Er zijn klachten over de jeugd.
Want die heeft zowaar nog een vrijliggende stoeptegel ontdekt.
Voetpaden zijn niet zo gemakkelijk te vinden, omdat ze voor de helft verscholen liggen onder de voorkant van de dikke automobielen.
En andere tegels liggen vaak bezaaid met allerhande troep waar bovendien het onkruid welig tussen groeit.
De buurt zorgt zelf wel voor de (honden) mest.
Maar goed, de jeugd bezorgt overlast. Zo’n stoeptegel heeft soms een hoek, waar een stukje af is.
En laat die stoeptegel in de buurt nu juist heel geschikt zijn als knikkerpotje.
Die vervelende kinderen laten de knikkers zomaar tegen elkaar ketsen en stuiteren.
Een geluidsoverlast van jewelste !
Vroeger kon je tenminste nog geruisloos papieren pijltjes schieten door de ramen van de buren.
Nu kost het als tweeverdieners-gezin natuurlijk de nodige moeite om de kinderen de lessen des levens bij te brengen. Komt dit er ook nog bij !
( 75% van de gezinnen met minimaal 1 kind is tweeverdiener)
De klagers hebben gelijk; ze wonen in een woonwijk. Niet in een doe-wijk.
Elke vorm van activiteit dient in de kiem te worden gesmoord.
Vooral die van de jeugd. Bij gebrek aan voorzieningen zelf een springplank in elkaar vogelen om te skaten. Verboden moet het worden.
Een door jongeren in elkaar geknutseld verplaatsbaar doel (met net) dat op een trapveldje is geplant, moet direct worden afgebroken
Gelukkig zijn de buren dat met elkaar eens. Geen gezicht, zo’n doel.
De jeugd moet niet te actief zijn. Ze moeten voldoen aan het (media)beeld.
Ze behoren zich te vervelen en het liefst rond te hangen in het winkelcentrum.

Over een poosje zou het wel eens rustig kunnen worden in de straten.
Met (jeugd)voorzieningen aan de rand van de wijken, ver van de bewoonde wereld.
Jongeren vluchtend uit de wijken, omdat beleid is gericht op het fenomeen vergrijzing, zonder na te denken over jongerenhuisvesting.
En binnen de kortste keren kunnen we praten over verzorgingswijken.
En wie zal dat betalen ?
Zijn dat wellicht dezelfde jongeren die dan een baan hebben gevonden ?

Kom, ik sleep mijn container nog even geruisloos (?) naar de weg. En dan naar bed.
Want morgen wordt ik weer gewekt door de vrolijk toeterende chauffeur die zijn maatje op komt halen.

Categorieën: Maatschappij

2 reacties

Kees Schilder · 27 februari 2003 op 08:08

Waar moet dat allemaal heen Kobus? Ik begrijp het ook niet meer. Bij ons in de Gemeente hebben ze plekken gecreeerd voor de zogenaamde hang-en snuifjongeren.Waar dan? Gewoon inde kroegen. Daar zitten ze al als ze dertien zijn. Kennelijk hebben ze nog steeds niets geleerd.
groet
paco

Kobus · 27 februari 2003 op 11:23

Een van de oorzaken van afnemende tolerantie is de toename van de vergrijzing. Mensen accepteren niet meer dat de jeugd (en hun bezigheden) onderdeel uitmaakt van het woongebied. Ook de jongeren moeten letterlijk aanwezig mogen zijn. Dan behoren er ook voorzieningen te zijn ! De jeugd wordt tegenwoordig al op vrij vroege leeftijd op zichzelf teruggeworpen, omdat pa en ma zo hun eigen bezigheden hebben. Overleg vindt plaats in het eigen kringetje. En als de grootste gemene deler het dan niet eens is met die besluiten, begint de ellende. Bij jullie kunnen ze dan blijkbaar nog ergens terecht, al is het maar de kroeg. Bij ons zijn nauwelijks voorzieningen voor de categorie 12-18 jarigen. Er rijdt een jongerenbus eens per week naar de plekken waar jongeren samenscholen. Maar dan praat je vooral over een mobiele voorziening voor randgroepjongeren.

De media benadrukken ook vooral de negatieve kant
waardoor mensen zich laten beïnvloeden. Jongerenwerkers zijn nauwelijks nog te vinden, laat staan vrijwilligers die zich in willen zetten voor die groep.

Aandacht gaat vooral uit naar senioren. Door daar steeds meer voor te doen (recreatie, huisvesting) neemt de vergrijzing nog meer toe. Er gaat een zuigende werking van uit.

En je merkt dat de grotestedenproblematiek (3x woordwaarde scrabble), drugs, overlast, enz, verschuift naar de plattelandsgemeenten die (nog) geen beleid en geen geld hebben. Ik heb dat zien gebeuren in Veenendaal. En een paar jaar later merk ik hetzelfde in Emmen. En wat dat betreft heeft men dus inderdaad nog steeds niks geleerd !

Geef een reactie

Avatar plaatshouder