De vogeltjes zijn druk bezig met het bouwen van nieuwe nesten in onze tuin. De natuur maakt zich op voor een nieuwe lente. Ook de wijkontwikkelingsplannen in Helmond West beginnen langzaam vorm en kleur te krijgen. Ze zien steeds meer licht. Het live getwitter in de tuin overstemt vooralsnog het digitaal getwitter op internet. Voor hoelang nog? De tijd begint langzaam te dringen. Van bouwactiviteiten is echter nog geen sprake. Ligt de gemeente wel op schema? Achter de schermen wordt hard gewerkt. Af en toe verschijnen er kleine berichten in de pers. Ook wordt de website die speciaal voor de plannen is ingericht steeds beter benut en actueel gehouden. Op website [url=http://www.helmondwest.nl/]www.helmondwest.nl[/url] is onder het kopje ‘Planning’ een mooie animatie opgenomen die in 3 minuten vogelvlucht laat zien wat er allemaal op sprong staat in de wijk. Hier zijn ook andere berichten te vinden. Thomas Rau is aangewezen als architect van de nieuw te bouwen Wijkhuis Brede School. Hij wordt één van de smaakmakers van Helmond West.

De Meedenkgroepen beginnen langzaam vaste vorm en bezetting te krijgen. Er zijn vier Meedenkgroepen in het leven geroepen. Zelf maak ik deel uit van Meedenkgroep Goorloop – stedelijke verkeersring. Er zijn inmiddels drie bijeenkomsten geweest. De gemeente laat de plannen zien en de Meedenkgroep levert commentaar en geeft advies. Er moeten nog behoorlijk wat lastige (verkeers)knopen doorgehakt worden. Een kort verslag met belangrijke besluiten wordt na afloop van iedere Meedenkgroepvergadering op [url=http://www.helmondwest.nl/]www.helmondwest.nl[/url] geplaatst.

Het gedeelte stedelijke verkeersring dat door Helmond West gaat lopen heeft sinds kort een nieuwe naam gekregen. De werknaam Tracé BuitenOm is omgedoopt tot Kasteelherenlaan, een naam met meer cachet. Daar zouden de kasteelheren Berlaer, Cortenbach en Arberg zeer blij mee zijn geweest. De drukke weg loopt ver buiten het kasteel om. De kasteelheren zouden er geen last van hebben gehad. Of de bewoners aan deze drukke weg er last van krijgen is en blijft de grote vraag.

Door toename van het verkeer zal het milieu onder druk komen te staan. Met als gevolg, grotere geluidsoverlast en grotere uitstoot CO2 en fijnstof. In het ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van de Wijkhuis Brede School wordt niet gerept over de stedelijke verkeersring die binnen 500 meter van de school gaat lopen. Er is dus geen extra uitgebreid onderzoek gedaan naar de te verwachten milieuoverlast. Dat is een kwalijke zaak. De wijkbewoners in Helmond West krijgen veel te slikken. Hopelijk slikken ze niet alles.

[b][url=http://cache2.allpostersimages.com/p/LRG/36/3634/BFUEF00Z/poster/buchner-h-castle-way.jpg]Mien Kastelenweg[/url][/b]

[img align=left]http://www.eqnm.org/images/under_construction.gif[/img]

Categorieën: Vervolg verhalen

Mien

Bewonder luidruchtig en verwonder in stilte

6 reacties

arta · 4 april 2011 op 07:39

Mien, ik heb de animatie bekeken en het ziet er rabsoluut goed uit. Zelf wonende in een ‘vernieuwingswijk’ weet ik hoeveel werk, energie, etc. het voor de daar wonende mensen kost, door steeds aangepaste plannen, maanden van onzekerheid. Ik vind het leuk dit project te volgen en ben heel benieuwd hoe het er uiteindelijk uit komt te zien en wat het voor jou betekent. Moet jouw huis nu daadwerkelijk gesloopt gaan worden voor de kasteelherenweg?

Mien · 4 april 2011 op 10:35

@Arta:

Het kost de wijkbewoners inderdaad veel kruim. Na de bekendmaking van de wijkontwikkelingsplannen in juli 2009 is er een fase van gelatenheid ingetreden. Iedereen zit te wachten op uitvoering van de plannen.

De plannen krijgen maar langzamerhand handen en voeten. Zodra de uitvoering van plannen concreet wordt zal de gelatenheid ongetwijfeld omslaan. Ruim een maand geleden zijn de eerste bestemmingsplanwijzingen bekend gemaakt.

Saillant detail. De eerste vernieuwingen (en daarmee sloop van bestaande woningen) vinden plaats in een wijk die onlangs speciale aandacht kreeg in het programma EenVandaag.
Zie:
[b][u][url=http://www.eenvandaag.nl/criminaliteit/37538/project_met_marokkanen_gemeenten_mislukt]http://www.eenvandaag.nl/criminaliteit/37538/project_met_marokkanen_gemeenten_mislukt[/url][/u][/b]
en
[b][u][url=http://www.eenvandaag.nl/criminaliteit/37546/waarom_zijn_marokkanen_gemeenten_niet_succesvol_]http://www.eenvandaag.nl/criminaliteit/37546/waarom_zijn_marokkanen_gemeenten_niet_succesvol_[/url][/u][/b]

Verdere achtergondinformatie over de problemen in de wijk Helmond West is hier te vinden (inclusief een brief van B&W op de uitzending van EenVandaag):
[b][u][url=http://hellemond.web-log.nl/hellemond/2011/03/eenvandaag-project-subsidies-marokkanen-helmond-mislukt.html]http://hellemond.web-log.nl/hellemond/2011/03/eenvandaag-project-subsidies-marokkanen-helmond-mislukt.html[/url][/u][/b]

Naar verwachting zal de sloop van woningen niet helemaal vlekkeloos verlopen in dit wijkdeel. Hopelijk weet de gemeente Helmond daar alert op te reageren.

Een onderdeel van de wijkontwikkelingsplannen is de complementering van de stedelijke verkeersring (Kasteelherenlaan) door de wijk Helmond West. Als die plannen daadwerkelijk doorgang vinden moet ons huis ook gesloopt worden.

Voorafgaand aan deze plannen moet eerst nog een Wijkhuis Brede School gebouwd worden. Dit ter vervanging van onder andere een Basisschool die nu nog in onze straat staat. Naar verwachting wordt deze Wijkhuis Brede School pas in juli 2013 opgeleverd.

We wachten eerst maar eens de bestemmingsplanwijzigingen af. Het zal niet de eerste keer zijn dat er van wijkontwikkelingsplannen afgeweken wordt. We wonen veel te graag in ons huis en in Helmond West. Kortom we willen er het liefst niet weg.

arta · 4 april 2011 op 11:07

Moeilijk, hoor, zoveel onzekerheid, vooral het feit dat er de eerstkomende tijd nog niet echt uitzicht is op duidelijkheid. Nogmaals: Ik volg het verhaal met interesse en duim voor een goede afloop voor jullie!

Meralixe · 4 april 2011 op 15:11

Mag ik er even tussen komen?
Ik ben een leek in dergelijke materie maar zou ook waarschijnlijk met veeeel argwaan en twijfel toezien op de plannen.
Als het helpt, ik kom wel eens in Nederland waar ik , denk ik, regelmatig geconfronteerd wordt met een degelijk beleidsplan wat de aanleg van straten en pleinen betreft.
Om een voorbeeld te geven, bij ons hebben ze tot nu toe al miljoenen euro’s uigegeven voor de studies over “de lange wapper” bij Antwerpen die, nog steeds op de tekentafels, onder de druk van allerlei politieke spelletjes aan het evolueren is naar een tunnel.
Voel u gelukkig Nederlander te zijn….op vlak van ontwikkelingsplannen!!

DreamOn · 4 april 2011 op 17:15

De vogels hebben 16 nieuwe nestjes gebouwd. 😉

sylvia1 · 4 april 2011 op 21:13

Ik vind het ook boeiend erover te lezen, heb nu het filmpje bekeken van EenVandaag.
Je moet wel engelengeduld hebben zeg, als bewoner. En toch scherp en allert blijven voor als het moment daar is. Moeilijk… veel succes.

Geef een antwoord