Forecast: Cloudy with a Chance of Speed

Tot nu toe heb ik altijd min of meer een neutraal standpunt gehad tegenover wolken. Af en toe vind ik het interessant om naar ze te kijken, hoe ze zich eindeloos ontwikkelen tot nieuwe vormen, sommige herkenbaar maar de meeste vormloos, eeuwig en zonder doel dwarrelen langs de hemel. Persoonlijk kijk ik liever naar een strakke blauwe lucht. Maar er is wel één wolk dat mij fascineert: The Cloud.

Uit de Vingers Vloeien

Het begint met de inspiratie.

Ik maak nooit plannen om een stuk te schrijven. Dingen gebeuren. Vaak hebben ze iets te maken met mijn toekomstplannen en deze zet ik even neer in het Mombasa Dagboek. En dan soms gebeurt er iets bijzonders, zoals het verschijnen van die rare dame in “Uncool”. Of ik lig te dagdromen op mijn bed al starend naar het plafond – vaak leidt dit tot een sterke mening over iets actueels of een herinnering uit het verre verleden waarvan ik denk of tenminste hoop dat anderen dat interessant zullen vinden.