Dit geschrijf gaat over fieles, niet over faails. Staat u wel eens in de file? Vindt U dat ook onprettig of is het u al zo vaak overkomen dat u er gewend aan bent geraakt ? Bij mij komt het slechts sporadisch voor. Maar elke keer vind ik er één te veel. Dat ik er niet zo vaak mee te maken heb is wel te verklaren. Ten eerste rij ik niet zoveel kilometers. Ten tweede woon ik in een streek waar files nog uitzondering zijn en beperkt blijven tot het einde van een zomerse namiddag als, bijvoorbeeld door een opkomend onweer, alle strandgasten zo nodig tegelijk weer naar huis willen Dat zijn voorspelbare files. Allicht reken ik daar ook de files in het “spitsverkeer”toe, welke elke dag, getuige de verkeersberichten, heel velen nopen tot stil staan of stapvoets rijden daar waar zij hééééél veel liever een lekkere dot gas zouden willen geven. Niet allen het woon-werk-verkeer levert de voorspelbare rijen op. Bij het begin van een vakantie of andere tijdstippen dat er veel mensen tegelijk op uit willen trekken is het ook vaak strijk en zet.

“Aanschuiven” zeggen onze zuiderburen dan op de radio, bijvoorbeeld op de Antwerpse Ring (ik dacht dat een ring rond was, dat je er zolang je geen afslag neemt “eeuwig” op zou kunnen doorrijden maar in de Sinjorenstad denken ze daar kennelijk anders over!) Die voorspelbare files probeer ik zoveel mogelijk te vermijden door op die tijdstippen bij voorkeur niet onderweg te zijn. En dat lukt aardig moet ik zeggen.

Anders ligt dat bij de onvoorspelbare files. Die “overvallen” je omdat ze er “ineens” zijn. Duidelijkste voorbeelden: ongelukken op de weg, aanrijdingen, gekantelde vrachtwagens (welke er soms kans toe zien de rijbanen in beide richtingen volkomen te blokkeren, zoals onlangs nog gebeurde bij Markiezaat). Maar ook wegenonderhoud, grasmaaien, ja ook het wassen van de tegelwanden in een tunnel of politie/douanecontroles onderweg doen die onverwachte files ontstaan.

Is er wat te doen aan al die files. Ja en nee. Ja omdat er best wat te bedenken is wat duidelijk zou “helpen”. Maar toch ook weer nee omdat er teveel weggebruikers zijn die om welke reden dan ook, deugdelijk of juist ondeugdelijk, menen dat anderen die gedragsregels maar zouden moeten hanteren en zij niet. Voorbeeld: carpoolen. Elke carpooler is een auto minder onderweg. Maar het vereist een wat strakkere dagindeling, aanpassingvermogen als u het zo wilt noemen. Als je dan toch niet kunt of wilt carpoolen kunnen flexibele werktijden ook de filedruk verlichten. Maar als het grootste deel van jan-en-allemans-werktijden elkaar niet overlappen wordt dat werken een stuk moeilijker. Onbereikbaarheid van anderen is een hindernis op het werk!

Meer wegen dan, is dat een oplossing ? Ja, als je bereid bent een nog veel groter deel van het grondgebied te asfalteren. Ook al zou je daar overheen kunnen stappen, dan is het nog de vraag of het betaalbaar is. Het zal daarom wel blijven bij wat spitsstroken en hier en daar een nieuw stuk weg.

Daadwerkelijke verbeteringen zouden mogen worden verwacht van een veel selectiever gebruik van de auto. Kiezen voor openbaar vervoer, maar beletsel daarvoor zijn de capaciteit in de “spits” en de kosten. Op de korte afstand is de fiets het meest ideale alternatief, ook voor ‘s-mensens gezondheid ! Het ontmoedigen van het onbeperkte autogebruik door een verschuiving van vaste kosten naar variabele zou helpen. Geen motorrijtuigenbelasting maar accijns- en/of kilometerheffing dus.

Veruit het meeste effect zou te verwachten zijn indien de mensen bereid waren of aangespoord werden dichter bij hun werk te (gaan) wonen. Er zijn er in dit overvolle landje heel wat die er niet tegenop zien om dagelijks, vaak ook nog “hij” en “zij”, tientallen tot zelfs honderden kilometers op en neer te ijlen. Al die tijd gebruiken ze een plekje op de weg. Hoe minder tijd op de weg, hoe minder plaatsruimte daar nodig, dus ergo hoe meer ruimte voor anderen en daarom ook minder file. Er zou heel wat verhuisd moeten worden om merkbaar effect te sorteren. Maar ook kleine beetjes helpen. Moeilijker zal het zijn om de zaak om te draaien, namelijk niet wonen waar je werkt, maar werken waar je woont. Als iemand, die nu dagelijks met op en neer rijden zeg maar 100km aflegt, komt te wonen in de omgeving van zijn werk, door de woonruimte van een ander in te nemen die ook de keuze voor dichterbij wonen heeft gemaakt., vermindert de aanslag op de wegruimte met het dubbele.En dat tikt aan !

Van overheidswege zou deze ontwikkeling gestimuleerd moeten worden. Door in plaats van belastingaftrekken woon-/werkverkeer juist het tegenovergestelde te doen: alle reisvergoedingen belasten !!

Ziet u het al gebeuren ? Ik niet. Dus dan toch maar (leren) leven met files, in de spits en soms daarbuiten !

-Floor Janse


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder