Geachte heer Samsom,

Gefe­lici­teerd alvast. U kri­jgt vri­jdag 16 maart te horen dat u bent verkozen tot de nieuwe lijst­trekker van de PvdA. In dit deel­ne­mersveld met een bejaarde, een kleuter, een vrouw met een besmette achter­naam en een retard zou u zelfs win­nen als u zou pleiten voor een fusie met de PVV. Het is duidelijk dat inhoud op de tweede plaats staat bij deze interne PvdA verkiezin­gen. Na Cohen gaat het er vooral om dat er een lijst­trekker komt met uit­stral­ing. Iemand die zich goed kan pre­sen­teren, makke­lijk spreekt en op een ontspan­nen manier met tre­it­erende Rut­gers kan omgaan. Iemand met charisma, waar mensen zich achter willen scharen. Welke bood­schap diegene dan pre­cies verkondigt, is van secundair belang.

Dat betekent dus dat u gaat win­nen. Dat heeft u zelf ook allang in de gaten, maar het leek me voor de vorm toch wel leuk om uw oppo­nen­ten even langs te lopen. Ik hou even de omge­keerde vol­go­rde van de Een­van­daag peil­ing aan.

Lutz Jacobi

Tsja. Lutz Jacobi. Die naam. Die bril. Die stem alsof ze dronken is. Dat ver­haal als of ze dronken is. Dat film­pje. Wat moeten we daar eens van zeggen? Het is zo makke­lijk om slechte grap­pen over haar te maken, dat ik het gewoon niet doe. De kans dat Lutz Jacobi lijst­trekker wordt van de PvdA is kleiner dan de kans dat Cohen zich bedenkt, weer verkies­baar stelt én herkozen wordt.

Mar­tijn van Dam

Sym­pa­thieke kop, goeie bos krullen, 12.390 fol­low­ers op Twit­ter en 2.060 likes op Face­book. Alleen daarom al een serieuze kan­di­daat voor de toekomst, want hij weet zichzelf goed te verkopen. Voor­lopig is hij echter nog nat achter de oren, en dus geen par­tij voor u. Uw 39.066 Twit­ter­vol­gers zullen dat beamen.

Neba­hat Albayrak

Bij Albayrak moet ik altijd denken aan de Mike en Thomas show, waarin ik haar voor het eerst heb gezien. Ze viel er niet bij­zon­der op, maar als je bij Mike en Thomas gaat zit­ten, heb je sowieso humor. Ze lijkt me een leuke vrouw en zou ik nor­maal gespro­ken tip­pen als uw belan­grijk­ste con­cur­rent, maar door de frat­sen van haar nicht bij het COA is de naam Albayrak nogal besmet geraakt. Ze lijkt me daarom kansloos.

Ronald Plas­terk

Klink­ende naam, mooie hoed. Bezorgde me afgelopen week nog een topdag, maar daar gaat hij het niet mee red­den. Plas­terk (1957) is te oud. Na Cohen (1947) is de PvdA-stemmer toe aan ver­jong­ing. Rutte (1967), Wilders (1963), Pech­told (1965), Roe­mer (1962) en Sap (1963) komen allen uit de jaren zes­tig. Als de PvdA weer serieus wil mee­doen om de pri­jzen, moeten ze kiezen voor jeugd, niet voor oud­er­dom. Toe­val of niet, maar die andere par­tij waar het niet zo lekker gaat, het CDA, heeft met Ver­ha­gen (1956) ook een oudje aan het roer staan.

Kor­tom, gefe­lici­teerd met uw nieuwe baan. Best een relax moment om in te stap­pen trouwens, want je doet het al snel beter dan Cohen. Ik ben benieuwd hoe u het eraf gaat bren­gen. Het is me niet hele­maal duidelijk wat u bedoelde met kei­harde con­struc­tieve opposi­tie, maar daar kom ik vast snel achter. Als het een sto­ere manier is om te zeggen dat u altijd bereid bent om con­struc­tief te denken, juich ik dat van harte toe. Suc­ces ermee!

Groeten,

Boudewijn.

PS. Deze brief is afkomstig van www.indewaanvandeweek.nl

Categorieën: Politiek

3 reacties

JoeyvG · 13 maart 2012 op 11:05

Heb toch een beetje het gevoel dat het hier om de kampioen van de armoede gaat. Als dat je intentie ook was, heb je dat prima overgebracht.

Kuin · 13 maart 2012 op 11:36

Roepen dat je graag verantwoordelijkheid wilt nemen en tegelijkertijd zeggen tijdens de grootste crisis van de afgelopen honderd jaar dat je het als je taak ziet om dit kabinet te laten klappen en dus een land minimaal 150 dagen bestuursloos te laten.

Een contradictio in terminus van formaat, maar in dit land kom je overal mee weg zolang je maar met de huilende wolven meehuilt dat rechts gemeen is en links goed, dood aan de PVV enz. enz.

De PvdA, de partij van de idealen die al lang en breed verwezenlijkt zijn. Socialer dan het nu is, wordt het echt niet. En die verworven rechten beschermen, dat kunnen de andere partijen met nog niet verwezenlijkte idealen ook prima. Een partij die een programma moet verzinnen om haar eigen bestaansrecht te rechtvaardigen had allang niet meer moeten bestaan.

Mien · 13 maart 2012 op 14:57

Niet verkeerd dit briefje. Maar of het aankomt? 😉

Mien

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder