder te lijden hebben.
Momenteel beperk ik mij slechts tot het lezen van sprookjes en de serie Pinkeltje, overigens met groot succes. Misschien is deze actie een goede aanleiding om mijn zoontje lid te maken van onze bibliotheek, die gelukkig nog niet in verval is geraakt.

Nana · 16 oktober 2006 op 20:39

Pimpen dus. En parfumeer. Want weet je die bieb boeken ruiken altijd zo gek… 😀

Geef een reactie

Avatar plaatshouder