Wie volgt?

Wel jammer eigenlijk. Nu we de roker bijna helemaal verslagen hebben moeten we op zoek naar een nieuw slachtoffer. Leuk was het wel. Eerst zorgden we voor een mooi maatschappelijk klimaat waarin we een gewoonte van mensen tot een levensgevaarlijke gedragsstoornis ombogen, waardoor de roker steeds dieper in de buidel moest tasten om aan zijn smerige verslaving te kunnen voldoen.

De drang tot het vage

Discussiëren met gelovigen over het bestaan van God doe ik niet meer. Het kost ontzettend veel tijd en het levert niets op. Ze blijven toch wel volhouden dat ze gelijk hebben. Aan de andere kant doe ik natuurlijk exact hetzelfde en geloofsdiscussies draaien dus altijd uit op hetzelfde resultaat: iedereen blijft bij z’n punt en de discussie was in het beste geval een leuke vorm van tijdverdrijf.

Weg met de klootzak!

De evolutie is een prachtig principe: dat met de grootste overlevingskansen bepaalt hoe de toekomst van de soort eruitziet. Mensen konden zo heerlijk slim worden omdat de slimmere apen nu eenmaal langer overleefden dan de dommere, met alle mooie gevolgen van dien. Onze levens waren een stuk frustrerender geweest als we niet het inzicht hadden dat we nu hebben.

Discriminatie bestaat niet…

…in Nederland. Althans, vrijwel niet. Dat lijkt nogal een opmerkelijke uitspraak, want we worden van alle kanten aangespoord om het tegenovergestelde te geloven. Zeker figuren als Geert Wilders zouden constant aanzetten tot het discrimineren van bepaalde groepen minderheden of zelfs ronduit racistisch zijn. In werkelijkheid lijken deze beschuldigingen meer een soort wanhoopsoffensief te zijn dan dat ze op waarheid berusten.

Godslastering?

En nu is het wel weer mooi geweest. Dat we er in Nederland de laatste jaren nogal op achteruit zijn gegaan wat betreft moderne normen en waarden mag duidelijk zijn, maar nu zelfs ministers zover gaan dat ze godslastering makkelijker strafbaar willen gaan stellen, moet er echt een halt toegeroepen worden aan dit soort waanzin.