Ze was pas drie jaar, Savanna uit Alphen aan den Rijn, toen zo anderhalf jaar geleden om het leven kwam. Gestikt in een washandje, door haar moeder in haar mond gestopt om haar stil te krijgen. In de korte drie jaar dat ze geleefd heeft, is ze altijd mishandeld en volgens haar moeder was het kind ongewenst, maar zoals altijd raak je wel eens zwanger als je het niet wilt maar toch het edele spel van liefde speelt. Mogelijk stierf de peuter mede door een combinatie van een verkoudheid en ondervoeding. De truc met het washandje had de moeder namelijk wel vaker gebruikt om het kind daarna ook vast te binden op bed. Net zoals de fatale keer.

Het psychiatrische rapport wees uit dat de moeder lijdt aan Borderline persoonlijkheidsstoornis. Met deze ziekte is het zwaar leven, mensen lijden aan stemmingswisselingen, woedeaanvallen, impulsiviteit en nog veel meer symptomen. Functioneren in de maatschappij is voor mannen en vrouwen met deze ziekte erg lastig, zo niet onmogelijk zonder goede begeleiding en ondersteuning. Voor deze vrouw was een kind opvoeden te moeilijk, onmogelijk zelfs. De driejarige was ondervoed, als ze al te eten kreeg was het onvoldoende en niet afgestemd op haar leeftijd, kreeg te weinig te drinken en werd mishandeld, fysiek en ook geestelijk. Niemand kan zich voorstellen wat voor leven dat is geweest. Het kind heeft nooit plezier gekend, gelachen of is gelukkig geweest. Alle hulp – die er in ruime mate was – kwam voor haar te laat.

Savanna. Ja, ik moet haar als voorbeeld nemen omdat ze in mijn stad woonde en ik er zijdelings mee te maken had. Weliswaar coverde mijn collega deze moord voor de krant en bleef ik gevrijwaard van de meeste ellende. Maar uit tweede hand waren de verhalen gruwelijk genoeg. En de Alphense peuter staat misschien symbool voor tientallen (en wie weet honderden) van soortgelijke gevallen in ons land. Want een feit is dat veel kinderen in ons land slachtoffer zijn van geweld binnen het gezin. Vaak is de vader de dader, maar Savanna liet zien dat er ook bij moeders veel mis kan zijn, al kreeg die enige hulp van haar vriend. Maar waarom nemen deze mensen kinderen als ze weten dat ze het niet aankunnen? Na de eerste koter weet je wel hoe het zit. Maar nee, in de meest problematische gezinnen vind je vaak de meeste kinderen. Ik kan dit niet staven met een verwijzing naar een onderzoek, maar durf het feit wel te poneren. Hoe dieper de ellende, hoe meer kinderen er komen en vaak van verschillende vaders. Misschien moet elke nieuwe liefde worden beloond met een baby. Hoe dan ook, bevorderlijk voor het welzijn van een kind lijkt het me niet.

Hoeveel kinderen worden er eigenlijk mishandeld in Nederland? Eén is teveel, daar is waarschijnlijk iedereen het over eens, maar de werkelijkheid laat anders zien. In Alphen aan den Rijn zijn er zo’n honderd (ongeveer één procent) van dit soort zwaar problematische gezinnen. Problemen met opgroeien en opvoeden, verslaving, criminaliteit, schulden, huisvesting, enzovoorts. Een klein rekensommetje laat zien dat het dus zeker vierhonderd mensen zijn, waarvan de helft kind en het lijdende voorwerp. Hoeveel juffen en meesters zien op het eind van de dag met pijn in hun hart kinderen naar huis gaan waarvan ze weten wat er thuis gebeurt, maar slechts machteloos kunnen toekijken en proberen het kind op school enigszins te helpen. Aangeven bij de politie die mensen, zult u zeggen. Geloof me dat gebeurt. Maar dan? Bijna alle gezinnen zitten al op de een of andere manier in het hulpverleningsproces – bij een of zelfs meerdere instanties – of zijn wachtende op noodzakelijke hulp. Want wachtlijsten werken hulp tegen, en verergeren, naar alle waarschijnlijkheid, de ellende. In de nota integraal jeugdbeleid van mijn stad staat letterlijk te lezen dat hulpverleners in deze specifieke gezinssituaties tegen de grenzen aanlopen van hun organisaties. Anders gezegd: ze staan met hun handen in het haar.

Dit wetende en vrij te vertalen naar een grotere stad, waar de problemen (zeker qua aantal) groter zijn, is het dan gek om paal en perk te stellen aan mensen om kinderen te krijgen, als ze niet in staat zijn een kind een normaal en fatsoenlijk leven te geven? Jawel, ook ik was geschokt door het voorstel van de Rotterdamse wethouder Van den Anker. Het Derde Rijk spookte ook door mijn hoofd. Privacy ook. Wie maakt er verdomme uit wie een abortus wil of neemt. In Nederland beslist de vrouw daarover, het is haar buik. Anticonceptie bepalen we zelf wel, daar hebben we geen overheid voor nodig. Daar mag je niet aankomen. Maar nu het even geprutteld heeft, moet ik een nuance aanbrengen. Niet dat ik ineens voor deze voorstellen ben, maar erover nadenken moeten we zeker. Wat heeft een kind voor leven in een uitzichtloze situatie? Kan iemand mij dat vertellen? Van den Anker bracht het allemaal kort door de bocht naar buiten, maar het feit dat ze er over nadenkt, maakt haar niet tot een Nazi-beul. Niet als we er eerlijk over nadenken en de feiten een kans geven. Wie werkelijk weet wat er zich allemaal afspeelt binnen een flink aantal gezinnen in ons land, weet dat er iets moet gebeuren. Kinderen worden te vaak het slachtoffer en als het tegenzit met dodelijke afloop. Een kind heeft toch ook rechten? Al was het alleen maar op een gelukkig en zorgeloos leven. Om te lachen, te spelen en plezier te hebben. Op leren lopen en lezen, recht op onderwijs en op vriendjes en verjaardagfeestjes met taart en spelletjes. Een kind mag niet lijden onder de onmacht van ouders die te ziek zijn of simpelweg niet in staat zijn een kind op te voeden. Hoe we dit moeten uitvoeren is mij op dit moment een brug te ver. Maar erover nadenken moeten we zeker.

Als ik weer even terugkeer naar het meisje van drie, Savanna. Er zijn dagen dan probeer ik me haar leven voor te stellen. Heeft ze ooit gelachen of ooit wel eens een gevoel van geluk gehad. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Als ik heel diep binnen in mijn hart kijk durf ik me de vraag te stellen of het niet beter was geweest als Savanna nooit had geleefd. En eerlijk gezegd weet ik het antwoord ook.


14 reacties

DriekOplopers · 6 maart 2006 op 20:05

Een griezelig einde, dat alles wat je vindt in één klap op losse schroeven zet…

Ik ben even stil, en weet nu niet meer wat ik moet vinden.

Driek

Raindog · 6 maart 2006 op 20:22

Fred,

Ik wil je buitengewoon bedanken voor deze column.

Raindog

WritersBlocq · 6 maart 2006 op 21:33

[quote]Maar waarom nemen deze mensen kinderen als ze weten dat ze het niet aankunnen? [/quote]
Ze nemen geen kinderen, ze hebben seks met een kind tot gevolg, zoals je zelf schrijft in de 1e alinea:
[quote]In de korte drie jaar dat ze geleefd heeft, is ze altijd mishandeld en volgens haar moeder was het kind ongewenst, maar zoals altijd raak je wel eens zwanger als je het niet wilt maar toch het edele spel van liefde speelt. [/quote]
En om deze problemen op te lossen, moeten we heel veel doen. Eerst denken, dan uitvoeren. Stiekum hoop ik weleens dat het bij een ‘hoge ome’ m/v gebeurt. Zo’n Haagse. En dat er dan wèl een signaal bij de politiek binnenkomt dat het zo echt niet verder kan, in plaats van te blijven hangen in regeltjes maken die het de mensen die ernaar moeten werken het werken onmogelijk maken ‘omdat het zo echt niet verder kan’. Mensen die zinnen schrijven zoals mijn voorlaatste, bijvoorbeeld. Er half in stikken, waardoor kinderen verstikken. Walgelijk.

KawaSutra · 6 maart 2006 op 23:39

De vraag of een mens misschien beter maar nooit had moeten leven zal ik nooit bevestigen.
Wat ik wel kan zeggen is dat wij als maatschappij alles in het werk moeten stellen om op zijn minst onze kinderen een redelijk gelukkige jeugd te garanderen door de regels en wetten die in ons land zouden moeten gelden te handhaven. En daar schieten wij helaas schromelijk in tekort want we hebben het veel te druk met andere onbelangrijkere zaken. Ik weet onderhand uit ervaring hoe Jeugdzorg en Jeugdreclassering langs elkaar heen werken. Dat is bij andere onderdelen van Justitie, want daar moeten we het van hebben, niet anders. Precies die ministeries die de laatste jaren het meest in het nieuws zijn geweest functioneren het slechtst. Justitie en Volksgezondheid. Daarnaast hebben we als burgers ook heel wat steken laten vallen. Natuurlijk is sociale contrôle lastig en vervelend maar zolang ieder alleen zijn eigen eilandje bewaakt zullen kinderen als Savanna de dupe zijn.

Savanna, je had het volste recht om te leven, maar ook het volste recht om gelukkig te zijn.

Ma3anne · 7 maart 2006 op 08:28

Geen enkel kind kiest ervoor geboren te worden en wereldwijd worden kinderen geboren in situaties, waarin ze vanaf de eerste dag moeten lijden.
Niet alleen geesteszieke ouders zijn het probleem. Ook oorlogvoerende staatshoofden, of seksueel gefrustreerde toeristen, of samenlevingen die zwerfkinderen creëren.

De rechten van het kind worden overal met voeten getreden. En daarom zijn organisaties als Unicef, War Child en Plan zo vreselijk belangrijk.

Wat een samenleving als de Nederlandse met het probleem wat jij schetst aanmoet?

Zich meer bewust zijn van de problemen en de verantwoordelijkheid t.a.v. kinderen serieuzer nemen. Ook jij en ik als buurtbewoner moeten ogen en oren open hebben en signalen opvangen en doorspelen.

De wetgeving zou moeten worden aangepast en de belangen van het kind zouden op een veel hoger plan getild moeten worden.

Het leven plant zichzelf voort en houdt geen rekening met de capaciteiten van ouders. Het leven kent op zich geen normen en waarden. Daarom zijn we met ons allen verantwoordelijk voor elk kind dat geboren wordt. Of het het kind is van een geesteszieke ouder, of in een land met hongersnood.

Ik denk dat de rechten van het kind als eerste artikel in de grondwet zou moeten staan. Pas wanneer we onze verantwoordelijkheden t.o.v. ALLE kinderen kennen, zal er wezenlijk iets aan het probleem gedaan kunnen worden, vrees ik.

Tot die tijd is alles wat je doet een lapmiddel. Helaas…..

Goed stuk weer Fred, dat aanzet tot nadenken.

pepe · 7 maart 2006 op 09:50

Hier wordt ik altijd een beetje stil van en snap (als ouder) niet dat dit kan gebeuren.

Ieder kind(mens) heeft recht op een menswaardig leven, helaas is de werkelijkheid vaak genoeg nog anders. Mooi dat jij ons op deze manier weer eens herinnert aan dit trieste gebeuren.

En zoals hiervoor al geschreven door anderen, het gaat hier niet alleen om die ene Savanna. Er zijn nog zoveel meer Savanna’s in deze wereld.

Anne · 7 maart 2006 op 09:55

Naar mijn idee slaat Kawa de spijker op zijn kop. Ik ben het volledig met hem eens, en ook ik zal nooit de vraag of een kind niet geboren had hoeven of mogen worden bevestigend beantwoorden.

Hier in Bosnie is dit soort onbeschrijfelijke zieke toestanden rondom kinderen zo goed als afwezig. Dat betekent voor mij persoonlijk heel veel rust, ik hoef echt niet bang te zijn dat er wat akeligs met mijn kinderen gebeurd als ze buiten spelen of anderszins tijdelijk buiten mijn gezichtsveld zijn.

De sociale controle is hier inderdaad heel wat groter dan in Nederland, en ook de individuele vrijheid is heel wat beperkter, zelfs voor mij als buitenlandse. Mijn Bosnische schoonmoeder belt mij, maar ook ik haar, bijna iedere dag op, en als een havik waakt ze over de (fysieke en geestelijke) gezondheid van haar kleinkinderen, goed wetend dat ik met mijn westerse slordigheid en mijn kunstenaarsverstrooidheid vaak de plank missla, wat dat aangaat. Als je hier op straat loopt met je kinderen en om een of andere reden is er iets niet in orde, zichtbaar voor omringenden (een bloot beentje in de kou, een huilbui, of wat dan ook) spreken mensen je aan, op je verantwoordelijkheid namelijk. En inderdaad vanuit hun eigen gevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte van de collectieve ander.

Ik ben daar nu helemaal aan gewend en vind het niet vervelend, juist behulpzaam. Dat is vooral omdat ik me heel goed ben gaan realiseren dat het een en het ander samengaan: grote sociale controle en beperkte individule vrijheid, dat is de andere kant van de medaille voor een grotere veiligheid van kinderen. In Nederland is dat begrip sociale controle bijna een vies woord, zo gehecht als mensen in de loop der eeuwen zijn geraakt aan hun individuele vrijheid. En daar zit hem natuurlijk de kneep. Wij in het westen willen wel de zonzijde van individuele vrijheid hebben, maar de donkere kant ervan, die er nou eenmaal bij hoort, die hoeven we niet. En ook dit verwrongen werkelijkheidsbesef; dit idee dat het leven ons dienstbaar moet zijn, ook dat hoort helaas bij het hele illusionaire idee dat er individuele vrijheid zonder prijs is.

Dat is het niet. Kinderen betalen die prijs. En niet alleen kinderen, wij allemaal. Willen we echt iets veranderen, echt iets verbeteren, dan moet een heel volk haar wortels uitrukken en in gezondere aarde herplanten. Onmogelijk dus.
Ook dat is dus een van de redenen waarom wij de keus hebben gemaakt om hier te gaan wonen; om onze kinderen weg te halen van het zieke westerse denken, en ze onder de invloed te brengen van de lavende, heel wat gezondere mentaliteit van dit stukje van het land van hun vader.

Anne.

senahponex · 7 maart 2006 op 10:55

Stil wat voor reactie kan je geven, helaas steekt men de kop in het zand en wil men de misstanden niet zien. Fish schreef hier over een stuk met een ingrijpende tekst:

family business
heard a battle raging on the other side of the wall
I buried my head in a pillow and tried to ignore it all
Every night when I hear you I dream of breaking down your door
An avenging knight in shining armour, to rescue you from it all

From this family business, family business
How long does it stay, family business.
It’s nobody’s business, this family business
But tell me how long it remains family business

When I see you at the supermarket, sunglasses in the shade
Averting your eyes from those staring questions, how were those bruises made?
The children clutch tight to your legs, they’ve got so much they want to say
But daddy’s sitting home, drunk again so they bite their lips and pray
‘Cause daddy don’t like people prying, poking in his private affairs
And if anyone asks from the social, well, you fell down the stairs

It’s family business, keep it in the family business
Can you tell me how long it remains family business?
It’s nobody’s business, this family business
But tell me how long it should stay family business

She’s waiting at the bus stop at the bottom of the hill
She know’s she’ll never catch it, she knows she never will
The kids are all she lives for, she’s got nothing left to lose
Nowhere to escape to, but she knows she’s got to move
‘Cause when daddy tucks the kids in, it’s taking longer every night
And the heaven that she’s waiting for
Through the hell it lasts all night

It’s family business, keep it in the family business
Can you tell me how long it remains family business?
It’s nobody’s business, this family business
But tell me how long it should stay family business

So I become an accessory and I don’t have an alibi
To the victim on my doorstep the only way I can justify

It’s family business, family business
How long do we keep it family business?

Hoelang voor dat we ingrijpen ?

Mup · 7 maart 2006 op 13:26

Allen de titel al, brrr, ijzersterk,

Groet mup.

sally · 8 maart 2006 op 00:31

Heel indrukwekkend Fred.

groet Sally

Li · 8 maart 2006 op 20:21

Ook is het triest dat een kind als Savanna denkt dat dit normaal oudergedrag is. Net als haar moeder die vroeger eveneens stelselmatig door haar ouders is mishandeld.

De andere kant van de medaille heb je indrukwekkend beschreven Fred.

Li

bert · 8 maart 2006 op 21:55

Het meeste kan nog niet gezegd zijn over dit onderwerp, toch heb ik er op dit moment niet méér aan toe te voegen dan dat ik dit een ijzingwekkende goede column vind waar ik echt koud van wordt.

Nana · 9 maart 2006 op 14:11

Weet je ik wil hier graag op reageren, maar het lukt me niet. Er komt teveel boven, wat goed.

gast · 9 maart 2008 op 11:12

Folgore Lisbona vetro www lettera esercizi Principio Flv Download Atletica Porno Siracusa foto [url=http://www.sporting-club.ru/results/canzoni_napoletani/zima/canzoni_napoletani.html]and Canzoni Napoletani sporting-club.ru[/url] Filippi Per Foto inferno Francesco Usato wiggers bubble foto [url=http://www.sporting-club.ru/results/punti_vendita_e_assistenza_samsung_catania/punti_vendita_e_assistenza_samsung_catania.htm]the E Assistenza Samsung Punti Catania Vendita[/url] 1342 Ligabue Sugli Ambasciata Www Perizomi milano Video Principio Pdf immagini Bambini Propriet Dainese nell Collezione acconciatura coppia Immagini [url=http://www.sporting-club.ru/results/ragazza_amatoriale/ragazza_amatoriale.html] amatoriale ragazza[/url] Erika modelli gratis Lamincards gratis Dolore net Video Navigatore Libretto porno [url=http://www.sporting-club.ru/results/falso_gelsomino.html]and Falso sporting-club.ru Gelsomino[/url] testo Commenti Metri immagini Notaio Beppe della Punto hentai hostess [url=http://www.sporting-club.ru/results/archivio/lasposadifirenze/lasposadifirenze.htm]the Lasposadifirenze[/url] sat Ragazze Per Energiaelettrica Rotoballe festa poesia vitae 1000video Concorsi Antistreptolisinico Miomi ricetta Pamela nubilato Romanzi dragon Viate Megaman [url=http://www.sporting-club.ru/results/italia_chiamami_net/tranne/italia_chiamami_net.htm]or italia chiamami sporting-club.ru net[/url] Piscine mature Per Ragazze nuda Nokia valvola Piu Gratis [url=http://www.sporting-club.ru/results/list/inno_juventus_mp3/inno_juventus_mp3.htm]and juventus inno mp3[/url] Moto Animazione sesso elena Missoni Spiderman Mappa Malformazioni Ztl sesso forum Lavori Cartoleria htt massaggiatrici Regionale Immagini Esatti ibox Isometrici [url=http://www.metroweb.ru/news/ital/contratto_collettivo_commercio_terziario/index_contratto_collettivo_commercio_terziario.html]and Terziario Contratto metroweb.ru Commercio Collettivo[/url] fumetto Oggi porno Pornostar Scooter gratis Motore porno Unich pps Ambaradan Susanna Nel Unghia nell park hilary [url=http://www.metroweb.ru/news/down/ccnl_legno_arredamento_artigianato/page_ccnl_legno_arredamento_artigianato.htm]a artigianato arredamento ccnl legno[/url] Del mpg immagini finanziaria Strani nudo cariola Porno video Dabbraccio San Pokemon Albadicanazei gratis Liegi [url=http://www.metroweb.ru/news/index_line_on_ecm_gratis_fad_ecm.htm] fad line on gratis ecm ecm[/url] roms registrazione Lettera simile pagamento Immagini [url=http://www.metroweb.ru/news/temp/programma_per_copiare_i_divx_a_dvd_da_scaricare_gratis/programma_per_copiare_i_divx_a_dvd_da_scaricare_gratis.html] i da copiare per a divx scaricare dvd metroweb.ru gratis programma[/url] Lyrics 710c temi mediaword Segnalibro tedesco Asiatica 152 Foto Trattorie Biella Siddharta Porta Tremore Sul Estate Costume [url=http://www.metroweb.ru/news/my/santino_abbigliamento_saronno/santino_abbigliamento_saronno.html] saronno santino abbigliamento[/url] Ricevimenti Gratis Roncaglia Ligure foto Zingari Motorini Pattini Pezzi Testo Video buon calcio Marche Costruire Recensione [url=http://www.metroweb.ru/news/spiate_sotto_la_gonna/spiate_sotto_la_gonna.htm] la spiate gonna sotto[/url] soggiorno ps2 bella free gratis video Vetro Donnenude folletti Chia Garibaldi Mammella melita Parigi [url=http://www.metroweb.ru/news/negozi_abbigliamento_guru/zima/negozi_abbigliamento_guru.htm] abbigliamento guru negozi[/url] acqua Prostatica Schiavo Naturali Giudice bpb Vacanze Cinematografico Polaroid Final Tuning decriptare Conquistare Nokia Curriculum Arco

Geef een reactie

Avatar plaatshouder