Volgens Oxfam, waarvan Novib de Nederlandse tak is, sterven er in de komende tien jaar wereldwijd ongeveer 45.000.000 kinderen omdat de rijkste landen falen. U leest het goed. Vijfenveertig miljoen. Kinderen. Onschuldig aan de honger waaraan zij lijden. Onschuldig aan de machinaties die de honger in stand houden. Maar wel ter dood veroordeeld.

Nu f a l en die rijke landen natuurlijk niet: zij zijn kapitalistisch en doen wat het kapitalisme van nature nu eenmaal doet: zoveel mogelijk winst vergaren voor zo weinig mogelijk mensen. Als dat honger voor honderden miljoenen betekent, dan moet dat maar… Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw is dat steeds openlijker het doel waarnaar zij streven. Honger is dus helemaal niet nodig maar het gevolg van een gevolgde politiek. De rijke landen kunnen met 1/3 van het bedrag dat zij aan bewapening besteden, alle honger en armoede uitbannen. Pas dan zouden zij echter als kapitalistische landen falen… Nee, ze doen duidelijk wat anders! Toen Salvador Allende in 1973 probeerde de armoede in Chili uit te bannen, werd zijn democratisch gekozen regering door de moordenaars die door Washington werden geregisseerd om zeep geholpen. Ook Allende werd doorzeefd met kogels. De liedjeszanger Victor Jara werd ook vermoord: opstandige liedjes zijn immers staatsgevaarlijk? Toen het Cubaanse volk dictator Batista verdreef, werd het gestraft met een economische blokkade door de VS. Die duurt nog steeds voort… Toen Vietnam zich in 1954 van de Fransen bevrijdde werd het door de Amerikanen gestraft met een meedogenloze oorlog: de yankees wierpen méér bommen op Vietnam dan álle oorlogvoerende landen in de héle Tweede Wereldoorlog op elkáár wierpen… De lijst is onuitputtelijk. De armoede en de honger in de wereld zijn dan ook het rechtstreekse gevolg van het heersende economische systeem. Als dit systeem niet eerlijk kan delen, laten we dát dan tenminste eerlijk toegeven.

© Jan Bontje 2004

Categorieën: Maatschappij

6 reacties

Mosje · 17 december 2004 op 20:37

Jan,

Heel lang geleden dacht ik er hetzelfde over:
T’is de schuld van het kapitaal. (van wie was die song ook alweer?)
Was het maar zo eenvoudig. Helaas liggen de zaken gecompliceerder. Wat bijvoorbeeld te denken van regeringen die hun eigen volk laten verhongeren, om op deze manier honger te gebruiken als wapen. (Saddam was daar ook een voorbeeld van)
En wat te denken van de katholieke kerk die geboortebeperking afwijst.
Het is dus niet alleen een kwestie van niet willen delen.

Bakema_NL · 17 december 2004 op 23:24

Ga een ander een schuldgevoel proberen aan te praten. Wanneer deze 45 000 000 blijven leven zullen er vele miljoenen meer niet te eten hebben en een even, zoniet ergere, dood sterven.
De schuld van het rijke westen natuurlijk weer, ga toch weg. De eerste reaktie gaf al een voorbeeld van nog meer dingen die loos zijn.

Ik zie hier een hoop mensen altijd moord en brand brullen over de regering, alles word zo duur, we moeten zoveel belasting betalen etc etc. Maar willen we echt de arme landen/mensen op de wereld helpen dan zullen we nog een hele flinke stap extra terug moeten doen. En dat hebben we er met zijn allen toch echt niet voor over, de ziektekosten, om maar wat te noemen, zijn tenslotte al zo duur. Een welvarende economie in arme landen zal ten koste gaan, voor een heel groot deel in ieder geval, van onze eigen westerse economie. Vertel mij eens eerlijk, Jan Bontje, heb je dat er voor over? En let wel, het is niet noodzakelijk een stapje terug te doen, je moet meer in formaat reuzenschoen denken.

Blok · 18 december 2004 op 10:22

[quote] De rijke landen kunnen met 1/3 van het bedrag dat zij aan bewapening besteden, alle honger en armoede uitbannen.[/quote]
Hmmmm,
als die arme landen nu eens 1/3 van het ontwikkelingsgeld daadwerkelijk besteden aan het bestrijden aan armoede en honger in hun land? Van het geld dat verloren gaat aan corruptie en misbruik kun je ook heel wat mensen een boterham geven.

Geld geven lost problemen allang niet meer op.
Het verband tussen de moord op Allende en de Amerikanen in Vietnam met de honger in de Derde Wereld overigens ontgaat mij een beetje.

JanBontje · 18 december 2004 op 14:10

Ik las:
“Als die arme landen nu eens 1/3 van het ontwikkelingsgeld daadwerkelijk besteden aan het bestrijden aan armoede en honger in hun land? Van het geld dat verloren gaat aan corruptie en misbruik kun je ook heel wat mensen een boterham geven.”

Het probleem is dat de machthebbers in die arme landen met handen en voeten gebonden zijn en met huid en haar verk(n)ocht zijn aan het Systeem dat ik gemakshalve Kapitalisme noem. Meer geld geven helpt dus inderdaad niet: het geldt wordt immers niet gegeven aan de armen maar aan de machthebbers die bond- en bendegenoten zijn van het uitbuitende Systeem! Er wordt in dat geval niets gegeven… President Kennedy wist al: voor elke dollar die het Westen in de Derde Wereld stopt kmen er twee terug… M.a.w. ‘ontwikkelinsgeld geven’ is gewoon investeren tegen waanzinnig hoog rendement, is dus geen ontwikkelingsgeld maar uitbuiting!

Ik las:
“Geld geven lost problemen allang niet meer op.”

Zie boven. Wat wel helpt is het steunen van de bevolking, van onderop. Hun eigen (verzets)organisaties helpen. Dat ondermijnt (op den duur) het Systeem en dat is ook de bedoeling. Alleen zo krijgen die volken grip op hun rijkdommen.

Ik las:
“Het verband tussen de moord op Allende en de Amerikanen in Vietnam met de honger in de Derde Wereld overigens ontgaat mij een beetje.”

Het verband is, dat het met name Amerika is dat het Systeem (uitbuiting van de Derde Wereld, wat overigens niet alleen honger betekent maar ook – in uiterst willekeurige volgorde – armoede, slecht of geen onderwijs, plundering van grondstoffen, bezetting, oorlog tegen opstandige landen, neerslaan van revoluties, analfabetisme, moderne slavernij, lage lonen, enz.) in stand houdt. Als bevolkingen daartegen in (openlijke) opstand komen worden ze afgestraft, zoals inderdaad Chili in 1973 en Vietnam.

Om aan die situatie een eind te maken zullen de inwoners van de Westerse landen inderdaad een veer moeten laten en IK ben bereid dat te doen. De keus is immers allang niet meer ‘een beetje minder hier en een beetje meer daar’ maar: overleeft de bevolking van deze planeet het Systeem (Kapitalisme) of niet. Liever veel minder van overigens vaak overbodige rotzooi en meer rechtvaardigheid en (dus) minder kans op oorlog dan behouden wat je hebt met alle gevolgen (zoals kindermoord – de 45.000.000 van deze column) van dien.

JanBontje · 18 december 2005 op 23:44

De RK Kerk deelt inderdaad ook niet: hij stinkt van de rijkdom… en pleegt een vorm van terreur door zijn verbod op voorbehoedsmiddelen.

En Saddamned Hoessein is destijds door de CIA / VS aan de macht geholpen… dus waar hebben we het over.

Literator · 1 maart 2006 op 18:27

Niet alleen is de Rooms-Katholieke Kerk al heel lang zeer veel van haar rijkdom kwijt, het geld dat over is wordt voor een belangrijk deel besteed aan het in stand houden van een ontzaggelijke rijkdom aan kunst en cultuur. Om één voorbeeld te geven, de archieven van het Vaticaan.
Overigens is de kerk vaak, op grondniveau, één van de weinige instellingen die zich actief bemoeit met armen. Ook in Nederland. Dit is overigens geen verdediging van de Kerk, maar een nuancering.
Wat ik wél aan wil vallen, is de bewering dat het de Kerk is die terreur pleegt door een verbod op voorbehoedsmiddelen. Ik vind dat zo hypocriet, een opmerking als die, omdat het een belangrijk aspect van het Katholieke geloof weglaat, waarschijnlijk omdat dat niet uitkomt.
De Kerk is tegen sex buiten het huwelijk, dus valt het met die ’terreur’ best mee. Het gaat natuurlijk fout als je er als man allerlei vrouwen op na houdt die je ook allemaal bezwangerd. Maar dan ben je al geen goed Katholiek, dus waarom geen gebruik gemaakt van een condoom? Waarschijnlijk omdat daar ándere redenen dan het Katholiek zijn voor zijn. Trouwens, veel priesters blijken, met stilzwijgend medeweten van het Vaticaan, condooms uit te delen…
Een laatste opmerking over Sadam: Waarom is alles toch altijd de schuld van de Verenigde Staten? Noem trouwens eens een paar (dus niet één) boeken waarin staat dat de V.S. Sadam inderdáád aan de macht hebben geholpen, want ik ken daar een héél ander verhaal over…

Geef een reactie

Avatar plaatshouder