Het is even geleden dat ik berichtte over ontwikkelingen rondom het wijkontwikkelingsplan Helmond West. Dat heeft als reden dat de ontwikkelingen mij onlangs ook persoonlijk troffen. De impact die dit heeft gehad op mijn schrijven is groter geweest dan ik dacht. Het was noodzakelijk om even afstand te nemen. In het voorjaar van 2012 had ik een gesprek met de coördinerend wethouder Helmond West over de compensatie voor garageboxhuurders van woCom. De Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM had namelijk geconstateerd dat er met twee maten gemeten wordt voor wat betreft de compensatieregeling aan garageboxhuurders, die hun garages gesloopt zien als gevolg van de aanleg van de Kasteelherenlaan. Huurders van garageboxen van particulier Verbakel worden WEL gecompenseerd, huurders van garageboxen van woningbouwvereniging woCom NIET.

De gemeente Helmond verstrekt aan 80 garageboxhuurders van Verbakel, een compensatie van 750 euro per garagebox. De 18 garageboxhuurders van woCom ontvangen niets. Zij kloppen op hun kin. Navraag hierover bij projectmanager Kasteelherenlaan / Goorloopzone en bij coördinerend wethouder Helmond West, geeft geen bevredigend antwoord. Zij verwijzen mij door naar woCom.

Navraag bij de Teamleider Leefbaarheid woCom geeft ook geen bevredigend antwoord. In het Sociaal Plan dat is afgesloten met de vier woningcorporaties in Helmond en met het platform Helmondse Bewonersorganisaties staat niets vermeld met betrekking tot vergoedingen van garageboxen. Ook komen de garageboxhuurders van woCom niet in aanmerking voor een nieuwe garagebox. Die zijn simpelweg op korte termijn niet voorradig. Als ik de wethouder aanspreek op het feit dat gemeente Helmond kartrekker is in het Wijkontwikkelingsplan Helmond West en daarmee ook eindverantwoordelijk voor compensatieregelingen, belooft de wethouder navraag te doen bij woCom.

De uitkomst van het gesprek moet ik twee weken later zelf achterhalen. Helaas is er geen geld beschikbaar voor de gedupeerde garageboxhuurders van woCom want er is geen compensatieregeling opgenomen in het Sociaal Plan. De Gemeente Helmond wil de compensatie ook niet voor haar rekening nemen. Zij is bang een precedent te scheppen voor toekomstige ontwikkelingsprojecten.

Dat vind ik bijzonder en aanmatigend. Onder voorbehoud dat gedupeerden gecompenseerd worden is wel het wijkontwikkelingsplan goedgekeurd. Door alle fracties in de gemeenteraad in december 2009. Bijna drie jaar later als puntje bij paaltje komt, wordt ineens met twee maten gemeten. WEL compensatie geven aan garageboxhuurders die huren van particulier Verbakel en NIET aan garageboxhuurders die huren van woningbouwvereniging woCom. Dan zou ik het woord precedent toch echt niet meer in de mond durven nemen.

Gelukkig wordt er in de Meedenkgroep Goorloopzone / Stedelijke verkeersring meegedacht. Tijdens één van de vergaderingen is gehoor gegeven aan deze bestuurlijke dwaling. WoCom en de andere woningbouwverenigingen zullen geattendeerd worden op het missen van de regeling in het Sociaal Plan. Daarmee wordt hopelijk compensatie voor huurders van garageboxen bij onteigening voor de toekomst geborgd. Het is het enige wat mogelijk troost biedt aan de garageboxhuurders van woCom die hun auto niet meer kwijt kunnen in de wijk.

De garageboxen van de woCom zijn inmiddels gesloopt. De garageboxen van Verbakel nog niet. Er is nog wel een lijst voorradig met adressen van de voormalige huurders van de garageboxen, aldus de Teamleider Leefbaarheid woCom. Misschien kunnen de gemeente Helmond en woCom toch nog eens de handen ineen slaan om de gedupeerde garageboxhuurders van woCom eenzelfde compensatie te verlenen dan de garageboxhuurders van Martien Verbakel. Het zou ze sieren! De aankopen van de woningen in de Itterestraat zijn gunstig verlopen voor de Gemeente Helmond. Aan beschikbare middelen kan het dus niet liggen.

Mien

[img]http://www.eqnm.org/images/under_construction.gif[/img]

Categorieën: Vervolg verhalen

Mien

Bewonder luidruchtig en verwonder in stilte

7 reacties

Libelle · 3 oktober 2012 op 17:47

Hoe is het toch mogelijk dat becommentarieerde verslagen, zonder noemenswaardige persoonlijke ’touch’ van de schrijver, zomaar geplaatst worden.
Daar is de regionale krant toch voor?

Pierken · 3 oktober 2012 op 17:58

Wat mij betreft niet. De overlevering aan dit soort willekeurige bureaucratie is een gotspe. Dat is m.i. noemenswaardig genoeg om ook hier te melden. I.p.v. uiteindelijk een gemeentehuis binnenrijden, lijkt me dit een betere wijze van je ei kwijtraken. Wel een devies: laat los en schrijf nog eens over de koolmees die dit keer op het dak schijt van woCom.

SIMBA · 4 oktober 2012 op 08:38

Jeetje Mien, het houdt niet op hè…..wat een gevecht!

lisa-marie · 4 oktober 2012 op 09:17

leef met je mee, wat een hoog meten met twee mate gehalte zeg.
Je wordt er inderdaaad schijtziek van.

FatTree · 4 oktober 2012 op 15:41

Ik begrijp niet helemaal waarom je recht denkt te hebben op een compensatie. De garagebox is niet jouw bezit, dus lijkt het mij aan de eigenaar wanneer hij/zij besluit om de verhuur stop te zetten. Welke reden daar voor is lijkt mij niet relevant.

Maar waarschijnlijk weet je dit zelf ook, anders had je wel juridische stappen ondernomen.

Mien · 4 oktober 2012 op 23:44

18 Garageboxen waren eigendom van woningbouwvereniging woCom en 80 garageboxen waren eigendom van een particulier.
Persoonlijk huurde ik geen garagebox.
Ik hoef dus ook niet gecompenseerd te worden.
Maar de andere bewoners in Helmond West die wel een garagebox huurden en hun auto in de wijk niet meer kwijt kunnen, verdienen weldegelijk compensatie.
Dat hoeft niet via de juridische weg, want zover willen we als Belangenvereniging niet gaan.
Wel willen we een signaal afgeven naar de Gemeente Helmond dat zij de huurders van de garagboxen van woningbouwvereniging woCom tekort doen als zij hun niet willen compenseren.
De 80 huurders van de particuliere verhuurder vangen wel 750 euro compensatie van de gemeente.
Omdat de woCom niets heeft opgenomen in een Sociaal Plan moeten hun huurders van garageboxen helaas op de kin kloppen.
Onder voorbehoud van voldoende compensatie voor gedupeerden heeft de gemeenteraad van Helmond in december 2009 toestemming gegeven voor de aanleg van de stedelijke binnenring, waarvoor onder andere de garageboxen moesten wijken.
Dan mag er nu ook gecompenseerd / betaald worden.

Groet,

Mien

arta · 6 oktober 2012 op 13:44

Ik ben het met je eens, Mien.

Regels dienen eenduidig te zijn en dat zijn ze in dit geval zeker niet!

Ik blijf bewondering houden voor jouw inzet om het verloop van dit hele gebeuren, zeker voor de bewoners, zo gunstig mogelijk te laten verlopen.

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder